eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › USŁUGA PRANIA I CZYSZCZENIA CHEMICZNEGO. Numer postępowania P/23/IW/16

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-05

Toruń: USŁUGA PRANIA I CZYSZCZENIA CHEMICZNEGO. Numer postępowania P/23/IW/16
Numer ogłoszenia: 150676 - 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64469 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 36 94, faks 56 653 36 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PRANIA I CZYSZCZENIA CHEMICZNEGO. Numer postępowania P/23/IW/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych na rzecz 12 WOG w Toruniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy, który stanowi jej integralną część. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. pranie wodne z wykończeniem z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną, w skład którego wchodzi: krochmalenie, maglowanie lub prasowanie bielizny i odzieży wymagającej prasowania, suszenie, naprawa w ilości około 55 000,00 kg rocznie; 2.2. pranie wodne bez wykończenia z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości około 25 000,00 kg rocznie; 2.3. czyszczenie chemiczne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną ilości około 20 000,00 kg rocznie; 2.4. dokonywanie po praniu wstępnej selekcji przedmiotów na kwalifikujące się do dalszego użytkowania oraz przeznaczone do wybrakowania i pakowanie ich osobno; 2.5. naprawa drobnych uszkodzeń wszywanie zamków, przyszywanie guzików, troczków, zszywanie rozpruć, obszywanie brzegów, wciąganie gumek itp. wchodząca w koszt prania czyszczenia chemicznego; 2.6. składowanie i pakowanie przedmiotów po praniu i czyszczeniu chemicznym asortymentowo w sposób określony w załączniku nr 1 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi zgodnie z obowiązującymi zasadami i technologią stosowaną w zakładach pralniczych. 4. Zamawiający wymaga stosowania technologii zapewniających estetyczne wykończenie nie powodujące zniszczenia włókien tkanin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00 - Usługi prania i czyszczenia na sucho .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: USŁUGA PRANIA I CZYSZCZENIA CHEMICZNEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pralnia SONIA Stanisław PIRCH, ul. Mickiewicza 81, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369512,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3,30

  • Oferta z najniższą ceną: 3,30 / Oferta z najwyższą ceną: 3,30

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.