eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie Miasta Kalisza w podziale na 7 Części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-04

Kalisz: Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie Miasta Kalisza w podziale na 7 Części
Numer ogłoszenia: 150444 - 2016; data zamieszczenia: 04.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142469 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie Miasta Kalisza w podziale na 7 Części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Kalisza w podziale na 7 Części na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.4. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych Części. 3. Szczegółowy opis części zamówienia i zakresu prac określony był w SIWZ i załącznikach do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45.34.20.00 - Wznoszenie ogrodzeń 45.21.21.40 - Obiekty rekreacyjne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225021,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 185646,63

 • Oferta z najniższą ceną: 185646,63 / Oferta z najwyższą ceną: 185646,63

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie siłowni do treningów street workout na os. Rogatka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53728,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48709,23

 • Oferta z najniższą ceną: 48709,23 / Oferta z najwyższą ceną: 48778,58

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Budowa placu zabaw na os. Rypinek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142165,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97915,61

 • Oferta z najniższą ceną: 97915,61 / Oferta z najwyższą ceną: 133915,37

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Żytniej/Braci Niemojowskich, dz. 7/33, obręb 055 Tyniec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119532,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94392,58

 • Oferta z najniższą ceną: 94392,58 / Oferta z najwyższą ceną: 139774,74

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.