eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-04

Pilchowice: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice
Numer ogłoszenia: 150442 - 2016; data zamieszczenia: 04.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124081 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks 32 235 69 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym w tym problemowym na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice (obszar ok. 567,77 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna160na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Kuźnia Nieborowska (obszar ok. 315,86 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna161na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Kuźnia Nieborowska, 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Stanica (obszar ok. 1351,26 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna162na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki Stanica 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenu jednostki osadniczej Leboszowice (obszar ok. 643,72 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna163na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenu jednostki osadniczej Leboszowice, 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza w tym fragment terenu górniczego Szczygłowice (obszar ok. 1349,56 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna164na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza w tym fragment terenu górniczego Szczygłowice, 6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica (obszar ok. 1010,70 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna165na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Żernica, 7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice (obszar ok. 1632,07 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna166na16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice, 8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego fragment terenu jednostki osadniczej Pilchowice - Park im. Dra Franciszka Morizta w Pilchowicach (obszar ok. 2,98 ha), będącego realizacją uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIXna166naa16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00 - Usługi planowania przestrzennego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 232224,00

  • Oferta z najniższą ceną: 232224,00 / Oferta z najwyższą ceną: 243540,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.