eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Remont pokrycia dachowego i sanitariatów dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - OSIW w Stargardzie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-02

Szczecin: Remont pokrycia dachowego i sanitariatów dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - OSIW w Stargardzie.
Numer ogłoszenia: 150090 - 2016; data zamieszczenia: 02.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162047 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8127981, faks 91 8127981.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Bużetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego i sanitariatów dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - OSIW w Stargardzie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego i sanitariatów dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie - Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Stargardzie,polegający między innymi na: a) wykonywaniu pokryć dachowych, b) ułożeniu glazury i terakoty, c) wykonaniu robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, d) wykonaniu robót w zakresie stolarki budowlanej, e) wykonaniu robót w zakresie okładziny tynkowej, f) wykonaniu prac malarskich...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.43.12.00 - Kładzenie glazury 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218990,95

  • Oferta z najniższą ceną: 218990,95 / Oferta z najwyższą ceną: 218990,95

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.