eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warta › Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 1/2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-26

Warta: Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 1/2016
Numer ogłoszenia: 135528 - 2016; data zamieszczenia: 26.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44576 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 43 8294121, faks 43 8294121.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 1/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa dotyczy 70 ton miału węglowego o parametrach nie gorszych niż: - wartość opałowa - minimum 26000 kJ/kg - zawartość popiołu - maksimum 9% - zawartość siarki - maksimum 0,8% - wilgotność - maksimum 10% Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 3 równych częściach. Każda z 3 części dostawy poprzedzona zostanie pisemnym wnioskiem Zamawiającego o dostawę a jej realizacja nastąpi w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wniosku. Dostawy realizowane będą pojazdem samowyładowczym o nacisku do 8 ton na oś i długości do 11 m a ich odbiór odbywać się będzie w godz. od 7-ej do 15-tej na placu składowym Kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00 - Węgiel i paliwa na bazie węgla 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 1/2016

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17687,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18597,60

  • Oferta z najniższą ceną: 18597,60 / Oferta z najwyższą ceną: 27724,20

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.