eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-13

Nowy Tomyśl: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 134721 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64375 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu, z podziałem na II etapy: a) Etap I zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem trenu, b) Etap II zamówienia: Wykonanie projektów wykonawczych rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poprzez budowę nowego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu, c) przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w Umowie, szczegółowo określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy załącznik nr 7 SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.24.60.00 - Określenie i spisanie ilości do budowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99630,00

  • Oferta z najniższą ceną: 99630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172200,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.