eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.Ogłoszenie z dnia 2006-03-10

POZYCJA 13035

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Nowy Sącz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Nowy Sącz, do kontaktów: Janina Chmielowska, Rynek, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 443 5308 wew. 253, fax 018 443-78-63, e-mail: jchmielo@nowysacz.pl, www.nowysacz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miasto Nowy Sącz, Ewa Klimek, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. (018)443-44-33, fax (018)443-78-63, e-mail: eklimek@nowysacz.pl, www.nowysacz.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Oryginalny kod CPV: 90.21.20.00 - Usługi odśnieżania Kod CPV wg słownika 2008: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania Oryginalny kod CPV: 90.11.13.00 - Usługi usuwania nieczystości Kod CPV wg słownika 2008: 90.43.00.00 - Usługi likwidacji ścieków Oryginalny kod CPV: 93.71.11.10 - Usługi utrzymania cmentarzy Kod CPV wg słownika 2008: 98.37.11.11 - Usługi utrzymania cmentarzy 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: wartość usług 4.500.000 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WZP.340-154/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.