eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na teren gminy Siemień samochodem samowyładowczym

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-18

Siemień: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na teren gminy Siemień samochodem samowyładowczym
Numer ogłoszenia: 125418 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41347 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemień, Ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, woj. lubelskie, tel. (083) 354 70 01, faks (083) 354 70 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na teren gminy Siemień samochodem samowyładowczym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na teren Gminy Siemień. Transport samochodem samowyładowawczym. Przeznaczenie transportu: drogi gruntowe Gminy Siemień. Dostawa i rozładunek sukcesywny na wskazane miejsce, w zależności od potrzeb do następujących miejscowości: Glinny Stok, Juliopol, Nadzieja, Wierzchowiny, Wierzchowiny Stare, Wólka Siemieńska, Gródek Szlachecki, Żminne. Dostawy : Łączna dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 / 31,5 wynosi - 3000 ton Dostawa w podziale na miejscowości : miejscowość Jezioro - 800 T, miejscowość Juliopol - 500 T , pozostałe ilości do miejscowości wymienionych j.w...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. TRANS-WIK Krzysztof Wikierski, Grochocice 15, 27-530 Ożarów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 120300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 120300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164700,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.