eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9..

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-06

Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9..
Numer ogłoszenia: 123207 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62997 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 798 69 23, faks (071) 336 23 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17we Wrocławiu. CPV 55523100-3, 55524000-9. 2. Dzieci przedszkolne: wiek dzieci od 3 do 7 lat. a) W okresie od 01.08.2016r. do 31.07.2017r. ilość dzieci, objętych żywieniem - min. 50 max 125 w tym: max 15 dzieci będących na diecie bezmleczno-bezglutenowej oraz max 15.dzieci będących na diecie bezwieprzowej, oraz inne diety max 15. dzieci; b) rodzaje posiłków: śniadanie, zupa + II danie, podwieczorek. 3. Dzieci szkolne: wiek dzieci od 5 lat do 13 lat. a) w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. ilość dzieci, objętych żywieniem - min. 100 max 245 w tym: max 15 dzieci będących na diecie bezmleczno-bezglutenowej oraz max 15.dzieci będących na diecie bezwieprzowej, oraz inne diety max 15. dzieci; b) rodzaje posiłków: obiad składający się z zupy i II dania, oraz c) w okresie od 01.09.2016r. do 31.07.2017r. ilość dzieci, objętych żywieniem - min. 30 max 60 d) rodzaje posiłków: obiad składający się z zupy, 4. Termin wykonania zamówienia: a) od 01.09.2016r. do 31.07.2017r. godziny wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych: śniadanie 8:30, I danie zupa + podwieczorek, 11:30, II danie 13:30, b) godziny wydawania posiłków dla dzieci szkolnych- obiad pomiędzy godzinami 11:30-15:00, c) dopuszcza się zmiany przez zamawiającego godzin wydawania posiłków w terminie 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych 55.52.40.00 - Usługi dostarczania posiłków do szkół .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TIM Tomasz Tabaka, ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 555906,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 600132,75

  • Oferta z najniższą ceną: 566895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 691183,50

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.