eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat.Ogłoszenie z dnia 2006-03-07

POZYCJA 12145

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Białystok: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Białegostoku, do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. +48 85 8786000, fax +48 85 8786265, e-mail: zzp@um.bialystok.pl, www.city.bialystok.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 216 510 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje: Zamówienie udzielane w 13 częściach.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu gruntów pod inwestycje miasta Białegostoku i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w wysokości 15 000 000 PLN - spłata kredytu w ciągu 10 lat. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 4 629 037 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji komunalnych w wysokości 23 070 605 PLN- spłata kredytu w ciągu 10 lat. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 6 972 344 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia w wysokości 24 509 566- spłata kredytu w ciągu 10 lat. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 7 966 752 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ubezpieczenie majątku miasta Białystok pozostającego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek budżetowych miasta oraz ubezpieczenie OC. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.33.00.00, 66.33.70.00, 66.33.61.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 6 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 120 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 100 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: koncepcja fragmentu ul. Produkcyjnej od granic miasta w kierunku oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 80 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Orzechowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 50 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. ks. abp. E. Kisiela. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 25 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach przyłączanych do Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 400 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w osiedlu Dojlidy, kol. Dojlidy górne, kol. Zagórki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.23.10. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 50 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa mieszkań socjalnych przy ul. ks. St. Suchowolca, okolice zespołu szkół rolniczych - opracowanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 100 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację budynku przy ul. Składowej 11. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku Urzędu Miejskiego - I etap. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 800 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 ul. Łagodna 10. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Jaworowa 8. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 45 ul. 27 lipca 8. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Dojlidach Górnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 35 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym na potrzeby III i VI LO, ul. Warszawska 8 - opracowanie dokumentacji technicznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację XV Liceum Ogólnokształcącego ul. Żurawia 12. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego ul. Brukowa 2. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 60 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na termomodernizację Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Wesoła 10. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 25 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Antoniuk Fabryczny 40. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 50 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Dojlidach Górnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 25 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekty organizacji ruchu na ulicach miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 980 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje: Zamówienie zlecane od 06/2006 do 08/2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pomiary natężenia ruchu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.35.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 980 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje: Zamówienie zlecane od 06/2006 do 08/2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja ewidencji gruntów (obręby 25,26) i założenie ewidencji budynków (obręby 24,25,26). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.51.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 172 069 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przegląd i inwentaryzacja poziomej osnowy III klasy m. Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.50.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 113 626 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: uzupełnienie punktów poziomej osnowy III klasy m. Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.50.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 150 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: podziały działek. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.50.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 271 500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.50.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 75 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje: Usługi zlecane sukcesywnie od 02/2006 w miarę potrzeb.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji pokonkursowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Węglowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 12.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji pokonkursowej dotyczącej nowego urzędu miejskiego w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 800 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 12.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: koncepcja drogowa skrzyżowania z torami kolejowymi ul. Wiadukt (budowa drugiego wiaduktu w kierunku Wysokiego Mazowieckiego) oraz ul. Paderewskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 350 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: letnie oczyszczanie chodników, przystanków i opróżnianie śmietniczek na terenie miasta Białegostoku, w sektorze Centrum. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 144 860 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zimowe oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych oraz opróżnianie śmietniczek na terenie miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 14 018 692 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usuwanie martwych zwierząt z pasów drogowych ulic miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.12.22.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 210 280 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: letnie oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych oraz opróżnianie śmietniczek na terenie miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 4 205 608 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa urzędu miejskiego w zakresie tłumaczeń z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.83.13.00, 74.83.14.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 38 650 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa usuwania zabrudzeń i graffiti z urządzeń przystankowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.44.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 249 480 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie podmiotów do prowadzenia sprzedaży biletów i blankietów w zakresie działalności związanej z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 63.51.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 2 600 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie zieleńców w pasach drogowych - 10 sektorów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.31.41.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 611 215 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości rozbudowy zbiornika rekreacyjno-retencyjnego "Plażowy" w Białymstoku poprzez przyłączenie dotakowych 5 stawów rybnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.90.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 57 377 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wymiana małej architektury w parkach - wykonanie i montaż 50 sztuk regulaminów parkowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.90.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 32 786 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: konserwacja zieleni w Parku Starym w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.31.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 127 049 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: konserwacja zieleni w Parku Branickich w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.31.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 286 885 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: projekt przebudowy akcentu Zoo w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.84.00.00 - Specjalne usługi projektowe Kod CPV wg słownika 2008: 79.93.00.00 - Specjalne usługi projektowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 40 983 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Szkoła Podstawowa nr 15 w Białymstoku Część nr 1 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 1 363 900 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 210 518 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Zespół Szkół nr 12 w Białymstoku Część nr 2 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 147 223 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 22702 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Zespół Szkół nr 13 wraz z windą dla osób niepełnosprawnych w Białymstoku Część nr 3 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 273 527 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 42158 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Przedszkole Samorządowe nr 25 w Białymstoku Część nr 4 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 273 915PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 42 222 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Dom Dziecka nr 2 w Białymstoku Część nr 5 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części - 266 394 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 41069 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Poradnia Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku Część nr 6 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 300 159 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 46261 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Część nr 7 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 894 689 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 137888 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku Część nr 8 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 962 033 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 148269 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku Część nr 9 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 821 368 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 126560 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - budynek przy ul. Jarzębinowej 8 w Białymstoku Część nr 10 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 1 034 701 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 159460 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - budynek przy ul. gen. Berlinga w Białymstoku Część nr 11 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 627 036 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 96634 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - budynek przy ul. gen. Bema 2 w Białymstoku Część nr 12 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 893 075 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 137631 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: kredyt termomodernizacyjny - budynek przy ul. Antoniuk Fabryczny w Białymstoku Część nr 13 zamówienia: udzielenie kredytów bankowych w ilości 13, w łącznej wysokości 7.891.901 PLN na realizację 13 przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminy Białystok - spłata kredytu w ciągu 10 lat. Kwota części: 33 875 PLN. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 135 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.