eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Montaż oświetlenia drogowego zasilanego hybrydowo w Gminie Siemień (7 lamp )

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-07-04

Siemień: Montaż oświetlenia drogowego zasilanego hybrydowo w Gminie Siemień (7 lamp )
Numer ogłoszenia: 117353 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128336 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemień, Ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, woj. lubelskie, tel. (083) 354 70 01, faks (083) 354 70 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż oświetlenia drogowego zasilanego hybrydowo w Gminie Siemień (7 lamp ).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest montaż oświetlenia drogowego zasilanego hybrydowo w gminie Siemień w łącznej ilości 7 lamp. 3.2. Ogólne warunki wykonania całości zamówienia: 1) Montaż i stawianie słupów ocynkowanych o wysokości co najmniej 8 m, 2) Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych na słupie , 3) Montaż monokrystalicznych kolektorów na słupie 2 x 1900W - poli, 4) Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED o mocy 1x 40 W , 5) Montaż turbiny wiatrowej na słupie o mocy co najmniej 400 W ze sterownikiem, 6) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - połączenie akumulatorów, kolektorów słonecznych, turbiny wiatrowej, 7) Montaż podziemnych akumulatorów żelowych 2x 120 Ah szczelnych w pojemniku metalowym ze stali nierdzewnej z podłączeniem, 8) Montaż sterownika hermetycznego na słupie , 9) Programowanie sterownika oprawy solarnej i testowanie układu , 10) Gwarancja na solarne lampy uliczne - co najmniej 36 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.85.10 - Uliczne słupy oświetleniowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wichary Technic Sp.z.o.o, Zabrze ul. Handlowa 2 B, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69052,20

  • Oferta z najniższą ceną: 69052,20 / Oferta z najwyższą ceną: 79970,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.