eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Produkty lecznicze, środki przeciwnowotworowe,środki antyspetyczne i dezynfekujące, odczynniki laboratoryjne.Ogłoszenie z dnia 2006-02-24

POZYCJA 10461

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Otwock: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, do kontaktów: Cichecka Hanna, ul. Narutowicza, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792222, fax 022 7795838, e-mail: zampub@otwock-szpital.pl, www.otwock-szpital.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkty lecznicze, środki przeciwnowotworowe,środki antyspetyczne i dezynfekujące, odczynniki laboratoryjne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.40.00.00 - Produkty lecznicze Kod CPV wg słownika 2008: 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne Oryginalny kod CPV: 24.45.21.00 - Środki przeciwnowotworowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.21.00 - Środki przeciwnowotworowe Oryginalny kod CPV: 24.43.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Kod CPV wg słownika 2008: 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Oryginalny kod CPV: 24.49.65.00 - Odczynniki laboratoryjne Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.65.00 - Odczynniki laboratoryjne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: wartość zamówienia przekracza równowartość 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 1/OW/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Produkty lecznicze. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1440000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: środki przeciwnowotworowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 890 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: środki antyseptyczne i dezynfekujące. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 430000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: odczynniki laboratoryjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.