eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Produkty lecznicze: 420 085 euro, odczynniki: 56 835 euro, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne: 22 240 euro, cement: 14 426 euro.Ogłoszenie z dnia 2006-02-24

POZYCJA 10268

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Zabrze: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy, do kontaktów: Zuzanna Niziołek, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716900, fax 032 2718641, e-mail: zniziolek@srzabrze.med.pl, www.srzabrze.med.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.20.00, 24.49.60.00, 24.43.16.00, 24.49.70.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Produkty lecznicze: 420 085 euro, odczynniki: 56 835 euro, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne: 22 240 euro, cement: 14 426 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.13.00 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.13.00 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi Oryginalny kod CPV: 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Implanty ortopedyczne: 455 916 euro, urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne (sprzęt jednorazowy, system zamknięty do pobierania krwi): 118 612 euro, szwy chirurgiczne: 54 364 euro, opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki (materiały opatrunkowe): 49 422 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.00.00, 24.42.00.00, 24.43.00.00, 24.45.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Produkty lecznicze dostawa produktówe leczniczych - leki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 420085 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.60.00, 24.49.61.00, 24.49.62.00, 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki i środki kontrastowe dostawa odczynników. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 56835 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 31.08.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Dostawa środków dezynfekcyjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 22240 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.71.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Cementy Dostawa cementu kostnego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 14426 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 19.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Implanty ortopedyczne dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 455916 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.13.00, 33.14.14.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i systemu zamknietego do pobierania krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 118612 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szwy chirurgiczne Dostawa nici chirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 54364 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki Dostawa materiałów opatrunkowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 49422 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.01.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.