eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa fittingów stalowych i fittingów PE do wstrzymania przepływu gazu w gazociągach stalowych i gazociągach PE dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Krakowie.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Adres: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Województwo: małopolskie

Telefon: 12 628 11 11


Osoba upoważniona do kontaktów:
Joanna Szybowska
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa fittingów stalowych i fittingów PE do wstrzymania przepływu gazu w gazociągach stalowych i gazociągach PE dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Miasto: Kraków

Województwo: małopolskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-25


TREŚĆ PRZETARGU

Szanowni Państwo,

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie inne niż zamówienie publiczne) prowadzone w formie elektronicznej:

 

Nazwa: ,,Dostawa fittingów stalowych i fittingów PE do wstrzymania przepływu gazu  w gazociągach stalowych i gazociągach PE dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy                     w Krakowie."

 

Znak sprawy: PSGKR.ZZSP.902.615.20

- Termin realizacji zamówienia:Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy

- Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2021 roku do godz. 12:00. Po tym terminie możliwość zgłoszeń zostanie automatycznie zablokowana.

Wszelkie pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na Platformie Zakupowej PSG. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za nie zapoznanie się wykonawców z zamieszczanymi informacjami.

Adres strony: https://zamowienia.psgaz.pl/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.