eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Roboty remontowe, roboty termomoderniazcyjne i nadzór inwestorski nad robotami termomodernizacyjnymi.OGŁOSZENIE Z DNIA 2013-03-14


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: Ul. Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno
Województwo: wielkopolskie

Telefon: (65) 529 58 49
Fax: (65) 529 59 33
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Tadeusz Grys, Roman Skrzypczak
Telefon: (65) 526-88-08, (65) 526-81-58
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty remontowe, roboty termomoderniazcyjne i nadzór inwestorski nad robotami termomodernizacyjnymi.

Miasto: Leszno

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2013-04-10


TREŚĆ PRZETARGU

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul. Sułkowskiego 46,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

I Roboty remontowe:

1. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej typowej.
2. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej nietypowej.
3. Roboty stolarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV.
4. Roboty drogowe - ułożenie i wymiana chodników, naprawa dróg po zimie.
5. Roboty dekarskie - remonty kapitalne pokrycia dachów, naprawa punktowa.
6. Remont dźwigu osobowego - modernizacja.
7. Roboty instalacyjne - remont instalacji i sieci gazowych, wod.-kan., c.o. i c.w.u.
8. Roboty malarskie - malowanie klatek schodowych i piwnic i bram garażowych.
9. Place zabaw - dostawa i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem.
10. Roboty murarskie - naprawa balkonów, posadzek, tynków, kominów.
11. Roboty posadzkowe - wymiana posadzek w lokalach mieszkalnych.

II Roboty termomodernizacyjne budynków przy ulicach:

1. Niepodległości – 4 budynki.
2. Prochownia – 1 budynek.
3. Muśnickiego – 2 budynki.

III Nadzór inwestorski nad robotami termomodernizacyjnymi budynków przy ulicach:

1. Niepodległości – 4 budynki.
2. Prochownia – 1 budynek.
3. Muśnickiego – 2 budynki.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 do dnia 10.04.2013 r. do godz. 9:00 w sekretariacie.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2013 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.
Dokumentację przetargową należy pobrać poprzez linki na stronie internetowej Spółdzielni: lsmleszno.com.pl od dnia 14.03.2013 r.

Postępowanie przetargowe nie podlega ustawie "Prawo zamówień publicznych" i jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i negocjacji na podstawie regulaminu ustalającego zasady organizacji przetargów w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zatwierdzonego Uchwalą Rady Nadzorczej LSM nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku.
Zamawiający - Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części przetargu i zakresu robót bez podania przyczyn.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.