eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Og這szenie o przetargach pisemnych nieograniczonych W zwi您ku z Zarz康zeniem Nr 88/2020 z 25 maja 2020 r.OGΜSZENIE Z DNIA 2020-06-04


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ。EGO

Nazwa: Miasto Brzeziny
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

Telefon: 468742224
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upowa積iona do kontakt闚:
Ewelina Ostrowska
Telefon: 46 874 26 67
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia:
Og這szenie o przetargach pisemnych nieograniczonych W zwi您ku z Zarz康zeniem Nr 88/2020 z 25 maja 2020 r.

Miasto: Brzeziny

Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

Adres strony internetowej, na kt鏎ej dost瘼ne s szczeg馧y przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zam闚ienia: inne

Tryb post瘼owania: przetarg nieograniczony

Termin sk豉dania ofert: 2020-06-24


TRE汎 PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargach pisemnych nieograniczonych

W związku z Zarządzeniem Nr 88/2020 z 25 maja 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż następujących ruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny:

 1) kontenerowa linia sortownicza 8- stanowiskowa do sortowania odpadów                            z przesiewaczem bębnowym i przenośnikami o wydajności 10 Mg/godz. ( rok. prod. 2010).

2) prasa hydrauliczna ( belownica) Strautmann typ MK 1100 ( rok prod. 2009).

 

Ruchomości znajdują się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,, Oferta na linię sortowniczą. Nie otwierać przed 24.06.2020 r. godz. 9.30" lub ,, Oferta na prasę hydrauliczną. Nie otwierać przed 24.06.2020" należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny w pok. 110, piętro I do dnia 24 czerwca 2020 r., do godziny  9.00.

 

TERMIN przetargu ustala się na dzień 24 czerwca 2020 r.  godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w otwarciu ofert, proszone są o zebranie się na I piętrze w holu przed sala konferencyjną. Osoby te zostaną poproszone o godz. 9.30 na otwarcie ofert.

 

Cena wywoławcza ruchomości, o której mowa w pkt 1 wynosi 240.000,00 zł.

 

Cena wywoławcza ruchomości, o której mowa w pkt 2 wynosi   14.000,00 zł.

 

Do zaoferowanej w przetargu ceny ruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

 

Demontaż linii sortowniczej oraz jej transport są po stronie Nabywcy.

Możliwość oględzin po wcześniejszym uzgodnienie telefonicznym. Osoba do kontaktu - Grzegorz Maślanko 501 533 093.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana nie później niż w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Termin zapłaty ceny sprzedaży będzie wynosił 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, po uiszczeniu przez Kupującego ceny sprzedaży.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

1. pełną nazwę ( dane osobowe) oferenta, adres siedziby lub zamieszkania, NIP, telefon, email.

2. proponowaną cenę netto oraz brutto ( + 23% VAT)

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu.

4. oświadczenie, że oferta dotyczy zakupu przedmiotu sprzedaży.

5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży.

6. Stosowne podpisy.

 

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożone oferty z wzięcia udziału w przetargu.

W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

 

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego ( licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.

Zasady prowadzenia licytacji:

1.  Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.

2. Ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

3. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie powtórzona przez Przewodniczącego. Kolejne postąpienia można zgłaszać dopóki Przewodniczący nie wywoła trzykrotnie ostatniego postąpienia.

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołują ostatnią najwyższą  cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał.

5. Przewodniczący zamyka przetarg.

 

Przetarg jest ważny, gdy wśród złożonych ofert pisemnych jest co najmniej jedna oferta z cena wyższą niż pozostałe lub gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta                        z cena wyższą od podanej ceny wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie raportu z wyceny, sporządzonego 18 maja 2020 r.

 

Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24 wew.2667.

                                                                                                     Burmistrz Miasta Brzeziny

 

 

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.