eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Stacji Pomiarowej Mielnik II, nr ZP/2022/05/0096/REMOGŁOSZENIE Z DNIA 2022-06-28


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: +48 22 76 70 801
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marta Krawczyk
Telefon: +48 22 189 07 53
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Stacji Pomiarowej Mielnik II, nr ZP/2022/05/0096/REM

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-07-27


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a)  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Stacji Pomiarowej Mielnik II"

b)  uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu

c)  pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). Wykonawca obowiązany jest do nie więcej niż 2 (słownie: dwóch) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego w terminie podstawowym pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit c) Umowy.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia oraz Załączniki nr 2 do SWZ - wzór umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.