eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › ,,Budowa budynku przychodni zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14"OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-05-16


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Fundacja "Unia Bracka"
Adres: Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska
Województwo: śląskie

Telefon: 32/ 240 10 65 wew. 103, 104
Fax: 32/ 240 10 65 wew. 105
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Agnieszka Mól
Telefon: 32/240 10 65 wew. 172
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Budowa budynku przychodni zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14"

Miasto: Ruda Śląska

Województwo: śląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-05-30


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku przychodni zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14.

2. Adres inwestycji: ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14, 41-707 Ruda Śląska.

3. Szczegółowy zakres prac został ujęty w załączniku nr 5 do SWZ:

I. Dokumentacji projektowej:

  • projekcie technicznym,

  • projektach budowlanych.

II. Przedmiarach.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej ani częściowej.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.

8. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% (cztery) łącznej wartości umowy brutto.

Z chwilą wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy, tj. dokonania przez Inwestora odbioru końcowego ostatecznego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy (4%) ulega zmniejszeniu do wysokości 2% łącznej wartości umowy brutto i traktowane jest jako kaucja gwarancyjna przez cały okres udzielenia przez Wykonawcę gwarancji - na zasadach opisanych w paragrafie 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

8.1. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z następujących form:

1) w pieniądzach,

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

na zasadach opisanych w paragrafie 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

9. Okres realizacji zamówienia: do 52 tygodni od daty przekazania terenu budowy, przy czym termin przekazania Wykonawcy terenu budowy ustala się na dzień: 11.07.2022 r.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.