eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z instalacją i urządzeniami przynależnymi w obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu" 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ.OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 713353354
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kwiatkowska
Telefon: 713353354
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z instalacją i urządzeniami przynależnymi w obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu" 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ.

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
39.71.70.00 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
39.71.72.00 - Urządzenia klimatyzacyjne
50.73.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-02-11


TREŚĆ PRZETARGU

1.    Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z instalacją i urządzeniami przynależnymi w obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu"
2.    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ.
3.    Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:
- 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących,
- 39717000-1 - wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne,
- 39717200-3-urządzenia klimatyzacyjne.
4.    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
5.    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej: https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.
6.    Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.Aktualizacje do przetargu:


2022-02-02 15:38:07

Zmiana terminu składania ofert z 04.02.2022r. na dzień 11.02.2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.