eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie - zamówienie udzielane w częściachOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-11-06


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 220 18 00


Osoba upoważniona do kontaktów:
Marta Krawczyk
Telefon: 22 189 07 53
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie - zamówienie udzielane w częściach

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-09


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest:

1)    Opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie - zamówienie udzielane w częściach".

2)    uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową lub zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i przekazanie go Zamawiającemu;

3)    pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji w czasie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

  1. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 13 (słownie: trzynaście) Części:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Strachowo.

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Sochocin.

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Nużewko.

Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Niechodzin.

Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Śmiecin Stary.

Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Gąski.

Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Gorysze.

Część 8: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Pniewo-Czeruchy.

Część 9: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Konopki.

Część 10: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany odcinka gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Mława.

Część 11: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Siedlin.

Część 12: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Baby.

Część 13: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wypłycenia gazociągu DN200 MOP 5,0 relacji Płońsk - Uniszki Zawadzkie w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.