eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
2018-06-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewaloryzacja elewacji Fortu nr 49 1/2 A "Mogiła" przy ul. Igołomskiej w Krakowie - II etap
2018-05-21
2018-05-29
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Sukiennicach - powierzchnia ok. 2.150 m2 oraz klatki schodowej będącej dojściem do toalet i pomieszczeń socjalnych oddanych w najem użytkownikom kramów i lokali w obrębie Sukiennic o powierzchni ok. 18,82 m2.
2018-05-18
2018-06-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków w podziale na 8 części
2018-05-16
2018-06-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-05-16
2018-06-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu Nr 52 Borek przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie - II etap
2018-05-11
2018-05-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont konserwatorski wschodniej i północnej elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie - II etap
2018-02-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-16
2018-05-24
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług połączenia lokalizacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usługi światłowodowego dostępu do Internetu
2018-05-16
2018-05-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Długiej 72 w Krakowie
2018-05-15
2018-05-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rekonstrukcja komory studni przy kurtynie II-III Fortu nr 2 "Kościuszko" w Krakowie (kontynuacja z lat wcześniejszych)
2018-05-11
2018-05-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz z wylotem do fosy fortecznej na działce nr 42, obr. 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Forcie nr 49 1/2 A Mogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie
2018-05-10
2018-05-18
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego kamienic przy ul. Limanowskiego 30-32-34 w Krakowie - III etap
2018-05-08
2018-05-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Dietla 61 w Krakowie
2018-05-08
2018-05-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej 13 w Krakowie
2018-04-30
2018-05-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Kalwaryjskiej 37 w Krakowie - zmiana na ogrzewanie elektryczne. Wykonanie projektu z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz remont instalacji elektrycznej WLZ, teletechnicznej, zasilania do lokali mieszkalnych wraz z likwidacją palenisk węglowych i montażem ogrzewania elektrycznego w lokalach nr 2 i 9
2018-04-30
2018-05-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 14 w Krakowie - zmiana na ogrzewanie elektryczne. Wykonanie projektu z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz remont instalacji elektrycznej WLZ, teletechnicznej, zasilania do lokali mieszkalnych wraz z likwidacją palenisk węglowych i montażem ogrzewania elektrycznego w lokalach nr 2A i 3
2018-04-30
2018-05-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.
2018-04-27
2018-05-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewaloryzacja elewacji Fortu nr 49 1/2AMogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie - II etap
2018-04-27
2018-05-14
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa, montaż i dostosowanie do przewożenia osób niepełnosprawnych windy osobowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kutrzeby 4 w Krakowie - wymiana w istniejącym szybie napędu dźwigu, kabiny, sterowania elektrycznego dźwigu osobowego wraz z niezbędnym osprzętem i uzgodnieniami w UDT.
2018-04-27
2018-05-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Naprawa murów oporowych zjazdu do garażu podziemnego na os. Centrum A 7A w Krakowie.
2018-04-27
2018-05-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Prace remontowo-konserwatorskie kamienicy "Pod Blachą" przy Rynku Głównym 29 w Krakowie - I etap, w podziale na 2 części.
2018-04-25
2018-05-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana ślusarki okiennej oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użytkowym na os. Centrum D 7 w Krakowie wraz z naprawą elewacji.
2018-04-23
2018-05-02
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług połączenia lokalizacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usługi światłowodowego dostępu do Internetu
2018-04-20
2018-05-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont instalacji elektrycznej WLZ i administracyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa 16 w Krakowie
2018-04-19
2018-04-27
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 7 budynków wspólnotowych i 4 gminnych w podziale na 11 części.
2018-04-13
2018-05-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-04-12
2018-04-20
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych), zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w budynkach będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, o łącznej powierzchni użytkowej 386.628,64 m2, w podziale na 8 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-05-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2018-05-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy al. Kijowskiej 50 w Krakowie
2018-05-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Elizy Orzeszkowej 3 w Krakowie
2018-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa szybu windowego dla dźwigu osobowego w budynku przychodni przy ul. Szwedzkiej 27 w Krakowie
2018-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-05-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w restauracji Stylowa usytuowanej w budynku na os. Centrum C 3 w Krakowie
2018-05-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul.św.Sebastiana 36 w Krakowie
2018-05-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-04-30
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBK; os. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7.
2018-04-27
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 6 budynków wspólnotowych i 5 gminnych w podziale na 11 części.
2018-04-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-04-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-04-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Odgrzybianie i poprawa izolacji piwnic w budynku użytkowym - Kraków os. Na Stoku 1
2018-04-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części
2018-03-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazu wraz z indywidualnymi kotłami gazowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Górnickiego 10 w Krakowie
2018-03-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu oraz kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 5-7 w Krakowie.
2018-03-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 7 części
2018-03-19
brak danych
Prudnik Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem windy realizowana w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w budynku przy ul. Traugutta 10 w Prudniku
2018-03-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 10 budynków wspólnotowych i 1 gminnego w podziale na 11 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.