eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-11
2017-12-19
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
2017-12-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu Nr 52 "Borek" na potrzeby m.in. Klubu Kultury Kliny przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie - etap I
2017-11-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu nr 52 BOREK na potrzeby m.in. Klubu Kultury Kliny przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie - etap I
2017-11-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części
2017-10-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 KOŚCIUSZKO I etap (kontynuacja działań z lat wcześniejszych).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-28
2017-12-06
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi itp.) z lokali zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym do magazynu depozytowego.
2017-11-24
2017-12-01
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów elektrycznych realizowana w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w budynku przy ul. Traugutta 10 w Prudniku"
2017-11-23
2017-12-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
2017-11-22
2017-11-29
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów ogólnobudowlanych realizowana w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w budynku przy ul. Traugutta 10 w Prudniku"
2017-11-20
2017-11-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likw. niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Lubomirskiego 37 w Krakowie.
2017-11-20
2017-11-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym przy ul. Krakowskiej 19 w Krakowie
2017-11-15
2017-11-23
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych, w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych, przychodniach będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części.
2017-11-07
2017-12-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2017-11-07
2017-12-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-11-07
2017-12-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
2017-10-30
2017-11-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
2017-10-27
2017-11-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-10-26
2017-11-03
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Leasing samochodów dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
2017-10-23
2017-11-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2017-10-19
2017-11-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2017-10-13
2017-11-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-10-13
2017-10-25
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 6 części.
2017-10-12
2017-10-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu 52A Łapianka w Krakowie - II etap
2017-10-11
2017-10-19
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej wraz usługami pogotowia technicznego, w podziale na 8 części.
2017-10-11
2017-10-24
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod-kan-gaz i c.o. wraz usługami pogotowia technicznego, w podziale na 6 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-11-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod-kan-gaz i c.o. wraz usługami pogotowia technicznego, w podziale na 6 części
2017-11-21
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
2017-11-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Przebudowa klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Józefińskiej 24-24 a w Krakowie.
2017-11-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części
2017-11-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu 52A Łapianka w Krakowie - II etap
2017-10-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Tarnowskiego 5 w Krakowie.
2017-10-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-10-27
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu konserwatorskiego obiektów należących do grupy warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" w podziale na 3 części.
2017-10-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 12 części
2017-10-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie
2017-10-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.Opis poszczególnych części zamówieniaCzęść 1ul.Tyniecka 16/4 Część 2ul.Kobierzyńska 96/59 Część 3ul.Wiśniowa 12/3 Część 4ul.Blachnickiego 10/19 Część 5ul.Mogilska 42-56/43
2017-10-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
2017-10-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 11 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 11 części.
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont dachu oraz remont konserwatorski południowej i zachodniej elewacji budynku użytkowo-mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie - I etap
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szlak 51 w Krakowie
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Józefińskiej 3 w Krakowie.
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2017-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Władysława Syrokomli 5 w Krakowie - budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowa istniejącej instalacji gazu.
2017-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Hieronima Wietora 4 w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.