eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-10
2016-02-22
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa papy i innych materiałów ogólnobudowlanych na przebudowę sali widowiskowo - kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku.
2016-02-10
2016-02-22
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa kamienia elewacyjnego i innych materiałów ogólnobudowlanych na przebudowę sali widowiskowo - kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku.
2016-02-05
2016-02-16
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 12 budynków wspólnotowych i 6 budynków gminnych, w podziale na 17 części.
2016-02-04
2016-02-18
Prudnik roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa i montaż wykładziny podłogowej dywanowej i oświetlenia przeszkodowego realizowana w ramach zadania Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2016-02-04
2016-02-12
Kraków dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBKos. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7.
2016-02-03
2016-02-18
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana w istniejącym szybie napędu, kabiny i sterowania elektrycznego dźwigu osobowego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Zdrowia na os. Złotej Jesieni 3 w Krakowie z niezbędnymi uzgodnieniami w UDT.
2016-02-03
2016-02-18
Prudnik roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa i montaż drzwi dźwiękoszczelnych realizowana w ramach zadania Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2016-02-02
2016-02-11
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-02
2016-02-10
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 8 budynków wspólnotowych i 2 budynków gminnych, w podziale na 10 części
2016-01-26
2016-02-05
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług ślusarskich.
2016-01-22
2016-02-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2016-01-21
2016-01-29
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 7 budynków wspólnotowych i 2 budynków gminnych, w podziale na 9 części.
2016-01-18
2016-02-08
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 11 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 11 części.
2016-01-15
2016-01-25
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej rewitalizacji Fortu nr 52 Borek przy ul. Fortecznej w Krakowie z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury Kliny o Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.
2016-01-15
2016-02-01
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 7 budynków wspólnotowych i 3 budynków gminnych, w podziale na 10 części.
2016-01-14
2016-02-04
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 12 części.
2016-01-11
2016-01-21
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 5 budynków wspólnotowych i 3 budynków gminnych, w podziale na 8 części.
2016-01-07
2016-01-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 11 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 11 części.
2015-12-29
2016-01-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 14 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 14 części.
2015-12-28
2016-01-13
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2015-12-23
2016-01-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2015-12-22
2015-12-30
Kraków dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa zamówionych artykułów biurowych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 oraz do Biur Obsługi Mieszkańców ZBKos. Urocze 18, os. Na Stoku 1, ul. Zamoyskiego 3, ul. Królewska 25, Rynek Kleparski 4, Pl. Na Groblach 7.
2015-12-08
2015-12-16
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi, itp.) z lokali - pustostanów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym magazynu depozytowego.
2015-12-07
2015-12-15
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Ochrona i dozór całodobowy budynku siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 wraz z przylegającym terenem ogrodzonym, trwale związanym z gruntem ogrodzeniem z wyłączeniem obiektu stanowiącego salę gimnastyczną.
2015-12-07
2015-12-15
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług sprzątania obiektów biurowych oraz terenów zewnętrznych użytkowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
2015-12-03
2015-12-11
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Obsługa kotłowni lokalnych znajdujących się w budynkach na terenie Krakowa zarządzanych przez ZBK.
2015-12-02
2015-12-10
Kraków dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do kotłowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Sikorki 15.
2015-11-30
2015-12-08
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 13 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.
2016-02-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
2016-02-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2016-02-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2016-01-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2016-01-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
2016-01-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 12 części.
2016-01-05
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do kotłowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Sikorki 15.
2016-01-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi, itp.) z lokali - pustostanów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym magazynu depozytowego.
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Obsługa kotłowni lokalnych znajdujących się w budynkach na terenie Krakowa zarządzanych przez ZBK
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Pomoc prawna w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych w podziale na 5 części.
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Ochrona i dozór całodobowy budynku siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 wraz z przylegającym terenem ogrodzonym, trwale związanym z gruntem ogrodzeniem z wyłączeniem obiektu stanowiącego salę gimnastyczną.
2015-12-11
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego i wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych, w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części.
2015-12-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kraków, a pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 6 części
2015-12-02
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej wraz z usługami pogotowia technicznego na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kraków, a pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 8 części.
2015-12-02
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod.-kan. gaz i c.o. wraz z usługami pogotowia technicznego na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kraków, a pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 6 części.
2015-11-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części
2015-11-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2015-11-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.