eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części (postępowanie 91/2016).
2016-07-27
2016-08-31
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części. (postępowanie nr 90/2016)
2016-07-27
2016-08-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) - ocieplenie i roboty towarzyszące w budynku przychodni zdrowia na os. Kolorowym 21 w Krakowie.
2016-07-26
2016-08-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) - ocieplenie i roboty towarzyszące w budynku przychodni zdrowia na os. Na Skarpie 6 w Krakowie.
2016-07-26
2016-08-17
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2016-07-25
2016-08-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) - ocieplenie i roboty towarzyszące w budynku przychodni zdrowia przy ul. Na Błonie 1 w Krakowie.
2016-07-25
2016-08-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Szlak 13 w Krakowie.
2016-07-25
2016-08-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana okien budynku użytkowym przy ul. Zabłocie 20-22 bud. A w Krakowie.
2016-07-22
2016-08-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2016-07-21
2016-08-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) - ocieplenie i roboty towarzyszące w budynku przychodni zdrowia przy ul. Niemcewicza 7 w Krakowie.
2016-07-15
2016-08-01
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych ze zmianą na ogrzewanie elektryczne, wymiana tablic licznikowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku przy ul. Kantorowickiej 229 w Krakowie.
2016-07-15
2016-08-02
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług polegających na odśnieżaniu połaci dachowych, usuwaniu sopli i oblodzeń z budynków zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków, działającą przez Zarząd Budynków Komunalnych, w podziale na 8 części.
2016-07-13
2016-08-01
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, WLZ, instalacji teletechnicznych i wykonanie instalacji domofonowej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Romana Kiełkowskiego 16 w Krakowie, wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień.
2016-07-13
2016-08-02
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-11
2016-07-19
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie i członków ich rodzin.
2016-07-06
2016-07-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie.
2016-07-06
2016-07-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont otoczenia budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 w Krakowie - chodniki, plac postojowy, szachty podokienne, ściana oporowa
2016-07-04
2016-07-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2016-06-30
2016-07-08
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa falowników i innych materiałów budowlanych elektrycznych realizowana w ramach zadania Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2016-06-30
2016-07-18
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, WLZ, instalacji teletechnicznych i wykonanie instalacji domofonowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Jana Długosza 5 i ul. Do Wilgi 11 w Krakowie, wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w podziale na 2 części.
2016-06-30
2016-07-11
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Kontynuacja prac konserwatorskich w Sali Fontany Kamienica Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie.
2016-06-29
2016-07-18
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Zamoyskiego 23 w Krakowie.
2016-06-28
2016-07-13
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Długosza 5 w Krakowie.
2016-06-23
2016-07-08
Prudnik roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Roboty polegające na wykonaniu instalacji odgromowej w budynku użyteczności publicznej położonym w Prudniku przy ul. Mickiewicza 1
2016-06-23
2016-07-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2016-06-17
2016-07-04
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych przy budynku usługowym na os. Na Stoku 1 w Krakowie, dz. Nr 719/6, Obr. 10 Nowa Huta.
2016-06-08
2016-06-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na os. Na Skarpie 60 w Krakowie - etap I (roboty izolacyjne).
2016-06-08
2016-06-23
Piastów roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Konserwacja ogólnobudowlana, hydrauliczna, gazowa i c.o..
2016-06-08
2016-06-23
Piastów usługi Zarząd Budynków Komunalnych Konserwacja elektryczna w zasobach ZBK Piastów.
2016-06-07
2016-06-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont budynku przychodni zdrowia przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie.
2016-06-07
2016-06-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, WLZ, instalacji teletechnicznych i wykonanie instalacji domofonowej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Romana Kiełkowskiego 16 w Krakowie, wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień.
2016-06-07
2016-06-22
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont konserwatorski elewacji Fortu nr 49 ? Mogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie - etap 1
2016-06-03
2016-06-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont budynku wraz z ociepleniem elewacji pawilonu przy ul. Elsnera 3 w Krakowie
2016-06-01
2016-06-16
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Długosza 5 w Krakowie.
2016-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont budynku przychodni zdrowia przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie.
2016-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie, w podziale na 2 części.
2016-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego na os. Na Skarpie 60 w Krakowie - etap I (roboty izolacyjne).
2016-07-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 w Krakowie z przebudową mającą na celu dostosowanie budynku do wymogów aktualnych przepisów przeciw pożarowych.
2016-07-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2016-07-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Kordeckiego 5 w Krakowie.
2016-07-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na realizacje świadczeń zdrowotnych przy ul. Kronikarza Galla 24 w Krakowie - Przychodnia NZOZ
2016-07-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Mostowej 8 w Krakowie.
2016-06-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kontynuacja prac konserwatorskich i zabezpieczających na Forcie Nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki al.Waszyngtona 1 w Krakowie, w podziale na 2 części
2016-06-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Józefa Szujskiego 7 w Krakowie.
2016-06-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 11 części.
2016-06-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2016-06-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Czyszczenie elewacji, nałożenie powłoki konserwacyjnej na budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowychul.Magnolii 10, ul,Magnolii8, ul.Przyzby 1, ul.Przyzby 11, ul.Przyzby 3, ul. Przyzby 5, ul.Przyzby 7 w Krakowie w podziale na 7 części
2016-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Dworcowej 9 w Krakowie
2016-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Siemaszki 23 w Krakowie
2016-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 6 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 6 części.
2016-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych ze zmianą na ogrzewanie elektryczne, wymiana tablic licznikowych, wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku przy ul. Kantorowickiej 185 w Krakowie.
2016-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont balkonów i ciągów komunikacyjnych galerii zewnętrznej i klatki schodowej budynku wielorodzinnego i oficyn na działce nr 88 obr. 13 Podgórze przy ul. Józefińskiej 3 w Krakowie.
2016-06-15
brak danych
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych termomodernizacyjnych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.