eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
2017-11-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2017-10-13
2017-11-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-10-13
2017-10-25
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 6 części.
2017-10-12
2017-10-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu 52A Łapianka w Krakowie - II etap
2017-10-11
2017-10-24
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod-kan-gaz i c.o. wraz usługami pogotowia technicznego, w podziale na 6 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
2017-10-19
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej wraz usługami pogotowia technicznego, w podziale na 8 części.
2017-10-09
2017-10-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Kalwaryjskiej 37/2 i 9 w Krakowie - zmiana na ogrzewania elektryczne.
2017-10-06
2017-10-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 14 Krakowie - zmiana na ogrzewania elektryczne
2017-10-06
2017-10-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy pl. Serkowskiego 6/5 Krakowie - zmiana na ogrzewania elektryczne
2017-10-06
2017-10-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Robotniczej 6 w Krakowie - zmiana na ogrzewania elektryczne.
2017-09-27
2017-10-05
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług polegających na dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
2017-09-27
2017-10-05
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu konserwatorskiego obiektów należących do grupy warownej Fortu nr 2 "Kościuszko" w podziale na 3 części.
2017-09-21
2017-09-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Zarząd Budynków Komunalnych: Likwidacja niskiej emisji, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Tarnowskiego 5 w Krakowie.
2017-09-19
2017-10-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku na os. Na Skarpie 60 w Krakowie płytami styropianowymi wraz z nałożeniem tynku cienkowarstowego, wymianą rynien i rur spustowych, wymianą obróbek blacharskich loggi, ocieplenie posadzek loggi z wykonaniem nowych wylewek spadkowych, podniesieniem poręczy prętowych, wymianą opaski chodnikowej, montażem siatki przeciw ptakom oraz montażem budek lęgowych dla wróbli, jerzyków i sikor.
2017-09-13
2017-09-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie.
2017-09-12
2017-09-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Termomodernizacja elewacji ściany szczytowej wraz z przebudową, rozbudową i remontem przewodów kominowych kamiennicy przy ul. Siemiradzkiego 13 w Krakowie.
2017-09-12
2017-09-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu nr 52 BOREK przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie - budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV - zgodnie z projektem.
2017-09-08
2017-09-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-09-07
2017-09-19
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Leasing samochodów dla potrzeb Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
2017-08-31
2017-09-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-08-30
2017-09-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Tarnowskiego 5 w Krakowie.
2017-08-29
2017-09-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Józefińskiej 3 w Krakowie.
2017-08-29
2017-09-06
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Prace konserwatorsko-remontowe klatki schodowej i sieni przejazdowej w kamienicy "Pod Blachą przy Rynku Głównym 29 w Krakowie - I etap.
2017-08-28
2017-09-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szlak 51 w Krakowie.
2017-08-25
2017-09-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Przebudowa klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Józefińskiej 24-24a w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie
2017-10-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.Opis poszczególnych części zamówieniaCzęść 1ul.Tyniecka 16/4 Część 2ul.Kobierzyńska 96/59 Część 3ul.Wiśniowa 12/3 Część 4ul.Blachnickiego 10/19 Część 5ul.Mogilska 42-56/43
2017-10-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 4 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części.
2017-10-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 11 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 11 części.
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont dachu oraz remont konserwatorski południowej i zachodniej elewacji budynku użytkowo-mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie - I etap
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szlak 51 w Krakowie
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Józefińskiej 3 w Krakowie.
2017-09-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2017-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Władysława Syrokomli 5 w Krakowie - budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz przebudowa istniejącej instalacji gazu.
2017-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Hieronima Wietora 4 w Krakowie.
2017-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym w Krakowie, os. Na Stoku 32.
2017-09-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części
2017-09-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - zamiana na ogrzewanie gazowe, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazu wraz z indywidualnymi kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Kobierzyńskiej 218 c w Krakowie.
2017-09-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Berka Joselewicza 7 Krakowie.
2017-09-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dietla 61 w Krakowie
2017-09-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana 7 w Krakowie.
2017-09-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 13 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.
2017-09-08
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Brzozowej 13 w Krakowie
2017-09-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2017-09-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym w Krakowie, os. Na Stoku 1 - segment A

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.