eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-17
2015-09-01
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, rozbudowa instalacji wodociągowej, adaptacja dwóch pomieszczeń na cele sanitarne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kantorowickiej 185 w Krakowie.
2015-08-13
2015-08-31
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 13 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-10
2015-08-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalnego przy ul. Kiełkowskiego 16 I, II, III w Krakowie.
2015-08-10
2015-08-26
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 12 części.
2015-08-07
2015-08-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont elewacji z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian fundamentowych, remont dachu i kominów oraz wymianą instalacji odgromowej budynku użytkowego przy ul. Elsnera 3 w Krakowie.
2015-07-31
2015-08-17
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 - Oleandry w Krakowie
2015-07-29
2015-08-06
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi, itp.) z lokali - pustostanów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym magazynu depozytowego.
2015-07-23
2015-07-31
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych - elektrycznych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-07-21
2015-08-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont balkonów i ciągów komunikacyjnych galerii zewnętrznej i klatki schodowej budynku wielorodzinnego i oficyn na działce nr 88 obr. 13 Podgórze przy ul. Józefińskiej 3 w Krakowie.
2015-07-21
2015-08-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym na os. Na Stoku 1 w Krakowie.
2015-07-16
2015-08-03
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont elewacji z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian fundamentowych, remont dachu i kominów budynku użytkowego przy ul. Elsnera 3 w Krakowie.
2015-07-14
2015-07-22
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych do robót wykończeniowych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-07-14
2015-07-22
Prudnik dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych do wykonania docieplenia stropodachu na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-07-13
2015-07-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Wolskiej 4 i przy ul. Wolskiej 6 w Krakowie, w podziale na 2 części.
2015-07-10
2015-08-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 13 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 13 części.
2015-07-09
2015-07-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 12 w Krakowie.
2015-07-06
2015-07-14
Kraków usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego przebudowy budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 w Krakowie - wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
2015-07-03
2015-07-13
Kraków dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 4 części.
2015-06-30
2015-07-15
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2015-06-29
2015-07-14
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 10 w Krakowie.
2015-06-26
2015-07-13
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2015-06-25
2015-07-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kontynuacja prac konserwatorskich i zabezpieczających na Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki, al. Waszyngtona 1 w Krakowie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 8 części.
2015-08-27
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi, itp.) z lokali - pustostanów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym magazynu depozytowego.
2015-08-26
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego przebudowy budynku przy ul. Krzemienieckiej 63 w Krakowie - wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
2015-08-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 12 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części
2015-08-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 10 w Krakowie.
2015-08-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Zielonym 3 w Krakowie.
2015-08-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Wolskiej 4 i przy ul. Wolskiej 6 w Krakowie, w podziale na 2 części.
2015-08-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 12 w Krakowie
2015-08-24
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 4 części
2015-08-12
brak danych
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych - elektrycznych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-08-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 8 części.
2015-08-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie uszczelnień i izolacji posadzki oraz ścian piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Sołtysowskiej 10c w Krakowie.
2015-08-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Kontynuacja prac konserwatorskich i zabezpieczających na Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki, al. Waszyngtona 1 w Krakowie.
2015-08-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Rewitalizacja i adaptacja zachowanych części Fortu 52A ŁAPIANKA w Krakowie - I etap.
2015-08-03
brak danych
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych do robót wykończeniowych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-08-03
brak danych
Prudnik Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Dostawa materiałów budowlanych do wykonania docieplenia stropodachu na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku
2015-07-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Krakowie
2015-07-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalnego przy ul. Ostroroga 3 w Krakowie.
2015-07-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku mieszkalnego przy ul. Ostroroga 1 w Krakowie.
2015-07-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja palenisk węglowych - zamiana na ogrzewanie elektryczne w czterech budynkach mieszkalnych przy ul. Dymarek 6, 8, 10 i 12 w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.