eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - przetargiZespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
brak danych
Oświęcim Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ( stabilizator miednicy przedni i tylni) ramach projektu" Wsparcie SOR W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2018-04-04
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane"Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-03-26
brak danych
Oświęcim Usługi Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH
2018-02-07
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane"Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-01-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane"Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-01-26
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia oraz dostawa sprzętu medycznego "Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywana w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówGinekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-01-26
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia oraz dostawa sprzętu medycznego :Przebudowa fragmentu pawilonu IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego wykonana w ramach inwestycji Modernizacja oddziałów Ginekologiczno -Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic
2018-01-26
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia oraz dostawa sprzętu medycznego "Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywana w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówGinekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-01-26
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia oraz dostawa sprzętu medycznego "Przebudowa fragmentu pawilonu nr IV wraz z budową windy dla niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego" wykonywana w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówGinekologiczno-Położniczego, Noworodkowego oraz Psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-13
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - 14 PAKIETÓW
2018-03-29
2018-04-16
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2018-03-28
brak danych
Oświęcim Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ROBOTY BUDOWLANE - REMONTYWYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU PROSEKTORIUM, REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W PAWILONIE NR II, MALOWANIE DRZWI I POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
2018-03-28
2018-04-09
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa wyrobów z włókniny i fartuchów operacyjnych
2018-03-06
2018-03-22
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-03-01
2018-03-16
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ROBOTY BUDOWLANE - REMONTY: WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU PROSEKTORIUM, REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W PAWILONIE NR II, WYMIANA LAMP ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE SZPITALA, MALOWANIE DRZWI I POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
2018-02-22
2018-03-02
Oświęcim Usługi Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
2018-02-21
2018-03-02
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa oświetlenia energooszczędnego w ramach projektu "Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2018-02-21
2018-03-02
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa leków - 3 pakiety
2018-02-20
brak danych
Oświęcim Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej
2018-02-15
2018-02-23
Oświęcim Usługi Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Usługa wykonania przeglądu aparatury medycznej - RESPIRATORY NPB
2018-02-06
2018-02-21
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane: "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-02-01
2018-02-09
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - 12 PAKIETÓW
2018-01-25
2018-02-02
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i staplerów
2018-01-17
2018-01-26
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa testów Western - Blot do diagnostyki boreliozy oraz paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonania i odczytu wyniku testów na okres 24 miesięcy oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora
2018-01-10
2018-01-19
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawę leków - Idarycyzymab
2017-12-28
2018-01-09
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa paliw silnikowych do samochodów, agregatów i kosiarek na okres 24 miesięcy
2017-12-15
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych"
2017-12-14
2017-12-22
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa odczynników do diagnostyki infekcji i markerów nowotworowych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznego na okres 24 m-cy
2017-12-14
2017-12-22
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa materiałów opatrunkowych - 24 pakiety

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty Budowlane"Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałówginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
2018-04-17
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ROBOTY BUDOWLANE - REMONTYWYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU PROSEKTORIUM, REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W PAWILONIE NR II, MALOWANIE DRZWI I POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
2018-04-16
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - 12 PAKIETÓW
2018-04-06
brak danych
Oświęcim Usługi Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej
2018-04-04
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO w ramach projektu "Wsparcie SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2018-03-27
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i staplerów
2018-03-21
brak danych
Oświęcim Usługi Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej
2018-03-06
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA TESTÓW WESTERN BLOT DO DIAGNOSTYKI BORELIOZY ORAZ PANELI ALERGOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO WYKONANIA I ODCZYTU WYNIKU TESTÓW NA OKRES - 24 MIESIĘCY ORAZ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ PRACY ANALIZATORA
2018-02-22
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa materiałów opatrunkowych - 24 pakiety
2018-02-13
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa środków dezynfekcyjnych
2018-02-02
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa płyt CD/DVD, tasiemek do wydruku opasek dla pacjentów, kodów kreskowych do znakowania badań laboratoryjnych, tuszy, tonerów, bębnów, tasiemek, materiałów biurowych
2018-02-02
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
2018-01-31
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa paliw silnikowych do samochodów, agregatów i kosiarek na okres 24 miesięcy
2018-01-29
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
2018-01-25
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa odczynników do diagnostyki infekcji i markerów nowotworowych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznego na okres 24 m-cy
2018-01-25
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy
2017-12-27
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Roboty budowlane - Wymiana 4 szt. okien i drzwi zewnętrznych w Pawilonie nr IV w ramach inwestycji pn. "Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją Kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"
2017-12-22
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, KRWI BARANIEJ, SZKŁA I DROBNEGO SPRZĘTU
2017-12-19
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO "PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU NR IV WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO I DZIENNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO" WYKONYWANA W RAMACH INWESTYCJI "MODERNIZACJA ODDZIAŁÓWGINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, NOWORODKOWEGO ORAZ PSYCHIATRYCZNEGO SŁUŻĄCA POPRAWIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO I OKOLIC"
2017-12-08
brak danych
Oświęcim Dostawy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Dostawa i montaż wyposażenia dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.