eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-05
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi - zamówienia uzupełniające
2016-12-09
2016-12-19
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
2016-11-15
2016-11-23
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
2016-11-04
2016-11-14
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie
2016-11-02
2016-11-17
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
2016-10-28
2016-11-07
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa mini koparko - ładowarki kołowej
2016-10-24
2016-11-02
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie wycinki 68 szt. drzew oraz 1532 m2 krzewów oraz prześwietlanie 544 szt. drzew oraz 2962 m2 krzewów na terenie Glinianek
2016-10-20
2016-11-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu (31 punktów świetlnych)
2016-10-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rermont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi
2016-10-14
2016-10-28
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w Parku im. H. Czempiela w Rybniku
2016-10-12
2016-10-27
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont pomnika Johanna Friedricha Knorra oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia w Parku Słowackiego we Wrocławiu
2016-10-12
2016-10-28
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa alejek parkowych, miejsca na ognisko, drogowskazów, ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa pomostu, alejek, miejsca na ognisko, tablic edukacyjnych, ławek i koszy na Gliniankach (Świerczewo) w Poznaniu
2016-10-10
2016-10-25
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi
2016-10-06
2016-10-21
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Pumptruck Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze" na terenie Wzgórza Andersa we Wrocławiu
2016-09-29
2016-10-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu - etap I
2016-09-28
2016-10-06
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
2016-09-28
2016-10-14
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu
2016-09-26
2016-10-04
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-09-22
2016-10-07
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej remont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi
2016-09-21
2016-10-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - II etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-19
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
2017-01-04
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi - zamówienia uzupełniające
2016-12-20
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa mini koparko - ładowarki kołowej
2016-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont pomnika Johanna Friedricha Knorra oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia w Parku Słowackiego we Wrocławiu
2016-12-20
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie
2016-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu
2016-12-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi
2016-12-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu - Etap I
2016-12-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w Parku im. H. Czempiela w Rybniku
2016-12-01
brak danych
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa sprzętu medycznoweterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
2016-11-28
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu (31 punktów świetlnych)
2016-11-23
brak danych
Wrocław Zarząd Zieleni Miejskiej "Pumptruck Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze" na terenie Wzgórza Andersa we Wrocławiu
2016-11-23
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-11-23
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie wycinki 68 szt. drzew oraz 1532 m2 krzewów oraz prześwietlanie 544 szt. drzew oraz 2962 m2 krzewów na terenie Glinianek
2016-11-14
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa alejek parkowych, miejsca na ognisko, drogowskazów, ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa pomostu, alejek, miejsca na ognisko, tablic edukacyjnych, ławek i koszy na Gliniankach (Świerczewo) w Poznaniu
2016-10-26
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu - etap I
2016-10-21
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Przedmiotem zamówienia jest budowa placu dla seniorów i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się- projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym. Gwarancja jakości Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag
2016-10-18
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-10-17
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - II etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu
2016-10-10
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku rekreacyjno - sportowego przy Żurawińcu w Poznaniu - I etap

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.