eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-29
2015-08-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie placu przy pomniku M. Kopernika z fragmentem terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. P. Skargi do wejścia na teren Parku Kopernika we Wrocławiu
2015-07-24
2015-08-10
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa placu zabaw przy placu Pereca we Wrocławiu
2015-07-23
2015-08-07
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-07-22
2015-08-06
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont przepustów nr 1 i 2 na terenie Glinianek - Szachty po stronie Świerczewa w ramach zadania zagospodarowanie terenu Glinianek

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-10
2015-07-21
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu
2015-07-10
2015-07-28
Rybnik roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - etap I
2015-07-10
2015-07-17
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew przyulicznych, na wybranych ulicach w dzielnicach Nowe Miasto, Wilda i Jeżyce miasta Poznania
2015-07-02
2015-07-17
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych i parafialnych, cmentarzach na stokach Cytadeli Poznańskiej i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
2015-06-30
2015-07-14
Rybnik roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegozad. 1. Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku zad. 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul.Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku zad. 3. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku zad. 4. Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
2015-06-30
2015-07-15
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Strachocińskiej/Włościańskiej we Wrocławiu - Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - Etap I.
2015-06-26
2015-07-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu wokół pomnika barokowej Kolumny Maryjnej przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu
2015-06-24
2015-07-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu
2015-06-19
2015-07-06
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-06-12
2015-06-22
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
2015-06-10
2015-06-26
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-08
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-09
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Park Wspólnotowy Ślężański Mamut - przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników - Etap I
2015-05-19
2015-05-29
Rybnik dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ładowarki kołowej z osprzętem
2015-05-13
2015-05-28
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-05-08
2015-05-25
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie
2015-05-05
2015-05-20
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie starego koryta Warty - etap III
2015-04-30
2015-05-15
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - budowa alejek, montaż małej architektury - etap II (dokończenie alejki A - w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz budowa alejki B - w kierunku Lubonia)
2015-04-27
2015-05-12
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-07-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu.
2015-07-10
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji rejonu Stare Miasto I w miesiącach lipiec sierpień i wrzesień 2015r. Zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-1-I-400-88/2013 z dnia 15.07.2013r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - Rejon Stare Miasto I
2015-07-10
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji rejonu Fabryczna I w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2015r. - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-4-400-77/13 z dnia 15.07.2013r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, zadanie nr 9, Fabryczna I
2015-07-10
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji rejonu Śródmieście III w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2015r. - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-2-400-74/13 z dnia 15.07.2013r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław, zadanie nr 5, rejon Śródmieście III
2015-07-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie starego koryta Warty - etap III
2015-07-02
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
2015-07-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2015-06-29
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Zamówienie uzupełniające do umowy DAP-210-3/14 z dnia 4.04.2014 r. polegające na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej i interaktywnej w Parku Szczytnickim we Wrocławiu wraz z wyprodukowaniem multimedialnych pokazów z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń multimedialnych fontannyprojekcja multimedialna i laserowa, dysze ogniowe i obsługą imprez z ich wykorzystaniem
2015-06-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu
2015-06-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-06-12
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ładowarki kołowej z osprzętem
2015-06-05
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2013-2015 w rejonie ogrodniczym - Zdrowie - Retkinia (zamówienie uzupełniające)
2015-06-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu
2015-05-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - budowa alejek, montaż małej architektury - etap II (dokończenie alejki A - w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz budowa alejki B - w kierunku Lubonia)
2015-05-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont infrastruktury w parku Cytadela wraz z budową placu zabaw w pobliżu restauracji Tarasy Cytadeli w Poznaniu
2015-05-28
brak danych
Rybnik Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Zadanie 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika Zadanie 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika Zadanie 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika
2015-05-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie nr 1 oraz dostawa i montaż ławek w parku na osiedlu Wichrowe Wzgórze - zadanie nr 2
2015-05-22
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w rejonie ogrodniczym Doliny Łódki
2015-05-19
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku przy ulicy Heweliusza w Poznaniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.