eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-14
2018-03-30
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu
2018-03-14
2018-03-30
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu
2018-03-14
2018-03-23
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu miododajnego na Cytadeli w Poznaniu w ramach zadania ogród miododajny na Cytadeli
2018-03-08
2018-03-23
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu przy ul. Świątniczki w Poznaniu w ramach projektu "Rekreacja pod chmurką"
2018-03-08
2018-03-23
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej w Poznaniu
2018-03-05
2018-03-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożeniem kabla zasilającego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-09
2018-03-20
Rybnik Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów, skarp z podziałem na części: Część 1: Koszenie trawy - ul. Żorska; Część 2: Koszenie trawy - ul. Rudzka; Część 3: Koszenie trawy - ul. Boguszowicka; Część 4: Koszenie trawy - ul. Gliwicka; Część 5: Koszenie trawy - ul. Rybnicka; Część 6: Koszenie trawy - ul. Wodzisławska; Część 7: Koszenie trawy - ul. Mikołowska; Część 8: Koszenie trawy - ul. Prosta; Część 9: Koszenie trawy - ul. Góreckiego
2018-03-07
2018-03-16
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych
2018-03-06
2018-03-14
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew.
2018-03-01
2018-03-09
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - IV zadania
2018-02-27
2018-03-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza - Leśnych Skrzatów w Poznaniu - część nr 1 Zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - plac zabaw przy ul. Swoboda - część nr 2
2018-02-26
2018-03-06
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych
2018-02-22
2018-03-09
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia w Parku Sielanka w Łodzi
2018-02-19
2018-02-28
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych
2018-02-16
2018-02-27
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa kosiarek do trawników i przyczep do przewozu kosiarek z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa kosiarek samojezdnych - 2 szt Zadanie 2: Dostawa przyczep do przewozu kosiarek - 2 szt
2018-02-15
2018-03-02
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa wzgórza 3 wież ze zjeżdżalniami w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi
2018-02-14
2018-03-02
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego wraz z pielęgnacją i utrzymaniem całego terenu
2018-02-09
2018-02-26
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa szatni pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w budynku technicznym ZZM
2018-02-06
2018-02-16
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. "Zieleń dla Wrocławia - parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!"
2018-02-02
2018-02-12
Wrocław Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej "Dostawa materiału roślinnego do wiosennych, letnich i jesiennych obsadzeń kwietników w parkach i na zieleńcach oraz zieleni przyulicznej"
2018-02-01
2018-02-19
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw", na działce nr 44, AM_31, Obręb Pracze Odrzańskie.
2018-02-01
2018-02-16
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego
2018-01-25
2018-02-09
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku Naramowickiego na osiedlu Łokietka za pawilonem Netto w Poznaniu
2018-01-17
2018-02-05
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej (włącznie z ogrodzeniem) we Wrocławiu.
2018-01-16
2018-01-24
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa wzgórza 3 wież ze zjeżdżalniami w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi
2018-01-12
2018-02-02
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Polana integracyjna na Gądowie Małym" - WBO 2016, projekt nr 785

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego
2018-03-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego wraz z pielęgnacją i utrzymaniem całego terenu
2018-03-19
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - IV zadania
2018-03-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu - etap I"
2018-03-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku Naramowickiego na osiedlu Łokietka za pawilonem Netto w Poznaniu
2018-03-12
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt."Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu"
2018-03-12
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Swojczycki Park Czarna Woda"
2018-03-07
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej(włącznie z ogrodzeniem)we Wrocławiu.
2018-03-07
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą "BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego" - Etap I - WBO 2016, nr 484.
2018-03-01
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego między ulicą Kruczą a aleją gen. Józefa Hallera we Wrocławiu - Etap II" - WBO 2016, Projekt nr 402
2018-01-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe we Wrocławiu", WBO 2016 nr 340.
2018-01-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Rozbudowa placu zabaw w parku na Brochowie we Wrocławiu" - WBO 2016, nr 511
2018-01-19
brak danych
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
2018-01-10
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2018 - 2020
2017-12-29
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2018 - 2020
2017-12-18
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika w Łodzi
2017-12-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Placu Piastowskiego w Łodzi
2017-12-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw w Parku na Smulsku
2017-12-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - etap II - wyposażenie"
2017-11-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.