eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
2015-12-01
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa siłowni w Parku im. gen. M. Zaruskiego w Łodzi
2015-11-04
brak danych
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
2015-11-26
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie przyulicznym w dzielnicach Nowe Miasto i Wilda oraz wycinka drzew w parku Gospoda Targowa przy ulicy Heweliusza, w Parku Sołackim, oraz na zieleńcu przy ul. Myśliborskiej
2015-11-16
2015-11-24
Łódź usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do koncepcji Orientarium
2015-11-03
2015-11-18
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa alejki głównej w Parku im. gen. M. Zaruskiego w Łodzi - etap I
2015-10-30
2015-11-16
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie przebudowy alejek A, B, C i nawierzchni w Parku Kasprowicza w Poznaniu w ramach realizowanego zadania budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2015-10-23
2015-11-02
Łódź dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
2015-10-16
2015-10-26
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie - usuwanie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych w parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania
2015-10-09
2015-10-16
Poznań dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Założenie zieleni (dostawa i sadzenie krzewów cisów i róż oraz założenie trawników z rolki) przed pomnikiem Bohaterów w Parku Cytadela w Poznaniu
2015-10-08
2015-10-23
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa i remont zagospodarowania terenu parku przy ul. Góreckiej i ul. Stabłowickiej we Wrocławiu w ramach zadania pod nazwąNowa Cegielnia Stabłowicka - sport, rekreacja, wypoczynek - zagospodarowanie terenu przy ul. Góreckiej we Wrocławiu - etap I
2015-10-05
2015-10-20
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie przebudowy alejek A, B, C i nawierzchni w Parku Kasprowicza w Poznaniu w ramach realizowanego zadania budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2015-09-30
2015-10-16
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego przy ul. Kruczej we Wrocławiu - Etap I
2015-09-29
2015-10-07
Poznań dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie 10 szt. Amalanchier lamarckii f. parasolowata w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2015-09-23
2015-10-08
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa siłowni w Parku im. gen. M. Zaruskiego w Łodzi
2015-09-23
2015-10-12
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa ciągu drenażowego z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego B-3 wzdłuż ul. Janowskiej we Wrocławiu
2015-09-22
2015-10-07
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu - II etap
2015-09-18
2015-09-28
Łódź usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych WC na terenach parków i skwerów w Łodzi w latach 2016-2018
2015-09-18
2015-10-07
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu zieleńca przy pl. Westerplatte we Wrocławiu - Etap II
2015-09-17
2015-10-05
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont terenu Wzgórza Słowiańskiego we Wrocławiu - Etap I
2015-09-16
2015-10-01
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie naprawy nawierzchni alejek z kruszywa mineralnego typu Hansa Grande w parkach miasta Poznania
2015-09-11
2015-09-28
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych w okolicy wałów na osiedlu Karłowice-Różanka na zieleńcu przy ul. Kasprowicza 45 we Wrocławiu - Etap I
2015-09-09
2015-09-24
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw znajdującego się na terenie zieleńca im. I. Łukasiewicza w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie przebudowy alejek A, B, C i nawierzchni w Parku Kasprowicza w Poznaniu w ramach realizowanego zadania budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2015-11-19
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac polegających na bieżącej konserwacji rejonu Krzyki III w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-3-400-87/2013 z dnia 15.07.2013r. na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - zadanie nr 8, rejon Krzyki III
2015-11-18
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usuwanie wiatrołomów i złamanych konarów drzew oraz pielęgnacja uszkodzonego starodrzewu na terenach zieleni, będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, zniszczone po wystąpieniu silnego wiatru i silnej ulewy na terenie Wrocławia w dniu 19.07.2015 r., w rejonie Krzyki II - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-3-400-86/13 z dnia 15.07.2013 r. na Kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - Zadanie nr 7, Rejon Krzyki II
2015-11-17
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych oraz utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych w dzielnicy Górna (zamówienie uzupełniające)
2015-11-12
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usuwanie wiatrołomów i złamanych konarów drzew oraz pielęgnacja uszkodzonego starodrzewu na terenach zieleni, będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, zniszczone po wystąpieniu silnego wiatru i silnej ulewy na terenie Wrocławia w dniu 19.07.2015 r., w rejonie Krzyki I - zamówienie uzupełniające do umowy nr DZM-3-400-51/15 z dnia 24.06.2015 r. na Kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - Zadanie nr 6, Rejon Krzyki I
2015-11-10
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego przy ul. Kruczej we Wrocławiu - Etap I
2015-11-04
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie - usuwanie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych w parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania
2015-11-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa ciągu drenażowego z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego B-3 wzdłuż ul. Janowskiej we Wrocławiu
2015-11-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu zieleńca przy pl. Westerplatte we Wrocławiu - Etap II
2015-11-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont terenu Wzgórza Słowiańskiego we Wrocławiu - Etap I
2015-11-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap I
2015-11-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji - Tymiankowa
2015-11-02
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Założenie zieleni (dostawa i sadzenie krzewów cisów i róż oraz założenie trawników z rolki) przed pomnikiem Bohaterów w Parku Cytadela w Poznaniu
2015-10-23
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych oraz utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych w dzielnicy Górna (zamówienia uzupełniającego).
2015-10-23
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych oraz utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych w dzielnicy Bałuty (zamówienie uzupełniające).
2015-10-20
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu - II etap
2015-10-15
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie robót uzupełniających w ramach rewaloryzacji Parku im. A. Mickiewicza
2015-10-15
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wynajem i serwis przenośnych kabin toaletowych WC na terenach parków i skwerów w Łodzi w latach 2016-2018
2015-10-14
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych oraz utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych w dzielnicy Śródmieście
2015-10-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa placu zabaw przy placu Pereca we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.