eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-31
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozebranie budynków KS Tramwajarz i innych w Parku im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
2017-10-12
2017-10-27
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią
2017-10-12
2017-10-27
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ulicy Czartoria w Poznaniu
2017-10-10
2017-10-25
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Ruda Las znajdującego się w Rybniku pomiędzy Obwiednią Północną a ul. Wielopolską. Realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-10-09
2017-10-24
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - etap II wyposażenie"
2017-10-06
2017-10-23
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Polana integracyjna na Gądowie Małym" - WBO 2016, projekt nr 785
2017-10-05
2017-10-20
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw w Parku na Smulsku
2017-10-03
2017-10-19
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa solarnego oświetlenia na zieleńcu między ul. Lutomierską i ul. Drewnowską w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-03
2017-10-18
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Zagospodarowanie skweru przy ul. Kiełczowskiej" - Etap I
2017-10-02
2017-10-17
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku edukacji ekologicznej - kontynuacja zadania z roku 2015 wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek spacerowych
2017-09-28
2017-10-06
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2017-09-28
2017-10-13
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu wejściowego na teren Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) oraz wykonanie ciągu pieszego (serwisowego) w kierunku alei dębowej
2017-09-27
2017-10-12
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku, ul. Nowy Józefów
2017-09-25
2017-10-10
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Rozbudowa placu zabaw w parku na Brochowie we Wrocławiu" - WBO 2016, nr 511.
2017-09-22
2017-10-09
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Placu Piastowskiego w Łodzi
2017-09-21
2017-10-06
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa Street Workout w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi
2017-09-21
2017-09-29
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i montaż ławek dźwięku w ramach realizacji ścieżki dydaktycznej "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi
2017-09-20
2017-10-05
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika w Łodzi
2017-09-18
2017-10-03
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie ukształtowania terenu wraz z wykonaniem układu komunikacyjnego, założenie trawników z nawodnieniem placu Nowakowskiego w Poznaniu
2017-09-14
2017-10-04
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa ochrony mienia podczas nocnej przerwy technicznej na terenie Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej we Wrocławiu oraz obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu.
2017-09-14
2017-09-29
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Słoneczny Park na Ołtaszynie" - zagospodarowanie terenu przy ul. Ułańskiej we Wrocławiu - Etap II.
2017-09-13
2017-09-28
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw w Parku na Smulsku
2017-09-12
2017-09-27
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Centrum rekreacyjne KUŹNIA PIRATÓW - stary okręt, ścianka i siatki do wspinaczki, tor przeszkód dla starszaków, uporządkowanie terenu, ławki, ścieżki, zieleń" - WBO 2016, nr 644.
2017-09-08
2017-09-25
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim dz. nr 17/37 i 17/56 obręb W-30
2017-09-07
2017-09-22
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe we Wrocławiu", WBO 2016 nr 340.
2017-09-07
2017-09-22
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścieżek pieszych w parku Górnika przy ul. 1-go Maja w Rybniku
2017-09-04
2017-09-20
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku, ul. Nowy Józefów
2017-08-31
2017-09-15
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych z podziałem na zadania: zadanie 1: Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku zadanie 2: Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Rybniku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa urządzeń streetworkout´u i siłowni zewnętrznej w Parku im. Jarogniewa i Izabeli Drwęskich wraz z nawierzchnią bezpieczną i założeniem trawnika - "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich
2017-10-16
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Zakup, dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pn.Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2017-10-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścieżek pieszych w parku Górnika przy ul. 1-go Maja w Rybniku
2017-10-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych z podziałem na zadaniazadanie 1Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku zadanie 2Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Rybniku
2017-10-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozebranie nieczynnej kładki oraz budowa w jej miejsce przejścia dla pieszych w Parku Nad Jasieniem
2017-09-29
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Plac zabaw dla najmłodszych na Gądowie Małym we Wrocławiu
2017-09-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku administracyjno - socjalnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej w Rybniku
2017-09-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie II etapu robót budowlanych i elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy Żurawińcu oraz doposażenie siłowni przy ul. Jasna Rola
2017-09-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
2017-09-18
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa trejaża o lekkiej konstrukcji stalowej, pergoli oraz zakup i montaż leżanek, ławek, sadzenie drzewa, krzewów, traw w ramach urządzania części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi
2017-09-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza
2017-09-12
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 3 - Parki i zieleńce
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 1 - Parki i zieleńce
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 2 - Parki i zieleńce.
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 6 - Parki i zieleńce
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 7 i nr 8 - Parki i zieleńce.
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 9 - Parki i zieleńce
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 1 - Pasy drogowe
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 2 i nr 4 - Pasy drogowe
2017-09-08
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa usuwania skutków nawałnic na terenie miasta Łodzi - Rejon nr 3 i nr 7 - Pasy drogowe

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.