eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-20
2016-11-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu (31 punktów świetlnych)
2016-10-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rermont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi
2016-10-14
2016-10-28
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w Parku im. H. Czempiela w Rybniku
2016-10-12
2016-10-27
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont pomnika Johanna Friedricha Knorra oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia w Parku Słowackiego we Wrocławiu
2016-10-12
2016-10-28
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa alejek parkowych, miejsca na ognisko, drogowskazów, ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa pomostu, alejek, miejsca na ognisko, tablic edukacyjnych, ławek i koszy na Gliniankach (Świerczewo) w Poznaniu
2016-10-10
2016-10-25
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-06
2016-10-21
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej "Pumptruck Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze" na terenie Wzgórza Andersa we Wrocławiu
2016-09-29
2016-10-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu - etap I
2016-09-28
2016-10-06
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
2016-09-28
2016-10-14
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu
2016-09-26
2016-10-04
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-09-22
2016-10-07
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej remont toru rowerowego w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi
2016-09-21
2016-10-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - II etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu
2016-09-19
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - I etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu
2016-09-19
2016-10-05
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu dla seniorów i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2016-09-14
2016-09-23
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-09-07
2016-09-22
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścian zrębowych (Etap II) oraz remont wnętrza i przebudowa instalacji elektrycznych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu
2016-09-02
2016-09-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej w Poznaniu
2016-08-31
2016-09-09
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w ilości 459 szt. oraz poprawie warunków siedliskowych drzew na ul. Hetmańskiej oraz Alei Wielkopolskiej w ramach programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej
2016-08-31
2016-09-16
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu - Etap I
2016-08-29
2016-09-07
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Przyrodnicza rewaloryzacja parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r. polegająca na cięciach pielęgnacyjnych koron drzew w ilości 274 szt. oraz sadzeniu roślin okrywowych na powierzchni 926 m2
2016-08-23
2016-09-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa kompleksu rekreacyjnego ze strefami rekreacyjnymi dla juniora i seniora w tym budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw i budowa toru rowerowego w ramach projektu Smochy Pumptrack
2016-08-19
2016-09-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku rekreacyjno - sportowego przy Żurawińcu w Poznaniu - I etap
2016-08-17
2016-09-01
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - I etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu
2016-07-27
2016-08-12
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru położonego przy ulicach Szarych Szeregów i Karpińskiego w Poznaniu
2016-07-27
2016-08-17
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-21
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Przedmiotem zamówienia jest budowa placu dla seniorów i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się- projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym. Gwarancja jakości Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag
2016-10-18
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-10-17
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - II etap w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w śródmieściu
2016-10-10
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku rekreacyjno - sportowego przy Żurawińcu w Poznaniu - I etap
2016-10-10
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej w Poznaniu
2016-09-21
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w ilości 459 szt. oraz poprawie warunków siedliskowych drzew na ul. Hetmańskiej oraz Alei Wielkopolskiej w ramach programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej
2016-09-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zaprojektowanie nowej strefy rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi i wybudowanie I etapu
2016-09-01
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Modernizacja rowu S-31 na odcinku od przepustu w ciągu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do przepustu w ul. Ułańskiej wraz z przykanalikami z planowanego odwodnienia ul. Ułańskiej
2016-08-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa siłowni zewnętrznej, chodnika oraz oświetlenia w Parku Źródła Olechówki w Łodzi
2016-08-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia Parku im. S. Żeromskiego w Łodzi
2016-08-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Naprawa alejek w parku Manitiusa w Poznaniu - etap I
2016-08-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont alejek w parku Górczyńskim w ramach zadania Rewitalizacja Parku Górczyńskiego
2016-08-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru położonego przy ulicach Szarych Szeregów i Karpińskiego w Poznaniu
2016-08-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie nawierzchni oraz dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2016-08-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia od ronda Orlicz-Dreszera do ul. Krakowskiej w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi - etap II i III
2016-08-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw w parku Stare Koryto Warty etap I w ramach zadania budżetowego Zagospodarowanie starego koryta Warty
2016-08-08
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i wykonanie trawników dywanowych, dostawa i sadzenie drzew, krzewów, roślin okrywowych oraz sunięcie starych karpin z terenu parku w ramach zadania modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu
2016-07-29
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki dla biegaczy oraz remont nawierzchni alei Retkińskiej w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
2016-07-27
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi w dzielnicachPolesie i Śródmieście -pielęgnacja (zamówienie uzupełniające)
2016-07-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.