eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-31
2015-09-08
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w parku przy os. Armii Krajowej w Poznaniu
2015-08-27
2015-09-15
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu - Etap I - Bulwar Ks. A. Zienkiewicza
2015-08-26
2015-09-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Słoneczny Park na Ołtaszynie - zagospodarowanie terenu przy ul. Ułańskiej we Wrocławiu - Etap I
2015-08-25
2015-09-09
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa i remont muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi - część 1
2015-08-21
2015-09-09
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa placu zabaw przy placu Pereca we Wrocławiu
2015-08-21
2015-09-11
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji - Tymiankowa
2015-08-20
2015-09-07
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw przy ul. Wędkarzy we Wrocławiu
2015-08-20
2015-09-04
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw znajdującego się na terenie zieleńca im. I. Łukasiewicza w Poznaniu
2015-08-18
2015-09-02
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa alejki pieszej w Parku Rataje wzdłuż odcinka G do os. Polan, po działkach miejskich wraz z architekturą ogrodową
2015-08-18
2015-09-02
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont nawierzchni tarasu, alejek i dróg przy pomniku Bohaterów - od strony parku Cytadela w Poznaniu
2015-08-18
2015-09-03
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont ścian zrębowych drewnianego kościoła pw. św. Jana Nepomucena usytuowanego przy al. Dąbskiej na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-13
2015-08-28
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji skweru położonego przy ul. Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza w Poznaniu w ramach zadania Rozwój terenów zielonych w Śródmieściu
2015-08-12
2015-08-31
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice - zagospodarowanie terenu przy ul. Wełnianej we Wrocławiu
2015-08-07
2015-08-24
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont kolumny Fryderyka Wilhelma II wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap I i II
2015-07-29
2015-08-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie placu przy pomniku M. Kopernika z fragmentem terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. P. Skargi do wejścia na teren Parku Kopernika we Wrocławiu
2015-07-24
2015-08-10
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przebudowa placu zabaw przy placu Pereca we Wrocławiu
2015-07-23
2015-08-07
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-07-22
2015-08-06
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont przepustów nr 1 i 2 na terenie Glinianek - Szachty po stronie Świerczewa w ramach zadania zagospodarowanie terenu Glinianek
2015-07-10
2015-07-21
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu
2015-07-10
2015-07-28
Rybnik roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - etap I
2015-07-10
2015-07-17
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew przyulicznych, na wybranych ulicach w dzielnicach Nowe Miasto, Wilda i Jeżyce miasta Poznania
2015-07-02
2015-07-17
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych i parafialnych, cmentarzach na stokach Cytadeli Poznańskiej i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
2015-06-30
2015-07-14
Rybnik roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegozad. 1. Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku zad. 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul.Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku zad. 3. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku zad. 4. Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
2015-06-30
2015-07-15
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Strachocińskiej/Włościańskiej we Wrocławiu - Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - Etap I.
2015-06-26
2015-07-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu wokół pomnika barokowej Kolumny Maryjnej przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu
2015-06-24
2015-07-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu
2015-06-19
2015-07-06
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-06-12
2015-06-22
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
2015-06-10
2015-06-26
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-08
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Przedmiotem zamówienia jestzadanie 1. Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku zadanie 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku zadanie 3. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku zadanie 4. Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
2015-08-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - etap I
2015-08-26
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Park Wspólnotowy Ślężański Mamut - przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników - Etap I
2015-08-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Strachocińskiej/Włościańskiej we Wrocławiu - Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - Etap I
2015-08-19
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu wokół pomnika barokowej Kolumny Maryjnej przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu
2015-08-19
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zielenie miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1 - 10 (zamówienie uzupełniające)
2015-08-13
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zielenie miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1 - 10 (zamówienie uzupełniające)
2015-08-13
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymanie terenów zielenie miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1 - 10 (zamówienie uzupełniające)
2015-08-12
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zielenie miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1 - 10 (zamówienie uzupełniające)
2015-08-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-08-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont przepustów nr 1 i 2 na terenie Glinianek - Szachty po stronie Świerczewa w ramach zadania zagospodarowanie terenu Glinianek
2015-08-11
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu
2015-08-10
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew przyulicznych, na wybranych ulicach w dzielnicach Nowe Miasto, Wilda i Jeżyce miasta Poznania
2015-08-10
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1-10 (zamówienia uzupełniające)
2015-08-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych i parafialnych, cmentarzy na stokach Cytadeli Poznańskiej i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.
2015-08-07
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Zamówienie uzupełniające w ramach realizowanej umowy nr DAP-210-3/13 z dnia 16.04.2013r. polegające na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej i interaktywnej w Parku Szczytnickim we Wrocławiu wraz z wyprodukowaniem multimedialnych pokazów z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń multimedialnych fontannyprojekcja multimedialna i laserowa, dysze ogniowe i obsługą imprez z ich wykorzystaniem
2015-08-04
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie
2015-08-04
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zielenie miejskiej w latach 2015-2018 w rejonach ogrodniczych 1 - 10 (zamówienie uzupełniające)
2015-07-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-07-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.