eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
2017-03-29
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa samochodów z podziałem na zadania
2017-03-21
2017-03-29
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej
2017-03-20
2017-03-28
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2017r.
2017-03-17
2017-04-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicą elektryczną na części działki nr17/23, ark. 09, obręb Wilda położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolnej Wilda i O. Żelazka - w ramach zadania Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II
2017-03-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
2017-03-15
2017-03-30
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja schodów, murów i nawierzchni na terenie Góry Przemysła w Poznaniu - etap II
2017-03-14
2017-03-24
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw we Wrocławiu, będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw.
2017-03-14
2017-03-23
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji
2017-03-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
2017-02-24
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
2017-02-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja części Parku im. ks. J. Poniatowskiego
2017-02-06
brak danych
Łódź Zarząd Zieleni Miejskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-12-05
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-09
2017-03-17
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków
2017-03-06
2017-03-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zaprojektowanie i rozbudowa placu zabaw na terenie parku Sołackiego w Poznaniu
2017-03-02
2017-03-10
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ciągników rolniczych z podziałem na zadania
2017-02-27
2017-03-07
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa samochodów wywrotka z podziałem na zadania
2017-02-22
2017-03-02
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa samochodów osobowych z podziałem na zadania
2017-02-21
2017-03-09
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicą elektryczną na części działki nr17/23, ark. 09, obręb Wilda położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolnej Wilda i O. Żelazka - w ramach zadania Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II
2017-02-20
2017-03-01
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych
2017-02-17
2017-02-27
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa paliw płynnych
2017-02-17
2017-03-07
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja parku Górczyńskiego w Poznaniu
2017-02-17
2017-02-27
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie robót i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych zakresem dokumentacji
2017-02-17
2017-02-27
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków"
2017-02-15
2017-03-03
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu
2017-02-10
2017-02-27
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek, Strachocin, Wojnów - ETAP III ostatni
2017-02-09
2017-02-17
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - V zadań
2017-02-07
2017-02-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Renowacja wybranych fragmentów Parku Cytadela w Poznaniu - III etap w ramach zadania renowacja zieleni parkowej w śródmieściu
2017-02-07
2017-02-20
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej (włącznie z ogrodzeniem) we Wrocławiu.
2017-02-06
2017-02-17
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Prace porządkowe i usuwanie odpadów z terenów stanowiących własność Gminy Wrocław, odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych - tzw. nielegalnych wysypisk odpadów.
2017-02-06
2017-02-15
Wrocław Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa materiału roślinnego do obsadzeń kwietników na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
2017-01-26
2017-02-13
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wołodyjowskiego w Poznaniu
2017-01-23
2017-02-07
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Naprawa alejek w parku Gustawa Manitiusa w Poznaniu - etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-14
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej (włącznie z ogrodzeniem) we Wrocławiu.
2017-03-09
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej - V zadań
2017-03-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Naprawa alejek w parku Gustawa Manitiusa w Poznaniu - etap II
2017-03-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wołodyjowskiego w Poznaniu
2017-02-13
brak danych
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
2017-01-19
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
2017-01-04
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi - zamówienia uzupełniające
2016-12-20
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa mini koparko - ładowarki kołowej
2016-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont pomnika Johanna Friedricha Knorra oraz schodów terenowych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia w Parku Słowackiego we Wrocławiu
2016-12-20
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie
2016-12-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu
2016-12-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Urządzenie części nieruchomości nr 321/6 obręb B-8 celem powiększenia istniejącego zieleńca miejskiego w rejonie ul. Łososiowej 21 w Łodzi
2016-12-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu - Etap I
2016-12-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w Parku im. H. Czempiela w Rybniku
2016-12-01
brak danych
Łódź Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa sprzętu medycznoweterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
2016-11-28
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu (31 punktów świetlnych)
2016-11-23
brak danych
Wrocław Zarząd Zieleni Miejskiej "Pumptruck Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze" na terenie Wzgórza Andersa we Wrocławiu
2016-11-23
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego
2016-11-23
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie wycinki 68 szt. drzew oraz 1532 m2 krzewów oraz prześwietlanie 544 szt. drzew oraz 2962 m2 krzewów na terenie Glinianek
2016-11-14
brak danych
Poznań Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa alejek parkowych, miejsca na ognisko, drogowskazów, ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa pomostu, alejek, miejsca na ognisko, tablic edukacyjnych, ławek i koszy na Gliniankach (Świerczewo) w Poznaniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.