Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-02
2015-07-17
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na terenie cmentarzy wojennych i parafialnych, cmentarzach na stokach Cytadeli Poznańskiej i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
2015-06-30
2015-07-14
Rybnik roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegozad. 1. Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku zad. 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul.Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku zad. 3. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku zad. 4. Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
2015-06-30
2015-07-15
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Strachocińskiej/Włościańskiej we Wrocławiu - Wrocławski Budżet Obywatelski 2014 - Etap I.
2015-06-26
2015-07-14
Wrocław roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu wokół pomnika barokowej Kolumny Maryjnej przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu
2015-06-24
2015-07-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu
2015-06-19
2015-07-06
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu

Zobacz wiecej

Zarząd Zieleni Miejskiej - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-12
2015-06-22
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
2015-06-10
2015-06-26
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-08
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-09
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu
2015-05-22
2015-06-09
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Park Wspólnotowy Ślężański Mamut - przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników - Etap I
2015-05-19
2015-05-29
Rybnik dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ładowarki kołowej z osprzętem
2015-05-13
2015-05-28
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-05-08
2015-05-25
Łódź roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie
2015-05-05
2015-05-20
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie starego koryta Warty - etap III
2015-04-30
2015-05-15
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - budowa alejek, montaż małej architektury - etap II (dokończenie alejki A - w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz budowa alejki B - w kierunku Lubonia)
2015-04-27
2015-05-12
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu
2015-04-27
2015-05-12
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont infrastruktury w parku Cytadela wraz z budową placu zabaw w pobliżu restauracji Tarasy Cytadeli w Poznaniu
2015-04-23
2015-04-30
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parku im. Ks. Tadeusza Kirschke w Poznaniu
2015-04-21
2015-04-29
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku przy ulicy Heweliusza w Poznaniu
2015-04-21
2015-04-30
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku na osiedlu Rzeczypospolitej i Jagiellońskim w Poznaniu
2015-04-17
2015-05-04
Poznań roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie nr 1 oraz dostawa i montaż ławek w parku na osiedlu Wichrowe Wzgórze - zadanie nr 2
2015-04-15
2015-04-23
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parku im. Ks. Tadeusza Kirschke w Poznaniu
2015-04-07
2015-04-15
Poznań usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej
2015-04-02
2015-04-10
Łódź usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
2015-03-19
2015-03-30
Wrocław usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Prace porządkowe i usuwanie odpadów z terenów stanowiących własność Gminy Wrocław, odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych - tzw. nielegalnych wysypisk odpadów

Zobacz wiecej

Zarząd Zieleni Miejskiej - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-02
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
2015-07-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Poznaniu
2015-06-29
brak danych
Wrocław Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Zamówienie uzupełniające do umowy DAP-210-3/14 z dnia 4.04.2014 r. polegające na kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny multimedialnej i interaktywnej w Parku Szczytnickim we Wrocławiu wraz z wyprodukowaniem multimedialnych pokazów z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń multimedialnych fontannyprojekcja multimedialna i laserowa, dysze ogniowe i obsługą imprez z ich wykorzystaniem
2015-06-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu
2015-06-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2015-06-12
brak danych
Rybnik Dostawy Zarząd Zieleni Miejskiej Dostawa ładowarki kołowej z osprzętem
2015-06-05
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2013-2015 w rejonie ogrodniczym - Zdrowie - Retkinia (zamówienie uzupełniające)
2015-06-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu
2015-05-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - budowa alejek, montaż małej architektury - etap II (dokończenie alejki A - w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz budowa alejki B - w kierunku Lubonia)
2015-05-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Remont infrastruktury w parku Cytadela wraz z budową placu zabaw w pobliżu restauracji Tarasy Cytadeli w Poznaniu
2015-05-28
brak danych
Rybnik Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Zadanie 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika Zadanie 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika Zadanie 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika
2015-05-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa na Łazarzu integracyjnego placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie nr 1 oraz dostawa i montaż ławek w parku na osiedlu Wichrowe Wzgórze - zadanie nr 2
2015-05-22
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w rejonie ogrodniczym Doliny Łódki
2015-05-19
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku przy ulicy Heweliusza w Poznaniu
2015-05-19
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku na osiedlu Rzeczypospolitej i Jagiellońskim w Poznaniu
2015-05-13
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury w parku im. Ks. Tadeusza Kirschke w Poznaniu
2015-05-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej Zamówienie dodatkowe do umowy nr DAP-210-10/14 z dnia 15.04.2014r. naModernizacja rowu S-31 od ujścia do rzeki Ślęzy w km 0+000 do przepustu w ciągu ul. Gen. Grota Roweckiego w km 3+656 we Wrocławiu - etap IA w km 0+000-0+624 i etap IB w km 0+624-1+241
2015-05-06
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2012-2015 w rejonie ogrodniczym Julianów (zamówienie uzupełniające)
2015-05-06
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2013-2015 w rejonie ogrodniczym Śródmieścia (zamówienie uzupełniające)
2015-05-05
brak danych
Łódź Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2012-2015

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU