eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargiZarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
2018-04-11
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
2018-02-28
2018-03-13
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia
2017-12-05
2017-12-13
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. "Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych" w Warszawie
2017-11-24
2017-12-04
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2017-11-03
2017-11-13
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
2017-10-25
2017-11-09
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka hali żelbetowej (jednej nawy z dwóch istniejących - nawa zachodnia) w Warszawie przy ulicy Kupieckiej 17 w Dzielnicy Białołęka - działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02
2017-10-24
2017-11-02
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących
2017-09-21
2017-10-03
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 10-ciu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy w łącznej ilości 1 665 000 kWh
2017-06-27
2017-07-10
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Świadczenie usług doradczych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na przebudowie, zagospodarowaniu i eksploatacji budynku Hali Gwardii, położonego przy Pl. Mirowskim w Warszawie, Pl. Żelaznej Bramy 1
2017-03-28
2017-04-12
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno-koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych oraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla orkiestry "Sinfonia Varsovia" przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2017-03-17
2017-04-03
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku głównego zabytkowego dawnych Zakładów Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede przy ul. Okopowej 78 w Warszawie
2016-12-01
2016-12-12
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach
2016-10-19
2016-11-02
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh.
2016-09-21
2016-09-30
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl)
2016-08-23
2016-09-07
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
2016-07-26
2016-08-29
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
2016-07-21
2016-08-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-07-08
2016-07-18
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-06-20
2016-07-11
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-06-10
2016-06-24
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prowadzenie usług żeglugowych statkami po rzece Wiśle

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-25
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwąCzęść 1 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 63 Część 2 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Środkowej 16
2018-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą"Rozbudowa i zmiana funkcji budynku B Szpitala Praskiego w Warszawie".
2018-01-05
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. "Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych" w Warszawie
2018-01-05
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2017-12-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka hali żelbetowej (jednej nawy z dwóch istniejących- nawa zachodnia) w Warszawie przy ulicy Kupieckiej 17 w Dzielnicy Białołęka - działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02
2017-12-08
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
2017-12-05
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy - jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa).
2017-11-06
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 10-ciu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 1 665 000 kWh
2017-05-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno-koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych oraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla orkiestry "Sinfonia Varsovia" przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2017-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku głównego zabytkowego dawnych Zakładów Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede przy ul. Okopowej 78 w Warszawie
2017-02-09
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2017-01-02
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach
2016-11-24
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh
2016-10-28
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl)
2016-10-10
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
2016-10-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań - roboty uzupełniające
2016-08-17
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.