Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-30
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły, będących we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej

Zobacz wiecej

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych uzupełniających do umowy nr ZMW/150/2014/ I1 TK/I - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap II
2014-12-05
2014-12-12
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomościul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 i ul. Sokratesa 15 w Warszawie
2014-12-04
2014-12-19
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych nad Wisłą i w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014-11-27
2014-12-12
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż klap zwrotnych na wylocie Kanału Nowa Ulga w Warszawie w dzielnicy Wawer
2014-11-24
2014-12-22
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
2014-10-17
2014-11-04
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy
2014-10-14
2014-10-24
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej poprawie czystości przestrzeni publicznych Wisły w Warszawie, pn. Dzielnica Wisła
2014-08-14
2014-08-25
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Naprawa skarpy oraz wyrównywanie terenów przybrzeżnych
2014-08-14
2014-08-29
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej (wod.- kan.,c.o., gazowej), elektrycznej, w lokalu przy ul. Koszykowej 20 m 7 w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach realizacji zadania pod nazwąZakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki
2014-08-12
2014-08-27
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci i przyłączy wody dla budynków położonych na terenie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2014-08-11
2014-08-18
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie projektu oraz budowa systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line
2014-07-29
2014-08-05
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Realizacja prac polegających na plantowaniu (wyrównywaniu) terenu oraz utwardzeniu i wyrównaniu ścieżek rekreacyjnych
2014-07-24
2014-08-08
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci i przyłączy wody dla budynków położonych na terenie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2014-07-18
2014-08-04
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Naprawa bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2014-07-11
2014-07-21
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Realizacja prac polegających na plantowaniu (wyrównywaniu) terenu, oraz utwardzeniu i wyrównaniu ścieżek rekreacyjnych
2014-04-29
2014-05-09
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa i montaż dwóch sztuk stalowych konstrukcji pływających dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
2014-04-25
2014-05-13
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wybudowanie budynku handlowo-usługowego z placem targowym pod nazwą Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap II.
2014-03-17
2014-03-25
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa i montaż lęgowo-wegetacyjnych wysp pływających dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
2014-02-12
2014-02-26
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty budowlane polegające na realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr IOT/451/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku zlokalizowanym przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11 w Warszawie
2014-01-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wybudowanie budynku handlowo-usługowego z placem targowym pod nazwą -Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap I Wykonanie w etapie I robót przewidzianych do wykonania w etapie II z uwagi na uwarunkowania technologiczne1.Przebudowa kanalizacji o 200 mm kolidującej z konstrukcją budynku handlowo-usługowego 2. Zamontowanie ( obsadzenie) w płycie dennej wpustów ściekowych w ilości 7 szt podczas betonowania płyty fundamentowej

Zobacz wiecej

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych uzupełniających do umowy nr ZMW/150/2014/ I1 TK/I - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap II
2014-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej poprawie czystości przestrzeni publicznych Wisły w Warszawie, pn. Dzielnica Wisła
2014-12-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż klap zwrotnych na wylocie Kanału Nowa Ulga w Warszawie w dzielnicy Wawer
2014-12-05
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy
2014-10-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zamówienie uzupełniające do zamówienia na zaprojektowanie i zbudowanie sieci elektrycznych i teletechnicznych w Porcie Czerniakowskim
2014-10-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie projektu oraz budowa systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line
2014-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Naprawa skarpy oraz wyrównywanie terenów przybrzeżnych
2014-09-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej (wod.- kan.,c.o., gazowej), elektrycznej, w lokalu przy ul. Koszykowej 20 m 7 w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach realizacji zadania pod nazwąZakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki
2014-09-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego, pn.Budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz dostosowanie dróg do ruchu rowerowego wzdłuż Wisły wraz z robotami towarzyszącymi
2014-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci i przyłączy wody dla budynków położonych na terenie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2014-08-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Naprawa bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2014-08-25
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Realizacja prac polegających na plantowaniu (wyrównywaniu) terenu, oraz utwardzeniu i wyrównaniu ścieżek rekreacyjnych
2014-07-02
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa i montaż dwóch sztuk stalowych konstrukcji pływających dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
2014-06-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót uzupełniających związanych z modernizacją wylotów kanałów w basenie portowym
2014-06-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty dodatkowe jakie należy wykonać przy wykonywaniu przejść podziemnych w ramach zadania pod nazwąZagospodarowanie Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły
2014-06-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz dostosowanie dróg do ruchu rowerowego wzdłuż Wisły wraz z robotami towarzyszącymi
2014-06-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wybudowanie budynku handlowo-usługowego z placem targowym pod nazwą Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap II
2014-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły będących we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2014-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły, będących we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2014-04-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót dodatkowych związanych z modernizacją wylotów kanałów w basenie portowym

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.