eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargiZarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-23
2016-09-07
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
2016-07-26
2016-08-29
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-21
2016-08-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-07-08
2016-07-18
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-06-20
2016-07-11
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-06-10
2016-06-24
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prowadzenie usług żeglugowych statkami po rzece Wiśle
2016-05-31
2016-06-10
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem - ul. Targowa 56
2016-05-23
2016-06-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-04-20
2016-05-10
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-03-23
2016-03-31
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2016-02-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dokończenie budowy pawilonu na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie - zamówienie uzupełniające
2016-01-29
2016-03-01
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
2015-12-31
2016-01-07
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości:ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie
2015-12-08
2015-12-15
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi ochrony fizycznej 2 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy
2015-12-07
2015-12-14
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomościul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62, ul. Sokratesa 15, ul. Grójecka 97 w Warszawie
2015-12-07
2015-12-15
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa wielkoformatowego urządzenia - ploter z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania A0
2015-11-25
2015-12-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2015-11-17
2015-11-26
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki - Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2015-10-20
2015-11-10
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2015-10-20
2015-10-27
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ręczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektuRestytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
2015-09-29
2015-10-14
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2015-09-29
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego Zamawiającego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego Zamawiającego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-17
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-08-17
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem - ul. Targowa 56
2016-07-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-07-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły (km 525) wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z planowaną przystanią żeglugową w dzielnicy Bielany w Warszawie - roboty uzupełniające
2016-06-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót dodatkowych do przedmiotu umowy nr ZMW/34/2016/i3/AK/I z dnia 15.02.2016r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie.
2016-06-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty dodatkowe jakie należy wykonać w związku z odkryciem podczas wykonywania objazdów tymczasowych dla potrzeb robót związanych z budową przejścia podziemnego Bednarska, reliktów architektonicznych przedwojennego budynku mieszczącego się przy ul. Bednarskiej i Mariensztat w ramach zadania pod nazwąRoboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnegoZagospodarowanie Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły etap - 1- ODCINEK 1.2
2016-05-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
2016-04-13
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2016-04-08
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów sytemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów
2016-04-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2016-02-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie - zamówienia uzupełniające
2016-01-20
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomościul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie
2015-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomościul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62, ul. Sokratesa 15, ul. Grójecka 97 w Warszawie
2015-12-23
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi ochrony fizycznej 2 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy
2015-12-23
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki - Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2015-12-22
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa wielkoformatowego urządzenia - ploter z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania A0
2015-12-08
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki - Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2015-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ręczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektuRestytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
2015-11-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.