eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargiZarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-28
2017-04-12
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno-koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych oraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla orkiestry "Sinfonia Varsovia" przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie
2017-03-17
2017-04-03
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku głównego zabytkowego dawnych Zakładów Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede przy ul. Okopowej 78 w Warszawie
2016-12-01
2016-12-12
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach
2016-10-19
2016-11-02
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh.
2016-09-21
2016-09-30
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl)
2016-08-23
2016-09-07
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
2016-07-26
2016-08-29
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
2016-07-21
2016-08-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-07-08
2016-07-18
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-06-20
2016-07-11
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-06-10
2016-06-24
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prowadzenie usług żeglugowych statkami po rzece Wiśle
2016-05-31
2016-06-10
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem - ul. Targowa 56
2016-05-23
2016-06-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-04-20
2016-05-10
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-03-23
2016-03-31
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2016-02-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dokończenie budowy pawilonu na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie - zamówienie uzupełniające
2016-01-29
2016-03-01
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
2015-12-31
2016-01-07
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości:ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie
2015-12-08
2015-12-15
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi ochrony fizycznej 2 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy
2015-12-07
2015-12-14
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomościul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62, ul. Sokratesa 15, ul. Grójecka 97 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-09
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2017-01-02
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach
2016-11-24
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh
2016-10-28
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl)
2016-10-10
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi - PARKINGI
2016-10-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań - roboty uzupełniające
2016-08-17
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
2016-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-08-17
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem - ul. Targowa 56
2016-07-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ścianka boulderingowa
2016-07-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły (km 525) wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z planowaną przystanią żeglugową w dzielnicy Bielany w Warszawie - roboty uzupełniające
2016-06-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót dodatkowych do przedmiotu umowy nr ZMW/34/2016/i3/AK/I z dnia 15.02.2016r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie.
2016-06-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Roboty dodatkowe jakie należy wykonać w związku z odkryciem podczas wykonywania objazdów tymczasowych dla potrzeb robót związanych z budową przejścia podziemnego Bednarska, reliktów architektonicznych przedwojennego budynku mieszczącego się przy ul. Bednarskiej i Mariensztat w ramach zadania pod nazwąRoboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnegoZagospodarowanie Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły etap - 1- ODCINEK 1.2
2016-05-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
2016-04-13
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2016-04-08
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów sytemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów
2016-04-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2016-02-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie - zamówienia uzupełniające

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.