eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargiZarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-25
2015-12-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2015-11-17
2015-11-26
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki - Zarząd Mienia m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-20
2015-11-10
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2015-10-20
2015-10-27
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ręczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektuRestytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
2015-09-29
2015-10-14
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2015-09-29
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego Zamawiającego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego Zamawiającego
2015-09-14
2015-09-22
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy
2015-08-13
2015-09-04
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych usytuowanych na terenie dz. ew. 33 w obrębie 5-04-06 przy ul. Dobrej 33/35 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015-07-17
2015-08-13
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.
2015-07-10
2015-07-24
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzekiA.1.1 Golędzinów - utworzenie izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej, A.1.2. Rajszew - utworzenie ławicy piaszczystej
2015-07-02
2015-07-09
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie prac ziemnych i agrotechnicznych w zw. z realizacją projektu Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
2015-06-30
2015-07-10
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów sytemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów
2015-06-26
2015-07-10
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Wisły na terenie dzielnicy Żoliborz
2015-06-25
2015-07-14
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły (km 525) wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z planowaną przystanią żeglugową w dzielnicy Bielany w Warszawie
2015-06-22
2015-07-17
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań
2015-06-02
2015-06-09
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki dyskowej, przetrząsaczo-zgrabiarki, prasy kostkującej, przyczepy dwuosiowej i samozbierającego ścinacza zielonek
2015-05-21
2015-06-18
Warszawa roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim
2015-05-13
2015-05-20
Warszawa dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki dyskowej, przetsząsaczo- zgrabiarki, prasy kostkującej, przyczepy dwuosiowej i samozbierającego ścinacza zielonek
2015-05-05
brak danych
Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
2015-05-05
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BĘDĄCEJ SZCZEGÓŁOWYM OPRACOWANIEM PRACY KONKURSOWEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELONEGO W REZULTACIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, W KTÓRYM NAGRODĄ SĄ NEGOCJACJE UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
2015-04-27
2015-05-08
Warszawa usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi ochrony fizycznej terenu Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej w Warszawie
2015-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dokończenie konstrukcji szkieletowej i jej zabezpieczenie na obiektach pływających realizowanych w ramach Zagospodarowania lewobrzeżnego bulwar Wisły w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zarząd Mienia m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ręczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektuRestytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
2015-11-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2015-10-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Rozbiórka obiektów budowlanych usytuowanych na terenie dz. ew. 33 w obrębie 5-04-06 przy ul. Dobrej 33/35 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015-10-26
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy
2015-10-14
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego Zamawiającego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego Zamawiającego
2015-10-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Modernizacji pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim
2015-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzekiA.1.1 Golędzinów - utworzenie izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej, A.1.2. Rajszew - utworzenie ławicy piaszczystej
2015-08-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań
2015-08-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły (km 525) wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z planowaną przystanią żeglugową w dzielnicy Bielany w Warszawie
2015-08-03
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie prac ziemnych i agrotechnicznych w zw. z realizacją projektu Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
2015-07-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Budowa ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Wisły na terenie dzielnicy Żoliborz
2015-07-01
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki dyskowej, przetrząsaczo-zgrabiarki, prasy kostkującej, przyczepy dwuosiowej i samozbierającego ścinacza zielonek
2015-06-16
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Usługi ochrony fizycznej terenu Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej w Warszawie
2015-06-03
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BĘDĄCEJ SZCZEGÓŁOWYM OPRACOWANIEM PRACY KONKURSOWEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UDZIELONEGO W REZULTACIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, W KTÓRYM NAGRODĄ SĄ NEGOCJACJE UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej (WislaWarszawska.pl)
2015-04-02
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Prace pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły, będących we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. Służby Brzegowej
2015-02-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych uzupełniających do umowy nr ZMW/150/2014/ I1 TK/I - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Targowiska przy ul. Banacha - etap II
2014-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Zarząd Mienia m. st. Warszawy Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej poprawie czystości przestrzeni publicznych Wisły w Warszawie, pn. Dzielnica Wisła
2014-12-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Wykonanie i montaż klap zwrotnych na wylocie Kanału Nowa Ulga w Warszawie w dzielnicy Wawer
2014-12-05
brak danych
Warszawa Dostawy Zarząd Mienia m. st. Warszawy Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy
2014-10-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zarząd Mienia m. st. Warszawy Zamówienie uzupełniające do zamówienia na zaprojektowanie i zbudowanie sieci elektrycznych i teletechnicznych w Porcie Czerniakowskim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Mienia m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.