eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części.
2018-03-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule "Zaprojektuj i wybuduj"
2018-03-07
2018-03-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VI części
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części.
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 27 części.
2018-02-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
2018-01-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu1. Opolska 106b 4m 6 2. Wieluńska 2 m 5 3. Tokarska 17 m 1 4. Opolska 111b 39 m 4 5. Czechosłowacka 95 m 1 6. Tokarska 13 b m 5
2017-12-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9
2017-12-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części dot. Al.Marcinkowskiego 24 m 40,41,42

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-12
2018-03-20
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II zadania
2018-02-20
2018-02-28
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Opróżnianie oraz uporządkowanie 114 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2018-02-08
2018-02-19
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 2 części
2018-02-06
2018-02-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą
2018-02-06
2018-02-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa I etapu socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (3 budynki A, B, C - 25 mieszkań).
2018-01-30
2018-02-07
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2018-01-19
2018-01-30
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania siedziby Zamawiającego oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego.
2018-01-19
2018-02-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem inwestycji budownictwa komunalnego rozpoczętej w marcu 2017 r., a przerwanej w listopadzie 2017 r. obejmującej budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu (obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3.)
2018-01-18
2018-02-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części.
2018-01-16
2018-01-24
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części
2018-01-16
2018-01-31
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części
2018-01-12
2018-01-22
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2018-01-08
2018-01-23
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą
2017-12-22
2018-01-09
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2017-12-04
2017-12-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części.
2017-12-01
2017-12-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części
2017-11-20
2017-12-05
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części.
2017-11-20
2017-12-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2017-11-20
2017-12-07
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie rozbiórki balkonów logii budynku mieszkalnego XI kondygnacyjnego przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu.
2017-11-16
2017-12-01
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części.
2018-03-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania siedziby Zamawiającego oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego.
2018-03-02
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2018-02-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Naprawa pokrycia dachowego w budynku ul. Gnieźnieńska 13 w Poznaniu
2018-02-09
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części
2018-02-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części.
2018-02-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części
2018-01-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2018-01-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części
2018-01-24
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
2018-01-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu1. Opolska 106b 4m 6 2. Wieluńska 2 m 5 3. Tokarska 17 m 1 4. Opolska 111b 39 m 4 5. Czechosłowacka 95 m 1 6. Tokarska 13 b m 5
2018-01-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie rozbiórki balkonów logii budynku mieszkalnego XI kondygnacyjnego przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu.
2018-01-08
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2018-01-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu, w podziale na V części
2017-12-20
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych.
2017-12-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części.
2017-12-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
2017-12-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Najem pojemników przeznaczonych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych.
2017-12-04
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowychwodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.