eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9
2017-12-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części dot. Al.Marcinkowskiego 24 m 40,41,42
2017-12-04
2017-12-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części.
2017-12-01
2017-12-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części
2017-10-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części
2017-09-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części.
2017-08-23
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zamówienie cząstkowe do umowy ramowej na ochronę fizyczną 7 nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Szkolnej 8/12, ul. Roboczej 4, ul. Przepadek 1, ul. Rubież w Poznaniu
2017-08-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części
2017-08-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-20
2017-12-05
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części.
2017-11-20
2017-12-06
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2017-11-20
2017-12-07
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie rozbiórki balkonów logii budynku mieszkalnego XI kondygnacyjnego przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu.
2017-11-16
2017-12-01
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2017-11-16
2017-12-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części
2017-11-15
2017-11-30
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu, w podziale na V części.
2017-11-10
2017-11-29
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
2017-11-08
2017-11-17
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych
2017-11-07
2017-11-15
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowych: wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym w podziale na 5 części
2017-10-26
2017-11-10
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
2017-10-23
2017-11-07
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizację ciepłej wody użytkowej w 7 budynkach położonych w Poznaniu w podziale na części
2017-10-18
2017-10-30
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
2017-10-04
2017-10-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części.
2017-10-03
2017-10-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji oficyny budynku położonego przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu.
2017-09-18
2017-10-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części
2017-08-31
2017-09-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Rynek Łazarski 5, ul. Grunwaldzkiej 252a, ul. Stawnej 8.
2017-08-30
2017-09-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części
2017-08-30
2017-09-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części
2017-08-28
2017-09-12
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 27 części
2017-08-24
2017-09-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 9 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Najem pojemników przeznaczonych na zbiórkę odpadów biodegradowalnych.
2017-12-04
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowychwodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym
2017-11-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 9 części
2017-11-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części.
2017-11-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont w budynku komunalnym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu
2017-11-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części.
2017-11-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remont nawierzchni drogi ul.Babimojskiej w Poznaniu
2017-11-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części.
2017-11-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów w 2 budynkach komunalnych
2017-11-16
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wg specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.
2017-11-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części.
2017-10-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie wymiany instalacji instalacji elektrycznej w 5 budynkach komunalnych w Poznaniu
2017-10-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 27 części.
2017-10-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części.
2017-10-11
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów w budynkach komunalnych os. Powstańców Warszawy 9 i ul. Wyspiańskiego 2 w Poznaniu
2017-09-20
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu
2017-09-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów w budynkach komunalnychul. Łaskarza 4 i 6 oraz os. Sobieskiego 9 i 18 w Poznaniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.