eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części
2017-10-04
2017-10-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części.
2017-10-03
2017-10-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji oficyny budynku położonego przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu.
2017-09-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części.
2017-08-23
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zamówienie cząstkowe do umowy ramowej na ochronę fizyczną 7 nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Szkolnej 8/12, ul. Roboczej 4, ul. Przepadek 1, ul. Rubież w Poznaniu
2017-08-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części
2017-08-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części
2017-07-31
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części
2017-07-07
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowa 26 i ul. 23 Lutego 4/6A
2017-07-06
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi, zamówienie cząstkowe do umowy ramowejul. Bartnicza 5 m 7, ul. Wilczak 26 m 6/7, ul. Chociszewskiego 24 m 1
2017-06-21
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi, zamówienie cząstkowe do umowy ramowej ul. Krauthofera 21 m 1
2017-06-21
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Brzask 3
2017-06-21
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Nehringa 2

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-18
2017-10-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części
2017-08-31
2017-09-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Rynek Łazarski 5, ul. Grunwaldzkiej 252a, ul. Stawnej 8.
2017-08-30
2017-09-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części
2017-08-30
2017-09-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 5 części
2017-08-28
2017-09-12
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 27 części
2017-08-24
2017-09-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 9 części
2017-08-16
2017-08-25
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części
2017-08-16
2017-08-31
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części
2017-08-11
2017-08-28
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części
2017-08-11
2017-08-21
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej "Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu"
2017-08-09
2017-08-17
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w branży konstrukcyjno-budowlanej
2017-07-31
2017-08-08
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
2017-07-17
2017-08-01
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych)
2017-07-17
2017-07-26
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
2017-07-12
2017-07-20
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9.
2017-06-29
2017-07-17
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 31 części.
2017-06-27
2017-07-12
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic
2017-06-26
2017-07-12
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 8 części
2017-06-26
2017-07-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule "Zaprojektuj i wybuduj" w podziale na 5 części
2017-06-23
2017-07-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-11
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 6 części
2017-10-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów w budynkach komunalnych os. Powstańców Warszawy 9 i ul. Wyspiańskiego 2 w Poznaniu
2017-09-20
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu
2017-09-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów w budynkach komunalnychul. Łaskarza 4 i 6 oraz os. Sobieskiego 9 i 18 w Poznaniu
2017-09-12
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w branży konstrukcyjno-budowlanej
2017-09-08
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Interwencyjne koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o.
2017-08-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu
2017-08-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 31 części.
2017-08-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic
2017-08-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 8 części
2017-07-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 15 części
2017-07-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na działkach mieszczących się w Poznaniu w podziale na IV części
2017-07-24
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 5 części
2017-07-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części
2017-07-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części
2017-07-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowych
2017-06-28
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej
2017-06-26
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.