eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-16
2018-06-04
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36 - 38
2018-05-11
2018-05-28
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30.
2018-05-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2018-05-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie rozbiórki balkonów logii budynku mieszkalnego XI kondygnacyjnego przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu.
2018-05-09
2018-05-28
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie robót dekarskich w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części.
2018-05-08
2018-05-29
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVI części
2018-04-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2018-04-04
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
2018-03-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową przy ul. Dymka w Poznaniu.
2018-03-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części.
2018-03-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule "Zaprojektuj i wybuduj"
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 3 części.
2018-03-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 27 części.
2018-02-13
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-05-24
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
2018-04-26
2018-05-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (budowa 6 budynków A, B, C, D, E, F - 50 mieszkań)
2018-04-24
2018-05-09
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 4 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy
2018-04-24
2018-05-09
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody
2018-04-23
2018-05-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na III części
2018-04-20
2018-04-30
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na V części
2018-04-19
2018-04-27
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprzedaż, dostawę i montaż centralnego układu klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Matejki 57 w Poznaniu.
2018-04-03
2018-04-13
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
2018-04-03
2018-04-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Drzymały 8
2018-03-29
2018-04-17
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji mieszkalnego wielorodzinnego budynku komunalnego oraz budynku gospodarczego położonych w Poznaniu przy ul. Słupskiej 75A
2018-03-29
2018-04-16
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VII części
2018-03-26
2018-04-11
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu
2018-03-26
2018-04-06
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
2018-03-23
2018-04-10
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na XIV części
2018-03-12
2018-03-20
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II zadania
2018-03-07
2018-03-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VI części
2018-02-20
2018-02-28
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Opróżnianie oraz uporządkowanie 114 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2018-02-08
2018-02-19
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 2 części
2018-02-06
2018-02-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu wraz z infrastrukturą
2018-02-06
2018-02-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Budowa I etapu socjalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą (3 budynki A, B, C - 25 mieszkań).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na VI części
2018-04-17
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na II zadania
2018-04-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2018-03-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem inwestycji budownictwa komunalnego rozpoczętej w marcu 2017 r., a przerwanej w listopadzie 2017 r. obejmującej budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu (obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3.)
2018-03-16
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 6 części.
2018-03-07
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania siedziby Zamawiającego oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego.
2018-03-02
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2018-02-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części
2018-02-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Naprawa pokrycia dachowego w budynku ul. Gnieźnieńska 13 w Poznaniu
2018-02-09
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części
2018-02-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części.
2018-02-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 19 części
2018-01-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu (w podziale na 8 części)
2018-01-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części
2018-01-24
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
2018-01-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu1. Opolska 106b 4m 6 2. Wieluńska 2 m 5 3. Tokarska 17 m 1 4. Opolska 111b 39 m 4 5. Czechosłowacka 95 m 1 6. Tokarska 13 b m 5
2018-01-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie rozbiórki balkonów logii budynku mieszkalnego XI kondygnacyjnego przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu.
2018-01-08
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 24 części
2018-01-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Prace zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach zlokalizowanych w Poznaniu, w podziale na V części
2017-12-20
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.