eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargiZarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-19
2017-05-29
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej
2017-05-18
2017-06-02
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic
2017-05-18
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 częściul.Drzymały 10/2, ul. Nowowiejskiego 23/2 w Poznaniu
2017-05-09
2017-05-25
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części
2017-04-24
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul.28 Czerwca 1956r. nr 142 m 18
2017-04-19
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul.Paderewskiego 3/5 m 9
2017-04-05
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul.Sypniewo 23A m 1
2017-03-14
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Św.Antoniego 39m1
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi Stary Rynek 64/65 m 5
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Sikorskiego 20m4
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Grunwaldzka 22 w Poznaniu
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Strzałkowskiego 3 m 14
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Składowa 11/12
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych z kabiną wraz z dobudową szybu na potrzeby podnośnika w budynku NZOZ przy ul.Starołęckiej 52 w Poznaniu w oparciu o dokumentacją projektową oraz konserwacja urządzenia
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Będzińska 1, ul. Fredry 5/15A
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. Zawady 2 m 76
2017-02-01
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi ul. 23 Lutego 9A m 8 w Poznaniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-08
2017-05-17
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o
2017-04-24
2017-05-09
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.
2017-04-24
2017-05-10
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części
2017-04-21
2017-05-08
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części
2017-04-13
2017-04-28
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wybór Operatora automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2) usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowymrondo Kaponiera w Poznaniu.
2017-04-05
2017-04-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części
2017-04-03
2017-04-11
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka.
2017-03-30
2017-04-11
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2017-03-22
2017-04-06
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowej 26 i ul. 23 Lutego 4/6A
2017-03-22
2017-03-30
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych - 6 części"
2017-03-14
2017-03-23
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania
2017-03-14
2017-03-22
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej- 2 części"
2017-03-06
2017-03-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie projektu na potrzeby realizacji zadania obejmującego demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6, a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, wykonanie rozbiórki balkonów oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.
2017-03-06
2017-03-22
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części
2017-03-03
2017-03-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy1.ul. Brzask 3, 2.ul. Nehringa 2
2017-02-23
2017-03-03
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
2017-01-25
2017-02-02
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej-2 części
2017-01-11
2017-01-19
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej-2 części
2016-12-30
2017-01-16
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie projektu na potrzeby realizacji zadania obejmującego demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6
2016-12-16
2017-01-10
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Zawady w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części
2017-05-11
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowa 26 i ul. 23 Lutego 4/6A.
2017-05-09
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych - 6 części
2017-05-08
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2017-05-04
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania
2017-04-28
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części
2017-04-06
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
2017-04-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Brzask 3 i ul. Nehringa 2.
2017-04-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu.
2017-02-10
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Zawady w Poznaniu
2017-01-24
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
2017-01-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań Prace budowlane-remont zasieków na pojemniki śmieciowe -POK 2
2017-01-03
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Prace budowlane POK 2 - 4 części"
2017-01-03
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłownia) zadanie Iobsługa kotłowni w budynkach mieszkalnych, b)zadanie IIobsługa kotłowni w budynkach o przeznaczeniu użytkowym położonych w Poznaniu
2017-01-03
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Demontaż instalacji wentylacyjnej po lokalu użytkowym Charyzma- POK 3"
2017-01-03
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Prace budowlane POK 3 - wykonanie naświetla na klatce schodowej w Poznaniu przy ulicy Stary Rynek 46/47".
2017-01-02
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Prace budowlane POK 2 - 2 zadania".
2016-12-30
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania.
2016-12-29
brak danych
Poznań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań "Prace budowlane POK 2 - 4 części"
2016-12-29
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.