eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych

Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych - przetargiZarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-27
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94.
2006-03-27
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania sygnalizacji świetlnej na terenie Wrocławia/Polska.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych
Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2007-12-12
2008-01-10
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu
2007-12-07
2007-12-14
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Obsługa i konserwacja oświetlenia gazowego na obszarze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu
2007-12-05
2007-12-13
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej konstrukcji Mostu Mieszczańskiego Starego w ciągu ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu.
2007-12-04
2007-12-11
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie projektu remontu wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Chociebuskiej we Wrocławiu
2007-11-26
2007-12-06
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Świadczenie usług telefonii komórkowej
2007-11-20
2007-11-30
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ TABLIC Z NAZWAMI ULIC I INNEGO OZNAKOWANIA INFORMACYJNEGO NP. TRASY TURYSTYCZNEJ I SPACEROWEJ (ZA WYJĄTKIEM REKLAM) ORAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
2007-11-20
2007-12-12
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Przebudowa układu komunikacyjnego obiektu handlowo-usługowego BIEDRONKA przy ul. Lotniczej we Wrocławiu
2007-11-08
2007-11-21
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Ochrona wind przy moście Milenijnym we Wrocławiu
2007-11-06
2007-11-27
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych BUDOWA PAWILONU SOCJALNEGO NA PLACU POMIĘDZY AL. KROMERA I UL. TORUŃSKĄ WE WROCŁAWIU
2007-10-30
2007-11-20
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kuźniczej i pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu
2007-10-25
2007-11-02
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Wykonanie iluminacji świątecznej według Koncepcji iluminacji świątecznej placów i ulic Wrocławia w sezonie zimowym 2007/2008
2007-10-23
2007-11-05
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicZadanie nr 1. ul. Dmowskiego na odc. od ul. Jagiełły do mostu Dmowskiego, Zadanie nr 2. ul. Strzegomskiej od ul. Śrubowej do ul. Smoleckiej, Zadanie nr 3. al. Jana III Sobieskiego od estakady do granic
2007-10-19
2007-10-29
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Świadczenie usług telefonii komórkowej
2007-10-19
2007-11-07
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie koncepcji Łącznika Pawłowickiego we Wrocławiu
2007-10-19
2007-11-07
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie koncepcji Łącznika Pawłowickiego.
2007-10-19
2007-11-05
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Weryfikacja i inwentaryzacja 2153 działek Gminy Miejskiej sklasyfikowanych jako drogi
2007-10-19
2007-11-09
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Remont wiaduktów i estakad (spód konstrukcji) nad ul. Krakowską we Wrocławiu
2007-10-15
2007-10-30
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czajkowskiego na odcinku od ul. Długosza do ul. Asnyka we Wrocławiu.
2007-10-15
2007-10-30
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czajkowskiego na odcinku od ul. Długosza do ul. Asnyka we Wrocławiu.
2007-10-12
2007-10-30
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu następujących ulicZadanie nr 1ul. Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie nr 2ul. Łukasiewicza - od ul. Wybrzeże Wyspiańskiego do ul. Smoluchowskiego Zadanie nr 3ul. Norwida - od ul. Wybrzeże Wyspiańskiego do ul. Sm

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych
Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2008-07-22
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Plac Powstańców Wielekopolskich we Wrocławiu, etap 1.
2008-03-31
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu
2008-03-28
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śród-miejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu
2008-02-21
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Ochrona wind przy moście Milenijnym we Wrocławiu
2008-02-18
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych BUDOWA PAWILONU SOCJALNEGO NA PLACU POMIĘDZY AL. KROMERA I UL. TORUŃSKĄ WE WROCŁAWIU
2008-02-07
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej konstrukcji Mostu Mieszczańskiego Starego w ciągu ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu
2008-01-24
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Świadczenie usług telefonii komórkowej
2008-01-23
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Opracowanie projektu remontu wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Chociebuskiej we Wrocławiu
2008-01-08
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego np. trasy turystycznej i spacerowej (za wyjątkiem reklam) oraz punktów informacyjnych na terenie miasta Wrocławia
2008-01-04
brak danych
Wrocław dostawy Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Obsługa i konserwacja oświetlenia gazowego na obszarze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu
2008-01-04
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie miasta Wrocławia - poziom i5
2008-01-04
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Weryfikacja i inwentaryzacja 2153 działek Gminy Miejskiej sklasyfikowanych jako drogi
2008-01-04
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Przebudowa Mostu Szczytnickiego w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu - roboty dodatkowe (rozbiórki nawierzchni, złącze kablowe, kable energ., zieleń, przebudowa murów oporowych).
2008-01-04
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Ułożenie sieci ciepłowniczej preizolowanej w osłonie stalowej, budowa tymczasowego obejścia sieci ciepłowniczej oraz przebudowa sieci wod-kan i odwodnienia na Moście Szczytnickim we Wrocławiu
2007-12-21
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE UL. PARAFIALNEJ I PAWIEJ WE WROCŁAWIU.
2007-12-17
brak danych
Wrocław dostawy Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - nośniki i akcesoria dla ZDiK we Wrocławiu.
2007-12-05
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Przebudowa mostu drogowego na kanale Sołtysowickim w ciągu ul. Sołtysowickiej wraz z dojazdami, kanalizacją deszczową i przebudową linii napowietrznej nn
2007-11-30
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Przedsądowa windykacja należności z tytułu przejazdu środkami komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu
2007-11-28
brak danych
Wrocław roboty budowlane Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Klimatyzacja pomieszczeń w budynku C i F Zarządu Dróg i Komunikacji przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu.
2007-11-26
brak danych
Wrocław usługi Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na 7 - miu fontannach i ujęciu wody /Zdrój/ na ul. Świdnickiej z podziałem na zadaniaZadanie 1. Fontanna /Walka i Zwycięstwo/ na pl. Jana Pawła II, Zadanie 2. Fontanna /Szermierz/ na pl. Uniwersyteckim, Zadani

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.