eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-13
2017-10-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-10-11
2017-10-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - RDW Jakubowice Zadanie 2 - RDW Myślenice Zadanie 3 - RDW Nowy Sącz Zadanie 4 - RDW Tarnów
2017-07-14
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa chodnika prawostronnego wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Kaszowie"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-12
2017-10-20
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2017-10-12
2017-10-20
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 957 Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ.
2017-10-11
2017-10-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w m. Krościenko nad Dunajcem" - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-09-14
2017-09-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III
2017-09-11
2017-09-26
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa grupowego ubezpieczenia na zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2017-09-07
2017-09-20
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II : Opracowanie Studium Technicznego dla rozwoju i rozbudowy systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA).
2017-09-04
2017-09-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik
2017-08-30
2017-09-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary - Gmina Drwinia - dokończenie robót."
2017-08-25
2017-09-04
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu nad kanałem żeglugowym Smolice w miejscowości Jankowice DW 781.
2017-08-23
2017-08-31
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Monitoring sygnalizacji świetlnych i stacji meteorologicznych na drogach wojewódzkich województwa małpolskiego
2017-08-16
2017-08-24
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Opracowanie audytu BRD oraz wielowariantowej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 791 w rejonie skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w miejscowości Trzebinia".
2017-08-10
2017-08-18
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz-Klucze
2017-07-21
2017-08-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Realizacja projektów BO! Małopolska edycja I: DW 966 w m. Biskupice odc. 030 km 0+095, DW 774 w m. Kryspinów odc. 040 km 0+027, DW 780 w m. Liszki odc. 040 km 0+450, DW 794 w m. Przybysławice odc. 200 km 2+104 i w m. Zielonki odc. 240 km 1+114 Zadanie 2: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Kraków i RDW Jakubowice Zadanie 3: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Myślenice Zadanie 4: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów
2017-07-13
2017-07-21
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 933 z drogami gminnymi: ul. Kościelną i ul. Romantyczną oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską w Brzeszczach
2017-07-05
2017-07-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 774"
2017-06-28
2017-07-06
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przełożenie DW 791 na wysokości Klucze - Jaroszowiec - opracowanie STEŚ
2017-06-23
2017-07-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego.
2017-06-19
2017-07-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II: Modernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
2017-06-14
2017-06-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu na rz. Wisła w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-10-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary - Gmina Drwinia - dokończenie robót."
2017-10-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz - Klucze
2017-10-05
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu nad kanałem żeglugowym Smolice w miejscowości Jankowice DW 781.
2017-09-22
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 933 z drogami gminnymiul. Kościelną i ul. Romantyczną oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską w Brzeszczach.
2017-09-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa, z podziałem na zadaniaZadanie 1Realizacja projektów BO! Małopolska edycja IDW 966 w m. Biskupice odc. 030 km 0+095, DW 774 w m. Kryspinów odc. 040 km 0+027, DW 780 w m. Liszki odc. 040 km 0+450, DW 794 w m. Przybysławice odc. 200 km 2+104 i w m. Zielonki odc. 240 km 1+114 Zadanie 2Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Kraków i RDW Jakubowice Zadanie 3Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Myślenice Zadanie 4Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów
2017-08-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 774"
2017-07-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego
2017-07-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój"
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Przeginia Duchowna
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno-socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OBWODNICA SKAWINY - ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-07-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla inwestycji pnPrzebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami.
2017-07-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Czarny Dunajec w m. Podczerwone."
2017-07-07
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno"
2017-07-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pnObwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiejzadanie 1 od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej i zadanie 2 od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej.
2017-06-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
2017-06-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa obwodnicy Koszyc w ramach nowego przebiegu DW 768 - Etap I - odcinek od skrzyżowania z DK 79 do km ok. 1+400- opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1odc. 060 km 3+135,86 - 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.