eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
2017-07-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego.
2017-06-19
2017-07-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II: Modernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
2017-06-13
2017-06-30
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-06-12
2017-06-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach i Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie.
2017-06-12
2017-06-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont obiektów inżynierskich w ciągu DW 965 i 966 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont mostu w ciągu DW 965 w m. Żegocina, Zadanie nr 2 - remont przepustów w ciągu DW 966 w m. Biskupice, Zagórzany i Trzciana.
2017-06-02
2017-06-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OBWODNICA SKAWINY - ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-05-09
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu na rz. Wisła w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
2017-06-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój"
2017-06-14
2017-06-22
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: "Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno"
2017-06-07
2017-06-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla inwestycji pn: Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami.
2017-06-02
2017-06-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej: zadanie 1 od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej i zadanie 2 od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej
2017-05-23
2017-05-31
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: "Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1: odc. 060 km 3+135,86 - 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka
2017-05-19
2017-06-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno-socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II
2017-05-15
2017-06-05
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ramach nowego przebiegu DW 964 - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Przeginia Duchowna
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont obiektów inżynierskich w ciągu DW 965 i 966 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont mostu w ciągu DW 965 w m. Żegocina, Zadanie nr 2 - remont przepustów w ciągu DW 966 w m. Biskupice, Zagórzany i Trzciana.
2017-05-11
2017-05-22
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego
2017-05-10
2017-05-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przełożenie DW 791 na wysokości Klucze - Jawiszowice - opracowanie STEŚ
2017-04-26
2017-04-05
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego
2017-04-21
2017-05-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971etap IIModernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla
2017-04-13
2017-04-24
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania
2017-04-13
2017-04-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II.
2017-04-12
2017-04-20
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2017-04-12
2017-04-21
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "OBWODNICA SKAWINY ETAP II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44"
2017-04-07
2017-04-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Czarny Dunajec w m. Podczerwone"
2017-04-05
2017-04-13
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 "Bochnia" z droga krajową nr 94" - Etap I - odcinek od węzła autostradowego A-4 "Bochnia" do skrzyżowania z ul. Krzeczowską - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego
2017-04-04
2017-04-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Sienna (Zbyszyce), odc. 290 w km 2+034-2+117"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa obwodnicy Koszyc w ramach nowego przebiegu DW 768 - Etap I - odcinek od skrzyżowania z DK 79 do km ok. 1+400- opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1odc. 060 km 3+135,86 - 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka.
2017-06-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostów w ciągu DW 781 - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiegoCzęść 1 - Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na rz. Wieprzówka w m. Andrychów Część 2 - Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na potoku Płazianka w m. Wygiełzów
2017-06-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "OBWODNICA SKAWINY ETAP II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44"
2017-06-13
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania
2017-05-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-05-12
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1"
2017-05-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971etap IIModernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla.
2017-05-09
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego
2017-05-08
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2017-05-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II.
2017-04-19
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów
2017-04-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa przepustu pod DW 977 odc. 200 km 0+976 w m. Łużna
2017-04-11
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2017-04-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec z podziałem na zadaniaZadanie 1Modernizacja DW 957 Zadanie 2Modernizacja DW 958 Zadanie 3Modernizacja DW 959"
2017-04-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II.
2017-03-31
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2017-02-01
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika lewostronnego przy DW 780 w m. Przeginia Duchowna na odc. 080 w km 0+260-0+495 - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
2016-12-29
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2016-12-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.