eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
2018-04-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą krajową nr 94 w Wieliczce - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2018-04-16
2018-04-24
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek.
2018-04-16
2018-05-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną nr 560958K wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w m. Lednica Górna
2018-04-12
2018-04-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich: Zadanie 1. Przebudowa mostu w m. Gromnik na potoku Poźnianka w ciągu DW 980 odc. 060 km 8+647 wraz z dojazdami Zadanie 2. Budowa przepustu pod DW 980 odc. 70 km 0+005,40 w m. Gromnik
2018-04-06
2018-04-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
2018-04-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Montaż ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Ciężkowicach przy ul. Równej 10
2018-03-27
2018-04-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 781 Chrzanów - Wieprz - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 1. Chrzanów - Płaza Część 2. Wieprz
2018-03-27
2018-04-04
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 odc. 210 od km 5+915 do km 5+945 w m. Laskowa Górna II"
2018-03-26
2018-04-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 964 Wola Batorska - Świniary: Zadanie 1: Grobla - Świniary Zadanie 2: Wola Batorska - Zabierzów Bocheński.
2018-03-26
2018-04-09
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego, z podziałem na etapy: Etap III - z podziałem na części
2018-03-22
2018-04-04
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą krajową nr 94 w Wieliczce - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2018-03-22
2018-03-30
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Budowa obejścia gminy Babice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 i 781
2018-03-21
2018-03-30
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odc. 070 km około 1+550 do km około 2+400 - wykonanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
2018-03-20
2018-04-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków DW 958 - Podhalańska Droga
2018-03-14
2018-03-22
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w m. Dębno na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km 1+962 wraz z dojazdami - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
2018-03-13
2018-03-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap III: Modernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla
2018-03-07
2018-03-15
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego, z podziałem na etapy: Etap II - z podziałem na części
2018-03-07
2018-03-22
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem
2018-03-06
2018-03-14
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w podziale na części: Część 1: Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín Część 2: Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov - Gorlice
2018-03-01
2018-03-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m. Jankowice - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
2018-02-23
2018-03-05
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na części
2018-02-08
2018-02-16
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego, z podziałem na etapy: Etap I - z podziałem na części
2018-02-07
2018-02-15
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w czwartorzędowym poziomie wodonośnym w rejonie ujęcia Kępa Bogumiłowicką w związku z planowaną budową połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie.
2018-01-31
2018-02-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2018-01-30
2018-02-07
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m. Jankowice - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-04-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 z podziałem na częściCzęść 1Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín Część 2Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov - Gorlice
2018-03-26
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) - opracowanie wielowariantowej koncepcji.
2018-03-05
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego,z podziałem na etapyEtap I - z podziałem na części
2018-02-06
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo11 (EV11) - Zadanie nr 3 - odc. I, pododcinek Ib Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów - przedsięwzięcie II (...)
2018-01-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2018-01-09
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu ZDW
2018-01-02
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont urządzeń Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
2017-12-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Obwodnica Gdowa - Etap II".
2017-12-11
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka"
2017-11-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego z podziałem na zadaniaZadanie 1 - RDW Jakubowice Zadanie 2 - RDW Myślenice Zadanie 3 - RDW Nowy Sącz Zadanie 4 - RDW Tarnów
2017-11-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 953 z podziałem na zadaniaZadanie nr 1 - m. Przytkowice (skrzyżowanie z DP 1787K), Zadanie nr 2 - m. Rzozów odc. 010 km 2+390 - 2+470 i odc. 020 km 0+094 - 0+294, Zadanie nr 3 - m. Gołuchowice odc. 020 km 1+795 - 2+119
2017-11-21
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w m. Krościenko nad Dunajcem - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-11-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 957 Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ.
2017-10-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III
2017-10-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. IIOpracowanie Studium Technicznego dla rozwoju i rozbudowy systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA)
2017-10-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa grupowego ubezpieczenia na zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2017-10-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik
2017-10-19
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu na rz. Wisła w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-10-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary - Gmina Drwinia - dokończenie robót."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.