eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-16
2017-08-24
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Opracowanie audytu BRD oraz wielowariantowej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 791 w rejonie skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w miejscowości Trzebinia".
2017-08-10
2017-08-18
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe przełożenia drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz-Klucze
2017-07-14
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa chodnika prawostronnego wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Kaszowie"
2017-05-09
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu na rz. Wisła w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
2017-08-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Realizacja projektów BO! Małopolska edycja I: DW 966 w m. Biskupice odc. 030 km 0+095, DW 774 w m. Kryspinów odc. 040 km 0+027, DW 780 w m. Liszki odc. 040 km 0+450, DW 794 w m. Przybysławice odc. 200 km 2+104 i w m. Zielonki odc. 240 km 1+114 Zadanie 2: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Kraków i RDW Jakubowice Zadanie 3: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Myślenice Zadanie 4: Modernizacja przejść dla pieszych na terenie RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów
2017-07-13
2017-07-21
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 933 z drogami gminnymi: ul. Kościelną i ul. Romantyczną oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Przecieszyńską w Brzeszczach
2017-07-05
2017-07-20
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie "Budowa zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 774"
2017-06-28
2017-07-06
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przełożenie DW 791 na wysokości Klucze - Jaroszowiec - opracowanie STEŚ
2017-06-23
2017-07-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego.
2017-06-19
2017-07-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II: Modernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
2017-06-14
2017-06-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój"
2017-06-14
2017-06-22
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: "Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno"
2017-06-13
2017-06-30
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-06-12
2017-06-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach i Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie, Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie.
2017-06-12
2017-06-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont obiektów inżynierskich w ciągu DW 965 i 966 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont mostu w ciągu DW 965 w m. Żegocina, Zadanie nr 2 - remont przepustów w ciągu DW 966 w m. Biskupice, Zagórzany i Trzciana.
2017-06-07
2017-06-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla inwestycji pn: Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami.
2017-06-02
2017-06-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OBWODNICA SKAWINY - ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-06-02
2017-06-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej: zadanie 1 od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej i zadanie 2 od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej
2017-05-23
2017-05-31
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: "Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1: odc. 060 km 3+135,86 - 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka
2017-05-19
2017-06-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno-socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II
2017-05-15
2017-06-05
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ramach nowego przebiegu DW 964 - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Przeginia Duchowna
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont obiektów inżynierskich w ciągu DW 965 i 966 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont mostu w ciągu DW 965 w m. Żegocina, Zadanie nr 2 - remont przepustów w ciągu DW 966 w m. Biskupice, Zagórzany i Trzciana.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego
2017-07-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój"
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Przeginia Duchowna
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno-socjalnego, wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap II
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OBWODNICA SKAWINY - ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2017-07-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla inwestycji pnPrzebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami.
2017-07-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Czarny Dunajec w m. Podczerwone."
2017-07-07
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno"
2017-07-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pnObwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiejzadanie 1 od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej i zadanie 2 od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej.
2017-06-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
2017-06-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa obwodnicy Koszyc w ramach nowego przebiegu DW 768 - Etap I - odcinek od skrzyżowania z DK 79 do km ok. 1+400- opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1odc. 060 km 3+135,86 - 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka.
2017-06-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostów w ciągu DW 781 - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiegoCzęść 1 - Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na rz. Wieprzówka w m. Andrychów Część 2 - Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na potoku Płazianka w m. Wygiełzów
2017-06-13
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "OBWODNICA SKAWINY ETAP II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44"
2017-06-13
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania
2017-05-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-05-12
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn"Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1"
2017-05-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971etap IIModernizacja odcinka Powroźnik - Wierchomla.
2017-05-09
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.