eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-18
2020-04-03
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice - Lipinki
2020-03-12
2020-03-30
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m. Jankowice wraz z przebudową dojazdów
2020-01-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap III.
2019-12-31
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 - km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa.
2019-12-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
2019-12-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji polegającej na rozbudowie odcinków DW nr 975 w rejonie istniejącego osuwiskaZadanie 1 odc. 280 km około 0+600 do km około 0+900 Zadanie 2 odc. 280 km około 1+950 do km około 2+136 Zadanie 3 odc. 280 km około 2+650 do km około 2+900

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-17
2020-03-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów: Zadanie 1"
2020-03-13
2020-03-23
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy DW nr 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890 w m. Bielanka
2020-03-10
2020-03-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2020-03-10
2020-03-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem - przebudowa ronda na rondo turbinowe
2020-03-09
2020-03-18
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w m. Ciężkowice na rzece Biała w ciągu DW 977 odc. 140 km 0+285 wraz z dojazdami - opracowanie wielowariantowej koncepcji
2020-03-02
2020-03-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa, zadanie nr 1 - odc. Sienna - Dąbrowa" - branża konstrukcyjno-budowlana
2020-02-25
2020-03-04
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
2020-02-24
2020-03-10
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 (dojazdy do mostu) odc. 220 km 0+532 - 0+610 w m. Andrychów
2020-02-17
2020-02-26
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich.
2020-02-12
2020-02-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781 odc. 220 km 0+532 - 0+610 w m. Andrychów
2020-02-04
2020-02-13
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa samochodów osobowych
2020-02-03
2020-02-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - z podziałem na części
2020-01-28
2020-02-06
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część 1 - droga wojewódzka nr 956, Część 2 - droga wojewódzka nr 971, Część 3 - droga wojewódzka nr 933
2020-01-22
2020-01-31
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa samochodów - z podziałem na części
2020-01-10
2020-01-21
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)
2019-12-24
2020-01-08
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa
2019-12-20
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług
2019-12-19
2019-12-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na części: Część 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)
2019-12-06
2019-12-16
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w Trzebini wraz z budową sygnalizacji świetlnej - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-11-25
2019-12-04
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa: Zadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa samochodów osobowych
2020-03-20
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na częściCzęść 1 - droga wojewódzka nr 956, Część 2 - droga wojewódzka nr 971, Część 3 - droga wojewódzka nr 933
2020-03-06
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników - z podziałem na częściCzęść 1 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec - sierpień), Część 2 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec - sierpień), Część 3 - RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień - listopad), Część 4 - RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień - listopad)
2020-03-05
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa samochodów - z podziałem na części
2020-02-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "OBWODNICA SKAWINY - ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW nr 953" - z podziałem na częściCzęść INadzór w zakresie robót drogowych wraz z koordynacją inwestycji, Część IINadzór w zakresie robót branżowych
2020-02-04
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa
2020-01-10
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2020-01-02
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług
2019-12-19
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
2019-12-19
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - DąbrowaZadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem
2019-12-06
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 Bochnia z DK nr 94 - etap I
2019-12-03
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Etap II.
2019-11-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m. Jankowice wraz z dojazdami - opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-10-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56
2019-10-22
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka - opracowanie projektów budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego
2019-10-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa obwodnicy Proszowic - etap II - aktualizacja materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-10-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G
2019-09-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1
2019-09-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ
2019-09-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I - odc. 070 od km 0+159,00 do km 0+409,00

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.