eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-18
2020-06-03
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W KM 5+710 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC RĘDZINA ZGODNIE Z PFU.
2020-05-18
2020-05-27
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: PODSTAWOWYCH 257 OBIEKTÓW MOSTOWYCH, ROZSZERZONYCH 64 OBIEKTÓW MOSTOWYCH I EKSPERTYZ 5 OBIEKTÓW MOSTOWYCH. CZĘŚĆ 2: PODSTAWOWYCH 186 PRZEPUSTÓW. CZĘŚĆ 3: PODSTAWOWYCH 56 KONSTRUKCJI OPOROWYCH.
2020-05-14
2020-06-02
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BUDOWA WZBUDZANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 425 W REJONIE KOŚCIOŁA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA
2020-03-30
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCICzęść 1 zadania dotyczybieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część 2 zadania dotyczybieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim.
2020-03-27
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ (DO GRANICY WOJEWÓDZTWA) WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-08
brak danych
Katowice usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Awaryjne naprawy po okresie zimowym dróg wojewódzkich województwa śląskiego.
2006-05-05
brak danych
Katowice roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Sośnica Gniazdów-umowa o dofinansowanie nr 701200-219.
2006-03-20
brak danych
Katowice usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu zadania pt. Remont drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Sośnica -Gniazdów - umowa o dofinansowanie nr 7011200-219.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-18
2020-05-26
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
2020-04-17
2020-04-28
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PRZEZ OKRES 1 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI (...).
2020-04-08
2020-04-29
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REALIZACJA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 910 I DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: CZĘŚĆ PIERWSZA Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 910 w m. Będzin na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Koszelew CZĘŚĆ DRUGA Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 (dawna DK 69) na odcinku od granicy m. Bielsko-Biała do skrzyżowania z DW 946 (z wyłączeniem części programowo-ruchowej istniejących sygnalizacji świetlnych) CZĘŚĆ TRZECIA Realizacja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu w ciągu DW 945 w m. Jeleśnia i Krzyżowa
2020-03-25
2020-04-16
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach OBSŁUGA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A - OBEJMUJĄCA PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: GLIWICKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO, LUBLINIECKIEGO, KŁOBUCKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, MYSZKOWSKIEGO, BĘDZIŃSKIEGO, ZAWIERCIAŃSKIEGO; CZĘŚĆ B - OBEJMUJĄCA POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I DOTYCZĄCA POWIATÓW: RACIBORSKIEGO, RYBNICKIEGO, WODZISŁAWSKIEGO, MIKOŁOWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO, CIESZYŃSKIEGO, ŻYWIECKIEGO, BIELSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO.
2020-03-16
2020-04-02
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA PRZEPUSTU NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DW 790 W KM 28+485 ORAZ ROZBIÓRKA I BUDOWA PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI GIEBŁO
2020-03-16
2020-04-03
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT I PODNIESIENIE KLASY NOŚNOŚCI OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 792 W KM 2+914 NAD CIEKIEM BEZ NAZWY W MIEJSCOWOŚCI JAWORZNIK.
2020-03-12
2020-03-30
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT I PODNIESIENIE KLASY NOŚNOŚCI OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W KM 37+875 NAD RZEKĄ PILICA W MIEJSCOWOŚCI PILICA.
2020-03-04
2020-03-26
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY I PRZERYCIE - ETAP II OD KM 25+298 DO KM 27+320.
2020-02-28
2020-03-10
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PRZEPROWADZENIE GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2020 NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W OBSZARZE NA POŁUDNIE OD AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ I LINII AUTOSTRADY A4.
2020-02-27
2020-03-11
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOWYBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
2020-02-26
brak danych
Katowice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWALNYCH DO UMOWY WM/P/190610/1/1 PN.NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
2019-12-19
2020-01-09
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BUDOWA CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD DROGI POWIATOWEJ NA SIEDLISZOWICE DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI PRADŁA
2019-12-04
2019-12-19
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ, NAPRAWA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD KM 1+010 DO KM 1+080 W MIEJSCOWOŚCI ISTEBNA.
2019-11-05
2019-11-13
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 OD KM 0+000 DO KM 5+861 (KUŹNIA RACIBORSKA - NĘDZA) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2019-10-18
2019-11-04
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919: ODCINEK 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD KM 32+238 DO KM 33+888 (SKRZYŻOWANIE Z UL. PARKOWĄ) W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, ODCINEK 2: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD KM 31+538 DO KM 32+238 W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE
2019-09-20
2019-10-07
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 OD KM 0+000 DO KM 5+861 (KUŹNIA RACIBORSKA - NĘDZA) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2019-09-20
2019-10-08
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH
2019-09-13
brak danych
Katowice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICHCZĘŚĆ 1NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO (...) Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ - ZADANIE 1 POWIAT BĘDZIŃSKI. CZĘŚĆ 2 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (...) Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ - ZADANIE 2 POWIAT BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKI. CZĘŚĆ 3 NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (...) Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ - ZADANIE 4 POWIAT MIKOŁOWSKI. CZĘŚĆ 4 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO (...) Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ - ZADANIE 5 POWIAT ŻYWIECKI.
2019-09-11
brak danych
Katowice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICHCZĘŚĆ 1 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA PN."BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ - ZADANIE 7 POWIAT WODZISŁAWSKI - UMOWA WD/P/180608/1/2 Z DNIA 31.10.2018 R. CZĘŚĆ 2 NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO I CIESZYŃSKIEGO ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA PN."BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ - ZADANIE 3 POWIAT CIESZYŃSKI I POWIAT BIELSKO BIAŁA - UMOWA WD/P/180608/1/3 Z DNIA 06.11.2018 R.
2019-09-10
brak danych
Katowice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI I POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 I 905

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-06
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO UMOWY WM/P/190610/1/1 PN."NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
2020-02-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BUDOWA CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD DROGI POWIATOWEJ NA SIEDLISZOWICE DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI PRADŁA
2020-02-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ, NAPRAWA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD KM 1+010 DO KM 1+080 W MIEJSCOWOŚCI ISTEBNA
2019-11-19
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919ODCINEK 1REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD KM 32+238 DO KM 33+888 (SKRZYŻOWANIE Z UL. PARKOWĄ) W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, ODCINEK 2REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD KM 31+538 DO KM 32+238 W MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE
2019-10-31
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI"BUDOWA CHODNIKA I PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA TERENIE GMINY PILCHOWICE - ZADANIE A; BUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 Z UL. RYBNĄ W KNUROWIE - ZADANIE B."
2019-10-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH
2019-09-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICHCZĘŚĆ 1 NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO (...) CZĘŚĆ 2 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (...) CZĘŚĆ 3 NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (...) CZĘŚĆ 4 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO (...)
2019-09-20
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE, W OKRESIE OD DNIA 01.10.2019 R. DO DNIA 30.09.2020 R., ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
2019-09-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 939 (UL. CIESZYŃSKA) Z ULICĄ ZDROJOWĄ I SZNELOWIEC W PSZCZYNIE.
2019-09-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI I POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 I 905.
2019-09-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT MOSTU Z PODNIESIENIEM KLASY NOŚNOŚCI NAD RZEKĄ SUMINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 W KM 4+772 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM
2019-09-11
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD PRZEJŚCIA GRANICZNEGO DO RONDA W JASNOWICACH
2019-08-08
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na trzy częściczęść 1 - podstawowych 249 obiektów mostowych, szczegółowych 73 obiektów mostowych i rozszerzonych 7 obiektów mostowych, część 2 - podstawowych 163 przepustów i rozszerzonych 42 przepustów, część 3 - podstawowych 56 konstrukcji oporowych
2019-08-07
brak danych
Katowice Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD RONDA NA SKRZYŻOWANIU Z UL. PIŁSUDSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA PRZY WJEŹDZIE NA LOTNISKO - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
2019-07-23
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 OD MOSTU W MIEJSCOWOŚCI RUDY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 921
2019-07-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
2019-07-11
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO UMOWY WM/P/180925/1/1 PN."NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"
2019-07-10
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 OD KM 20+048 DO KM 20+138 W MIEJSCOWOŚCI ŚWINNA
2019-07-05
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY I PRZERYCIE - ETAP I OD KM 28+360 DO KM 30+830
2019-07-03
brak danych
Katowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 W MIEJSCOWOŚCI LALIKI

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.