eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-11
2018-01-26
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym i asfaltem lanym dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części/zadania: CZĘŚĆ NR I - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie tj. powiatów bytowskiego i słupskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym CZĘŚĆ NR II - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach tj. powiatów chojnickiego i człuchowskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym CZĘŚĆ NR III - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tj. powiatów gdańskiego i nowodworskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym ? Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym CZĘŚĆ NR IV - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach tj. powiatów kartuskiego i kościerskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym CZĘŚĆ NR V - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku tj. powiatów lęborskiego i słupskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym ? Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym CZĘŚĆ NR VI - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku tj. powiatów puckiego i wejherowskiego w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym CZĘŚĆ NR VII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tj. powiatów starogardzkiego i tczewskiego w podziale na zadania w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym ? Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym CZĘŚĆ NR VIII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie tj. powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego w podziale na zadania w podziale na zadania: ? Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Gdańsk usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wywóz nieczystości.
2006-02-28
brak danych
Gdańsk usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku sporządzenie planów oznakowania i projekty organizacji ruchu.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-04
2018-01-12
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański"
2017-12-29
2018-01-17
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2017-12-12
2017-12-21
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wynajem długoterminowy samochodów na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części: Część I - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Część II - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, Część III - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
2017-12-04
2017-12-12
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Usunięcie drzew i krzewów w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki"
2017-12-04
2017-12-13
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: ? Część I: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie ? Część II: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach ? Część III: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ? Część IV: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach ? Część V: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku ? Część VI: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku ? Część VII: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim ? Część VIII: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie
2017-12-01
2017-12-11
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Świadczenie usług transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w 2018 roku: Część I - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Bytów Część II - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Gdańsk Część III - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Kartuzy Część IV - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Puck Część V - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Starogard Gd. zadanie 1-wynajem samochodu ciężarowo-osobowego z kierowcą; zadanie 2- wynajem samochodu ciężarowego z kierowcą Część VI - obejmująca świadczenie usług transportowych w RDW Sztum
2017-11-17
2017-11-27
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Bezgotówkowy zakup paliw: Część I- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Część II- Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Część III- Baza Materiałowa w Stegnie, Część IV- Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie, Część V- Baza Materiałowa Zielin Miastecki, Część VI- Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Część VII- Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, Część VIII- Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, Część IX- Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku, Część X- Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd., Część XI- Rejon Dróg Wojewódzkich Sztumie, Część XII- Baza Materiałowa w Prabutach.
2017-11-13
2017-11-23
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wynajem długoterminowy samochodów na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części: Część I - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Część II - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, Część III - obejmująca wynajem dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
2017-10-11
2017-10-26
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont barier stalowych oraz betonowych (z wymianą na stalowe) uszkodzonych podczas nawałnicy 11-12 sierpnia 2017 r.
2017-10-11
2017-10-26
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków wzbudzających na przejściach dla pieszych do wymagań technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)
2017-09-29
2017-10-16
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 (km 96+000) z drogą powiatową nr 2201G
2017-09-14
2017-09-29
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Tczew, ul. Jagiellońska- od km 108+973 do km 110+028
2017-09-14
2017-09-25
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew przydrożnych z frezowaniem pni, prześwietlaniu koron drzew oraz frezowaniu pni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku z podziałem na części
2017-09-12
2017-09-27
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Roboty budowlane na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części: Część 1 - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej DW602, km 0+000 - 1+200; Część 2 - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 602 Mątowskie Pastwiska - droga 603 (km 7+655 do 8+015); Część 3 - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 526 Pasłęk - Przezmark; Część 4 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 (km 96+000) z drogą powiatową nr 2201G.
2017-08-31
2017-09-15
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj
2017-08-28
2017-09-12
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Siemianice, Gmina Słupsk
2017-08-28
2017-09-05
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Usługi remontowo-naprawcze osprzętu do zimowego utrzymania dróg przed i w czasie sezonu zimowego 2017/2018
2017-08-23
2017-09-07
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy
2017-08-21
2017-09-05
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Odbudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń
2017-08-21
2017-09-05
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 502 POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DWUETAPOWEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W TUJSKU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-15
brak danych
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w GdańskuCzęść IDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie Część IIDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część IIIDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część IVDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część VDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część VIDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku Część VIIDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VIIIDostawa mieszanki mineralno-asfaltowej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie
2018-01-10
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Usunięcie drzew i krzewów w ramach realizacji zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki"
2017-12-08
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Naprawa konstrukcji drogowej drogi wojewódzkiej nr 229 (obwodnica Pelplina) w km około 9+832 do km 9+932
2017-11-23
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Zamówienie o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 pn. "Remont nawierzchni bitumicznej odcinka DW 208 Kępice-Warcino-Osowo w km 12+268 ÷ km 13+168" do zamówienia podstawowego tj. do umowy nr 456/2017 z dnia 07.09.2017 r. na "Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Część nr I - Remont nawierzchni bitumicznej odcinka DW 208 Kępice-Warcino"
2017-11-20
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont barier stalowych oraz betonowych (z wymianą na stalowe) uszkodzonych podczas nawałnicy 11-12 sierpnia 2017 r.
2017-11-02
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Siemianice, Gmina Słupsk
2017-10-31
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu) w podziale na częściCzęść nr 1 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra", Część nr 2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - granica gminy Miasta Władysławowo".
2017-10-30
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Tczew, ul. Jagiellońska- od km 108+973 do km 110+028
2017-10-25
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew przydrożnych z frezowaniem pni, prześwietlaniu koron drzew oraz frezowaniu pni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku z podziałem na części
2017-10-24
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wynajem długoterminowy samochodów na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2017-10-23
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Roboty budowlane na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części.
2017-10-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 224 przez wykonanie wyrównania i nakładki z betonu asfaltowego na odc. przejścia przez miejscowość Lubieszyn od km 69+108 do km 69+712" w ramach zamówienia udzielanego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych - umowa nr 463/2017 z dnia 07.09.2017 r.
2017-10-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Odbudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń
2017-10-10
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy
2017-09-27
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2017-09-20
brak danych
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sezonie zimowym 2017/2018, do poszczególnych jednostek terenowych Zamawiającego o łącznej ilości 3 076 Mg
2017-09-15
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu) w podziale na częściCzęść nr 1 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra", Część nr 2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - granica gminy Miasta Władysławowo".
2017-09-14
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Usuwanie skutków losowych w postaci uzupełniania poboczy oraz oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych w ciągu DW 235 na odcinku Chojnice - Lamk oraz DW 236 na odcinku Drzewicz - Brusy
2017-09-14
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Usuwanie skutków losowych poprzez wycinkę i karczowanie drzew wraz z wywozem drewna i utylizacja karpiny , gałęzi , odtworzenia korpusu drogowego oraz posprzątania poboczy w ciągu DW 235 na odcinku Chojnice - Lamk oraz DW 236 na odcinku Drzewicz - Brusy .
2017-09-11
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.