eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-20
2018-08-07
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont chodnika przy DW 226 w m. Rokitnica
2018-07-17
2018-08-01
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa przepustu w obrębie skrzyżowania DW 221 z drogą powiatową na Buszkowy w m. Czapielsk" - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-07-12
2018-07-27
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo
2018-07-06
2018-07-23
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont mostu przez rzekę Czernicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 w km 10+075 w m. Czarne
2018-07-06
2018-07-24
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa sygnalizacji świetlnej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Gdańsk usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wywóz nieczystości.
2006-02-28
brak danych
Gdańsk usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku sporządzenie planów oznakowania i projekty organizacji ruchu.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-05
2018-07-20
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze ODCINEK 1A - od km 0+000,00 do km 0+900,00
2018-07-04
2018-07-19
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części
2018-06-08
2018-06-25
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa sygnalizacji świetlnej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych"
2018-06-08
2018-06-25
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 (km 96+000) z drogą powiatową nr 2201G
2018-06-07
2018-06-22
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej
2018-06-06
2018-06-21
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku "BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" W PODZIALE NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1 - "PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W CELBOWIE" CZĘŚĆ 2 - "BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 W M. PAWŁOWO"
2018-05-24
2018-06-05
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich występujących w zadaniu branż, wraz z rozliczeniem, nad realizacją zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej" w okresie realizacji zadania oraz przez okres rękojmi i gwarancji
2018-05-22
2018-06-06
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo
2018-05-15
2018-05-30
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej
2018-05-14
2018-05-30
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze ODCINEK 1 - od km 0+000,00 do km 1+902,19
2018-05-11
2018-05-21
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostawa znaków drogowych, słupków do znaków oraz elementów oznakowania pionowego w podziale na części: Część I - Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego, Część II - Dostawa słupków do znaków.
2018-05-10
2018-05-18
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2018-05-02
2018-05-17
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części: - Część 1 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 201 w km 20+680 - 21+680, m. Czarne; - Część 2 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 202 w km 11+470 - 12+470, m. Rzeczenica; - Część 3 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 202 w km 05+950 - 06+950; - Część 4 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 202 w km 12+600 - 13+400, m. Rzeczenica; - Część 5 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 233 w km 2+000 - 5+000, odc. Borowina - Kierzkowo; - Część 6 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 224 w km 62+570 - 65+570, odc. Grabowo - Nowa Karczma; - Część 7 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 212 w km 16+030 - 19+030, odc. od most na rzece Łupawa - Czarna Dąbrówka; - Część 8 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 213 w km 38+700 - 40+310, m. Pobłocie; - Część 9 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 218 w km 30+210 - 30+630 m. Wejherowo oraz w km 29+780 skrzyżowanie ul. J. Wybickiego z ul. 3 Maja w m. Wejherowo; - Część 10 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 230 w km 5+060 - 6+060, odc. Brzuśce - Radostowo.
2018-05-02
2018-05-18
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo
2018-04-27
2018-05-14
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej
2018-04-26
2018-05-08
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz - Kościerzyna"
2018-04-24
2018-05-07
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części/zadania
2018-04-13
2018-04-24
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe oraz sprzątanie nawierzchni ulic i chodników w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na części/zadania
2018-04-13
2018-04-23
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na części: część I - "Przebudowa mostu przez rzekę Liwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowości Jarzębina", część II - "Przebudowa mostu przez rzekę Reda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w km 0+055 w miejscowości Reda", część III - "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ", część IV - "Remont mostu przez rzekę Łeba i Okalica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w km 29+762 w miejscowości Lębork", część V - "Przebudowa drogi wojewódzkiej 233 w miejscowości Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej", część VI - "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Pelplińskiej w sąsiedztwie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w ciągu drogi wojewódzkiej 222 w Starogardzie Gdańskim", część VII - "Przebudowa zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi oraz budowa przejść dla pieszych prowadzących do przystanków w ciągu drogi wojewódzkiej 218 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski", część VIII - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 polegająca na rozwiązaniu odprowadzenia wód opadowych z drogi w miejscowości Puzdrowo", część IX - "Przebudowa drogi polegająca na poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 211 w miejscowości Puzdrowo".
2018-04-12
2018-04-27
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 polegająca na budowie chodnika w km od 145+554 do 146+130 w m. Głuche

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-18
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 (km 96+000) z drogą powiatową nr 2201G
2018-07-16
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim" zamówienie w ramach powtórzenia podobnych robót budowlanych o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do umowy nr 175/2018 z dnia 04.04.2018 r.
2018-07-16
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 230 w km 5+060 - 6+060, odc. Brzuśce - Radostowo-ETAP II" do zamówienia podstawowego tj. do umowy nr 341/2018 z dnia 25.06.2018 r.
2018-07-11
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg
2018-07-10
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku "Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 224 w km 62+570 - 65+570, odc. Grabowo - Nowa Karczma (ETAP II)" w ramach zamówienia udzielanego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych - umowa nr 323/2018 z dnia 15.06.2018 r.
2018-07-10
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 212 w km 16+030 - 19+030, odc. od most na rzece Łupawa - Czarna Dąbrówka-ETAP II w ramach zamówienia udzielanego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych -umowa nr 324/2018 z dnia 15.06.2018 r.
2018-07-10
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części
2018-07-03
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach" w ramach zamówienia udzielanego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych - umowa nr 125/2018 z dnia 21.02.2018 r.
2018-07-02
brak danych
Gdańsk Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Dostawa znaków drogowych, słupków do znaków oraz elementów oznakowania pionowego w podziale na częściCzęść I - Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego Część II - Dostawa słupków do znaków
2018-06-29
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo - Kościerzyna, od km 79+800 do km 81+700
2018-06-21
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe oraz sprzątanie nawierzchni ulic i chodników w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na części/zadania
2018-06-15
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zamówienie o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku" do zamówienia podstawowego tj. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Część nr V zadanie 1 obejmujące wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku"- umowa nr 117/2018 z dnia 21.02.2018 r.
2018-06-14
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na częściczęść I - "Przebudowa mostu przez rzekę Liwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowości Jarzębina" część II - "Przebudowa mostu przez rzekę Reda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w km 0+055 w miejscowości Reda" część III - "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ" część IV - "Remont mostu przez rzekę Łeba i Okalica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w km 29+762 w miejscowości Lębork" część V - "Przebudowa drogi wojewódzkiej 233 w miejscowości Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej" część VI - "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Pelplińskiej w sąsiedztwie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w ciągu drogi wojewódzkiej 222 w Starogardzie Gdańskim" część VII - "Przebudowa zatok autobusowych wraz z (...)
2018-06-13
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części/zadania
2018-06-13
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa mostu przez rz. Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 44+982 w m. Cecenowo
2018-06-12
brak danych
Gdańsk Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części/zadania
2018-06-12
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zamówienie o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku" do zamówienia podstawowego tj. do umowy nr 174/2018 z dnia 29.03.2018 r.
2018-06-11
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo w zakresie budowy chodnika
2018-06-06
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zamówienie o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie" do zamówienia podstawowego tj. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Część nr I obejmująca wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie"- umowa nr 176/2018 z dnia 13.04.2018 r.
2018-05-25
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Wykonanie oznakowania poziomego sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.