eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
2017-07-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-06-27
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-12
2017-06-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.
2017-06-06
2017-06-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1.
2017-06-02
2017-06-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1.
2017-05-31
2017-06-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.
2017-05-23
2017-06-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwonieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K ul. Leśna w Skawinie.
2017-05-19
2017-06-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
2017-05-12
2017-05-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1.
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie, Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-05-11
2017-05-31
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Raciborowice
2017-05-08
2017-05-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
2017-04-28
2017-05-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Remonty urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 4 Zadania.
2017-04-26
2017-05-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika- ETAP 1
2017-04-26
2017-05-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1.
2017-04-12
2017-04-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
2017-03-28
2017-04-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
2017-03-22
2017-04-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP I.
2017-03-20
2017-04-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Rozbudowa przepustu ramowego w miejscu istniejącego, na cieku bez nazwy w km 9+300 w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K.
2017-03-15
2017-03-31
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.
2017-03-15
2017-04-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2167K z drogami gminnymi w m. Rzeszotary.
2017-03-08
2017-03-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K ul.Krakowska i ul.Lasek w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie, Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Remonty urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 4 Zadania
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gminCzernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzów
2017-05-11
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Cięcie zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy-obejmującego drogi powiatowe w Rejonie Nr I, obejmującym gminyŚwiątniki Górne, Mogilany, Skawina i Czernichów
2017-04-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.
2017-04-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2167K z drogami gminnymi w m. Rzeszotary
2017-04-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2143K w miejscowościach Cianowice i Rzeplin polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-04-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K ul.Krakowska i ul.Lasek w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego
2017-04-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na 2 zadania
2017-04-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Kozierów.
2017-04-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 2
2017-04-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2125K oraz dróg gminnych polegająca na budowie odwodnienia w obrębie skrzyżowania tzw. Sikorowskie w m. Nowa Góra.
2017-04-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki.
2017-04-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r. z podziałem na 4 Zadania.
2017-03-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 2 zadania.
2017-03-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku - z podziałem na 5 zadań
2017-01-03
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew z pasa drogowego, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów w ciągu dróg powiatowych powiatu krakowskiego wraz z uporządkowaniem terenu po tych robotach - z podziałem na 5 zadań.
2016-12-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie warstwy wyrównawczej na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych ) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 5 obejmującego drogę powiatową nr 1172K w m. Sieciechowice w Gminie Iwanowice
2016-11-23
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia, z podziałem na zadania

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.