eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
2018-06-12
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2135K Pieskowa Skała - Wielmoża, odcinek nr I w km 1+026,80÷1+369,00 oraz odcinek nr II w km 2+589,05÷3+300,00
2018-05-16
2018-06-05
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2131K w m. Zelków - zaprojektuj i wybuduj.
2018-05-16
2018-06-05
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w m. Zelków - zaprojektuj i wybuduj.
2018-05-14
2018-05-29
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów - zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-10
2018-05-25
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K z podziałem na zadania.
2018-05-09
2018-05-25
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa mostu na rzece Rudawa w miejscowości Szczyglice.
2018-04-30
2018-05-17
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2135K Pieskowa Skała - Wielmoża, odcinek nr I w km 1+026,80÷1+369,00 oraz odcinek nr II w km 2+589,05÷3+300,00.
2018-04-20
2018-05-07
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K "Przestańsko - Kacice - Słomniki" w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice
2018-04-16
2018-04-25
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 - na Rejonie nr 2
2018-04-16
2018-05-07
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K "Poskwitów - Niedźwiedź" w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź.
2018-04-13
2018-04-24
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania.
2018-04-12
2018-04-27
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2131K w m. Zelków" - zaprojektuj i wybuduj.
2018-04-05
2018-04-20
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w miejscowości Zelków - zaprojektuj i wybuduj
2018-03-30
2018-04-11
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 z podziałem na 5 zadań.
2018-03-23
2018-04-10
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów - zaprojektuj i wybuduj
2018-03-20
2018-04-05
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika - ETAP 2
2018-03-20
2018-04-06
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w miejscowości Masłomiąca i Więcławice Dworskie
2018-03-16
2018-04-04
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów
2018-02-27
2018-03-16
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2018 z podziałem na zadania.
2018-02-26
2018-03-14
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego z podziałem na 3 zadania.
2018-02-16
2018-03-08
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K "Poskwitów - Niedźwiedź" w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź
2018-02-15
2018-02-28
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r - z podziałem na 5 zadań.
2018-02-09
2018-02-26
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
2018-02-06
2018-02-22
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku z podziałem na 5 zadań.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2018-05-09
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 z podziałem na 5 zadań
2018-05-09
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 - na Rejonie nr 2
2018-04-30
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzów
2018-04-19
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego z podziałem na 3 zadania.
2018-04-19
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2018 z podziałem na zadania
2018-03-28
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
2018-03-28
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r - z podziałem na 5 zadań
2018-03-26
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku z podziałem na 5 zadań
2018-03-09
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne
2018-02-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.
2018-01-30
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego
2018-01-04
brak danych
Batowice Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020 r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2017-12-27
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1 - na podstawie art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/28/17.
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica - na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/30/17.
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gminCzernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/5/17 dla zadania nr 1.
2017-11-21
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzówna podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia ZP/271/1/17-zadanie nr 2
2017-10-25
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.