eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
2015-08-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 0 + 601,50 - 1+184,50 (583m)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-09
2015-07-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
2015-07-03
2015-07-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie na działce ewidencyjnej nr 6 w km 0+400, DP nr 2178K Ochodza - Skawina
2015-06-26
2015-07-13
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Saspów-Ojców-Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 4+230 - 4+525 - ETAP III
2015-06-17
2015-07-06
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2191K polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem w postaci rowów krytych i remontem zjazdów w m. Czułów
2015-06-11
2015-06-30
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2015 r z podziałem na 2 zadania
2015-06-03
2015-06-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2015 r., z podziałem na 4 Zadania
2015-05-26
2015-06-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w miejscowości Michałowice w zakresie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni i przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN odcinek 0+565 - 1+207,85
2015-05-11
2015-05-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 1 (chodnik prawostronny)
2015-04-30
2015-05-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych nr 2136K relacji Sułoszowa - Kolonia Długa w km 0+000 do 5+300 i nr 2135K relacji Pieskowa Skała - Kolonia Wesoła w km 4+700 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr 2136K z drogą powiatową nr 1154K na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
2015-04-23
2015-05-05
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na Zadania
2015-04-03
2015-04-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
2015-03-24
2015-04-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska
2015-03-10
2015-03-26
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2015 r. z podziałem na 4 Zadania
2015-02-19
2015-03-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej nr 2177K (ul. Tyniecka) w Skawinie
2015-02-12
2015-03-02
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Doraźne zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w miejscowości Ochojno
2014-12-03
2014-12-12
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2015 roku z podziałem na zadania
2014-11-27
2014-12-08
Kraków dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2014-10-13
2014-11-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2122K i budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Nielepice
2014-10-08
2014-10-27
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego na terenie Gminy Zielonki, z podziałem na 4 Zadania
2014-10-03
2014-10-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Ojców-Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 4+230 - 4+525 - ETAP III
2015-07-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2191K polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem w postaci rowów krytych i remontem zjazdów w m. Czułów
2015-07-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2015 r z podziałem na 2 zadania
2015-07-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2015 r., z podziałem na 4 Zadania
2015-07-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 1 - DP Nr 1943K w m. Wrząsowice
2015-07-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 3 - DP Nr 2168K i 2169 w m. Lusinaodcinek -350m
2015-07-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 8, - DP nr 2195K - ul. Kolejowa w Słomnikach
2015-07-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 6, obejmującego- DP nr 1034K dł. 285 mb w m. Zalas, - DP nr 2127K w m. Krzeszowice oraz Siedlec 480 mb
2015-07-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w miejscowości Michałowice w zakresie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni i przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN odcinek 0+565 - 1+207,85
2015-06-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 1 (chodnik prawostronny)
2015-06-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych nr 2136K relacji Sułoszowa - Kolonia Długa w km 0+000 do 5+300 i nr 2135K relacji Pieskowa Skała - Kolonia Wesoła w km 4+700 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr 2136K z drogą powiatową nr 1154K na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
2015-05-27
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na Zadania
2015-05-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
2015-05-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska
2015-04-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2015 r. z podziałem na 4 Zadania
2015-03-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej nr 2177K (ul. Tyniecka) w Skawinie
2015-03-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Doraźne zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w miejscowości Ochojno
2014-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2015 roku z podziałem na zadania
2014-12-17
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2014-12-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, wg zadania nr 1 Gmina Zabierzów, droga powiatowa nr 2121K w miejscowości Brzoskwinia, droga powiatowa Nr 2130K w miejscowości Kobylany

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.