Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-26
2015-07-13
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Saspów-Ojców-Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 4+230 - 4+525 - ETAP III
2015-06-17
2015-07-06
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2191K polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem w postaci rowów krytych i remontem zjazdów w m. Czułów

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-11
2015-06-30
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2015 r z podziałem na 2 zadania
2015-06-03
2015-06-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2015 r., z podziałem na 4 Zadania
2015-05-26
2015-06-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w miejscowości Michałowice w zakresie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni i przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN odcinek 0+565 - 1+207,85
2015-05-11
2015-05-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 1 (chodnik prawostronny)
2015-04-30
2015-05-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych nr 2136K relacji Sułoszowa - Kolonia Długa w km 0+000 do 5+300 i nr 2135K relacji Pieskowa Skała - Kolonia Wesoła w km 4+700 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr 2136K z drogą powiatową nr 1154K na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
2015-04-23
2015-05-05
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na Zadania
2015-04-03
2015-04-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
2015-03-24
2015-04-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska
2015-03-10
2015-03-26
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2015 r. z podziałem na 4 Zadania
2015-02-19
2015-03-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej nr 2177K (ul. Tyniecka) w Skawinie
2015-02-12
2015-03-02
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Doraźne zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w miejscowości Ochojno
2014-12-03
2014-12-12
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2015 roku z podziałem na zadania
2014-11-27
2014-12-08
Kraków dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2014-10-13
2014-11-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2122K i budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Nielepice
2014-10-08
2014-10-27
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego na terenie Gminy Zielonki, z podziałem na 4 Zadania
2014-10-03
2014-10-21
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania
2014-09-11
2014-10-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja DP Nr 2177K (ul. Tyniecka) polegająca na wykonaniu ciągu pieszego w km od 0+067,36 do km 0+470,92 - Etap I w km 0+189,27 do km 0+470,92
2014-09-10
2014-09-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Umocnienie odcinka rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska - ETAP 1
2014-09-08
2014-10-06
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Doraźne zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w miejscowości Ochojno
2014-08-29
2014-09-29
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na Zadania

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w miejscowości Michałowice w zakresie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni i przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN odcinek 0+565 - 1+207,85
2015-06-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 1 (chodnik prawostronny)
2015-06-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych nr 2136K relacji Sułoszowa - Kolonia Długa w km 0+000 do 5+300 i nr 2135K relacji Pieskowa Skała - Kolonia Wesoła w km 4+700 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr 2136K z drogą powiatową nr 1154K na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
2015-05-27
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego z podziałem na Zadania
2015-05-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania
2015-05-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1786K w miejscowości Wola Radziszowska
2015-04-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2015 r. z podziałem na 4 Zadania
2015-03-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej nr 2177K (ul. Tyniecka) w Skawinie
2015-03-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Doraźne zabezpieczenie korpusu drogi na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w miejscowości Ochojno
2014-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2015 roku z podziałem na zadania
2014-12-17
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2014-12-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, wg zadania nr 1 Gmina Zabierzów, droga powiatowa nr 2121K w miejscowości Brzoskwinia, droga powiatowa Nr 2130K w miejscowości Kobylany
2014-12-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2122K i budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Nielepice
2014-11-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego na terenie Gminy Zielonki, z podziałem na 4 Zadania.
2014-11-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, wg zadania nr 4 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, droga powiatowa Nr 2152K w miejscowości Łuczyce
2014-11-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania.
2014-11-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, wg zadania nr 3 droga powiatowa nr 1940K w miejscowości Radziszów ul. Podlesie
2014-10-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja DP Nr 2177K (ul. Tyniecka) polegająca na wykonaniu ciągu pieszego w km od 0+067,36 do km 0+470,92 - Etap I w km 0+189,27 do km 0+470,92.
2014-10-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na Zadania.
2014-10-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na Zadania.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU