eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-15
2018-01-12
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79
2017-12-14
2017-12-28
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
2017-12-14
Batowice Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020 r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.
2017-11-20
2017-11-29
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-10-23
2017-11-08
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie - zaprojektuj i wybuduj.
2017-10-03
2017-10-19
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2174K - ul. Jana Pawła II polegająca na budowie chodnika z kanalizacją opadową w Libertowie.
2017-09-20
2017-10-03
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-09-19
2017-10-02
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-09-15
2017-09-26
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w miejscowości Radziszów.
2017-09-13
2017-09-29
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach - zaprojektuj i wybuduj.
2017-08-11
2017-08-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne.
2017-08-03
2017-08-22
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Grodzisko - zaprojektuj i wybuduj.
2017-08-01
2017-08-18
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem.
2017-07-28
2017-08-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna.
2017-07-25
2017-08-03
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-07-24
2017-08-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-07-19
2017-08-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie - zaprojektuj i wybuduj.
2017-07-13
2017-07-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.
2017-07-10
2017-07-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-06-28
2017-07-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-06-27
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
2017-06-12
2017-06-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1 - na podstawie art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/28/17.
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica - na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/30/17.
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gminCzernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/5/17 dla zadania nr 1.
2017-11-21
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzówna podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia ZP/271/1/17-zadanie nr 2
2017-10-25
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka
2017-10-23
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2017r.
2017-10-23
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-10-06
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-10-06
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu III na terenie gminJerzmanowice-Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki.
2017-09-20
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna.
2017-09-18
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne
2017-09-14
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem.
2017-09-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-08-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.
2017-08-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
2017-08-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-07-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika- ETAP 1.
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.