eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-21
2016-02-02
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego -odcinek ok. 12 km
2015-12-03
2015-12-11
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w zakresie budowy mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach oraz budowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Zabierzów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
2015-11-24
2015-12-03
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016-2018 z podziałem na zadania
2015-11-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Mogilany
2015-10-26
2015-11-10
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia
2015-10-21
2015-11-06
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Mogilany
2015-10-20
2015-11-04
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu dp Nr 2120K w miejscowości Balice
2015-10-13
2015-10-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kamień, gmina Czernichów
2015-10-13
2015-10-29
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Brzezie
2015-10-12
2015-10-27
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i wraz z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice
2015-10-08
2015-10-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Ojców- Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 4+027 - 4+230 - ETAP IV
2015-09-10
2015-09-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Remont - przebudowa mostu nr 4 na potoku Dulówka w Woli Filipowskiej w km 3+870 drogi powiatowej nr 2124K
2015-08-27
2015-09-11
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2156K w zakresie wykonania krawężnika, utwardzonego pobocza i odwodnienia w miejscowości Batowice
2015-08-27
2015-09-15
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K w m. Będkowice w zakresie odwodnienia
2015-08-25
2015-09-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Wola Zachariaszowska w km 3+347,09 - 3+525,92
2015-08-13
2015-08-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2186K Tenczynek - Czernichów wraz z budową kanalizacji deszczowej i modernizacją nawierzchni w miejscowości Przeginia Duchowna gm. Czernichów
2015-08-05
2015-08-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w m. Przeginia polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem
2015-07-31
2015-08-18
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940K ul. Zadworze w m. Radziszów
2015-07-27
2015-08-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 0 + 601,50 - 1+184,50 (583m)
2015-07-09
2015-07-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na Zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w zakresie budowy mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach oraz budowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Zabierzów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
2015-12-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016-2018 z podziałem na zadania.
2015-11-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Mogilany
2015-11-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia
2015-11-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu dp Nr 2120K w miejscowości Balice
2015-11-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Wola Zachariaszowska w km 3+241,09 - 3+347,09
2015-11-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 1+184,50 - 1+331,01
2015-11-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kamień, gmina Czernichów
2015-11-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Brzezie
2015-11-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Ojców- Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 4+027 - 4+230 - ETAP IV
2015-11-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i wraz z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Filipowice
2015-10-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 9, obejmującego DP nr 1267K w m. Czulice
2015-10-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 8, obejmującego DP nr 2160K w m. Trątnowice-Szczepanowice
2015-10-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 11, obejmującego DP nr 2164K w m. Brzostek
2015-10-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 5, DP nr 2121K w m. Frywałd
2015-10-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 2, obejmującego DP nr 2186K w m. Czernichów
2015-10-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 4, obejmującego DP nr 2182K w m. Rączna
2015-10-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.:Przebudowa mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie na działce ewidencyjnej nr 6 w km 0+400, DP nr 2178K Ochodza - Skawina
2015-10-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 6, obejmującego DP nr 2134K w m. Złota Góra-Ojców
2015-10-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 7, obejmującego DP nr 2137K w m. Sieciechowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.