eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
2016-10-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa przepustu skrzynkowego2,5x1,5m na cieku bez nazwy w Książniczkach w ciągu drogi powiatowej nr 2155K w km 3+670.
2016-09-21
2016-10-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz dróg gminnych w obrębie skrzyżowania tzw. "Sikorowskie" w m. Nowa Góra
2016-09-13
2016-09-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem od km 1+355,00 do km 1+791,00.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-09
2016-09-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K Balice-Burów-Kochanów w m. Kleszczów od km 3+691,43 do km 4+356,37.
2016-09-01
2016-09-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa i budowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2180K w Piekarach z podziałem na zadania
2016-08-24
2016-09-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz dróg gminnych w obrębie skrzyżowania tzw. "Sikorowskie" w m. Nowa Góra
2016-07-27
2016-08-09
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-27
2016-08-11
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie koncepcji przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-21
2016-08-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 1
2016-07-15
2016-08-02
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w m. Przeginia
2016-07-07
2016-07-22
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2186K w m. Przeginia Narodowa - Przeginia Duchowna oraz modernizacja DP nr 2184K w m. Nowa Wieś Szlachecka
2016-06-24
2016-07-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2177K w miejscowości Piekary
2016-06-24
2016-07-14
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów - Ojców - Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 3+092 - 4+027 ETAP V
2016-06-17
2016-07-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki - DP nr 2196K ul. Lelewela oraz DP nr 2197K ul. Łokietka
2016-06-16
2016-07-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania
2016-06-10
2016-06-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946K w miejscowości Olszowice
2016-06-08
2016-06-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina
2016-06-03
2016-06-20
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2016 r
2016-05-24
2016-06-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Liszki na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do końca terenu zabudowanego - zaprojektuj i wybuduj
2016-05-23
2016-06-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1172K Iwanowice - Zerwana w Maszkowie- zaprojektuj i wybuduj
2016-05-18
2016-06-03
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., z podziałem na 4 Zadania
2016-05-02
2016-05-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Skawinie - DP nr 2204K
2016-04-27
2016-05-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach w zakresie jezdni, zjazdów i chodników wraz z wydzieleniem stanowisk parkingowych oraz z odwodnieniem i przebudową sieci elektroenergetycznej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 7 obejmującego drogę powiatową nr 1156K w m. Barbarka.
2016-09-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania.
2016-09-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 9 obejmującego drogi powiatowe w Gminie Słomniki
2016-09-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 10 obejmującego drogę powiatową w Gminie Igołomia-WawrzeńczyceDP nr 2164K w m. Tropiszów
2016-08-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 3 obejmującego DP nr 2168K w m. Lusina/Konary
2016-08-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 1 obejmującego drogi powiatowe w Gminie Skawina
2016-08-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 2 (chodnik lewostronny)
2016-08-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w m. Przeginia.
2016-08-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2186K w m. Przeginia Narodowa - Przeginia Duchowna oraz modernizacja DP nr 2184K w m. Nowa Wieś Szlachecka
2016-08-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2177K w miejscowości Piekary
2016-08-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 8 obejmującego drogi powiatowe w Gminie Iwanowice:- DP nr 2139K w m. Celiny, - DP nr 2140K w m. Sieciechowice, - DP nr 2141K w m. Przestańsko
2016-08-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów - Ojców - Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 3+092 - 4+027 ETAP V
2016-08-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pnPrzebudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Więcławice Stare ETAP I
2016-08-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki - DP nr 2196K ul. Lelewela oraz DP nr 2197K ul. Łokietka
2016-08-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania.
2016-07-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K od km 8+225,50 - 8+574,20 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz remoncie nawierzchni jezdni w miejscowości Chrosna
2016-07-20
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina.
2016-07-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946K w miejscowości Olszowice
2016-07-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2016 r

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.