eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-23
2018-04-10
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów - zaprojektuj i wybuduj
2018-03-20
2018-04-05
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika - ETAP 2
2018-03-20
2018-04-06
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w miejscowości Masłomiąca i Więcławice Dworskie
2018-03-16
2018-04-04
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-27
2018-03-16
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2018 z podziałem na zadania.
2018-02-26
2018-03-14
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego z podziałem na 3 zadania.
2018-02-16
2018-03-08
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K "Poskwitów - Niedźwiedź" w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź
2018-02-15
2018-02-28
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r - z podziałem na 5 zadań.
2018-02-09
2018-02-26
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
2018-02-06
2018-02-22
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku z podziałem na 5 zadań.
2018-01-25
2018-02-12
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne.
2018-01-16
2018-02-02
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
2017-12-22
2018-01-24
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie - zaprojektuj i wybuduj.
2017-12-15
2018-01-12
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79
2017-12-14
2017-12-28
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-12-06
2017-12-14
Batowice Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020 r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.
2017-11-20
2017-11-29
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-10-23
2017-11-08
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie - zaprojektuj i wybuduj.
2017-10-03
2017-10-19
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2174K - ul. Jana Pawła II polegająca na budowie chodnika z kanalizacją opadową w Libertowie.
2017-09-20
2017-10-03
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-09-19
2017-10-02
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-09-15
2017-09-26
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w miejscowości Radziszów.
2017-09-13
2017-09-29
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach - zaprojektuj i wybuduj.
2017-08-11
2017-08-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-09
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne
2018-02-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.
2018-01-30
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego
2018-01-04
brak danych
Batowice Dostawy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020 r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw
2017-12-27
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1 - na podstawie art 67. ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/28/17.
2017-12-13
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica - na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/30/17.
2017-12-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gminCzernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia podstawowego ZP/271/5/17 dla zadania nr 1.
2017-11-21
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzówna podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia ZP/271/1/17-zadanie nr 2
2017-10-25
brak danych
Batowice Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka
2017-10-23
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2017r.
2017-10-23
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-10-06
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-10-06
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu III na terenie gminJerzmanowice-Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki.
2017-09-20
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna.
2017-09-18
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne
2017-09-14
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem.
2017-09-12
brak danych
Batowice Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-08-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.