eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-11
2017-08-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska - Gmina Świątniki Górne.
2017-08-03
2017-08-22
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Grodzisko - zaprojektuj i wybuduj.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-01
2017-08-18
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem.
2017-07-28
2017-08-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna.
2017-07-25
2017-08-03
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-07-24
2017-08-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-07-19
2017-08-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie - zaprojektuj i wybuduj.
2017-07-13
2017-07-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.
2017-07-10
2017-07-19
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
2017-06-28
2017-07-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
2017-06-27
2017-07-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
2017-06-12
2017-06-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.
2017-06-06
2017-06-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1.
2017-06-02
2017-06-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1.
2017-05-31
2017-06-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.
2017-05-23
2017-06-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwonieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K ul. Leśna w Skawinie.
2017-05-19
2017-06-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
2017-05-12
2017-05-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1.
2017-05-11
2017-05-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie, Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-05-11
2017-05-31
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Raciborowice
2017-05-08
2017-05-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
2017-04-28
2017-05-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Remonty urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 4 Zadania.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika- ETAP 1.
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno - budowa chodnika- Etap 1.
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K w miejscowości Zalas - ETAP 1
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1
2017-07-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia - DP nr 1939K w m. Rzozów, Gmina Skawina
2017-07-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia - DP nr 2173K w m. Mogilany, ul. Zakopiańska, Gmina Mogilany
2017-07-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2017r.
2017-07-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku - obejmującego drogi Rejonu IV na terenie gminIgołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki.
2017-07-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1942K w miejscowości Konary
2017-07-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka - Skawina z rozbiórką istniejącego mostu
2017-07-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwonieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K ul. Leśna w Skawinie.
2017-07-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1786K polegającej na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Wola Radziszowska gm. Skawina.
2017-06-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Raciborowice
2017-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie, Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Remonty urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 4 Zadania
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gminCzernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
2017-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzów
2017-05-11
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Cięcie zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy-obejmującego drogi powiatowe w Rejonie Nr I, obejmującym gminyŚwiątniki Górne, Mogilany, Skawina i Czernichów
2017-04-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.