eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-22
2017-04-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP I.
2017-03-20
2017-04-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Rozbudowa przepustu ramowego w miejscu istniejącego, na cieku bez nazwy w km 9+300 w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K.
2017-03-15
2017-03-31
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.
2017-03-15
2017-04-04
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2167K z drogami gminnymi w m. Rzeszotary.
2017-03-08
2017-03-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K ul.Krakowska i ul.Lasek w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-03-08
2017-03-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja drogi powiatowej nr 2143K w miejscowościach Cianowice i Rzeplin polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
2017-03-07
2017-03-23
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego, poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na 2 zadania.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-01
2017-03-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 2.
2017-02-27
2017-03-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Kozierów.
2017-02-24
2017-03-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 2 zadania.
2017-02-21
2017-03-09
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r. z podziałem na 4 Zadania.
2017-02-13
2017-03-03
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki.
2017-02-10
2017-02-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2125K oraz dróg gminnych polegająca na budowie odwodnienia w obrębie skrzyżowania tzw. Sikorowskie w m. Nowa Góra.
2017-02-03
2017-02-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 5 zadań
2016-12-01
2016-12-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew z pasa drogowego, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów w ciągu dróg powiatowych powiatu krakowskiego wraz z uporządkowaniem terenu po tych robotach - z podziałem na 5 zadań.
2016-10-18
2016-11-03
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia, z podziałem na zadania.
2016-10-12
2016-10-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca z podziałem na zadania.
2016-10-11
2016-10-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1942K w miejscowości Konary.
2016-09-22
2016-10-11
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa przepustu skrzynkowego2,5x1,5m na cieku bez nazwy w Książniczkach w ciągu drogi powiatowej nr 2155K w km 3+670.
2016-09-21
2016-10-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz dróg gminnych w obrębie skrzyżowania tzw. "Sikorowskie" w m. Nowa Góra
2016-09-13
2016-09-29
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem od km 1+355,00 do km 1+791,00.
2016-09-09
2016-09-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K Balice-Burów-Kochanów w m. Kleszczów od km 3+691,43 do km 4+356,37.
2016-09-01
2016-09-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa i budowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2180K w Piekarach z podziałem na zadania
2016-08-24
2016-09-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej oraz dróg gminnych w obrębie skrzyżowania tzw. "Sikorowskie" w m. Nowa Góra
2016-07-27
2016-08-09
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-27
2016-08-11
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie koncepcji przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-21
2016-08-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 1

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 roku - z podziałem na 5 zadań
2017-01-03
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Ścinanie drzew z pasa drogowego, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów w ciągu dróg powiatowych powiatu krakowskiego wraz z uporządkowaniem terenu po tych robotach - z podziałem na 5 zadań.
2016-12-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie warstwy wyrównawczej na zadaniu pn. Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych ) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 5 obejmującego drogę powiatową nr 1172K w m. Sieciechowice w Gminie Iwanowice
2016-11-23
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia, z podziałem na zadania
2016-11-18
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca z podziałem na zadania
2016-11-16
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Burów polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem od km 1+355,00 do km 1+791,00
2016-11-10
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1942K w miejscowości Konary
2016-10-28
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K Balice-Burów-Kochanów w m. Kleszczów od km 3+691,43 do km 4+356,37.
2016-10-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonania robót uzupełniających na zadaniu pnWykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016r. wg Zadania nr 2, obejmującego drogi rejonu II
2016-10-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pnModernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., wg Zadania nr 4
2016-10-20
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa i budowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2180K w Piekarach z podziałem na zadania
2016-10-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj.
2016-10-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 1
2016-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Roboty uzupełniające na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 12 obejmującego drogę powiatową w Gminie Świątniki GórneDP nr 1992K w m. Świątniki.
2016-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016r. wg Zadania nr 2 obejmującego drogi Rejonu 2 na terenie gminKrzeszowice, Liszki, Zabierzów.
2016-09-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Roboty uzupełniające na zadaniu pn.Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016r. wg Zadania nr 4 obejmującego drogi Rejonu IV
2016-09-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 7 obejmującego drogę powiatową nr 1156K w m. Barbarka.
2016-09-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania.
2016-09-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 9 obejmującego drogi powiatowe w Gminie Słomniki
2016-09-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia wg Zadania nr 10 obejmującego drogę powiatową w Gminie Igołomia-WawrzeńczyceDP nr 2164K w m. Tropiszów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.