eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-21
2016-08-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120 w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej - ETAP 1
2016-07-15
2016-08-02
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w m. Przeginia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-07
2016-07-22
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa DP nr 2186K w m. Przeginia Narodowa - Przeginia Duchowna oraz modernizacja DP nr 2184K w m. Nowa Wieś Szlachecka
2016-06-24
2016-07-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2177K w miejscowości Piekary
2016-06-24
2016-07-14
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów - Ojców - Grodzisko w m. Wola Kalinowska w km 3+092 - 4+027 ETAP V
2016-06-17
2016-07-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki - DP nr 2196K ul. Lelewela oraz DP nr 2197K ul. Łokietka
2016-06-16
2016-07-05
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego z podziałem na 2 Zadania
2016-06-10
2016-06-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946K w miejscowości Olszowice
2016-06-08
2016-06-23
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina
2016-06-03
2016-06-20
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2016 r
2016-05-24
2016-06-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Liszki na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do końca terenu zabudowanego - zaprojektuj i wybuduj
2016-05-23
2016-06-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1172K Iwanowice - Zerwana w Maszkowie- zaprojektuj i wybuduj
2016-05-18
2016-06-03
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., z podziałem na 4 Zadania
2016-05-02
2016-05-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Skawinie - DP nr 2204K
2016-04-27
2016-05-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach w zakresie jezdni, zjazdów i chodników wraz z wydzieleniem stanowisk parkingowych oraz z odwodnieniem i przebudową sieci elektroenergetycznej
2016-04-25
2016-05-16
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacja odwodnienia, z podziałem na zadania
2016-04-21
2016-05-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych oraz rozbudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania - zaprojektuj i wybuduj
2016-04-18
2016-04-27
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016 - 2017 z podziałem na Zadania
2016-04-13
2016-05-05
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-04-13
2016-05-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Więcławice Stare ETAP I
2016-04-07
2016-04-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów
2016-04-06
2016-04-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K relacji Ochodza - Kopanka - Skawina.
2016-07-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946K w miejscowości Olszowice
2016-07-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2016 r
2016-07-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Liszki na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do końca terenu zabudowanego - zaprojektuj i wybuduj
2016-06-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., z podziałem na 4 Zadania
2016-06-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1172K Iwanowice - Zerwana w Maszkowie- zaprojektuj i wybuduj
2016-06-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Skawinie - DP nr 2204K
2016-06-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacja odwodnienia, z podziałem na zadania
2016-06-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach w zakresie jezdni, zjazdów i chodników wraz z wydzieleniem stanowisk parkingowych oraz z odwodnieniem i przebudową sieci elektroenergetycznej.
2016-06-02
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-05-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych oraz rozbudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania - zaprojektuj i wybuduj
2016-05-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów
2016-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Więcławice Stare ETAP I.
2016-05-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-16
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016 - 2017 z podziałem na Zadania
2016-05-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany - etap II
2016-05-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr 1940K (ul. Zadworze) w miejscowości Radziszów na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Jana Pawła II - zaprojektuj i wybuduj
2016-04-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K od km 8+225,50 - 8+574,20 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz remoncie nawierzchni jezdni w miejscowości Chrosna.
2016-04-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu DP 2126K w m. Przeginia (hm 3+16,50 - 5+30,00)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.