eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargiZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
2016-06-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Liszki na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do końca terenu zabudowanego - zaprojektuj i wybuduj
2016-05-23
2016-06-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1172K Iwanowice - Zerwana w Maszkowie- zaprojektuj i wybuduj
2016-05-18
2016-06-03
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., z podziałem na 4 Zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-02
2016-05-24
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Skawinie - DP nr 2204K
2016-04-27
2016-05-19
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2292K ul. Ogrodowa w Krzeszowicach w zakresie jezdni, zjazdów i chodników wraz z wydzieleniem stanowisk parkingowych oraz z odwodnieniem i przebudową sieci elektroenergetycznej
2016-04-25
2016-05-16
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacja odwodnienia, z podziałem na zadania
2016-04-21
2016-05-12
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych oraz rozbudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania - zaprojektuj i wybuduj
2016-04-18
2016-04-27
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016 - 2017 z podziałem na Zadania
2016-04-13
2016-05-05
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
2016-04-13
2016-05-09
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Więcławice Stare ETAP I
2016-04-07
2016-04-28
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów
2016-04-06
2016-04-25
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj
2016-04-01
2016-04-20
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany - etap II
2016-03-30
2016-04-15
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr 1940K (ul. Zadworze) w miejscowości Radziszów na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Jana Pawła II - zaprojektuj i wybuduj
2016-03-23
2016-04-07
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K od km 8+225,50 - 8+574,20 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz remoncie nawierzchni jezdni w miejscowości Chrosna
2016-03-11
2016-03-30
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu DP 2126K w m. Przeginia (hm 3+16,50 - 5+30,00)
2016-03-07
2016-03-22
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 2 (chodnik lewostronny)
2016-03-02
2016-03-10
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla inwestycjiBudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca z podziałem na zadania
2016-02-11
2016-02-26
Kraków roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016r. z podziałem na 4 Zadania
2016-01-21
2016-02-02
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego -odcinek ok. 12 km
2015-12-03
2015-12-11
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w zakresie budowy mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach oraz budowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Zabierzów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
2015-11-24
2015-12-03
Kraków usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016-2018 z podziałem na zadania
2015-11-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Mogilany

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice, gmina Czernichów
2016-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Więcławice Stare ETAP I.
2016-05-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w miejscowości Kaszów na odcinku od skrzyżowania z DW 780 do granicy miejscowości - zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-16
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016 - 2017 z podziałem na Zadania
2016-05-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany - etap II
2016-05-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr 1940K (ul. Zadworze) w miejscowości Radziszów na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Jana Pawła II - zaprojektuj i wybuduj
2016-04-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K od km 8+225,50 - 8+574,20 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem oraz remoncie nawierzchni jezdni w miejscowości Chrosna.
2016-04-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika w ciągu DP 2126K w m. Przeginia (hm 3+16,50 - 5+30,00)
2016-04-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska na działce drogowej nr 340 obręb Bolechowice, gmina Zabierzów - cz. 2 (chodnik lewostronny).
2016-04-01
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla inwestycjiBudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca z podziałem na zadania
2016-03-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016r. z podziałem na 4 zadania.
2016-02-12
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego -odcinek ok. 12 km
2015-12-30
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w zakresie budowy mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach oraz budowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Zabierzów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
2015-12-18
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Utrzymanie przepraw promowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w latach 2016-2018 z podziałem na zadania.
2015-11-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska od skrzyżowania z ul. Krakowską w miejscowości Mogilany
2015-11-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia
2015-11-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu dp Nr 2120K w miejscowości Balice
2015-11-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w m. Wola Zachariaszowska w km 3+241,09 - 3+347,09
2015-11-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K w miejscowości Rzeszotary w zakresie budowy chodnika, odwodnienia oraz remontu nawierzchni odcinek 1+184,50 - 1+331,01
2015-11-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kamień, gmina Czernichów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.