eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie - przetargiZarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-02
2020-06-17
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo"
2020-06-01
2020-06-17
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-01
2020-04-17
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa"
2020-02-24
2020-03-10
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice"
2020-02-12
2020-02-27
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie" Część nr 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach, Część nr 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie
2019-12-11
2019-12-19
Żnin Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2020 r. Część nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach ,Część nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Podgórzynie
2019-10-16
2019-10-24
Żnin Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020- zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie"
2019-09-25
2019-10-10
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355"
2019-09-25
2019-10-10
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500"
2019-09-25
2019-10-10
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo - Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km "
2019-07-29
2019-08-14
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w miejscowości Laski Wielkie, od km 8+418 do km 8+983, długość 0,565 km"
2019-06-18
2019-07-04
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km"
2019-06-14
2019-07-01
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice - Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+232 do km 4+369 strona prawa, od km 4+365 do km 4+468 strona lewa, 26 m przy drodze jednokierunkowej, na łącznej długości 0,266 km"
2019-06-12
2019-06-27
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bożejewice, w miejscowości Bożejewice"
2019-05-22
2019-06-06
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo"
2019-05-16
2019-05-31
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km"
2019-05-15
2019-05-30
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Juncewo - Żerniki, w miejscowości Obiecanowo"
2019-05-14
2019-05-29
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. - Posługowo od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km"
2019-04-18
2019-05-08
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo"
2019-02-08
2019-02-25
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie". Część nr 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach Część nr 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie
2019-01-14
2019-01-29
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja dróg powiatowych: nr 2343C Ostrówce - Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł. 1,985 km, nr 2329C Łopienno - Miniszewo od km 1+658 do km 3+376, dł. 1,718 km, nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł. 3,770 km, nr 2361C Załachowo - Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km"
2018-12-12
2018-12-19
Żnin Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2019 r. Część nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach ,Część nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Podgórzynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice"
2020-04-17
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie" Część nr 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach, Część nr 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie
2020-02-05
brak danych
Żnin Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2020 r. Część nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach ,Część nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Podgórzynie
2020-01-17
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500"
2019-12-04
brak danych
Żnin Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020- zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie"
2019-10-04
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w miejscowości Laski Wielkie, od km 8+418 do km 8+983, długość 0,565 km"
2019-08-28
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Bożejewice - Gąsawa, w miejscowości Biskupin, od km 4+232 do km 4+369 strona prawa, od km 4+365 do km 4+468 strona lewa, 26 m przy drodze jednokierunkowej, na łącznej długości 0,266 km"
2019-08-28
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km"
2019-08-13
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica - Bożejewice, w miejscowości Bożejewice"
2019-07-26
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo"
2019-07-03
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Juncewo - Żerniki, w miejscowości Obiecanowo"
2019-07-03
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. - Posługowo od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km"
2019-04-03
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie". Część nr 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach Część nr 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie
2019-03-21
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja dróg powiatowychnr 2343C Ostrówce - Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł. 1,985 km, nr 2329C Łopienno - Miniszewo od km 1+658 do km 3+376, dł. 1,718 km, nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł. 3,770 km, nr 2361C Załachowo - Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km"
2019-02-01
brak danych
Żnin Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2019 r. Część nr 1 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Skórkach ,Część nr 2 Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Podgórzynie
2018-11-26
brak danych
Żnin Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
2018-11-26
brak danych
Żnin Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w PodgórzynieUsługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
2018-08-30
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo do km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km"
2018-07-02
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km"
2018-06-06
brak danych
Żnin Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie "Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek od km 0+000 do km 1+993, dł. 1,993 km"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.