eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - przetargiZarząd Dróg Powiatowych w Opolu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-01
2017-02-16
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1-70 (kationowe niemodyfikowane) w ogólnej ilości 300 ton, z podziałem na 3 zadania
2017-01-16
2017-01-24
Opole Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2017 roku - 2 zadania
2016-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Opolu w 2016 roku z podziałem na 3 zadania
2016-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany w m. Masów- etap IX
2016-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska
2016-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Murów ul. Wolności
2016-11-28
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie opolskim w 2016r. - 2 zadania
2016-10-28
2016-11-14
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I
2016-10-18
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny - DK 94 - ul. Pawlety w m. Suchy Bór
2016-10-14
2016-10-28
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Dąbrowa - Narok w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka
2016-10-13
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - etap IIIa
2016-09-15
2016-10-03
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odc. Nowa Kuźnia - Prószków - etap V
2016-09-14
2016-09-29
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice X etap
2016-07-25
2016-08-12
Opole roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce - Zawada w m. Zawada - etap VI
2016-07-19
2016-08-04
Opole roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Murów ul. Wolności
2016-07-18
2016-08-02
Opole roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska
2016-07-12
2016-07-22
Opole usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00
2016-06-24
2016-07-12
Opole roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek - etap VII
2016-06-24
2016-07-14
Opole roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany w m. Masów- etap IX
2016-06-23
2016-07-11
Opole usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-18
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I
2016-11-17
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno - Dąbrowa - Narok w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka
2016-11-02
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Kosorowice X etap
2016-11-02
brak danych
Opole Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odc. Nowa Kuźnia - Prószków - etap V
2016-09-05
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Murów ul. Wolności
2016-08-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344 O Wołczyn - DW 454 w m. Zagwiździe ul. Murowska
2016-08-30
brak danych
Opole Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Opracowanie projektu budowlanowykonawczego pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00
2016-08-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 2535 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 65 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w Dąbrowie
2016-08-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany w m. Masów- etap IX
2016-08-10
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 2500 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 445 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w m. Chrząstowicach
2016-08-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Zagwiździe
2016-08-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1720 O Narok - Wawelno w m. Dąbrowa - ul. Zamkowa.
2016-08-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1752 O Lędziny - DK 94 - ul. Pawlety w m. Suchy Bór.
2016-07-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek - etap VII.
2016-07-15
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Opolu w 2016 roku z podziałem na 3 zadania.
2016-07-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno typu SLURRY SEAL na drogach powiatowych w powiecie opolskim w 2016 r - pow. ogółem 13.005 m2.
2016-07-07
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 5050 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 470 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w m. Kotórz Mały
2016-05-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - etap III.
2016-05-02
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymanie obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2016r
2016-04-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - etap IIIa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.