eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku - przetargiZarząd Dróg Miejskich w Słupsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-22
2011-07-07
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego w Słupsku
2011-06-08
2011-06-27
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego w Słupsku
2011-05-31
2011-06-09
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie inwestycji pn. Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku.
2011-05-13
2011-05-24
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6.
2011-03-28
2011-04-12
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicGrodzkiej, Bałtyckiej, Św. Piotra i ulicy Sierpinka w Słupsku.
2010-12-23
2011-02-28
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-12-21
2011-02-15
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej w Słupsku w ramach zadania Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej
2010-12-17
2010-12-27
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku
2010-11-18
2010-11-25
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-05
2010-11-15
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-02
2010-11-10
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku.
2010-11-02
2010-11-10
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Odnawianie oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcje zarządcy dróg pełni Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-10-13
2010-10-21
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-10-01
2010-10-11
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-08-27
2010-09-14
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-08-03
2010-08-23
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajmingw ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupskuw obrębie I obszaru problemowego Lokalnego ProgramuRewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015.
2010-07-14
2010-07-29
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa ul. Starzyńskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-07-12
2010-07-28
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
2010-05-26
2010-06-10
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Szafranka do zjazdu do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego.
2010-03-22
2010-04-07
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-07-05
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie inwestycji pn. Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku
2011-06-29
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6
2011-04-26
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicGrodzkiej, Bałtyckiej, Św. Piotra i ulicy Sierpinka w Słupsku
2011-04-08
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej w Słupsku w ramach zadania Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej
2011-04-01
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2011-02-15
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku
2011-02-11
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remonty cząstkowe oraz roboty utrzymaniowe i remontowe nawierzchni dróg zlokalizowanych w pasach drogowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk (z wyłączeniem odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej).
2011-01-07
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2011-01-07
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Odnawianie oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcje zarządcy pełni Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-11-30
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-12
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73
2010-11-09
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-10-15
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych prac projektowych na zadaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka łączącego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku
2010-10-06
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Szafranka do zjazdu do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego w Słupsku
2010-09-28
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-09-14
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa ul. Starzyńskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-09-14
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
2010-07-22
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Mierosławskiego i ul. Arciszewskiego w Słupsku
2010-07-21
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
2010-07-21
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zamówienie uzupełniające na wykonanie usługi pn. Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.