Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-06-22
2011-07-07
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego w Słupsku
2011-06-08
2011-06-27
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego w Słupsku
2011-05-31
2011-06-09
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie inwestycji pn. Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku.
2011-05-13
2011-05-24
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6.
2011-03-28
2011-04-12
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicGrodzkiej, Bałtyckiej, Św. Piotra i ulicy Sierpinka w Słupsku.
2010-12-23
2011-02-28
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-12-21
2011-02-15
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej w Słupsku w ramach zadania Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej
2010-12-17
2010-12-27
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku
2010-11-18
2010-11-25
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-05
2010-11-15
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-02
2010-11-10
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku.
2010-11-02
2010-11-10
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Odnawianie oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcje zarządcy dróg pełni Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-10-13
2010-10-21
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-10-01
2010-10-11
Słupsk usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-08-27
2010-09-14
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-08-03
2010-08-23
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajmingw ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupskuw obrębie I obszaru problemowego Lokalnego ProgramuRewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015.
2010-07-14
2010-07-29
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa ul. Starzyńskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-07-12
2010-07-28
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
2010-05-26
2010-06-10
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Szafranka do zjazdu do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego.
2010-03-22
2010-04-07
Słupsk roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2011-07-05
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie inwestycji pn. Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku
2011-06-29
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6
2011-04-26
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicGrodzkiej, Bałtyckiej, Św. Piotra i ulicy Sierpinka w Słupsku
2011-04-08
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej w Słupsku w ramach zadania Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej
2011-04-01
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2011-02-15
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku
2011-02-11
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remonty cząstkowe oraz roboty utrzymaniowe i remontowe nawierzchni dróg zlokalizowanych w pasach drogowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Słupsk (z wyłączeniem odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej).
2011-01-07
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Remont, konserwacja i bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2011-01-07
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Odnawianie oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcje zarządcy pełni Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku
2010-11-30
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zimowe utrzymanie nawierzchni obiektów mostowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska w sezonie 2010/2011
2010-11-12
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73
2010-11-09
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-10-15
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych prac projektowych na zadaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka łączącego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku
2010-10-06
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Szafranka do zjazdu do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego w Słupsku
2010-09-28
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-09-14
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - przebudowa ul. Starzyńskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015
2010-09-14
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Roboty budowlano-montażowe - budowa kolektorów deszczowych w ul. Krasińskiego i Niedziałkowskiego w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
2010-07-22
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Przebudowa ul. Mierosławskiego i ul. Arciszewskiego w Słupsku
2010-07-21
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku
2010-07-21
brak danych
Słupsk Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku Zamówienie uzupełniające na wykonanie usługi pn. Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU