eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
2017-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-20
2017-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizacje świetlne na terenie miasta Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2. sygnalizatory akustyczne dla pieszych"
2017-03-17
2017-04-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic i miejsc parkingowych na terenie miasta Bydgoszczy w ramach programu BBO. Część 1 - Budowa ul. Człuchowskiej na osiedlu Wyżyny

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-10
2017-03-20
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwaju wodnego w Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-07
2017-03-15
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszcz
2017-03-03
2017-03-20
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynieryjnych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-02
2017-03-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku - pakiet I
2017-02-10
2017-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-02-10
2017-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-02-10
2017-02-20
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej równiarki drogowej oraz fabrycznie nowej samojezdnej wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej
2016-12-31
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2016-12-30
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Obsługa autobusowych linii turystycznych taborem zabytkowym w Bydgoszczy w latach 2017-2019
2016-12-30
2017-01-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta BydgoszczyZadane 1 - część północna; Zadanie 2 - część południowa
2016-12-30
2017-01-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2016-12-30
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2017 r.
2016-12-30
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w latach 2017-2020.
2016-12-09
2016-12-28
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybudujZadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy; Zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy
2016-12-08
2016-12-16
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy
2016-12-07
2016-12-16
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2016-12-07
2016-12-15
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2017 r . - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy
2016-11-24
2016-12-02
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, drukarki oraz termobindownicy wraz z niezbędnymi materiałami na potrzeby ZDMiKP w Bydgoszczy.
2016-11-21
2016-11-29
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w Bydgoszczy
2016-11-18
2016-11-28
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-03-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy (zwanego dalej Systemem) w zakresie nie objętym gwarancją, a objętym niniejszą umową oraz rozwijanie funkcjonalności Systemu i dostosowywanie go do bieżących potrzeb Zamawiającego.
2017-03-07
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-07
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybudujZadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy; Zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy
2017-02-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w latach 2017-2020
2017-02-13
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2017 r.
2017-01-31
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w Bydgoszczy - nr sprawy - cz II 055/2016
2017-01-27
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w Bydgoszczy.
2017-01-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy
2017-01-24
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni
2017-01-18
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2017 r . - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy
2017-01-10
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
2016-12-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy
2016-11-25
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych i trakcyjnych oraz osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na ul. Nakielskiej w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)
2016-11-16
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej
2016-10-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych1. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy; 2. Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy; 3. Przegląd specjalny - ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydoszczy
2016-09-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet III
2016-09-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu ObywatelskiegoZadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo.
2016-09-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulicJasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa w Bydgoszczy
2016-09-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów Bełzy,,

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.