eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
2017-06-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulicy w ramach "Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy: w systemie zaprojektuj i wybuduj. Część 2 - Budowa ulic Leszczyna i Osada.
2017-05-26
2017-06-05
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Monitorowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-05-24
2017-06-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana uszkodzonych słupów i osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na liniach tramwajowych w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)
2017-05-15
2017-05-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku - pakiet III

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-02
2017-05-22
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.Budowa II etapu ul.Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II
2017-04-28
2017-05-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy"
2017-04-27
2017-05-16
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa ugięciomierza dynamicznego FWD
2017-04-26
2017-05-11
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku - pakiet II
2017-04-06
2017-04-24
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-31
2017-04-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Budowa ulicy w ramach "Programu utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy" w systemie zaprojektuj- wybuduj część 3- Budowa ul. Siedleckiej".
2017-03-21
2017-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-20
2017-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizacje świetlne na terenie miasta Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2. sygnalizatory akustyczne dla pieszych"
2017-03-17
2017-04-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic i miejsc parkingowych na terenie miasta Bydgoszczy w ramach programu BBO. Część 1 - Budowa ul. Człuchowskiej na osiedlu Wyżyny
2017-03-10
2017-03-20
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwaju wodnego w Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-07
2017-03-15
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszcz
2017-03-03
2017-03-20
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynieryjnych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-02
2017-03-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku - pakiet I
2017-02-10
2017-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-02-10
2017-02-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-02-10
2017-02-20
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej równiarki drogowej oraz fabrycznie nowej samojezdnej wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej
2017-01-04
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2016-12-31
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2016-12-30
2017-01-09
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Obsługa autobusowych linii turystycznych taborem zabytkowym w Bydgoszczy w latach 2017-2019
2016-12-30
2017-01-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta BydgoszczyZadane 1 - część północna; Zadanie 2 - część południowa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-05-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku - pakiet I
2017-05-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic i miejsc parkingowych na terenie miasta Bydgoszczy w ramach Programu BBO. Część - Budowa ul. Człuchowskiej na osiedlu Wyżyny
2017-05-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych na obiektach wyposażonych w sygnalizacje świetlne na terenie miasta Bydgoszczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314) w zakresie pkt 3.3.5.2. sygnalizatory akustyczne dla pieszych"
2017-04-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwaju wodnego w Bydgoszczy w 2017 roku
2017-04-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej równiarki drogowej oraz fabrycznie nowej samojezdnej wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej.
2017-03-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 r.
2017-03-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy (zwanego dalej Systemem) w zakresie nie objętym gwarancją, a objętym niniejszą umową oraz rozwijanie funkcjonalności Systemu i dostosowywanie go do bieżących potrzeb Zamawiającego.
2017-03-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do Umowy 70/UD/16 dotyczącej Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 r. pakiet I roboty budowlane naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy.
2017-03-07
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku
2017-03-07
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybudujZadanie 1 - Budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy; Zadanie 2 - Budowa ulicy Gawroniej w Bydgoszczy
2017-02-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w latach 2017-2020
2017-02-13
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2017 r.
2017-01-31
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w Bydgoszczy - nr sprawy - cz II 055/2016
2017-01-27
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia i obiektów ZDMiKP w Bydgoszczy oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla ZDMiKP w Bydgoszczy.
2017-01-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy
2017-01-24
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni
2017-01-18
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2017 r . - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy
2017-01-10
brak danych
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
2016-12-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.