Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-25
2015-07-10
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa nawierzchni betonowych i asfaltowych na terenie Miasta Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn.,,5/6,, w 2015 r.
2015-06-18
2015-07-03
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIIul. Bełzy, ul. Fordońska, ul. Nasypowa, ul. Szubińska.
2015-06-08
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Bydgoski Rower Aglomeracyjny - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 178/UI/14 polegające na rozbudowie systemu BRA

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
2015-06-25
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. ,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy.
2015-06-11
2015-06-26
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Wyzwolenia od ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul.Wyzwolenia do ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy
2015-05-21
2015-06-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnic tramwajowychul. Jagiellońska przy Rondzie Fordońskim, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy Rondzie Toruńskim, ul. Toruńska przy pętli tramwajowej Babie Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).
2015-04-30
2015-05-12
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 Transport Miejski w Obszarach Metropolitalnych
2015-04-28
2015-05-13
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Część A Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzeska Część B Naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulicArmii Krajowej i Fordońskiej.
2015-04-27
2015-05-12
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy z remontem polegającym na wymianie urządzenia dylatacyjnego w zachodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego
2015-04-14
2015-04-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy.
2015-04-02
2015-04-17
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim w Bydgoszczy
2015-03-20
2015-04-07
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IAleje Mickiewicza, ul. Nakielska, ul. Jana Pawła II.
2015-03-18
2015-03-26
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszczy
2015-03-18
2015-03-26
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach1. Powstańców Warszawy 2. Toruńskiej 3. Saperów 4. Placu Kościeleckich w Bydgoszczy.
2015-02-19
2015-02-27
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2015 ROKU
2015-02-05
2015-02-20
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
2015-01-30
2015-02-16
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 r.
2015-01-13
2015-01-21
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2015 r. - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy
2014-12-23
2015-01-08
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań- promocyjnych dla projektów pn. Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku oraz Przebudowa ulic w rejonie Starego RynkuTrybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013
2014-12-22
2014-12-30
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy
2014-12-16
2015-01-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta Bydgoszczy w 2015 r
2014-12-16
2014-12-30
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy TRANSPORT MATERIAŁÓW DROGOWYCH Z ZAŁADUNKIEM W 2015 ROKU
2014-12-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-23
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnic tramwajowychul. Jagiellońska przy Rondzie Fordońskim, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy Rondzie Toruńskim, ul. Toruńska przy pętli tramwajowej Babia Wieś (zaprojektuj i wybuduj).
2015-06-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy z remontem polegającym na wymianie urządzenia dylatacyjnego w zachodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego
2015-06-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 Transport Miejski w Obszarach Metropolitalnych
2015-06-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Część A Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzeska, Część B Naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulicArmii Krajowej i Fordońskiej.
2015-06-03
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach1. Powstańców Warszawy 2. Toruńskiej 3. Saperów 4. Placu Kościeleckich w Bydgoszczy
2015-05-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IAleje Mickiewicza, ul. Nakielska, ul. Jana Pawła II.
2015-04-30
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy.
2015-04-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszczy
2015-04-07
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 r.
2015-04-01
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja czyszczenia kanalizacji deszczowej, ulicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2015 roku
2015-03-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY
2015-02-05
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia należącego do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zakresie dewastacji/ wandalizmu oraz kradzieży zwykłej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 72/ZDM/14
2015-01-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2015 r - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy.
2015-01-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań- promocyjnych dla projektów pn. Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku oraz Przebudowa ulic w rejonie Starego RynkuTrybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013
2015-01-26
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta Bydgoszczy w 2015 r
2015-01-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE M. BYDGOSZCZY W 2015 ROKUZadanie nr 1- CZĘŚĆ PÓŁNOCNA, Zadanie nr 2- CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
2015-01-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy TRANSPORT MATERIAŁÓW DROGOWYCH Z ZAŁADUNKIEM W 2015 ROKU
2015-01-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.
2015-01-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2015 r.
2015-01-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU