eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-10
2018-04-26
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy
2018-04-06
2018-04-24
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2018r.
2018-04-06
2018-04-24
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-30
2018-04-12
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji projektowej wraz z projektem funkcjonalnym systemu ITS dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy
2018-03-30
2018-04-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi- pakiet I: 1.ul. Okopowa, 2.ul. Przyłubska, 3. ul. Pelikanowa, 4.ul. Łucka
2018-03-20
2018-04-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku
2018-03-14
2018-03-22
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie miasta Bydgoszczy
2018-03-06
2018-03-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Budowa ulicy w ramach "Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy" w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna i Piaski".
2018-03-01
2018-02-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku - przebudowa skrzyżowań: Fordońska - Inflancka i Fordońska - Niewiteckiego
2018-02-26
2018-03-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Modernizacja zabezpieczeń układów napędowych zwrotnic tramwajowych najazdowych elektrohydraulicznych na terenie miasta Bydgoszcz w systemie zaprojektuj i wybuduj
2018-02-21
2018-03-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku - pakiet I
2018-02-20
2018-03-07
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy"
2018-02-16
2018-03-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku
2018-01-16
2018-01-31
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy"
2018-01-15
2018-01-30
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy
2018-01-04
2018-01-12
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku
2017-12-21
2018-01-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa Mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy
2017-12-21
2018-01-04
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2018 r.
2017-12-14
2017-12-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)
2017-12-13
2017-12-21
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy
2017-12-08
2017-12-28
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy: Zadanie 1 - część północna; Zadanie 2 - część południowa
2017-12-07
2017-12-15
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2018 r. - benzyna bezołowiowa, olej napędowy
2017-12-06
2017-12-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 roku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku
2018-03-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa Mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy
2018-02-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2018 r.
2018-02-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 r.
2018-02-07
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta BydgoszczyZadanie 1 - cześć północna; Zadanie 2 - część południowa
2018-02-07
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 roku
2018-02-06
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)
2018-01-25
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych w 2018 r. - benzyna bezołowiowa, olej napędowy
2018-01-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-01-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Monitorowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 r.
2018-01-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy (zwanego dalej Systemem) w zakresie nie objętym gwarancją, a objętym niniejszą umową oraz rozwijanie funkcjonalności Systemu i dostosowywanie go do bieżących potrzeb Zamawiającego.
2018-01-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.
2018-01-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
2018-01-02
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP".
2017-11-23
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy
2017-11-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 roku; zadanie 1 - część północna - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP
2017-11-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek")
2017-11-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulicy w ramach "Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy" w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 1- Budowa ulicy Byszewskiej
2017-10-23
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy "Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Połczyńskiej, Bałtyckiej oraz przy rynku handlowym na os. Bartodzieje w ramach programu BBO (Bydgoski Budżet Obywatelski)."
2017-10-19
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na oś. Czyżkówko (program BBO)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.