eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
2016-09-23
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej
2016-07-26
2016-08-05
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych - zadania pn.1. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy; 2. Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy; 3. Przegląd specjalny - ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydgoszczy
2016-07-26
2016-08-11
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet III
2016-06-30
2016-07-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulicJasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa w Bydgoszczy
2016-06-30
2016-07-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu ObywatelskiegoZadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo
2016-06-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 14/UD/2016 ,,Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.,,
2016-06-08
2016-06-23
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni,,. Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 10/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r. - zadanie nr 1 - część północna- Nr sprawy 029/2016.
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 11/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.- zadanie nr 2 - część południowa - Nr sprawy 032/2016.
2016-06-06
2016-06-21
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego
2016-05-31
2016-06-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa pieszo-jezdni ul. Złotowska na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
2016-05-30
2016-06-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ul. Świekatowskiej w Bydgoszczy
2016-05-16
2016-06-01
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet II
2016-05-09
2016-05-24
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-15
2016-04-25
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowych 2 samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2016-04-14
2016-04-29
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-14
2016-04-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy
2016-03-29
2016-04-06
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
2016-03-24
2016-04-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa parkingów na osiedlu Leśnym (Program-Bydgoski Budżet Obywatelski)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych dla obiektów mostowych1. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP, w ciągu ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy; 2. Przebudowa mostu nad rzeką Brdą w ciągu ul. Biwakowej w Bydgoszczy; 3. Przegląd specjalny - ekspertyza 7 obiektów inżynierskich położonych w Bydoszczy
2016-09-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet III
2016-09-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu ObywatelskiegoZadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej, Zadanie nr 2 - Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska, Zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo.
2016-09-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ulicJasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa w Bydgoszczy
2016-09-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów Bełzy,,
2016-08-10
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 165/IP/15 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji, pn. ,,Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - ETAP I,,
2016-07-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ul. Świekatowskiej w Bydgoszczy
2016-07-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty dodatkowe Nr 2 do Umowy Nr 146/IR/2015 dotyczącej Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
2016-07-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego
2016-07-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy
2016-07-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 14/UD/2016 ,,Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.,,
2016-07-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
2016-07-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty dodatkowe do Umowy Nr 146/IR/2015 dotyczącej Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
2016-07-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet II
2016-06-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa pieszo-jezdni ul. Złotowska na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
2016-06-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 10/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r. - zadanie nr 1 - część północna- Nr sprawy 029/2016.
2016-06-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 11/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.- zadanie nr 2 - część południowa - Nr sprawy 032/2016.
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat.
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni.,, Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.