eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 14/UD/2016 ,,Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.,,

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-08
2016-06-23
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Ptasiej w Bydgoszczy
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni,,. Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 10/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r. - zadanie nr 1 - część północna- Nr sprawy 029/2016.
2016-06-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 11/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.- zadanie nr 2 - część południowa - Nr sprawy 032/2016.
2016-06-06
2016-06-21
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego
2016-05-31
2016-06-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa pieszo-jezdni ul. Złotowska na osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
2016-05-30
2016-06-15
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ul. Świekatowskiej w Bydgoszczy
2016-05-16
2016-06-01
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet II
2016-05-09
2016-05-24
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-15
2016-04-25
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowych 2 samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2016-04-14
2016-04-29
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-14
2016-04-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy
2016-03-29
2016-04-06
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
2016-03-24
2016-04-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa parkingów na osiedlu Leśnym (Program-Bydgoski Budżet Obywatelski)
2016-03-23
2016-04-07
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet I
2016-03-22
2016-04-06
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)
2016-03-16
2016-03-24
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
2016-03-16
2016-03-31
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ul.Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego
2016-03-15
2016-03-23
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2016-03-14
2016-03-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKU

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 10/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r. - zadanie nr 1 - część północna- Nr sprawy 029/2016.
2016-06-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 11/UD/2016 na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.- zadanie nr 2 - część południowa - Nr sprawy 032/2016.
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat.
2016-06-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni.,, Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa
2016-06-07
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet I
2016-05-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKU
2016-05-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego).
2016-05-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego).
2016-05-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa parkingów na osiedlu Leśnym (Program-Bydgoski Budżet Obywatelski)
2016-05-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-04-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016r
2016-04-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
2016-04-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy
2016-04-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy.
2016-03-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnicy tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy (wjazd do Zajezdni Tramwajowej)
2016-03-17
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa jednego rozjazdu dwutorowego pojedynczego
2016-03-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, zadania- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I
2016-02-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-02-12
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zakup ładowarki kołowej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.