eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-16
2016-06-01
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-09
2016-05-24
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-15
2016-04-25
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa fabrycznie nowych 2 samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2016-04-14
2016-04-29
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat
2016-04-14
2016-04-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy
2016-03-29
2016-04-06
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy
2016-03-24
2016-04-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa parkingów na osiedlu Leśnym (Program-Bydgoski Budżet Obywatelski)
2016-03-23
2016-04-07
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku - pakiet I
2016-03-22
2016-04-06
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)
2016-03-16
2016-03-24
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
2016-03-16
2016-03-31
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ul.Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego
2016-03-15
2016-03-23
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
2016-03-14
2016-03-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKU
2016-03-10
2016-03-18
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego we wzorze umowy
2016-03-10
2016-03-21
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy.
2016-03-02
2016-03-17
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy
2016-03-02
2016-03-17
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016r.
2016-02-25
2016-03-11
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnicy tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy (wjazd do Zajezdni Tramwajowej)
2016-02-24
2016-03-10
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-02-18
2016-02-26
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa jednego rozjazdu dwutorowego pojedynczego
2016-01-21
2016-01-29
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zakup ładowarki kołowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ULICZNEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKU
2016-05-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego).
2016-05-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego).
2016-05-10
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa parkingów na osiedlu Leśnym (Program-Bydgoski Budżet Obywatelski)
2016-05-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-04-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016r
2016-04-18
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
2016-04-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy
2016-04-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnegobudowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy.
2016-03-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnicy tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy (wjazd do Zajezdni Tramwajowej)
2016-03-17
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Dostawa jednego rozjazdu dwutorowego pojedynczego
2016-03-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, zadania- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I
2016-02-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-02-12
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zakup ładowarki kołowej
2016-02-03
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2016 ROKUZadanie nr 1 część północna, Zadanie nr 2 - część południowa
2016-02-03
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do Umowy Nr 6/UD/2015 na Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2015 r.
2016-02-02
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.
2016-02-01
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku
2016-01-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem i bieżącym utrzymaniem Systemu ITS dla Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.
2016-01-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.