eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargiZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa i rozbudowa ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem nawierzchni

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej remont mostu w ciągu ulicy Biwakowej w Bydgoszczy.
2006-03-08
brak danych
Bydgoszcz dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dostawa energii elektrycznej.
2006-03-07
brak danych
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej usługi konserwacyjne i naprawcze.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-11
2015-09-28
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ulic na terenie Miasta Bydgoszczy - Zadanie 1 - Przebudowa ul. Pięknej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kcyńskiej do ul. Szubińskiej; Zadanie 2 - Przebudowa ul. Powstańców Warszawy na wysokości zjazdu do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
2015-08-26
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 35/UD/2015 Przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy.
2015-08-25
2015-09-09
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ulic na terenie Miasta Bydgoszczy - Zadanie 1 - Przebudowa ul. Pięknej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kcyńskiej do ul. Szubińskiej; Zadanie 2 - Przebudowa ul. Powstańców Warszawy na wysokości zjazdu do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
2015-08-10
2015-08-25
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy
2015-08-04
2015-08-19
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa wyjść miejskich z przejścia podziemnego w pasie drogowym przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym.
2015-07-31
2015-08-18
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim
2015-07-30
2015-08-14
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok wraz z budową zjazdu na teren działki nr 44/8 (dawniej nr 44/5) obręb 48
2015-07-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do umowy nr 223/KP/2012 Odpłatne świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92 w Bydgoszczy
2015-06-30
2015-07-08
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza.
2015-06-25
2015-07-10
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa nawierzchni betonowych i asfaltowych na terenie Miasta Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn.,,5/6,, w 2015 r.
2015-06-18
2015-07-03
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIIul. Bełzy, ul. Fordońska, ul. Nasypowa, ul. Szubińska.
2015-06-16
2015-06-25
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. ,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy.
2015-06-11
2015-06-26
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Wyzwolenia od ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul.Wyzwolenia do ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy
2015-06-08
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Bydgoski Rower Aglomeracyjny - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 178/UI/14 polegające na rozbudowie systemu BRA
2015-05-21
2015-06-08
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnic tramwajowychul. Jagiellońska przy Rondzie Fordońskim, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy Rondzie Toruńskim, ul. Toruńska przy pętli tramwajowej Babie Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).
2015-04-30
2015-05-12
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 Transport Miejski w Obszarach Metropolitalnych
2015-04-28
2015-05-13
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Część A Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzeska Część B Naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulicArmii Krajowej i Fordońskiej.
2015-04-27
2015-05-12
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy z remontem polegającym na wymianie urządzenia dylatacyjnego w zachodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego
2015-04-14
2015-04-22
Bydgoszcz usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy.
2015-04-02
2015-04-17
Bydgoszcz roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-25
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 35/UD/2015 Przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy.
2015-09-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy
2015-09-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Widok wraz z budową zjazdu na teren działki nr 44/8 (dawniej nr 44/5) obręb 48
2015-09-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa wyjść miejskich z przejścia podziemnego w pasie drogowym przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym.
2015-09-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty uzupełniające do umowy nr 115/UD/2015 Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIIul. Bełzy, ul. Fordońska, ul. Nasypowa, ul. Szubińska ul. Fredry, ul. Sobieskiego, ul. Chemiczna
2015-08-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn.Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy
2015-08-06
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla projektu pn. Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza.
2015-08-03
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Przebudowa nawierzchni betonowych i asfaltowych na terenie Miasta Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn.,,5/6,, w 2015 r.
2015-07-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Zamówienie uzupełniające do umowy nr 223/KP/2012 Odpłatne świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92 w Bydgoszczy
2015-07-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Wyzwolenia od ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul.Wyzwolenia do ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy
2015-07-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIIul. Bełzy, ul. Fordońska, ul. Nasypowa, ul. Szubińska.
2015-06-30
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Bydgoski Rower Aglomeracyjny - zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 178/UI/14 polegające na rozbudowie systemu BRA
2015-06-23
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wymiana automatyki i sterowania zwrotnic tramwajowychul. Jagiellońska przy Rondzie Fordońskim, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego przy Rondzie Toruńskim, ul. Toruńska przy pętli tramwajowej Babia Wieś (zaprojektuj i wybuduj).
2015-06-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Roboty awaryjno - utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy z remontem polegającym na wymianie urządzenia dylatacyjnego w zachodniej jezdni i chodniku Mostu Pomorskiego
2015-06-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dla projektu Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 Transport Miejski w Obszarach Metropolitalnych
2015-06-09
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Część A Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzeska, Część B Naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulicArmii Krajowej i Fordońskiej.
2015-06-03
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach1. Powstańców Warszawy 2. Toruńskiej 3. Saperów 4. Placu Kościeleckich w Bydgoszczy
2015-05-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IAleje Mickiewicza, ul. Nakielska, ul. Jana Pawła II.
2015-04-30
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy.
2015-04-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.