eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przetargiZarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-15
2019-12-02
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
2019-11-12
2019-11-27
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 5, 6, 7 w udynku przy ul. Tarnogórskiej 61 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 65, rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u.
2019-10-11
2019-10-28
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwnicą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
2019-10-11
2019-10-28
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Roboty modernizacyjne budynku przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan. z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach. Częsć nr 2. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach.
2019-10-09
2019-10-25
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 15 w Gliwicach - przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego ( wymiennikowni ), wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej dla potrzeb węzła cieplnego oraz docieplenie stropu kondygnacji piwnicznej.
2019-10-09
2019-10-25
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku gminnego przy ul. Przemysłowej 5a-5b wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Przemysłowej 5a-5b i 7a-7b w Gliwicach.
2019-10-09
2019-10-25
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Docieplenie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 79 w Gliwicach.
2019-10-08
2019-10-23
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach
2019-10-03
2019-10-21
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów kominowych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu
2019-09-30
2019-10-16
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 5, 6, 7 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 61 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 65, rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u.
2019-09-27
2019-10-16
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 4 ( budynek frontowy i oficyna ) w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
2019-09-24
2019-10-11
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 17 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczenia łazienki w mieszkaniu nr 2, przebudową instalacji wod-kan, gazu i elektrycznej, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowaniem terenu i wykonaniem innych prac remontowych.
2019-09-23
2019-10-09
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej, dociepleniem stropu nad piwnicą i ścian kondygnacji poddasza oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
2019-09-18
2019-10-04
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach
2019-09-18
2019-10-04
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach
2019-09-18
2019-10-07
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody
2019-09-17
2019-10-02
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów kominowych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu
2019-09-17
2019-10-04
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków gospodarczych przy ul. Tarnogórskiej 117 w Gliwicach wraz z przebudową odcinka sieci NLK pomiędzy budynkami nr 115 i 119
2019-09-11
2019-09-27
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31 w Gliwicach.
2019-09-05
2019-09-23
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynków gospodarczych przy ul. Tarnogórskiej 117 w Gliwicach wraz z przebudową odcinka sieci NLK pomiędzy budynkami nr 115 i 119
2019-11-22
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 15 w Gliwicach - przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego ( wymiennikowni ), wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej dla potrzeb węzła cieplnego oraz docieplenie stropu kondygnacji piwnicznej.
2019-11-18
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 17 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczenia łazienki w mieszkaniu nr 2, przebudową instalacji wod-kan, gazu i elektrycznej, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz zagospodarowaniem terenu i wykonaniem innych prac remontowych.
2019-11-14
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Roboty modernizacyjne budynku przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach. Część nr 1. Wykonanie rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan. z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach. Częsć nr 2. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku gminnym położonym przy ul. Szobiszowickiej 23 w Gliwicach.
2019-11-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Remont elewacji ceglanej wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropu strychu, piwnic, wykonanie instalacji odgromowej, modernizacja klatki schodowej wraz z instalacją domofonową i anteną zbiorczą oraz wykonanie pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 3, 3a i 3b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 1, 1A, Urbana 4 w Gliwicach
2019-11-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach
2019-11-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Wróblewskiego 27 i ul. Wróblewskiego 31 w Gliwicach.
2019-10-24
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 27 w Gliwicach
2019-10-24
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową nowego przyłącza wody
2019-10-24
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu.
2019-10-03
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 4, 6, 7 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kaplicznej 10, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałew tych lokalach wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. oraz docieplenie lokalu nr 7
2019-09-27
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, budową nowego przyłącza wody oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe
2019-09-27
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Budowa parkingu na 16 miejsc postojowych na działkach nr 119 i 120 ( obręb Zatorze ) na południe od ulicy Grottgera w Gliwicach.
2019-09-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe
2019-09-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
2019-09-03
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynków wielorodzinnych przy ul. Witkiewicza 17 i ul. Opolskiej 6 w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, przebudową instalacji elektrycznych i wod.-kan., budową nowego przyłącza wody dla budynku przy ul. Witkiewicza 17 oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
2019-08-30
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznej drogi utwardzonej i nieutwardzonej, działka nr 589 obręb Gliwice - Łabędy, zjazd z ulicy Strzelców Bytomskich pomiędzy budynkami nr 13, 15, 17, 19 oraz zespołami garażowymi.
2019-08-30
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod-kan i elektrycznej
2019-08-30
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonanie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bernardyńskiej 59 w Gliwicach, rozbudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń do przewodów kominowych i budowy instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, remont elewacji i schodów zewnętrznych, podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji niskoprądowych i instalacji odgromowej oraz termomodernizacji przybudówki i rozbiórka budynku garażowego
2019-08-12
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach - Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.