eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargiZakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-10-14
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 33 799 175,00 EUR.
2005-06-17
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ochrona obiektów ZWiK sp. z o.o. i konwojowanie wartości pieniężnych (z możliwością składania ofert częściowych).

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
2018-05-23
Mrągowo Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie.
2018-04-27
2018-05-14
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w ul. Żołnierskiej i Dragońskiej we wsi Kady w gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z przełączeniem 3 posesji zlokalizowanych na dz. nr ew. 13/17, 12/19, 12/30 do przedmiotowej sieci wodociągowej
2018-04-26
2018-05-22
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2018-04-25
2018-05-18
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa wraz z instalacją monitoringu wizyjnego dla ujęć głębinowych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
2018-04-12
2018-04-27
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Chełmońskiego (droga na dz. nr ew. 11/7) w Grodzisku Mazowieckim
2018-04-09
2018-04-25
Mrągowo Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie.
2018-04-09
2018-04-17
Mrągowo Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Nadzór inwestorski dla projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo
2018-03-12
2018-03-21
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RC
2018-02-27
2018-03-20
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa polielektrolitu PE w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego, powstającego w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2018-02-21
2018-03-02
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa piasku i pospółki w 2018 r.
2018-02-21
2018-03-02
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego w 2018 r.
2018-02-20
2018-03-01
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2018 r.
2018-02-15
2018-03-02
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żubrowej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym we wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017-12-28
2018-02-15
Tczew Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ I PRZEBUDOWĄ SYSTEMU DOPROWADZENIA ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W TCZEWIE" z podziałem na części: Część 1: Modernizacja budynku Przepompowni Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków Część 2: Budowa kompostowni osadów ściekowych Część 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków: modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków.
2017-12-01
2017-12-12
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o 2018
2017-11-29
2017-12-07
Jeziorany Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACVYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANYCH 2 (DWÓCH) SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYWOZU ODPADÓW (ŚMIECIARKI)
2017-11-14
2017-11-30
Tczew Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie.
2017-09-29
2017-10-09
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-08-11
2017-08-21
Ziębice Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa Instalacji odwadniania osadów ściekowych.
2017-08-01
2017-08-08
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego w 2018r.
2018-04-05
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa piasku i pospółki w 2018r
2018-04-04
brak danych
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RC
2018-04-03
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2018r
2018-01-05
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.2018
2017-12-21
brak danych
Tczew Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. "Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie"
2017-11-18
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-09-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-08-31
brak danych
Tczew Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie"
2017-08-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Plantowej w Grodzisku Mazowieckim gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-08-01
brak danych
Pabianice Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU DĄBROWA W PABIANICACH W AGLOMERACJI ŁÓDŹ
2017-06-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żubrowej i Szoslanda wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym we wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017-06-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów sanitarnych wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków i przewodów tłocznych) dla Obr. Chlebnia, Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej (przewodów tłocznych wraz z przyłączami i przepompowniami przydomowymi) dla Obr. Ibmer Kłudzienko, Tłuste, Kłudno Stare gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i ul. Plantowej w Grodzisku Mazowieckim (szacunkowa długość projektowanej sieci około 340m) na podstawie, której zostanie wybudowana sieć wodociągowa, Dokumentację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr ZWIK/TTI/DG/1020/2016 z dnia 06.06.2016r. stanowiącymi Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz z wytycznymi zawartymi w tabeli kosztowej.
2017-06-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Słowackiego i Willowej (L=1270m)
2017-05-02
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul, Prostej, Praskiej, Paryskiej, Weneckiej, Ateńskiej, Zacisze oraz "bocznych" w Grodzisku Mazowieckim L=1530 m
2017-04-19
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie IX Plenerowej Wystawy Florystycznej Pływający ogród, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 12 - 14 maja 2017r
2017-04-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w ul. "bocznych" (L= 515 m)
2017-04-05
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.