eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargiZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-10-14
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 33 799 175,00 EUR.
2005-06-17
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ochrona obiektów ZWiK sp. z o.o. i konwojowanie wartości pieniężnych (z możliwością składania ofert częściowych).

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-01
2017-12-12
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o 2018
2017-11-29
2017-12-07
Jeziorany Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACVYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANYCH 2 (DWÓCH) SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYWOZU ODPADÓW (ŚMIECIARKI)
2017-11-14
2017-11-30
Tczew Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie.
2017-09-29
2017-10-09
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-08-11
2017-08-21
Ziębice Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa Instalacji odwadniania osadów ściekowych.
2017-08-01
2017-08-08
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-07-17
2017-08-02
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej DN 160 mm w ul. Gruchla w Myszkowie
2017-06-26
2017-07-04
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Plantowej w Grodzisku Mazowieckim gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-26
2017-07-04
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Słowackiego i Willowej (L=1270m)
2017-06-16
2017-07-05
Tczew Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie"
2017-06-12
2017-06-26
Pabianice Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU DĄBROWA W PABIANICACH W AGLOMERACJI ŁÓDŹ
2017-06-07
2017-06-21
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żubrowej i Szoslanda wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym we wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017-06-06
2017-06-20
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej Róży we wsi Opypy od wysokości dz. nr ew. 101/1 do włączenia się w istniejącą sieć wodociągową odchodzącą od ul. Polnych Kwiatów w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017-06-02
2017-06-09
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Plantowej w Grodzisku Mazowieckim gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-02
2017-06-09
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Słowackiego i Willowej (L=1270m)
2017-05-09
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. IV Forum Ekologiczne Kołobrzeg 7-9.06.2017r. -- przeprowadzenie ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
2017-04-19
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjnych wybranych usług dodatkowych oraz projektów inwestycyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas 63. Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywającego się 10 czerwca 2017 r.
2017-04-06
2017-04-19
Myszków Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2017-03-28
brak danych
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RC
2017-03-22
2017-03-29
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów sanitarnych wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków i przewodów tłocznych) dla Obr. Chlebnia, Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-18
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dobór, dostawa, montaż i rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nitryfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-09-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym
2017-08-31
brak danych
Tczew Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie"
2017-08-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Plantowej w Grodzisku Mazowieckim gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-08-01
brak danych
Pabianice Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU DĄBROWA W PABIANICACH W AGLOMERACJI ŁÓDŹ
2017-06-30
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żubrowej i Szoslanda wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym we wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017-06-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów sanitarnych wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków i przewodów tłocznych) dla Obr. Chlebnia, Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-28
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej (przewodów tłocznych wraz z przyłączami i przepompowniami przydomowymi) dla Obr. Ibmer Kłudzienko, Tłuste, Kłudno Stare gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-06-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i ul. Plantowej w Grodzisku Mazowieckim (szacunkowa długość projektowanej sieci około 340m) na podstawie, której zostanie wybudowana sieć wodociągowa, Dokumentację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr ZWIK/TTI/DG/1020/2016 z dnia 06.06.2016r. stanowiącymi Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz z wytycznymi zawartymi w tabeli kosztowej.
2017-06-26
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Słowackiego i Willowej (L=1270m)
2017-05-02
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul, Prostej, Praskiej, Paryskiej, Weneckiej, Ateńskiej, Zacisze oraz "bocznych" w Grodzisku Mazowieckim L=1530 m
2017-04-19
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie IX Plenerowej Wystawy Florystycznej Pływający ogród, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 12 - 14 maja 2017r
2017-04-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w ul. "bocznych" (L= 515 m)
2017-04-05
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017 r.
2017-04-05
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kolorowa Aleja 2017 - świadczenie usług promujących projekt pn. Czysta Odra w Szczecinie, którego inwestorem jest ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
2017-04-05
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjnych wybranych usług dodatkowych, świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, podczas XVII edycji Szczecin Euro Dance Festival 28-30 kwietnia 2017r
2017-04-04
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa piaski i pospółki dla ZWiK Sp.z o.o. w 2017 r
2017-04-04
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dla ZWiK Sp. z o.o. w 2017 r.
2017-04-03
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup urządzenia do pomiaru stężenia ścieków na Oczyszczalni Ścieków
2017-04-03
brak danych
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul.Bocianiej w Myszkowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.