eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargiZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-22
2017-03-29
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej (kanałów sanitarnych wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków i przewodów tłocznych) dla Obr. Chlebnia, Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki
2017-03-22
2017-03-29
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej (przewodów tłocznych wraz z przyłączami i przepompowniami przydomowymi) dla Obr. Ibmer Kłudzienko, Tłuste, Kłudno Stare gmina Grodzisk Mazowiecki

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-10-14
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 33 799 175,00 EUR.
2005-06-17
brak danych
Łódź usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ochrona obiektów ZWiK sp. z o.o. i konwojowanie wartości pieniężnych (z możliwością składania ofert częściowych).

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-08
2017-03-15
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul, Prostej, Praskiej, Paryskiej, Weneckiej, Ateńskiej, Zacisze oraz "bocznych" w Grodzisku Mazowieckim L=1530 m
2017-03-08
2017-03-15
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w ul. "bocznych" (L= 515 m)
2017-03-02
2017-03-15
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywana dostawa kruszywa łamanego w 2017r.
2017-03-02
2017-03-21
Myszków Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wywóz i przetwarzanie ok. 4800 Mg/rok ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2017-03-01
2017-03-14
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa piasku i pospółki w 2017r.
2017-02-27
2017-02-08
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2017 r.
2017-02-22
2017-03-09
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RC
2017-02-10
2017-03-02
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Bocianiej w Myszkowie
2017-01-12
2017-01-20
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie informacjami w zakresie prac technicznych realizowanych przez ekipy obsługujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne
2016-12-29
2017-01-05
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup urządzenia do pomiaru stężenia ścieków na Oczyszczalni Ścieków
2016-12-22
2017-01-03
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup automatów do poboru prób ścieków
2016-12-14
2016-12-21
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i wdrożenie systemu GIS z rozszerzeniami aplikacyjnymi wraz z opcjami dodatkowych usług oraz dostawą dwóch urządzeń mobilnych.
2016-12-07
2016-12-15
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o 2017
2016-11-24
2016-12-12
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej na dz. nr ew. 51 obręb 18, dz. nr ew. 43/1, 53/2 obręb 16 w Grodzisku Mazowieckim
2016-11-17
2016-12-20
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup i dostawa polielektrolitu do produkcji -odwadniania osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2016-10-25
2016-11-23
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie
2016-10-18
2016-10-26
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągoweja) w miejscowości Adamowizna i Żabia Wola gmina Grodzisk Mazowiecki b) w miejscowości Czarny Las do miejscowości Mościska gmina Grodzisk Mazowiecki
2016-10-14
2016-10-21
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej i Plantowej w Grodzisku Mazowieckim, gmina Grodzisk Mazowiecki
2016-10-06
2016-10-19
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa samochodu typu furgon ze skrzynią ładunkową z zabudową,belką świetlną i oklejeniem.
2016-09-05
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie wrzesień - grudzień 2016 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie informacjami w zakresie prac technicznych realizowanych przez ekipy obsługujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne
2017-03-09
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup automatów do poboru prób ścieków
2017-02-13
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawa i wdrożenie systemu GIS z rozszerzeniami aplikacyjnymi wraz z opcjami dodatkowych usług oraz dostawą dwóch urządzeń mobilnych
2017-02-10
brak danych
Myszków Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakup i dostawa polielektrolitu do produkcji -odwadniania osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2017-01-27
brak danych
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie
2017-01-24
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej na dz. nr ew. 51 obręb 18, dz. nr ew. 43/1, 53/2 obręb 16 w Grodzisku Mazowieckim
2017-01-09
brak danych
Łapy Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZWiK Sp.zo.o. w 2017r.
2016-10-19
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie wrzesień - grudzień 2016 r
2016-10-07
brak danych
Grodzisk Mazowiecki Dostawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recycling)
2016-07-29
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Water Show Szczecin 13 sierpnia 2016r., - przeprowadzenie ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
2016-07-29
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. III Międzynarodwe Forum Ekologiczne Kołobrzeg 14 -16 września 2016r. -- przeprowadzenie ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
2016-07-29
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pekao Szczecin Openprzeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym i reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas turnieju tenisowego, który odbędzie się w dniach 12-18 września 2016 r
2016-07-27
brak danych
Myszków Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja systemu napowietrzania wraz z wymianą membran dyfuzorów dla reaktorów biologicznych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie
2016-07-25
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie w okresie od 31.07.2016 do 31.12.2016r., działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek piłki nożnej mężczyzn, organizowanych przez Ekstraklasę S. A
2016-07-04
brak danych
Pabianice Roboty budowlane Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do granic posesji w ulicach warszawskiej i Kazimierza w Pabianicach
2016-06-20
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas 62. Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywającego się 18 czerwca 2016 r.
2016-05-25
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjnych o charakterze ogólnowizerunkowym a także reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas Dni Morza 2016 odbywających się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r
2016-05-20
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Różany Ogród Sztuki 2016 - przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, podczas letniego projektu artystycznego trwającego od 4 czerwca do 28 sierpnia 2016r
2016-05-13
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w trakcie VIII Plenerowej Wystawy Florystycznej Pływający ogród, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 14 - 15 maja 2016r
2016-05-05
brak danych
Szczecin Usługi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podczas Głównych Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbędą się w dniach 27 - 30 maja 2016 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.