eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-29
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stefana Okrzei 5 (dawna Kłopotowskiego 6 oficyna) w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/27/17
2017-05-29
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Konopackiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/28/17
2017-05-29
2017-06-14
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Młodej 22A m 3 w Warszawie.
2017-05-26
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Odnowienie lokali mieszkalnych przeznaczonych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga - Południe na terenie m.st. Warszawy.
2017-05-26
2017-06-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy osuszenie ścian piwnic w budynku użytkowym przy ul. Wolność 2A w Warszawie.
2017-05-26
2017-06-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Inżynierskiej 9 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/26/17
2017-05-26
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w pawilonie usługowym przy ul. Siemieńskiego 21 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2017-05-25
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zabezpieczenie klatki schodowej nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Waliców 10 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
2017-05-24
2017-06-06
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektów budowlanych: - na rozbiórkę budynku stacji trafo przy ul. Tyszkiewicza 44 usytuowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 20 z obrębu 6-03-11; - na rozbiórkę boksu garażowego przy ul. Płockiej 35 A usytuowanego na terenie nieruchomości stanowiącej nr ew. 134/2 z obrębu 6-03-18; - na likwidację pomieszczeń podziemnych przy budynku Gibalskiego 2A w Warszawie.
2017-05-24
2017-06-02
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie usług w zakresie przeglądów stanu technicznego i badań 5-cio letnich instalacji elektrycznych nieruchomości oraz instalacji oświetlenia terenów (słupy oświetleniowe), będących w 100% własnością m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola. m.st. Warszawy - Administracja Koło, Młynów, Nowolipki i Ogrodowa, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z póżn. zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836, z póżn zm.)
2017-05-24
2018-06-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 8 w Warszawie
2017-05-23
2017-06-06
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (19 pustostanów - 15 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/24/17
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 4 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/25/17
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż cyrkulacji instalacji cieplej wody i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie prac remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku biurowym administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Wąwolnickiej 3.
2017-05-22
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku użytkowym przy ul. Grzybowskiej 88 w Warszawie
2017-05-19
2017-05-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/23/17
2017-05-18
2017-06-02
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. KRóla MAciusia 11A m 79 w Warszawie
2017-05-17
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2017 roku.
2017-05-17
2017-06-01
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie prac polegających na realizacji wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: "Utworzenie małego parku przy ul. Bernardyńskiej" położonego przy ul. Bernardyńskiej 4 - Bernardyńskiej 14 w Warszawie, na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-19
2017-05-29
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przemieszczania i doręczania przesyłek nie rejestrowanych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy Prawo pocztowe dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
2017-05-19
2017-05-29
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką węzła, instalacją elektryczną, instalacją sanitarną, adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny, robotami budowlanymi, wykonaniem przyłącza instalacji centralnego ogrzewania do sieci miejskiej, podłączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji co i ccw dla budynku mieszkalnego przy ul. Węgierskiej 1a w Warszawie
2017-05-18
2017-05-26
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego realizacji przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzowo-zdrojową w obszarze terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, zlokalizowanego przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie na działce nr 74 i nr 76 z obrębu 6-01-05.
2017-05-18
2017-05-29
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Sprzedaż i dostarczanie komputerów PC klasy SFF - fabrycznie nowych lub markowych używanych (poleasingowych) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-05-17
2017-05-29
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego podczas prowadzenia prac budowlanych dla inwestycji modernizacji budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 (front, oficyna prawa oraz oficyna lewa) w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/22/17
2017-05-17
2017-05-25
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonanie inwentaryzacji terenów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń
2017-05-12
2017-05-29
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont lokalu czasowo wykwaterowanego - ul. Płocka 37A m 30.
2017-05-12
2017-05-29
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Awaryjne naprawy chodników oraz nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy
2017-05-11
2017-05-25
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/20/17
2017-05-11
2017-05-29
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz remont krat zewnętrznych w lokalu użytkowym nr U-80 położonym przy ul. Chełmskiej 50 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej znajdującym się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM "Polkowska".
2017-05-11
2017-05-29
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2017 r. - Administracja Koło.
2017-05-10
2017-05-24
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (13 pustostanów - 13 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/21/17
2017-05-10
2017-05-25
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu ul. Włókiennicza 64/66 m 4 i 5 w Warszawie
2017-05-10
2017-05-19
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej spękań konstrukcyjnych oraz określenie metodologii zakresu prac naprawczych wraz z opracowaniem projektu remontu elementów konstrukcyjnych w budynku zlokalizowanym na dz. nr ew. 48 z obrębu 6-03-01 przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie.
2017-05-08
2017-05-18
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, remontu elewacji w tym galerii wejściowych na I i II piętrze oraz klatki schodowej wraz z balustradą budynku przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy
2017-05-08
2017-05-17
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonanie inwentaryzacji terenów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń
2017-05-08
2017-05-24
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do I klatki budynku przy ul. Niskiej 29 w Warszawie.
2017-04-28
2017-05-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Zamiejskiej 14 w Warszawie - Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"
2017-04-28
2017-05-15
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13, Jarocińskiej 15 i Kordeckiego 3 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2017-04-28
2017-05-10
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie oceny stanu technicznego budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/17/17

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/10/17
2017-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont dachów w pawilonach usługowych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Koszenie i grabienie trawników, zieleńców, poboczy, chwastowisk oraz grabienie liści w okresie jesiennym na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2017-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę - montaż urządzeń węzła cieplnego; 2) doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, cyrkulację ciepłej wody użytkowej, adaptację komórek na węzeł cieplny - w budynku przy ul. Grochowskiej 215 w Warszawie.
2017-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla zadania pn."Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 13 w Warszawie"
2017-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla zadania pn."Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 2 w Warszawie"
2017-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2017-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zabezpieczenie budynku mieszkalnego wykwaterowanego przy ul. Miedzianej 20 w Warszawie przed dalszą degradacją na podstawie projektu budowlanego.
2017-05-24
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Opracowanie projektu budowlanego remontu klatki schodowej wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych i przebudową schodów wejściowych na strych oraz przebudową lokalu 2AC w budynku przy ul. Bema 69
2017-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remonty pustostanów lokali mieszkalnych leżących na terenie administracji Młynów
2017-05-23
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulicy Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej.
2017-05-23
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki boksów garażowych nr 1 i 2 w ciągu garaży przy ul. Chełmskiej 50 w Warszawie oraz pozyskanie pozwolenia na budowę.
2017-05-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego murowanego podpiwniczonego, przyległego garażu, ogrodzenia oraz śmietnika z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu przy ul. Bielawskiej 4 w Warszawie
2017-05-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego murowanego podpiwniczonego z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu przy ul. Merliniego 1 w Warszawie
2017-05-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego murowanego podpiwniczonego z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu przy ul. Merliniego 1 w Warszawie
2017-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remonty pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2017 roku.
2017-05-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji zwycięskiego wniosku do budżetu partycypacyjnego pt. "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego" w części pierwszej, tj. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu wnętrza podwórzowego.
2017-05-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/15/17
2017-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektu budowlanego remontu stropu piwnic, klatki schodowej wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul. Dzielnej 74 w Warszawie oraz opracowanie projektu budowlanego połączenia dwóch pomieszczeń w budynku Administracji Koło przy ul. Ciołka 33 w Warszawie.
2017-05-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Remont instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szegedyńskiej 13A - budynek A.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.