eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
2018-04-27
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostawa mebli biurowych dla ZGN Wola i Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców.
2018-04-18
2018-05-08
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wykonanie remontu dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Mokotowskiej 6A w Warszawie
2018-04-18
2018-05-08
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Zagospodarowanie terenu między budynkami przy ulicy M. Edelmana 18,22 (dawna Lewartowskiego 18,22) i ul. Miła 15,17 w Warszawie
2018-04-18
2018-05-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Zagospodarowanie terenu między budynkami przy ulicy Dzielnej 7,7a i ulicy Nowolipki 12 w Warszawie
2018-04-18
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zabezpieczenie budynków mieszkalnych Śliska 52, Waliców 12, Przyokopowa 10/12 przed dostępem osób trzecich po wykwaterowaniu oraz naprawa kominów ponad dachem na budynkach mieszkalnych przy ul. Krzyżanowskiego 44 i Krzyżanowskiego 46 w Warszawie.
2018-04-18
2018-05-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
2018-04-17
2018-04-25
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dwóch kompletów wielobranżowych projektów budowlanych remontów lokali mieszkalnych nr 9 i nr 15 w budynku przy ul. Rakowieckiej 22 zawierających elementy projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę
2018-04-17
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw.pustostanach
2018-04-17
2018-05-07
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-04-17
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Remont elewacji i stropodachu wentylowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono 65B w Warszawie
2018-04-17
2018-04-26
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie prac polegających na realizacji wniosków budżetu partycypacyjnego na 2018 r. pod nazwą: "Drzewa owocowe na Sielcach" - polegający na posadzeniu 9 sztuk drzew owocowych - śliw i 26 sztuk drzew owocowych - jabłoni, oraz wniosek pt.: ,,Sto wonnych bzów i jaśminów na Sielcach" polegający na posadzeniu 50 sztuk krzewów bzów i 65 sztuk krzewów jaśminów - teren administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-04-16
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych - budowa mini placu zabaw "Sokołowska" w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
2018-04-16
2018-04-25
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność w 100% m.st. Warszawy oraz przynależnych do nich terenów zewnętrznych
2018-04-16
2018-04-25
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych nie administrowanych przez ZGN np. Wspólnot Mieszkaniowych"
2018-04-13
2018-04-30
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy w 2018 r.
2018-04-13
2018-04-27
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie
2018-04-13
2018-04-30
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
2018-04-13
2018-04-30
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie
2018-04-12
2018-04-20
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowych: 1. przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej wzdłuż budynku Dwernickiego 29A i Siennickiej 36 A w Warszawie oraz 2. budowy oświetlenia LED terenu w rejonie budynków Dwernickiego 27, 29, 29 A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie.
2018-04-12
2018-04-25
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu budynku przy ul. Bema 69 w Warszawie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-09
2018-04-18
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 1) Opracowanie inwentaryzacji budynku wraz z oszacowaniem wartości środków trwałych oraz oceną techniczną nieruchomości usytuowanej przy ul. Chłodnej 45 ; 2) Oszacowanie wartości środka trwałego wraz z oceną stanu technicznego nieruchomości usytuowanej przy al. Solidarności 102 w Warszawie
2018-04-04
2018-04-16
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcewicza 6 m 2, ul. Derkaczy 3a m 1, ul. Derkaczy 3a m 4, ul. Derkaczy 57 m 2, ul. Derkaczy 57 m 3, ul. Derkaczy 59a m 3, ul. Garncarskiej 3a m 2, ul. Garncarskiej 23 m 1, ul. Garncarskiej 23 m 1a, ul. Kąkolowej 52a m 1 6 w Warszawie.
2018-04-03
2018-04-16
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie usług w zakresie 5 - letnich: 1) przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów w zakresie budowlanym i sanitarnym (część I), 2) przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych wraz z badaniami (część II), będących 100% własnością m. st. Warszawy w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.
2018-04-03
2018-04-11
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Ecoline Ultima CWD w budynkach mieszkalnych przy ul. Bystrzyckiej 19 m 3, Filmowej 34/36 m. 1, Kłodzkiej 87 m. 1, Kąkolowej 30 m. 7, Lokalnej 65 m. 3, 4 i 5, Oliwkowej 14 m. 4, 5 i 6, Derkaczy 3 m. 1, Derkaczy 59B m. 5, Garncarskiej 59 m. 3 i 5, Kosodrzewiny 24/26 m. 14, Oleckiej 16 m. 1 i 3, Patriotów 95 m. 6 w Warszawie.
2018-04-03
2018-04-18
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana pieców na paliwo stałe typu Koza
2018-03-30
2018-04-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.
2018-03-30
2018-04-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 26 w Warszawie.
2018-03-30
2018-04-06
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Nasadzenia roślin (okrywowych), żywopłotów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2018-03-30
2018-04-17
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont instalacji strukturalnej i towarzyszącej instalacji zasilającej w budynku użytkowym przy ul. Nowolipki 16 w Warszawie.
2018-03-29
2018-04-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb nr 3-05-01) położonej pomiędzy ulicami Kinową - Suchodolską - Międzyborską - Walewską w Warszawie.
2018-03-29
2018-04-06
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie zagospodarowania terenu między budynkami przy ul. Nowy Świat 34-40/ Gałczyńskiego 3,5 w Warszawie.
2018-03-29
2018-04-13
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR
2018-03-29
2018-04-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Mokotowskiej 24 oraz wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym nr 15 w budynku przy ul. Brackiej 18 w Warszawie
2018-03-29
2018-04-16
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-03-29
2018-04-13
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont instalacji strukturalnej i towarzyszącej instalacji zasilającej w budynku użytkowym przy ul. Wawelberga 15.
2018-03-29
2018-04-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont murów oporowych wraz z remontem otaczających ich nawierzchni w obrębie podwórza przy ul. Świętojerskiej 24 w Warszawie poprzedzony opracowaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia konserwatorskie
2018-03-28
2018-04-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie.
2018-03-28
2018-04-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont instalacji strukturalnej i towarzyszącej instalacji zasilającej w siedzibie TZOM - Koło, ul. Ciołka 33.
2018-03-28
2018-04-11
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana pieców na paliwo stałe typu Koza
2018-03-28
2018-04-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Mazowieckiej 4 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych - budowa siłowni plenerowej przy Lasku na Kole w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
2018-04-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.30.2018
2018-04-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remonty 4 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-04-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Radzymińskiej 47 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP.261.23.2018
2018-04-13
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresieBudowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 3 budynków mieszkalnych przy ul. Kołowej 52, Wincentego 46, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2018-04-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2018-04-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7
2018-04-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul.Puławskiej 4/6/8 w Warszawie
2018-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na terenie Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 (90 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.25.2018
2018-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie w czasie trwania umowy przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2018-04-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 33 w Warszawie
2018-04-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 22 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2018-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie usług w zakresie przeglądów oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz przeglądów instalacji gazu w budynkach będących w 100% własnością m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 62 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2018-04-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont ciągów pieszych i drogi wewnętrznej wraz z uporządkowaniem terenu podwórka między budynkami Górczewska 26, Sokołowska 20, 22
2018-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresieBudowy instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"
2018-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Świadczenie usług w zakresie wywozy nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolnostojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez ZGN w dzielnicy Warszawa oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
2018-04-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remonty 7 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-04-05
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie usług w zakresie transportu polegającego na wnoszeniu, przenoszeniu dokumentów, przewożeniu, przenoszeniu mebli biurowych oraz sprzętu biurowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-04-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Dzielna 9 w Warszawie.
2018-04-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.24.2018

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.