Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
2015-05-11
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Doposażenie w instalacje gazu ziemnego budynków przy ul. Rybnej 8, 10, 24, i 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.
2015-04-23
2015-05-04
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeniesienia głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku przy ul. Zakrzewskiej 12 w Warszawie
2015-04-23
2015-05-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wilgi 34 w Warszawie.
2015-04-22
2015-05-08
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej od istniejącego wpustu ulicznego w rejonie budynku przy Al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci ogólnospławnej w ul. Promienistych w Warszawie .
2015-04-22
2015-05-08
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu ścianek oporowych przy budynku położonym przy ul. Modzelewskiego 46-50 w Warszawie przy klatkach II i VIII.
2015-04-22
2015-05-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wymiana nawierzchni chodników i podwórek przy ul. Wolskiej 113 i 115, Jana Olbrachta 9
2015-04-21
2015-05-06
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy remont klatki schodowej oraz wymiana instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych w budynku przy ulicy Ordynackiej 9 w Warszawie
2015-04-21
2015-05-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Wiśniowa w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2015-04-21
2015-05-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont dachów w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 i w budynku użytkowym przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.
2015-04-20
2015-05-06
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy remont murków oporowych i ciągów pieszych na terenie przy ulicy Bednarskiej 9 i 11 oraz remont schodów zewnętrznych prowadzących na galerię budynku przy ulicy Bednarskiej 9 w Warszawie
2015-04-20
2015-05-04
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/19/15
2015-04-20
2015-05-05
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Solec 103 w Warszawie
2015-04-20
2015-05-05
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont drogi dojazdowej, podwórka i kanalizacji deszczowej na terenie przy ulicy Myśliwieckiej 11 w Warszawie
2015-04-20
2015-05-06
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Tyszkiewicza 10
2015-04-17
2015-05-05
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przebudowa i remont budynku przy ulicy Freta 16 w Warszawie (budynek będzie przeznaczony na Muzeum im. Marii Skłodowskiej Curie)
2015-04-17
2015-05-04
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy remont dachu w budynku przy ul. Pięknej 22 w Warszawie
2015-04-17
2015-05-05
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zabezpieczenie budynków mieszkalnych przy ul. Wroniej 45A i Wroniej 47 w Warszawie przed dostępem osób trzecich oraz uprzątniecie terenów posesji.
2015-04-16
2015-04-28
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie projektów budowlanych wykonawczych wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 15 oraz budynkach użytkowych przy ul. Syreny 34 i ul. Płockiej 34 wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
2015-04-15
2015-04-30
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem dachów w budynkach przy ulicy Kanonia 16/18, 20/22, 24/26 w Warszawie
2015-04-15
2015-04-29
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont lokalu (pustostan) nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Junaków 20 w Warszawie.

Zobacz wiecej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

Zobacz wiecej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-16
2015-04-24
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wyniesienia na zewnątrz głównego zaworu gazowego (kurka), przebudowy przyłącza niskiego ciśnienia, wymiany gazowego kotła centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 48 oraz projektu budowlanego wykonawczego wyniesienia głównego zaworu gazowego (kurka) na zewnątrz budynku mieszkalnego przy ul. Krzyżanowskiego 44 wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
2015-04-13
2015-04-22
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Świadczenie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2015-04-10
2015-04-21
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenach ciągów komunikacyjnych, dz. ew. nr 48 z obrębu 6-03-01, przy budynkach Piaskowa 7,9,11, w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
2015-04-10
2015-04-20
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie projektów budowlanych wykonawczych wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem węzła, instalacji wody zimnej i kanalizacji (z wykonaniem inwentaryzacji istniejących instalacji kanalizacyjnych) oraz instalacji elektrycznej (z uwzględnieniem indywidualnego opomiarowania najemców lokali użytkowych) w kompleksie budynków użytkowych przy ul. Nakielskiej 4 w Warszawie, usytuowanych na działce ewidencyjnej nr 108 z obrębu 6-07-08 wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
2015-04-09
2015-04-23
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Modernizacja wnętrza osiedlowego położonego pomiędzy budynkami przy ul. Racławickiej 152-154 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2015-04-09
2015-04-21
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeniesienia głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku przy ul. Zakrzewskiej 12 w Warszawie
2015-04-08
2015-04-17
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego kończące się aukcją elektroniczną na zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2015-04-08
2015-04-23
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wymiana dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej) w budynku przy ul. Siennej 45 klatka I w Warszawie
2015-04-08
2015-04-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Wiśniowa w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2015-04-08
2015-04-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na kostkę betonową na terenie działek ewidencyjnych nr 24/2 i 125 w obrębie 6-03-11 przy budynku Żytnia 60 oraz na terenie działki nr 53 w obrębie 6-03-04 przy budynku Górczewska 24
2015-04-08
2015-04-17
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 21 oraz aktualizacja projektu budowlanego wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Młynarskiej 16, wykonanego w 2009 r. z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania robót
2015-04-07
2015-04-22
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wzmocnienia ceglanej ściany oporowej na posesji przy ulicy Bednarskiej 21, 23
2015-04-07
2015-04-22
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy węzła cieplnego oraz wybudowanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Kobielskiej 64 w Warszawie.
2015-04-02
2015-04-16
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont ścian elewacyjnych, remont klatek schodowych, wykonanie przewodów wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Grajewskiej 4 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/17/15
2015-04-02
2015-04-20
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 25 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/18/15
2015-04-02
2015-04-17
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wykonanie remontu i modernizacji podwórka przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
2015-04-01
2015-04-16
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wymiana witryn oraz drzwi wejściowych (1 szt.) w lokalach użytkowych będących własnością m.st. Warszawy w budynku przy ul. Ogrodowej 39/41 w Warszawie.
2015-03-31
2015-04-14
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wymiana stropu nad lokalami nr 20, 21, 22 i 23 w budynku mieszkalnym przy ul. Stalowej 37 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/14/15
2015-03-31
2015-04-14
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie robót modernizacyjnych remontowo - budowlanych w budynku zabytkowym przy ul. Strzeleckiej 11/13 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/16/15
2015-03-31
2015-04-15
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie rozbiórki pojazdów dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie przy klatkach VII i VIII.

Zobacz wiecej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na modernizację budynku Marszałkowska 104a na potrzeby Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK
2015-04-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - I etap, sala konferencyjna i pokój nr 6
2015-04-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Remont elewacji wraz z remontem tarasów budynku przy ul. Czapelskiej 22 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2015-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont węzła cieplnego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy al. Solidarności 113c w Warszawie
2015-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odtworzeniowa wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie
2015-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych wraz z doposażeniem przewodów kominowych we wkłady z blachy kwasoodpornej w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2015 r..
2015-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem decyzji Komendanta Straży Pożarnej dla budynku przy ulicy Lubelskiej 30/32 w Warszawie.
2015-04-15
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 1.dostawa 30 szt. komputerów stacjonarnych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 2.dostawa 30 szt. monitorów komputerowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2015-04-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2015-04-13
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakładanie i pielęgnację drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w 2015 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, w obrębie administracjiKoło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.
2015-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/12/15
2015-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2015 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/13/15
2015-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont lokali mieszkalnych- pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zadaniach- część I - 3 lokale o powierzchni 92,00 m2 - część II - 2 lokale o powierzchni 73,00 m2 - część III - 3 lokale o powierzchni 157,00 m2 - część IV - 2 lokale o powierzchni 103,00 m2 - część V - 3 lokale o powierzchni 105,00 m2.
2015-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane, z wyłączeniempomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich, w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów - znajdujących się na terenie administracji DOM Wiśniowa, DOM Polkowska, DOM Madalińskiego, DOM Wierzbno, DOM Służewiec, DOM Konduktorska.
2015-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 5/6/9, 8, 21, 43, 68, 89 i 97 w budynku wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie
2015-04-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont klatki schodowej, wymianę instalacji domofonowej oraz wykonanie orurowania instalacji słaboprądowych w budynku przy ul. Skierniewickiej 11 w Warszawie
2015-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Opracowanie koncepcji architektonicznej, wariantowej ze wskaźnikową częścią kosztową wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy targowiska przy ul. Fantazyjnej w Warszawie.
2015-04-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (12 pustostanów - 12 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/10/15
2015-04-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów i przebudowy uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska
2015-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach położonych na terenie DOM Madalińskiego Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.