eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-29
2015-08-17
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont elewacji wraz z balkonami i naprawą rys oraz remontem piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego - etap II.
2015-07-29
2015-08-13
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w grudniu 2015 r. oraz w 2016 i 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7
2015-07-28
2015-08-17
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 21 w Warszawie
2015-07-27
2015-08-12
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy remont dachu
2015-07-24
2015-08-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (14 pustostanów - 14 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/27/15
2015-07-24
2015-08-11
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe w lokalu użytkowym oficyny budynku przy ul. Nowy Świat 39 w Warszawie
2015-07-24
2015-08-03
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeń drukujących dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2015-07-23
2015-08-10
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2015-07-23
2015-08-10
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont balkonów, tarasów i wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 w Warszawie.
2015-07-22
2015-08-07
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15 - Górczewska 5/7/9 w Warszawie
2015-07-17
2015-08-03
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wielowiejskiej 6 w Warszawie.
2015-07-17
2015-07-31
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wydawniczej 72 i ul. Zapomnianej 2 w Warszawie.
2015-07-17
2015-08-03
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Remont budynku dla potrzeb Centrum integracji społecznej i samopomocy przy ul. Elbląskiej 43 w Warszawie na działce nr 10 z obrębu 7-02-09 wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych i instalacji wewnętrznych.
2015-07-16
2015-07-31
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy rozbiórka boksów garażowych przy ulicy Nowolipie 7 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce (m.in. budowa muru oporowego)
2015-07-15
2015-07-30
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Budowa otwartego placu zabaw na Sielcach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2015-07-15
2015-07-31
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wymianę wpustu dachowego i pionu kanalizacji w budynku użytkowym - ul. Bema 91(OPS).
2015-07-14
2015-07-31
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Doposażenie placu zabaw Kolonia Mszczonowska (na terenie dz. nr 57/1, 58 i 66/10 z obrębu 6-06-06 pomiędzy ulicami Ulrychowską a Górczewską w Warszawie w nowe urządzenia, według dokumentacji projektowej, w ramach realizacji programu budżetu partycypacyjnego na 2015 r.)
2015-07-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie administracji Nowolipki w 2015 r. - zamówienie uzupełniające

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-21
2015-07-29
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dostawa i montaż składanych stoisk targowych
2015-07-20
2015-07-29
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy aktualizacja dok. projektowej doposażenia budynku w inst. co i cwu z cyrkulacją wraz z projektem adaptacji komórek na pomieszczenie dla potrzeb węzła cieplnego w bud. Grochowska 215, wykonanie dok. projektowej doposażenia budynku w inst. co i cwu z cyrkulacją z projektem adaptacji komórek na pomieszczenie dla potrzeb węzła cieplnego w bud. Kobielskiej 88/92, wykonanie dok. projektowej doposażenia budynku w inst. co wraz z projektem adaptacji komórek na pomieszczenie dla potrzeb węzła cieplnego oraz aktualizacja dok. projektowej inst. cwu z cyrkulacją w bud. ul. Modrzewiowej 7
2015-07-17
2015-07-27
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Dostawa 9 sztuk kserokopiarek dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2015-07-16
2015-07-24
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji techniczno - ruchowej i inwentaryzacji instalacji zasilającej i sterującej wentylacją mechaniczną oraz systemem oddymiania w podziemnej hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w Warszawie.
2015-07-14
2015-07-22
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu podziemnej hali garażowej znajdującej się na posesji przy Al. Niepodległości 130 w Warszawie
2015-07-14
2015-07-29
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wymiana dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej) w budynku przy ul. Siennej 45 klatka III w Warszawie
2015-07-13
2015-07-28
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy budowa przyłączy wod-kan
2015-07-13
2015-07-28
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i remontem domku nr 3/18 przy ul. Jazdów na lokal użytkowy (Rotacyjny Dom Kultury) wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
2015-07-13
2015-07-29
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Drozdowej 5 m 1 w Warszawie.
2015-07-13
2015-07-23
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni usytuowanych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 r.
2015-07-10
2015-07-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont lokalu (pustostan) nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
2015-07-10
2015-07-20
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych.
2015-07-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy usuwanie nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nie-ruchomości Nr 1,5,6 i 7 w 2015 r. - roboty uzupełniające do umowy Nr NZ/13/15.
2015-07-09
2015-07-20
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie projektu technicznego remontu węzła co i ciepłej wody w branży sanitarnej i elektrycznej wraz z automatyką i części budowlanej przystosowawczej pomieszczenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji urządzeń instalacyjnych (co, wod-kan, ccw) dla całego budynku użytkowego przy ul. Abramowskiego 4 w Warszawie.
2015-07-09
2015-07-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie ZGN Warszawa Śródmieście
2015-07-09
2015-07-16
Warszawa dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dostawa i montaż składanych stoisk targowych
2015-07-09
2015-07-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2015 roku
2015-07-08
2015-07-27
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont chodników i drogi wewnętrznej przy Al. Jana Pawła II 35 w Warszawie.
2015-07-08
2015-07-22
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont balkonów, tarasów i wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 w Warszawie.
2015-07-08
2015-07-24
Warszawa roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Remont części budynku biurowego z dostosowaniem istniejących pomieszczeń na potrzeby lokali biurowych w budynku przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/22/15
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/23/15
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Remont balkonów i tarasów w budynku przy ul. Obrońców 1 w Warszawie..
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Budowa parkingu, oświetlenia terenu i elementów zagospodarowania terenu oraz drobne prace budowlane w budynku przy Placu Światowida 3 w Warszawie.
2015-07-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz remont konstrukcji budynku w piwnicach przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3
2015-07-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie projektów, aktualizację dokumentacji projektowej oraz budowę - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż instalacji i cyrkulacji c.w.u., dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do zasilenia z węzła indywidualnego po odłączeniu od grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Grochowskiej 250 w Warszawie..
2015-07-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzybowskiej 90 i Grzybowskiej 90A w Warszawie
2015-07-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie projektów, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowa - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż instalacji i cyrkulacji c.w.u. w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie..
2015-07-24
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rozbiórki stacji paliw usytuowanej przy ul. Nakielskiej 4 w Warszawie
2015-07-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy utworzenie ogródka kwiatowego przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w ramach realizacji programu budżetu partycypacyjnego na 2015 r., przy budynku ul. Monte Cassino 6 w Warszawie, działka ewidencyjna nr 68/2 z obrębu 6-07-03
2015-07-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - administracja Ogrodowa w 2015 r. - zamówienie uzupełniające
2015-07-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy usuwanie nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nie-ruchomości Nr 1,5,6 i 7 w 2015 r. - roboty uzupełniające do umowy Nr NZ/13/15..
2015-07-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji i wymianą stolarki okienno-drzwiowej, izolacją stropu nad ostatnią kondygnacją i ścian poddasza, remontem klatki schodowej oraz izolacją ścian fundamentowych w budynku przy ul. Waszyngtona 42A w Warszawie
2015-07-21
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rozbiórki budynku użytkowego - łącznika, położonego przy ul. Wolność 2A w Warszawie.
2015-07-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont lokalu (pustostan) nr 3,4 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 w Warszawie.
2015-07-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont lokalu (pustostan) nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 w Warszawie.
2015-07-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów i przebudowy uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2015-07-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy remont dachu
2015-07-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowa (wymiana) instalacji gazu w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.