eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont podwórka i wykonanie nowej nawierzchni wraz z remontem prześwitu oraz wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w podwórzu przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 w Warszawie.
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, węzeł cieplny oraz przyłącze do sieci cieplnej w budynku użytkowym przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie.
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy remont pomieszczeń w budynku uzytkowym
2016-09-23
2016-10-12
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wolność 2A - rozbiórka budynku użytkowego wraz z wykonaniem izolacji fundamentów.
2016-09-23
2016-10-03
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie inwentaryzacji budowlanej i oszacowanie wartości środków trwałych, usytuowanych na części działki nr ew. 6 w obrębie 6-01-03 przy ul. Chłodnej 45 w Warszawie.
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 m 7 w Warszawie.
2016-09-22
2016-10-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy RozbiórkA budynku położonego przy ul. Bełskiej 2 w Warszawie znajdującego się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM "Wierzbno".
2016-09-22
2016-10-11
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont chodnika pomiędzy budynkami Jana Olbrachta 15 i Jana Olbrachta 15 A w Warszawie.
2016-09-22
2016-10-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach budynku położonego przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM Służewiec.
2016-09-22
2016-10-11
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Obozowej 63/65 w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego oraz montaż ławeczek do wypoczynku.
2016-09-22
2016-10-06
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18L lok 3 oraz w budynku przy ul. I Poprzecznej 18H lok 9 w Warszawie.
2016-09-21
2016-10-06
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy "Zielona Dzielna" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 9 - zagospodarowanie podwórka wraz z naprawą nawierzchni chodników oraz "powiększenie zatoki parkingowej" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 13 w Warszawie.
2016-09-21
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont ciągów pieszych i drogi wewnętrznej wraz z uporządkowaniem terenu podwórka przy ul. Nowolipki 21, 21 A, 21 B w Warszawie.
2016-09-21
2016-10-05
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 9A m 64, Króla Maciusia 13 m 70, Bystrzyckiej 46 m 3a w Warszawie.
2016-09-21
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót w systemie "Projektuj i buduj", polegających na zagospodarowaniu terenu skweru Wandy Lurie w Warszawie (działki ew. 53/1, 53/2, 53/3, 53/7 oraz część działek ew. 61, 51/1, 51/5 z obrębu 6-03-19).
2016-09-21
2016-10-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy w 2016 r.
2016-09-21
2016-09-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzowo-zdrojową w obszarze terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie (dz. ew. 74, 76, 77 z obrębu 6-01-05).
2016-09-20
2016-10-05
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych w budynku przy ul. Staszica 13 i wymiana instalacji elektrycznej wraz z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych i remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Staszica 15 w Warszawie.
2016-09-20
2016-10-28
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji oraz zagospodarowania terenu podwórek pomiędzy ulicami Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2016-09-20
2016-10-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont garażu nr 2 w budynku przy ul. Bema 91.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-15
2016-09-23
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektów budowlanych wykonawczych1) Żelazna 91 - połączenie wraz z koniecznym remontem lokali 3/3A i 3B, 2) Gibalskiego 7 - połączenie wraz z koniecznym remontem lokali 18 i 18B, 3) Ogrodowa 50 - połączenie wraz z koniecznym remontem lokali 17B i 17C oraz doposażenie lokalu 17 w pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 4) Chłodna 20 - połączenie wraz z koniecznym remontem lokali 2 i 3.
2016-09-14
2016-09-22
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zagospodarowania terenu działki ewidencyjnej nr 129/2 z obrębu 6-07-03 pomiędzy budynkami K. Garbińskiego 7, Batalionu AK "Zośka" 4, 4B, Elekcyjną 29 w Warszawie.
2016-09-08
2016-09-22
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie zagospodarowania działek budynków przy ul. Targowej 38 oraz przy ul. Targowej 40 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/63/16
2016-09-08
2016-09-22
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 m 7 w Warszawie.
2016-09-07
2016-09-16
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla składnicy akt w piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie.
2016-09-07
2016-09-16
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu podziemnej hali garażowej znajdującej się na posesji przy ul. Starościńskiej 10/12 w Warszawie, teren administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2016-09-06
2016-09-21
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projektuj i buduj przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe
2016-09-05
2016-09-19
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/61/16
2016-09-05
2016-09-19
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radzymińskiej 61 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/62/16
2016-09-02
2016-09-19
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18L lok 3 oraz w budynku przy ul. I Poprzecznej 18H lok 9 w Warszawie.
2016-09-01
2016-09-19
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budowa przyłącza kanalizacyjnego
2016-09-01
2016-09-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 9A m 64, Króla Maciusia 13 m 70, Bystrzyckiej 46 m 3a w Warszawie.
2016-09-01
2016-09-15
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/60/16
2016-08-31
2016-09-14
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy remont pustostanów
2016-08-31
2016-09-15
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont 19 szt. lokali mieszkalnych w budynku przy ul. E. Plater 30 w Warszawie
2016-08-31
2016-09-14
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont chodników oraz nawierzchni przed altanką śmietnikową na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Część I - Remont chodnika przed budynkiem Siewierska 3 oraz nawierzchni przed altanką śmietnikową pomiędzy budynkami przy ul. Bohdanowicza 2 i 4 Część II - Remont chodnika przed budynkiem Racławicka 152
2016-08-25
2016-09-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Szreniawskiej 3 w Warszawie
2016-08-24
2016-09-08
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie rozbiórki i budowy muru oporowego wraz z remontem nawierzchni obniżonego terenu oraz remontem istniejących studni chłonnych przy ul. Piaseczyńskiej 57 w Warszawie, teren administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2016-08-22
2016-09-06
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/57/16
2016-08-22
2016-09-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/58/16

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-22
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia nr AZ-102/U/14 na wykonanie usług konserwacyjnych w branży domofonów w budynkach należących w 100% m.st. W-wy oraz w lokalach 100% wł. m.st. W-wy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście dot. ADK-6 (dot. Umowy nr 0915/ZGN/2014 z dnia 26.11.2014 r.)
2016-09-21
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy remont pustostanów
2016-09-16
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające na usługę ochrony obiektu przy ul. Twardej 8/12 do zamówienia nr AZ-061/U/15
2016-09-14
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia Nr AZ-070/U/13 na świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m. st. Warszawy administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście w latach 2014-2016 (strefa I1 - ADK-1 część północna)
2016-09-14
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia Nr AZ-070/U/13 na świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m. st. Warszawy administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście w latach 2014-2016 (strefa II - ADK-2 i ADK-4)
2016-09-14
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia Nr AZ-070/U/13 na świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m. st. Warszawy administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście w latach 2014-2016 (strefa IV - ADK-3 i ADK-6)
2016-09-14
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia nr AZ-070/U/13 na nasadzenia zastępcze drzew i krzewów na terenie przy ul. Mokotowskiej 67a w Warszawie
2016-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ulicy Marszałkowskiej 104a w Warszawie Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK na lokal usługowy oraz zagospodarowanie otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104A wraz z infrastrukturą i przyłączami
2016-09-13
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy budowa przyłączy wod-kan
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont garażu przy ul. Czorsztyńskiej 2.
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 50,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 62,00 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 72,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 98,00 m2 Część V - 1 lokal o powierzchni 41,00 m2
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/45/16
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 63,00 m2 Część II - 1 lokal o powierzchni 41,00 m2
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 61,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 51,00 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 83,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 76,00 m2 Część V - 2 lokale o powierzchni 42,00 m2 Część VI - 2 lokale o powierzchni 43,00 m2
2016-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 23 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/41/16.
2016-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont nawierzchni podwórka przy budynkach Czerniakowska 141-149 w Warszawie
2016-09-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy roboty dodatkowe do zamówienia nr AZ-015/R/16 na remont centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku przy Al. Ujazdowskich 49 (nie objętych umową nr 0387/ZGN/2016 z dnia 22.06.2016)
2016-09-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/44/16
2016-09-06
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie modernizacja budynków mieszkalnych, przy ul. Środkowej 14, Środkowej 12, Stalowej 33, w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/42/16
2016-09-06
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie modernizacja budynków mieszkalnych, przy ul. Strzeleckiej 10A, Strzeleckiej 12, Strzeleckiej 10, w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/43/16

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.