eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwację w branży automatyka węzłów cieplnych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwację w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% wł. m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych / kserokopiarek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016-12-02
2016-12-13
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
2016-12-02
2016-12-13
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.
2016-12-02
2016-12-13
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5.
2016-12-02
2016-12-13
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwacja dźwigów osobowych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5
2016-12-02
2016-12-14
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
2016-12-02
2016-12-12
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Banacha oraz Targowiska Zieleniak w Warszawie
2016-12-02
2016-12-14
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
2016-12-02
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na terenie administracji DOM "Polkowska".
2016-12-02
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy -Administracja Młynów.
2016-12-02
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Wolność 2A - rozbiórka budynku użytkowego wraz z wykonaniem izolacji fundamentów.
2016-12-01
2016-12-08
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/109/16
2016-12-01
2016-12-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwację w branży blacharsko-dekarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-01
2016-12-16
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-11-30
2016-12-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/108/16
2016-11-30
2016-12-09
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zwycięskiego wniosku budżetu partycypacyjnego pt."Utworzenie małego parku przy ul. Bernardyńskiej" część pierwsza zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu parku wraz z inwentaryzacją zieleni istniejącej
2016-11-29
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na ochronę dwóch obiektów tj. budynku wielofunkcyjnego mieszczącego się przy ul. 1 Sierpnia 36a wraz z terenem przyległym oraz nieruchomości mieszczącej się przy ul. 1 Sierpnia 30b w Warszawie w 2017 roku.
2016-11-29
2016-12-07
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy sprzątanie siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. przy ul. Szwoleżerów 5 i Mokotowskiej 55 (sprzątanie ciągłe) oraz siedzib ADK 1-6 (w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy) wraz z dwukrotnym myciem okien

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-25
2016-12-02
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie ekspertyz dla budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (4 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/104/16
2016-11-25
2016-12-02
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/105/16
2016-11-25
2016-12-02
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych 6 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/106/16
2016-11-24
2016-12-01
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych(9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/103/16
2016-11-24
2016-12-02
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nie rejestrowanych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy Prawo pocztowe dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016-11-24
2016-12-02
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz "Ochrona położonych obok siebie budynków przy ul. Mickiewicza 65, kompleksu mieszkaniowego przy ul. Marii Kazimiery 18 - 26 i Marii Kazimiery 1".
2016-11-23
2016-11-30
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/100/16
2016-11-23
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2016-11-23
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/101/16
2016-11-23
2016-11-30
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/102/16
2016-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy "Zielona Dzielna" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 9 - zagospodarowanie podwórka wraz z naprawą nawierzchni chodników oraz "powiększenie zatoki parkingowej" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 13 w Warszawie.
2016-11-22
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/98/16
2016-11-22
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenach przy budynkach przekazanych w zarząd wspólnot mieszkaniowych, budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D, E, G, J, K, H, L, F oraz w budynku garażowym przy ul. Jagiellońskiej 47 L oraz w halach garażowych w budynkach przy ul. Grodzieńskiej 34 i Białostockiej 51 w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/99/16
2016-11-22
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Usługi bieżącej konserwacji, utrzymania w stałej sprawności technicznej oraz pogotowia dźwigowego, urządzeń dźwigowych osobowych i towarowych, usytuowanych w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie grudzień 2016 - 2019 r.
2016-11-21
2016-11-30
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Dostawa energii
2016-11-21
2016-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Codzienne sprzątanie terenów wraz z wykonaniem usługi z zakresu sprzątania i utrzymania czystości w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2016-11-21
2016-11-28
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/97/16
2016-11-21
2016-11-28
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/96/16
2016-11-21
2016-11-28
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Okresowe pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2016 r. - IV Etap. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/97/16
2016-11-18
2016-12-02
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 6 m 3 w Warszawie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.Rewitalizacja obszarów - modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 10A, Strzeleckiej 12, Strzeleckiej 10, w Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/82/16
2016-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Remont placu zabaw na podwórku stanowiącym własność miasta Stołecznego WarszawyCzęść przetargowa I przy ul. Krajewskiego 2a Część przetargowa II przy ul. Popiełuszki 11, 11a, 13 Część przetargowa III przy ul. Generała Zajączka 8
2016-12-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji -rewitalizacja obszarów - modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach przy ul. Środkowej 14, ul. Środkowej 12, ul. Stalowej 33 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/80/16
2016-12-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie znajdującym się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM Służewiec.
2016-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwacja w branży elektrycznej (w tym pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej) oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 5
2016-11-30
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie wymiany /remontu stropów wraz z remontem lokali w budynku przy ul. Stalowej 28/30 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/86/16
2016-11-30
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/96/16
2016-11-30
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy "Zielona Dzielna" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 9 - zagospodarowanie podwórka wraz z naprawą nawierzchni chodników oraz "powiększenie zatoki parkingowej" (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 13 w Warszawie.
2016-11-29
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zamówienie uzupełniające do zamówienia nr AZ-103/U/14 na wykonanie usług konserwacyjnych w branży domofonów w budynkach należących w 100% m.st. W-wy oraz w lokalach 100% wł. m.st. W-wy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście dot. ADK-4 (dot. Umowy nr 0915/ZGN/2014 z dnia 26.11.2014 r.)
2016-11-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanejroboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe w 2016 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/73/16
2016-11-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/70/16
2016-11-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych (14 pustostanów - 14 części). Oznaczenie sprawyDNZP/3411/79/16
2016-11-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanejroboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie w 2016 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/74/16
2016-11-28
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2016 roku. Oznaczenie sprawyDNZP/3411/75/16
2016-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach oraz na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy, w lokalach stanowiących w 100 % własność m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 3
2016-11-25
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 m 4 w Warszawie
2016-11-23
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przeniesienia ściany wspólnej dla lokalu 6 i 4 na istniejącą belkę stropową w budynku przy ul. Krasickiego 16A w Warszawie.
2016-11-23
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Marysińskiej 24A m 5, ul. Widoczne1 101 m 4 w Warszawie.
2016-11-22
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wykonanie remontu terenu po byłym bazarze "ROGATKA" w Warszawie
2016-11-22
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Remont wiaty i dachu budynku Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.