eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargiZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-19
2018-11-28
Ślesin Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
2018-11-15
2018-12-03
Kąty Wrocławskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczycach etap I - budowa przepompowni ścieków.
2018-01-30
2019-02-13
Jelcz-Laskowice Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa używanej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-30
2018-11-15
Ustka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"
2018-10-25
2018-11-05
Piekary Śląskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. "Dostawa oleju napędowego z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, umożliwiającym rozliczanie poboru i bilansowanie paliwa w zbiorniku Zamawiającego. System winien współpracować ze zbiornikiem Zamawiającego, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. (Dz.U. nr 113, poz.1211) z późn. zm."
2018-10-18
2018-11-05
Trzebiechów Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa samochodu asenizacyjnego
2018-09-26
2018-10-15
Kąty Wrocławskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap II
2018-09-24
2018-10-11
Kąty Wrocławskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczycach Etap I - budowa przepompowni ścieków.
2018-09-21
2018-10-09
Trzebiechów Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa samochodu asenizacyjnego
2018-09-18
2018-10-05
Ustka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"
2018-08-27
2018-09-04
Kąty Wrocławskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dostawa wirówek dekantacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi
2018-07-10
2018-07-18
Sępólno Krajeńskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa słomy do ciepłowni miejskiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim
2018-07-03
2018-07-20
Ustka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych pn. Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"
2018-06-26
2018-07-17
Kąty Wrocławskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap II
2018-06-25
2018-07-04
Ustka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Sp. z o.o. w Ustce
2018-06-20
2018-08-13
Jelcz-Laskowice Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jelczu-Laskowicach
2018-06-15
2018-07-03
GLINOJECK Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa miału węglowego o wartości opałowej powyżej 24000 kj/kg do loco kotłowni Zamawiającego w Glinojecku
2018-06-13
2018-07-02
GLINOJECK Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2 o wartości opałowej powyżej 25000 kj/kg do loco kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku
2018-06-05
2018-06-19
Ustka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020- II postępowanie"
2018-05-29
2018-06-06
Trzebiechów Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego
2018-05-28
2018-06-12
Trzebiechów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie
2018-05-17
2018-06-04
Kąty Wrocławskie Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap II
2018-05-10
2018-05-21
Solec Kujawski Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. "ZAKUP I DOSTAWA MINI ŁADOWARKI-MASZYNY WIELOFUNKCYJNEJ"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-14
brak danych
Piekary Śląskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, umożliwiającym rozliczanie poboru i bilansowanie paliwa w zbiorniku Zamawiającego. System winien współpracować ze zbiornikiem Zamawiającego, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r.(Dz.U.nr 113, poz.1211) z późn.zm.
2018-10-09
brak danych
Kąty Wrocławskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dostawa wirówek dekantacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi
2018-09-07
brak danych
GLINOJECK Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa miału węglowego o wartości opałowej powyżej 24000 kj/kg do loco kotłowni Zamawiającego w Glinojecku
2018-08-23
brak danych
GLINOJECK Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa węgla kamiennego groszek typu 31.2 o wartości opałowej powyżej 25000 kj/kg do loco kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku
2018-08-01
brak danych
Trzebiechów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzebiechów
2018-07-23
brak danych
Ustka Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Sp. z o.o. w Ustce
2018-07-10
brak danych
Ustka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020- II postępowanie".
2018-06-22
brak danych
Ślesin Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
2018-06-19
brak danych
Ustka Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Pelnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020"
2018-06-06
brak danych
Jelcz-Laskowice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. BUDOWA MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ POMIĘDZY SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ŚR. 350 mm W DZIAŁCE NR 108/4 OBRĘB NOWY DWÓR A MIEJSCEM WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ ŚR.160 mm W DZIAŁCE NR 873 OBRĘB MINKOWICE OŁAWSKIE W GM. JELCZ-LASKOWICE
2018-05-29
brak danych
Solec Kujawski Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO W URZĄDZENIE HAKOWE.
2018-05-08
brak danych
Pysznica Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa rur i armatury wodociągowej do budowy wodociągu w rudniku nad Sanem
2018-04-26
brak danych
Solec Kujawski Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. "Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do komory awaryjnej w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej"
2018-04-25
brak danych
Twardogóra Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze
2018-04-11
brak danych
Trzebiechów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów
2018-04-09
brak danych
Trzebiechów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów ul.Ptasia, Lisia, Polna, Kukułcza.
2018-04-06
brak danych
Zaniemyśl Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego 13/2018
2018-03-30
brak danych
Dobre Miasto Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego
2018-03-14
brak danych
Twardogóra Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15
2018-03-06
brak danych
Sępólno Krajeńskie Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostarczenie używanego pojazdu ciężarowego bezpyłowego dwukomorowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.