eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. - przetargiZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
2019-05-15
Malbork Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 42 mieszkaniami przy ul. Pasteura w Malborku
2019-04-16
2019-04-25
Koronowo Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6m3
2019-04-15
2019-04-30
Lubaczów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej udowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenach budownictwa jednorodzinnego "Niemirowska I" i "Niemirowska II" w Lubaczowie - etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn; "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa"
2019-04-11
2019-04-26
Police Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Palmowej 13 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
2019-04-10
2019-04-25
Lubaczów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budowa sieci wodociągowej zasilającej teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Aster" w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa"
2019-04-08
2019-04-29
Pakosławice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach Budowa wodociągu rozdzielczego Goszowice-Reńska Wieś z odcinkiem do zbiornika wody czystej w Reńskiej Wsi (gmina Pakosławice)
2019-04-05
2019-04-26
Pakosławice Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś z PE DN110 (gmina Pakosławice)
2019-02-28
brak danych
Łobżenica Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp z o.o. Kredyt inwestycyjny długoterminowy na częściowe sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz Osada".
2018-09-12
2020-05-29
Nowogród Bobrzański Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim - 4

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-15
2019-04-23
Wolin Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dostawa używanej zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym.
2019-04-03
2019-04-15
Dobrodzień Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Wydobycie, odwodnienie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków "Lemna" w Dobrodzieniu wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem -etap II"
2019-03-31
2019-04-15
Piecki Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "Modernizacja gospodarki osadowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pieckach"
2019-03-28
2019-04-04
Kamień Krajeński Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych
2019-03-25
2019-04-02
Małkinia Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dostawa kostki brukowej, krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych
2019-03-25
2019-04-02
Sobótka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej O 200 metodą wykopów otwartych i metodą bezwykopową
2019-03-18
2019-04-03
Police Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
2019-03-15
2019-04-02
Police Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Palmowej 13 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
2019-03-14
2019-03-21
Stryków Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie Dostawa oleju napędowego
2019-03-14
2019-04-02
Słomniki Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice gmina Słomniki.
2019-03-13
2019-04-10
Stęszew Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budowa garażu trzystanowiskowego Stęszew, ul. Mosińska 15 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2019-03-13
2019-03-20
Kamionek Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku z opcją wykupu
2019-03-07
2019-03-22
Sobótka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę, studni betonowych fi 1000 w związku z inwestycją Księginice Małe
2019-02-26
2019-03-14
Białogard Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wykonywanie robót zduńskich w lokalach stanowiących zasób komunalny miasta Białogard, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2019-02-26
2019-03-15
Ożarów Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie zakup paliw płynnych
2019-02-20
2019-03-07
Police Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 233 przy ul. Palmowej 2,4 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
2019-02-14
2019-02-22
Chełmiec Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakup materiałów kamiennych przez ZGKiM w Chełmcu na drogi gminne 2019
2019-02-11
2019-02-25
Piecki Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy oraz pompowni II stopnia, wraz z zagospodarowaniem terenu"
2019-02-07
2019-02-15
Żurawia Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi Zakup paliw płynnych do samochodów, pojazdów, ciągników, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi gm. Biała Rawska
2019-02-04
2019-02-11
Malbork Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-24
brak danych
Sobótka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę, studni betonowych fi 1000 w związku z inwestycją Księginice Małe
2019-04-17
brak danych
Chełmiec Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dostawy betonu drogowego B-30 oraz innych rodzajów betonu na potrzeby ZGKiM Chełmiec na 2019 r.
2019-04-17
brak danych
Stęszew Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Budowa garażu trzystanowiskowego Stęszew, ul. Mosińska 15 na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy ".
2019-04-05
brak danych
Stryków Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie Dostawa oleju napędowego
2019-04-05
brak danych
Piecki Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy oraz pompowni II stopnia, wraz z zagospodarowaniem terenu"
2019-03-27
brak danych
Police Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 233 przy ul. Palmowej 2,4 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
2019-03-26
brak danych
Małkinia Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku użyteczności publicznej wraz z kompleksem mieszkalnym oraz budynku biurowego zarządzanych przez ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej
2019-03-21
brak danych
Białogard Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wykonywanie robót zduńskich w lokalach stanowiących zasób komunalny miasta Białogard, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
2019-03-20
brak danych
Chełmiec Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakup materiałów kamiennych przez ZGKiM w Chełmcu na drogi gminne 2019
2019-03-18
brak danych
Orzesze Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze"
2019-03-08
brak danych
Żurawia Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi Dostawa paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych, równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
2019-03-08
brak danych
Lubaczów Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Poprawa efektywności energetycznej budynku usług medycznych w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1
2019-02-28
brak danych
Malbork Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu - zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.
2019-02-27
brak danych
Police Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I
2019-02-20
brak danych
Mońki Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Monkach, będąca własnością Zakładu Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. zo.o.
2019-02-15
brak danych
Śmigiel Dostawy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2019 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o."
2019-02-14
brak danych
Malbork Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.
2019-02-11
brak danych
Police Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Świadczenie usług porządkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części. CZĘŚĆ III - Świadczenie usług porządkowych w nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM, obejmujących Rejon III CZĘŚĆ V - Świadczenie usług porządkowych w nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM, obejmujących Rejon V CZĘŚĆ VI - Świadczenie usług porządkowych w nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM, obejmujących Rejon VI CZĘŚĆ VII - Świadczenie usług porządkowych w nieruchomościach administrowanych przez ZGKiM, obejmujących Rejon VII
2019-02-11
brak danych
Słomniki Usługi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ponowne postępowanie naOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2019 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2019-01-30
brak danych
Sobótka Roboty budowlane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" Drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlane, z podziałem na części zgodnie z projektem budowlanym Z podziałem na części1. Adaptacja magazynu na garaż. 2. Budowa magazynu. 3. Rozbudowa budynku administracyjnego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.