eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - przetargiWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-18
2017-02-06
Wrocław Roboty budowlane Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU NR 8.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-10
2017-01-18
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH
2016-12-23
2017-01-11
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WYROBÓW CUKIERNICZYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-12-05
2016-12-13
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO NA KRYTEJ PŁYWALNI WSOWL ORAZ OBSŁUGI TECHNICZNEJ BASENU I STACJI UZDATNIANIA WODY
2016-11-30
2016-12-12
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA POTRZEBY ZAMIERZEŃ PROMOCYJNYCH WSOWL POSTĘPOWANIE II
2016-11-29
2016-12-08
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki USŁUGA KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW AWARYJNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W WSOWL W LATACH 2017-2019
2016-11-28
2016-12-07
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY WSOWL W 2017 R.
2016-11-22
2016-12-02
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP SPRZĘTU RTV, FOTOGRAFICZNEGO, MUZYCZNEGO I NAGŁOŚNIENIOWEGO
2016-11-07
2016-11-21
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-11-07
2016-11-22
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH I PRZETWORÓW Z RYB NA POTRZEBY WSOWL W 2017 R.
2016-10-28
2016-11-14
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYROBÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA FUNKCJONOWANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH I INTROLIGATORSKICH DLA DRUKARNI
2016-10-25
2016-11-15
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-10-13
2016-10-26
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY WSOWL
2016-10-11
2016-10-25
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki OKRESOWA KONSERWACJA I BIEŻĄCA NAPRAWA KSEROKOPIAREK TYPU OCE UŻYTKOWANYCH PRZEZ WSOWL WE WROCŁAWIU
2016-10-03
2016-10-24
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-09-28
2016-10-17
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki WYKONANIE PROJEKTÓW ZAMIENNYCH DLA PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 20 NA BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO ORAZ BUDYNKU NR 21 NA BUDYNEK LABORATORIUM nr sprawy WNP/560/PN/2016
2016-09-28
2016-10-12
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI RÓŻNYCH DO BUDYNKU NR.7
2016-09-28
2016-10-13
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO, GASTRONOMICZNEGO, ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH CATERINGOWYCH, ARTYKUŁÓW PAPIEROWYCH I FOLIOWYCH
2016-08-23
2016-09-06
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI - postępowanie 2
2016-08-23
2016-09-08
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH
2016-08-12
2016-08-23
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DRUKOWANYCH

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-16
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WARZYW I OWOCÓW NA POTRZEBY WSOWL W 2017 R.
2017-01-11
brak danych
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki USŁUGA KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW AWARYJNYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W WSOWL W LATACH 2017-2019
2017-01-03
brak danych
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO NA KRYTEJ PŁYWALNI WSOWL ORAZ OBSŁUGI TECHNICZNEJ BASENU I STACJI UZDATNIANIA WODY
2016-12-28
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP SPRZĘTU RTV, FOTOGRAFICZNEGO, MUZYCZNEGO I NAGŁOŚNIENIOWEGO
2016-12-27
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH I PRZETWORÓW Z RYB NA POTRZEBY WSOWL W 2017 R.
2016-12-19
brak danych
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki WYKONANIE PROJEKTÓW ZAMIENNYCH DLA PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 20 NA BUDYNEK KULTU RELIGIJNEGO ORAZ BUDYNKU NR 21 NA BUDYNEK LABORATORIUM
2016-12-15
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-12-15
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP SPRZĘTU ŻYWNOŚCIOWEGO, GASTRONOMICZNEGO, ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH CATERINGOWYCH, ARTYKUŁÓW PAPIEROWYCH I FOLIOWYCH
2016-12-08
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r.
2016-11-25
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2017r
2016-11-23
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki OKRESOWA KONSERWACJA I BIEŻĄCA NAPRAWA KSEROKOPIAREK TYPU OCE UŻYTKOWANYCH PRZEZ WSOWL WE WROCŁAWIU
2016-11-17
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI RÓŻNYCH DO BUDYNKU NR.7
2016-11-16
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY WSOWL
2016-09-19
brak danych
Wrocław Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DRUKOWANYCH
2016-09-16
brak danych
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr sprawy WNP/480/PN/2016 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO
2016-09-07
brak danych
Wrocław Usługi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTYCJI PT. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU NR 106 Postępowanie II nr sprawy WNP/PO/434/2016
2016-08-04
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki OPRACOWANIE ARANŻACJI POMIESZCZEŃ WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI BIUROWYCH DO BUDYNKU NR 7 NR SPRAWY WNP/414/PN/2016
2016-06-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWEJ, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU NR 7 W KOMPLEKSIE NR 2845 W WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU nr sprawy WNP/50/PO/2015
2016-06-08
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH GRUPY II NA POTRZEBY ŻYWIENIA W 2016 r. nr sprawy WNP/326/PN/2016
2016-06-06
brak danych
Wrocław Dostawy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI RÓŻNYCH NA POTRZEBY UCZELNI nr sprawy WNP/206/PN/2016 o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.