eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wójt Gminy w Dębicy

Wójt Gminy w Dębicy - przetargiWójt Gminy w Dębicy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
2018-04-23
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa drogi gminnej nr 106397R o dł. 349 mb oraz budowa drogi gminnej klasy D o dł. 1137 mb w ramach zadania: ALTERNATYWNY DOJAZD DO DRÓG SERWISOWYCH I POWIATOWYCH W BRZEŹNICY I PASZCZYNIE.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wójt Gminy w Dębicy
Wójt Gminy w Dębicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-27
2018-04-11
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa chodnika w kierunku "Góry Śmierci" w m. Brzeźnica.
2018-03-20
2018-04-04
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY DĘBICA ORAZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018.
2018-02-13
2018-02-22
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Dostawa kruszywa wraz z transportem i rozścieleniem, do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w 2018r.
2018-02-02
2018-02-19
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie.
2018-01-02
brak danych
Dębica Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębica w roku 2018
2017-12-13
2017-12-21
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Paszczyna
2017-11-30
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. LatoszynCzęść 1. Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. Latoszyn
2017-11-28
2017-12-14
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 106298R Pustynia-Paszczyna.
2017-11-14
2017-11-29
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie
2017-10-30
brak danych
Dębica Wójt Gminy w Dębicy Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica.
2017-10-23
2017-10-31
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2017/2018
2017-10-05
2017-10-20
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnicy - ul. Polna i Sadowa
2017-09-29
brak danych
Dębica Wójt Gminy w Dębicy "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica" - Roboty uzupełniające.
2017-09-29
2017-10-16
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego- etap I. Zadanie 3: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Zawada. Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Dębica: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie.
2017-09-28
brak danych
Dębica Wójt Gminy w Dębicy Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie drogownictwa.
2017-09-22
2017-10-09
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa parku rekreacyjnego w Pustkowie
2017-09-11
2017-09-19
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Dębica w okresie od 02.10.2017 - 31.12.2018
2017-08-16
2017-08-31
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury wraz z remizą OSP w Nagawczynie
2017-07-26
2017-08-10
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remont drogi tzw. "Trakt Królewski" dz. nr ewid. 288, 286, 112 w km 0+250-1+450 w miejscowości Podgrodzie.
2017-07-25
2017-08-02
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I. Zadanie 4: Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Zawada - INSPEKTOR NADZORU; Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Dębica: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wójt Gminy w Dębicy
Wójt Gminy w Dębicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-11
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie.
2018-03-28
brak danych
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Dostawa kruszywa wraz z transportem i rozścieleniem, do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dębica w 2018r.
2018-01-19
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębica w roku 2018.
2018-01-18
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 106298R Pustynia-Paszczyna.
2018-01-02
brak danych
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Paszczyna
2017-12-20
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie 2017/2018.
2017-12-05
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie drogownictwa.
2017-12-05
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica.
2017-11-30
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnicy - ul. Polna i Sadowa.
2017-11-06
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa parku rekreacyjnego w Pustkowie.
2017-10-30
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa i przebudowa 4 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Dębica w miejscowościachBrzeźnica, Podgrodzie, Zawada i Latoszyn.
2017-10-25
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I. Zadanie 4Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Zawada - INSPEKTOR NADZORU; Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Gminy DębicaRozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie.
2017-10-05
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury wraz z remizą OSP w Nagawczynie.
2017-10-05
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Dębica w okresie od 02.10.2017 - 31.12.2018
2017-08-30
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remont drogi tzw. "Trakt Królewski" dz. nr ewid. 288, 286, 112 w km 0+250-1+450 w miejscowości Podgrodzie
2017-07-12
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Realizacja Funduszu sołeckiego w zakresu drogownictwa w tym remonty, usługi i zakupy
2017-05-25
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębica, w ramach zadania"Chodniki i drogi"
2017-04-20
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. LatoszynCzęść 1. Budowa drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. Latoszyn; Część 2. Przebudowa sieci infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z budowaną drogą gminną klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00-0+646,84 w m. Latoszyn.
2017-04-12
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębica. Część I - Docieplenie Budynku B przy Zespole Szkół w Głobikowej; Część II - Docieplenie budynku B przy Zespole Szkół w Stasiówce; Część III - Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. i c.w.u. , opraw oświetleniowych oraz docieplenia i hydroizolacji fundamentów w budynku Remizy OSP w Pustkowie - Strachowie; Część IV - Docieplenie budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Latoszynie wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania istniejącej kotłowni gazowej; Część V - Docieplenie oraz wymiana źródła ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku Remizy OSP w Pustyni.
2017-04-12
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa odcinka drogi D2 - Etap I w km 0+167-0+320 w miejscowości Zawada w ramach zadania pn."Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wójt Gminy w Dębicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.