eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wójt Gminy w Dębicy

Wójt Gminy w Dębicy - przetargiWójt Gminy w Dębicy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-24
2016-06-09
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Część 1. Przebudowa boiska rekreacyjnego przy ZS w Brzeźnicy-Woli, Część 2. Przebudowa boiska sportowego przy ZS w Paszczynie, Część 3. Przebudowa boiska sportowego przy ZS w Stasiówce, w ramach zadań- Program przebudowy szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dębica w miejscowościach Latoszyn i Paszczyna, oraz Przebudowa boiska w Brzeźnicy-Woli.
2016-05-19
2016-06-06
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA
2016-05-17
2016-06-01
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Część 1. Zabezpieczenie drogi gminnej nr 68 przy osuwisku w m. Gumniska. Część 2. Zabezpieczenie osuwiska w m. Stobierna obok wyciągu narciarskiego - dz. nr ewidencyjny 587-4, 597-3.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wójt Gminy w Dębicy
Wójt Gminy w Dębicy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-10
2016-05-25
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remont drogi od P. Buszek w kier. Grabówki dz. nr ewid 68 w km 0+100 - 1+200 i 1+260-1+700 w miejscowości Gumniska
2016-04-26
2016-05-12
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole publiczne w Pustkowie
2016-04-20
2016-05-09
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie-Osiedlu
2016-03-10
2016-03-25
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leszczynowej w m. Brzeźnica
2016-03-09
2016-03-24
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna
2016-01-21
2016-01-29
Dębica dostawy Wójt Gminy w Dębicy Zakup kruszywa (pospółki, otoczaka, piasku kopanego płukanego, piasku kopanego, mieszanki kruszyw) do remontu nawierzchni dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębica w roku 2016
2016-01-19
2016-01-27
Dębica usługi Wójt Gminy w Dębicy Usługi transportowe materiałów sypkich wraz z rozścieleniem samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej ładowności minimum 12 Mg na terenie Gminy Dębica w roku 2016
2016-01-05
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębica w roku 2016
2015-12-09
2015-12-17
Dębica usługi Wójt Gminy w Dębicy Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica
2015-12-02
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
2015-11-16
2015-11-25
Dębica dostawy Wójt Gminy w Dębicy Modernizacja sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica-
2015-10-28
2015-11-12
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 1568 w miejscowości Braciejowa w km 0+080
2015-09-28
2015-10-07
Dębica usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie zimowym 2015-2016
2015-09-28
2015-10-07
Dębica usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie drogi gminnej kier. Laskowa w miejscowości Stobierna na dł. ok. 3,5 km w ramach zadaniaZimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie zimowym 2015-2016
2015-09-09
2015-09-24
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa sali gimnastycznej 15 x 24 przy Zespole Szkół w Głobikowej
2015-08-07
2015-08-24
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna
2015-07-30
2015-08-18
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą w Pustkowie-Osiedlu
2015-07-28
2015-08-17
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Głobikowej
2015-07-16
2015-07-31
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Gumniska km 4+839,70-5+002,00 i Braciejowa km 6+550,00-6+852,50 w ramach zadania-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1301R Latoszyn - Braciejowa w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa-.
2015-06-02
2015-06-17
Dębica roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Dębica

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wójt Gminy w Dębicy
Wójt Gminy w Dębicy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Leszczynowej w m. Brzeźnica
2016-04-20
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna
2016-02-17
brak danych
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Zakup kruszywa (pospółki, otoczaka, piasku kopanego płukanego, piasku kopanego, mieszanki kruszyw) do remontu nawierzchni dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębica w roku 2016
2016-02-17
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Usługi transportowe materiałów sypkich wraz z rozścieleniem samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej ładowności minimum 12 Mg na terenie Gminy Dębica w roku 2016
2016-01-14
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Świadczenie usług w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębica w roku 2016
2016-01-05
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębica
2015-12-10
brak danych
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Modernizacja sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica
2015-12-09
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
2015-12-02
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie drogi gminnej kier. Laskowa w miejscowości Stobierna na dł. ok. 3,5 km w ramach zadaniaZimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie zimowym 2015-2016
2015-11-19
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 1568 w miejscowości Braciejowa w km 0+080
2015-11-10
brak danych
Dębica Usługi Wójt Gminy w Dębicy Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica w sezonie zimowym 2015-2016
2015-10-19
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa sali gimnastycznej 15 x 24 przy Zespole Szkół w Głobikowej
2015-09-23
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa drogi gminnej łączącej skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1298R w m. Nagawczyna
2015-09-10
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Głobikowej
2015-08-24
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Gumniska km 4+839,70-5+002,00 i Braciejowa km 6+550,00-6+852,50 w ramach zadania-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1301R Latoszyn - Braciejowa w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa-
2015-06-29
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Dębica
2015-05-19
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Remont, naprawa i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębica, finansowane z budżetu Gminy Dębica oraz Funduszu Sołeckiego w roku 2015
2015-04-22
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Latoszynie
2015-04-20
brak danych
Dębica Roboty budowlane Wójt Gminy w Dębicy 1. Remont drogi kierunek P. Ozga, P. Sypel, P. Kłusek dz. nr ewid. 108/2 w miejscowości Stobierna w km 0+000-1+500 . 2. Remont drogi kierunek Kopaliny pod Dębicę dz. nr ewid 726, 727, 434 w miejscowości Gumniska w km 0+300-1+700 .
2015-03-19
brak danych
Dębica Dostawy Wójt Gminy w Dębicy Zakup kruszywa (pospółki, otoczaka, piasku kopanego płukanego, piasku kopanego, mieszanki kruszyw) do remontu nawierzchni dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębica w roku 2015

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wójt Gminy w Dębicy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.