eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wójt Gminy Ujazd

Wójt Gminy Ujazd - przetargiWójt Gminy Ujazd - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-17
2019-08-05
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w miejscowości Ujazd
2019-07-16
2019-08-05
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wójt Gminy Ujazd
Wójt Gminy Ujazd - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-04
2019-07-19
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ujazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku dawnej zlewni mleka
2019-07-04
2019-07-15
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd "Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Ujazd oraz ich hotelowanie"
2019-05-30
2019-06-12
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd"
2019-05-27
2019-06-14
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-04-29
2019-05-10
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu"
2019-03-28
2019-04-09
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ujazd tj. Budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie"
2019-03-26
2019-04-05
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup, dostawa i montaż mebli i urządzeń zaplecza gastronomicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd
2019-02-21
2019-03-11
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ujazd tj. Budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz Świetlicy Wiejskiej
2018-12-07
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.
2018-11-28
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.
2018-11-05
2018-11-14
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019
2018-10-16
2018-10-30
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na lata 2019 - 2020
2018-10-15
2018-10-30
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz"
2018-10-03
2018-10-23
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.
2018-09-20
2018-10-05
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2018-09-20
2018-10-01
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018-09-19
2018-10-04
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz
2018-08-30
2018-09-11
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"
2018-08-29
2018-09-12
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd
2018-08-20
2018-08-29
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI i NFOŚIGW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wójt Gminy Ujazd
Wójt Gminy Ujazd - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-18
brak danych
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pod nazwą"Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd".
2019-07-10
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościachUjazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-06-21
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd "Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu"
2019-05-08
brak danych
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup, dostawa i montaż mebli i urządzeń zaplecza gastronomicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą"Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd".
2019-04-26
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ujazd tj. Budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie
2019-04-16
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ujazd tj. Budynku Urzędu Gminy w Ujeździe oraz Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie"
2018-12-17
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018-11-30
brak danych
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Zakup energii elektrycznej dla Gminy Ujazd na rok 2019
2018-11-08
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6 600 000, 00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2018-09-19
brak danych
Ujazd Dostawy Wójt Gminy Ujazd Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd
2018-09-13
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa ulicy Pasikonika w Ujeździe prowadząca do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego "Mikrokosmos
2018-09-13
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa ulicy Łąkowej w Ujeździe
2018-05-18
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa dróg w miejscowościach Sangrodz i Zaosie, Część I Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz, Część II Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie.
2018-04-27
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa ul. Zagajnikowej w miejscowości Ujazd
2018-04-26
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa dróg w miejscowości Ujazd, Część I Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd, Część II Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Ujazd
2018-04-23
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk
2018-04-23
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów wraz z budową oświetlenia boisk
2018-04-19
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowościach Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd
2018-02-22
brak danych
Ujazd Roboty budowlane Wójt Gminy Ujazd Termomodernizacja i remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dębniak
2018-01-10
brak danych
Ujazd Usługi Wójt Gminy Ujazd Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pnBudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wójt Gminy Ujazd
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.