eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargiWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-16
2020-04-06
Kielce Roboty budowlane Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-17
brak danych
Kielce Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług asysty technicznej, konserwacji i utrzymania Systemu PROKOMP, eksploatowanego przez Zamawiającego.
2020-03-10
2020-03-19
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania badania pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+"
2020-03-09
2020-03-17
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2020 roku w województwie świętokrzyskim.
2020-03-06
2020-03-17
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MASZYN BIUROWYCH
2020-02-18
2020-02-26
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA WYKONANIA I DOSTAWY DWUJĘZYCZNEGO (POLSKO-ANGIELSKIEGO) ALBUMU
2020-02-17
2020-03-04
Kielce Roboty budowlane Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
2019-12-23
2020-01-08
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2019-12-23
2020-01-09
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa kompleksowej organizacji konferencji oraz przyjazdowej misji gospodarczej
2019-12-20
2020-01-08
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego aktualizacja Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+ poprzez opracowanie dokumentu - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+wraz z wydrukiem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
2019-11-27
2019-12-05
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DRUK WYDAWNICTW PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: ŚWIĘTOKRZYSKI PASZPORT TURYSTYCZNY ORAZ ZESTAW 10 ULOTEK TEMATYCZNYCH
2019-10-31
2019-11-12
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
2019-10-28
2019-11-06
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
2019-10-28
2019-11-06
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych
2019-10-15
2019-10-23
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług ubezpieczeniowych obejmujących mienie tworzące Regionalną Sieć Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności
2019-09-26
2019-10-04
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa sprzętu komputerowego
2019-09-18
2019-09-26
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
2019-09-17
2019-09-26
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
2019-09-11
2019-09-20
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego badanie pn.: Ocena Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020".
2019-09-11
2019-09-19
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020
2019-08-30
2019-09-11
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług asysty technicznej, konserwacji i utrzymania Systemu PROKOMP, eksploatowanego przez Zamawiającego
2020-01-31
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa kompleksowej organizacji konferencji oraz przyjazdowej misji gospodarczej
2020-01-17
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DRUK WYDAWNICTW PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGOŚWIĘTOKRZYSKI PASZPORT TURYSTYCZNY ORAZ ZESTAW 10 ULOTEK TEMATYCZNYCH
2019-12-13
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
2019-12-09
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych
2019-12-04
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim
2019-10-31
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Świadczenie usług ubezpieczeniowych obejmujących mienie tworzące Regionalną Sieć Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności
2019-10-29
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
2019-10-23
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego badanie pn.Ocena Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020".
2019-10-22
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020
2019-10-18
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
2019-10-14
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z migracją danych oraz asystą techniczną
2019-10-14
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych w tym kontekście, wśród przedsiębiorców we wskazanych sektorach gospodarki województwa świętokrzyskiego
2019-10-03
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa zaprojektowania, wykonania kalendarzy na rok 2020 wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego.
2019-10-01
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ORGANIZACJA I OBSŁUGA WYJAZDU STUDYJNEGO DO WŁOCH
2019-09-19
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
2019-09-09
brak danych
Kielce Dostawy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO I TURYSTYKĘ ROWEROWĄ
2019-09-03
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa wykonania kalendarzy na 2020 rok wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego
2019-08-02
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Usługa przeprowadzenia badania pn. "Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim " - na podstawie opinii przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej"
2019-08-01
brak danych
Kielce Usługi Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.