Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Województwo Śląskie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-29
2014-09-09
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska dla maksymalnie 250 osób, podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego na terenie Beskidów w obrębie województwa śląskiego
2014-08-29
2014-09-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Druk i dostawa plakatów na potrzeby realizacji zadań projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2014-08-28
2014-09-05
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego
2014-08-26
2014-09-03
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dworcowej
2014-08-13
brak danych
Katowice Roboty budowlane Województwo Śląskie Roboty budowlane w budynku przy ul. Ligonia

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Katowice usługi Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D).
2006-02-28
brak danych
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dokończenie realizacji lekkiego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.
2006-01-20
brak danych
Katowice roboty budowlane Województwo Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie (projekt wykonawczy) zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową-modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia.

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-18
2014-08-26
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Terenów Wiejskich - PROW
2014-08-18
2014-08-26
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska
2014-08-12
2014-08-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na potrzeby projektu systemowegoMam zawód - mam pracę w regionie
2014-08-12
2014-08-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego dla wybranego obszaru województwa śląskiego
2014-08-11
2014-08-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, wartości prawa służebności przesyłu ustanowionego na nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
2014-08-04
2014-08-12
Katowice usługi Województwo Śląskie Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla Lokalnych Grup Działania z województwa śląskiego do województwa dolnośląskiego dla maksymalnie 35 osób
2014-08-01
2014-08-11
Katowice usługi Województwo Śląskie Przygotowanie i przeprowadzenie usługi edukacyjnej
2014-08-01
2014-08-13
Katowice usługi Województwo Śląskie Określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 208, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolityDz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
2014-08-01
2014-08-13
Katowice usługi Województwo Śląskie Określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Kamieńcu i Zbrosławicach, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolityDz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
2014-07-31
2014-08-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Określenie, w formie operatu szacunkowego, wartości nieruchomości gruntowej, położnej w Rybniku dla ustalenia odszkodowania na rzecz Województwa Śląskiego za przejętą z mocy prawa działkę gruntu wydzieloną w trakcie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2014-07-25
2014-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie dwóch badań CATI wśród mieszkańców województwa śląskiego w ramach projektu Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim
2014-07-25
2014-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie dwóch badań CATI w ramach prowadzenia prac monitoringowych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+
2014-07-23
2014-07-31
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa druku na potrzeby promocji i dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - MAGRA Wilhelm&Wspólnicy, ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik)
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - VECTOR, ul. Bielska 29, 40-749 Katowice)
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - XEMAR, ul. Grunwaldzka 99, Jaworzno)
2014-07-21
2014-07-29
Katowice usługi Województwo Śląskie Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej plenerowej imprezy masowej dla minimum 5000 osób
2014-07-15
2014-07-23
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa druku publikacji
2014-07-11
2014-07-21
Katowice usługi Województwo Śląskie Świadczenie usług telefonii komórkowej
2014-07-10
2014-07-18
Katowice usługi Województwo Śląskie Przygotowanie i przeprowadzenie usługi edukacyjnej

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-08-29
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego, graficznego oraz dostawy albumu dotyczącego efektów realizacji EFS na Śląsku
2014-08-27
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 208, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolityDz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
2014-08-27
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Określenie wartości rynkowej zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Kamieńcu i Zbrosławicach, stanowiących własność Województwa Śląskiego w nieodpłatnym użytkowaniu Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice, w formie operatu szacunkowego, w tym z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolityDz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm)
2014-08-27
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa druku publikacji
2014-08-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2014-08-13
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa druku wydawnictw promocyjnych
2014-08-06
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego
2014-07-31
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Powiatowego Dnia Pszczelarzy w Żywcu
2014-07-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego
2014-07-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa odbioru nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych przez Województwo Śląskie w ramach POIiŚ 7.1-47 pn.Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez WojewództwaMałopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie
2014-07-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
2014-07-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa druku z opracowaniem projektów graficznych, składem, łamaniem i dostawą
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wypożyczenie namiotu
2014-07-22
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie usługa organizacji 6 szkoleń związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-07-21
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23a dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu
2014-07-18
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w Bielsku-Białej
2014-07-08
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wyceny, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w obrębie Górki Wielkie gmina Brenna, obrębie 0007 gmina Żywiec oraz w Lublińcu
2014-07-04
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa artykułów promocyjnych
2014-07-03
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zebrzydowicach dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.