eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Śląskie

Województwo Śląskie - przetargiWojewództwo Śląskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-21
2016-10-31
Katowice Usługi Województwo Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego.
2016-10-21
2016-10-31
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska dla maksymalnie 200 osób podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
2016-10-21
2016-10-31
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śl. do roku 2030"
2016-10-21
2016-11-02
Katowice Usługi Województwo Śląskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016-10-20
2016-10-28
Katowice Dostawy Województwo Śląskie zakup i dostawa papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
2016-10-19
2016-10-27
Katowice Usługi Województwo Śląskie Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2016-10-19
2016-10-31
Katowice Usługi Województwo Śląskie Druk kalendarzy
2016-10-18
2016-10-26
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska na terenie miasta Ustroń

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Katowice usługi Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D).
2006-02-28
brak danych
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dokończenie realizacji lekkiego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.
2006-01-20
brak danych
Katowice roboty budowlane Województwo Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie (projekt wykonawczy) zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową-modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-12
2016-10-20
Katowice Usługi Województwo Śląskie Świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
2016-10-11
2016-10-19
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli
2016-10-05
2016-10-13
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli biurowych/obrotowych krzeseł biurowych
2016-10-05
2016-10-17
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa artykułów promocyjnych - zgodnie z zakresami
2016-09-29
2016-10-10
Katowice Usługi Województwo Śląskie Druk kalendarzy
2016-09-27
2016-10-05
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa regałów archiwalnych (przesuwnych i stacjonarnych)
2016-09-26
2016-10-04
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie opracowania "Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instrukcją prowadzenia składowiska zlokalizowanego w Pyskowicach-Zaolszanach przy ul. Wrzosowej 20A - kwatery III i IV", zwanego dalej "Ekspertyzą".
2016-09-22
2016-09-30
Katowice Usługi Województwo Śląskie Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
2016-09-06
2016-09-14
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego - zgodnie z zakresami
2016-08-25
2016-09-05
Katowice Usługi Województwo Śląskie Przedmiotem umowy jest usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnychulotek, plakatów (dot. zadania 1) oraz Przewodnika i kopert (dot. zadania 2) wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem, łamaniem i dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach.
2016-08-24
2016-09-01
Katowice Usługi Województwo Śląskie Druk i dostawa ulotek oraz broszur
2016-07-27
2016-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługi polegające na przeprowadzeniu badań CATI
2016-07-27
2016-08-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa edukacyjna polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu językowego
2016-07-27
2016-08-05
Katowice usługi Województwo Śląskie usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2016-07-27
2016-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska dla maksymalnie 60 osób, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla uczestników szkolenia w terminie 28-29 września 2016 r
2016-07-27
2016-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
2016-07-27
2016-08-05
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostarczenie systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016-07-27
2016-08-05
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2016-07-27
2016-08-04
Katowice usługi Województwo Śląskie Organizacja konferencji związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2016-07-26
2016-08-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługi poligraficzne - teczki ekskluzywne

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-19
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa mebli biurowych
2016-10-19
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2016-10-18
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2016-10-11
brak danych
Katowice Województwo Śląskie Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnychulotek, plakatów (dot. zadania 1) oraz Przewodnika i kopert (dot. zadania 2) wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem, łamaniem i dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach.
2016-10-07
brak danych
Katowice Województwo Śląskie Zakup pakietu świadczeń promocyjno-reklamowych w ramach przyznania tytułu Współgospodarza VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2016-10-06
brak danych
Katowice Województwo Śląskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016-10-06
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska dla maksymalnie 60 osób, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla uczestników szkolenia w terminie 28-29 września 2016 r.
2016-10-06
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2016-09-28
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Organizacja konferencji związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2016-09-23
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostarczenie systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016-09-20
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługi polegające na przeprowadzeniu badań CATI
2016-09-09
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Zakup usługi asysty technicznej
2016-09-08
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
2016-09-01
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Przygotowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020
2016-08-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Poradnik dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2016-08-11
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie opracowania pod nazwą Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe, obejmującego inwentaryzację i audyt nieczynnych tras kolejowych w województwie śląskim wraz z koncepcją przebiegu tras rowerowych
2016-08-11
brak danych
Katowice Województwo Śląskie usługa pocztowa
2016-08-05
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych Śląskie. Tu rozmawiamy skierowanych do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego - podczas wydarzeń społeczno-kulturalnych - których celem jest zapoznanie z tematyką partycypacji społecznej w województwie śląskim oraz wiedzą o regionie i potencjałem jego mieszkańców
2016-07-27
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego
2016-07-25
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ubezpieczeniem (OC, AC, NNW, Assistance, zielona karta) na okres 12 miesięcy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Śląskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.