Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Województwo Śląskie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-30
2015-04-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
2015-03-27
2015-04-08
Katowice usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków podczas spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
2015-03-27
2015-04-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego w zakresie dot. wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu systemowegoŚląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
2015-03-26
2015-04-03
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego - niszczarek
2015-03-26
2015-04-09
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, druku oraz dostawy albumu Śląskie do przodu! Silesia fast forward! dotyczącego efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2015-03-12
brak danych
Katowice Roboty budowlane Województwo Śląskie Roboty budowlane związane z renowacją Sli Sejmu Ślaskiego

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Katowice usługi Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D).
2006-02-28
brak danych
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dokończenie realizacji lekkiego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.
2006-01-20
brak danych
Katowice roboty budowlane Województwo Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie (projekt wykonawczy) zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową-modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia.

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-20
2015-03-30
Katowice usługi Województwo Śląskie Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 w województwie śląskim
2015-03-20
2015-03-30
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatów szacunkowych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku oraz prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
2015-03-19
2015-03-27
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa druku publikacji zawierającej raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wraz z opracowaniem projektu graficznego, składem i dostawą
2015-03-18
2015-03-26
Katowice usługi Województwo Śląskie Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Austrii dla maksymalnie 45 osób
2015-03-18
2015-03-26
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów
2015-03-16
2015-03-24
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska podczas Regionalnego Forum Liderów Odnowy Wsi
2015-03-16
2015-03-24
Katowice usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków podczas spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
2015-03-13
2015-03-23
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska dla 25 osób podczas warsztatów roboczych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, na terenie miasta Szczyrk (województwo śląskie)
2015-03-13
2015-03-23
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Istebnej oraz wartości rynkowej prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
2015-03-11
2015-03-19
Katowice usługi Województwo Śląskie Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie
2015-03-10
2015-03-18
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa druku publikacji raportów z badań realizowanych w ramach projektu Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim wraz z opracowaniem projektu graficznego, korektą, składem i dostawą
2015-03-09
2015-03-19
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego - niszczarek
2015-03-09
2015-03-18
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa i montaż mebli biurowych
2015-03-09
2015-03-17
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7
2015-03-03
2015-03-17
Katowice usługi Województwo Śląskie Opracowanie merytoryczne Biuletynu Informacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie śląskim
2015-02-25
2015-03-10
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
2015-02-25
2015-03-06
Katowice usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Górkach Wielkich, gmina Brenna
2015-02-24
2015-03-12
Katowice usługi Województwo Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015
2015-02-23
2015-03-03
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku oraz dostawa broszur informacyjnych nt. Lista Odmian Zalecanych do uprawy w Województwie Śląskim na rok 2015 oraz biuletynów Wyniki 2014. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze
2015-02-18
2015-02-26
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska

Zobacz wiecej

Województwo Śląskie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-30
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Ogłoszenia prasowe w 2015 r.
2015-03-26
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska podczas Regionalnego Spotkania Lokalnych Grup Działania Województwa Śląskiego w ramach sieci Silesian Leader Network na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury, zaplanowanego w terminie 26-27 marca 2015 r
2015-03-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Górkach Wielkich, gmina Brenna
2015-03-20
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów promocyjnych dla projektu POIiŚ nr 7.1-47 pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez WojewództwaMałopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie
2015-03-18
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatów szacunkowych, nieruchomości - lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prawa służebności gruntowej w Jastrzębiu - Zdroju
2015-02-27
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych
2015-02-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na rok 2015
2015-02-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11 a
2015-01-14
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Zakup biletów lotniczych na potrzeby zamawiającego - zamówienia uzupełniające
2014-12-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa reklamowo-promocyjna (zakup pakietu sponsorskiego) w ramach organizowanej na terenie Województwa Śląskiego Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy
2014-12-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa reklamowo-promocyjna (zakup pakietu sponsorskiego) w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK 2014
2014-12-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa reklamowo-promocyjna (zakup pakietu sponsorskiego) podczas trwania akcji promocyjnej produktu regionalnego w pociągach relacji Warszawa-Wiedeń-Warszawa
2014-12-22
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa i montaż mebli biurowych
2014-12-19
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Opracowanie dokumentacji pt. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie.
2014-12-17
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych i papieru
2014-12-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - MAGRA Wilhelm&Wspólnicy, ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik)
2014-12-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - VECTOR, ul. Bielska 29, 40-749 Katowice)
2014-12-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa konserwacji kserokopiarek wraz z wymianą części ulegających naturalnemu zużyciu podczas ich eksploatacji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją Dostawcy - XEMAR, ul. Grunwaldzka 99, Jaworzno)
2014-12-16
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Szkocji dla maksymalnie 30 osób
2014-12-16
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania materiału filmowego (spotu reklamowego) i materiału dźwiękowego przeznaczonego do emisji w środkach masowego przekazu (Internet, TV, rozgłośnie radiowe), zapowiadającego Święto Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADĘ 2015

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.