eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Śląskie

Województwo Śląskie - przetargiWojewództwo Śląskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
2015-09-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska
2015-08-28
2015-09-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa restauracyjna - Forum Sołtysów 2015
2015-08-26
2015-09-03
Katowice dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
2015-08-26
2015-09-03
Katowice usługi Województwo Śląskie Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Funduszach Europejskich wraz z piknikiem dla mieszkańców województwa śląskiego i uczestników rajdu
2015-08-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania danych statystycznych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Katowice usługi Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D).
2006-02-28
brak danych
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dokończenie realizacji lekkiego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.
2006-01-20
brak danych
Katowice roboty budowlane Województwo Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie (projekt wykonawczy) zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową-modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-12
2015-08-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2015-08-10
2015-08-19
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania i dostawa okładek na legitymacje dla Sejmiku Województwa Śląskiego
2015-08-05
2015-08-13
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania opracowania pn.Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 zwanego dalej Planem wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko
2015-08-03
2015-08-11
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa organizacji szkoleń dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego
2015-07-30
2015-08-07
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli biurowych
2015-07-30
2015-08-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
2015-07-30
2015-08-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Orzeszu (powiat mikołowski)
2015-07-29
2015-08-06
Katowice usługi Województwo Śląskie Długoterminowy wynajem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych
2015-07-28
2015-08-07
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa artykułów promocyjnych
2015-07-27
2015-08-07
Katowice usługi Województwo Śląskie wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Opracowanie metodologii i oszacowanie wartości wskaźników rezultatu i ram wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2015-07-24
2015-08-03
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego
2015-07-21
2015-07-30
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa druku z opracowaniem projektów graficznych, składem, łamaniem i dostawą
2015-07-16
2015-07-24
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie trzech publikacji w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
2015-07-15
2015-07-27
Katowice usługi Województwo Śląskie Zaplanowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2015-07-15
2015-07-27
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego przewodnika turystycznego
2015-07-15
2015-07-23
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49
2015-07-10
2015-07-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa przygotowania, realizacji oraz emisji 6 autorskich audycji radiowych na antenie stacji radiowej/ych obejmującej/ych swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, dot. podsumowania działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim na przykładzie projektów dofinansowanych ze środków EFS
2015-07-06
2015-07-15
Katowice usługi Województwo Śląskie Długoterminowy wynajem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych
2015-06-30
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania MagikInfo Ultimate, które jest eksploatowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2015-06-30
2015-07-08
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli biurowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Orzeszu (powiat mikołowski)
2015-08-14
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2015
2015-08-13
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN
2015-08-13
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2015-08-12
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa przygotowania, realizacji oraz emisji 6 autorskich audycji radiowych na antenie stacji radiowej/ych obejmującej/ych swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, dot. podsumowania działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim na przykładzie projektów dofinansowanych ze środków EFS
2015-08-06
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Zakup asysty technicznej do oprogramowania VMware
2015-08-05
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystania odnawialnych źródeł w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020
2015-07-31
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa paliwbenzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz oleju silnikowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2015-07-30
brak danych
Katowice Roboty budowlane Województwo Śląskie Roboty budowlane związane z renowacją Sali Sejmu Śląskiego (protokół konieczności nr 10).
2015-07-29
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 314
2015-07-28
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji połączonej z galą wręczenia nagród INNOSILESIA
2015-07-28
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego albumu Śląskie do przodu! / Silesia fast forward!
2015-07-23
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego albumu poświęconego prezentacji realizacji urbanistycznych i architektonicznych będących laureatami konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w latach 2000-2014, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dofinansowanych ze środków ZPORR i RPO WSL 2007-2013
2015-07-16
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2015-07-15
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego albumu dotyczącego efektów realizacji EFS na Śląsku
2015-07-02
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa reklamowo-promocyjna (zakup pakietu sponsorskiego)
2015-07-02
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2015-07-01
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Druk ulotek
2015-07-01
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Śląskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.