eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Śląskie

Województwo Śląskie - przetargiWojewództwo Śląskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-02
2015-10-12
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów promocyjnych
2015-09-29
2015-10-07
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego - niszczarki
2015-09-29
2015-10-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa drukowania i dostawy kalendarzy na 2016 rok
2015-09-25
2015-10-05
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny nieruchomości położonej w Węgierskiej Górce przy ul. Polnej 2
2015-09-18
brak danych
Katowice Roboty budowlane Województwo Śląskie Roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na wykonanie zadania Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-06
brak danych
Katowice usługi Województwo Śląskie Zarządzanie projektem Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza (DTŚ K-D).
2006-02-28
brak danych
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dokończenie realizacji lekkiego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego.
2006-01-20
brak danych
Katowice roboty budowlane Województwo Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie (projekt wykonawczy) zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową-modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-01
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie dwóch operatów szacunkowych wyceny nieruchomości obejmującej 2 działki gruntowe położone w Żywcu oraz nieruchomości obejmującej 3 działki gruntowe położone w Żywcu
2015-09-22
2015-09-30
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów biurowych
2015-09-21
2015-09-30
Katowice usługi Województwo Śląskie Produkcja i emisja materiałów radiowych i telewizyjnych
2015-09-21
2015-09-29
Katowice usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
2015-09-21
2015-09-30
Katowice usługi Województwo Śląskie usługi poligraficzne
2015-09-18
2015-09-28
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2015-09-10
2015-09-18
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa artykułów promocyjnych
2015-09-09
2015-09-17
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa sprzętu biurowego
2015-09-09
2015-09-21
Katowice usługi Województwo Śląskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2015-09-08
2015-09-16
Katowice dostawy Województwo Śląskie Dostawa mebli biurowych
2015-09-04
2015-09-14
Katowice usługi Województwo Śląskie Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą
2015-09-02
2015-09-10
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
2015-08-28
2015-09-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska
2015-08-28
2015-09-07
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa restauracyjna - Forum Sołtysów 2015
2015-08-26
2015-09-03
Katowice dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
2015-08-26
2015-09-03
Katowice usługi Województwo Śląskie Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Funduszach Europejskich wraz z piknikiem dla mieszkańców województwa śląskiego i uczestników rajdu
2015-08-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania danych statystycznych
2015-08-12
2015-08-20
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na białe i zielone miejsca pracy w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2015-08-10
2015-08-19
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania i dostawa okładek na legitymacje dla Sejmiku Województwa Śląskiego
2015-08-05
2015-08-13
Katowice usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania opracowania pn.Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 zwanego dalej Planem wraz z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Śląskie
Województwo Śląskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-02
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Zaplanowanie i przeprowadzenie regionalnej kampanii informującej o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2015-09-28
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa hotelarska
2015-09-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania i dostawa okładek na legitymacje dla Sejmiku Województwa Śląskiego
2015-09-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Funduszach Europejskich wraz z piknikiem dla mieszkańców województwa śląskiego i uczestników rajdu
2015-09-21
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Opracowanie danych statystycznych w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pt. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2015-09-17
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa opracowania merytorycznego przewodnika turystycznego
2015-09-16
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa druku z opracowaniem projektów graficznych, składem, łamaniem i dostawą
2015-09-11
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawę publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
2015-09-11
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa w zakresie promocji polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu pn. Różni, ale Równi!
2015-09-03
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Długoterminowy wynajem 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych
2015-09-02
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Dostawa materiałów biurowych
2015-08-25
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, położonej w Orzeszu (powiat mikołowski)
2015-08-14
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2015
2015-08-13
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN
2015-08-13
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2015-08-12
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa przygotowania, realizacji oraz emisji 6 autorskich audycji radiowych na antenie stacji radiowej/ych obejmującej/ych swym zasięgiem cały obszar województwa śląskiego, dot. podsumowania działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim na przykładzie projektów dofinansowanych ze środków EFS
2015-08-06
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Zakup asysty technicznej do oprogramowania VMware
2015-08-05
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Wykonanie, w formie operatu szacunkowego, wyceny 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49
2015-08-03
brak danych
Katowice Usługi Województwo Śląskie Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystania odnawialnych źródeł w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020
2015-07-31
brak danych
Katowice Dostawy Województwo Śląskie Sukcesywna dostawa paliwbenzyny bezołowiowej Pb-95, oleju napędowego oraz oleju silnikowego - dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Śląskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.