eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie - przetargiWojewództwo Kujawsko-Pomorskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-08
2017-11-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Oczyszczanie przepustów, regulacja włazów kanałowych, koszenie skarp i wycinka krzewów w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu w 2017 r.
2017-10-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-30
2017-11-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Oczyszczanie przepustów w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie w 2017 r.
2017-10-27
2017-11-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin od km 1+208 do km 1+808 długości 0,600 km.
2017-10-26
2017-11-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, odcinek Płochocinek - Warlubie od km 171+178 do km 171+578 dł. 0,400 km
2017-10-25
2017-11-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wymiana dylatacji mostu na dr. wojewódzkiej nr 247 w km 0+306 i km 0+323
2017-10-19
2017-11-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki odcinek od km 0+235 do km 1+000
2017-10-09
2017-10-17
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: 1.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - 2 tablice 1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin - 2 tablice 1.3 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - 2 tablice 1.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - 2 tablice 1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - 2 tablice 1.6 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - 2 tablice
2017-10-09
2017-10-17
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi usuwania złomów do wycinki, drzew do pielęgnacji i frezowania pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola po przejściu nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. z podziałem na 2 części
2017-10-09
2017-10-24
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 m.b. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko
2017-10-03
2017-10-11
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne z drogą powiatową nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz w miejscowości Strzelce Górne
2017-09-21
2017-10-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) oraz Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance
2017-09-12
2017-09-20
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej II do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2017 - 2019
2017-08-29
2017-09-05
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2017 ROKU
2017-08-28
2017-09-12
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie odcinek Płochocinek - Warlubie od km 171+595 do km 172+505 dł. 0,910 km
2017-08-28
2017-09-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo od km 28+965 do km 29+960 dł. 0,995 km
2017-08-27
2017-09-11
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie UŁOŻENIA CIENKIEJ WARSTWY NA ZIMNO Z MIESZANKI MINERALNO - EMULSYJNEJ (TYPU SLURRY SEAL) NA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE - ŚWIECIE ODCINEK OD 61+380 DO 62+680 O DŁUGOŚCI 1,300 KM ODCINEK OD 57+100+58+350 O DŁUGOŚCI 1,250 KM
2017-08-25
2017-09-11
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563), etap I - 3376 mb
2017-08-24
2017-09-08
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika od km 7+866 do km 9+289,30 (od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych) gmina Szubin
2017-08-24
2017-09-04
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w latach 2017 - 2019
2017-08-23
2017-09-07
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086km wraz z budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga nr 534
2017-08-23
2017-08-31
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do RDW Wąbrzeźno w latach 2017 - 2019

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do RDW Wąbrzeźno w latach 2017 - 2019
2017-11-07
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w latach 2017 - 2019
2017-11-03
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja proj. dla zadań realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014- 2020, w tymCZ.Iwykonanie tablic inf.-pamiątk. dla1.1 Rozb. drogi woj. nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - 2 tabl. 1.2 Rozbudowa drogi woj. nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kuj.-pom.) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przeb. mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin - 2 tab. 1.3 Przeb. wraz z rozb. drogi woj. nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - 2 tabl. 1.4 Rozb. drogi woj. nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - 2 tabl. 1.5 Przeb. i rozb. drogi woj. nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - 2 tab. 1.6 Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - 2 tab.
2017-10-25
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową.
2017-10-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Roboty konserwacyjno - naprawcze na obiektach mostowych i przepustach w ciągu dróg wojewódzkich 251, 253, 246 administrowanych przez RDW Inowrocław
2017-10-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo od km 28+965 do km 29+960 dł. 0,995 km
2017-10-12
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo
2017-10-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wojewódzka nr 242
2017-10-05
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie odcinek Płochocinek - Warlubie od km 171+595 do km 172+505 dł. 0,910 km
2017-10-03
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika od km 7+866 do km 9+289,30 (od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych) gmina Szubin
2017-10-03
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017 r. - zamówienie uzupełniające
2017-09-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 240 - ul. Chojnicka i 237 ul. Czerska w miejscowości Tuchola
2017-09-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie UŁOŻENIA CIENKIEJ WARSTWY NA ZIMNO Z MIESZANKI MINERALNO - EMULSYJNEJ (TYPU SLURRY SEAL) NA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE - ŚWIECIE ODCINEK OD 61+380 DO 62+680 O DŁUGOŚCI 1,300 KM ODCINEK OD 57+100+58+350 O DŁUGOŚCI 1,250 KM
2017-08-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH ORAZ PODOBNEGO DO NICH SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2017 ROKU
2017-08-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty, odc. Fryzanowo - Pląchoty od km 36+270 do km 42+753, dł. 6,483 km
2017-08-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda, odc. Piecewo - Kamień od km 37+950 do km 40+775, dł. 2,825 km
2017-08-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice w miejscowości Dobrzejewice od km 20+142 do km 21+065, dł.0,923 km
2017-07-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017 r.
2017-07-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 21+862 w miejscowości Seroczki
2017-07-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2017 r

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.