eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie - przetargiWojewództwo Kujawsko-Pomorskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-15
2018-03-02
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza - Koronowo w m. Krąpiewo od km 13+700 do km 15+000, dł. 1,300 km
2018-02-15
2018-03-02
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
2018-02-14
2018-03-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2018 - 2019"
2018-02-14
2018-03-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo - Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół od km 7+700 do km 17+350.
2018-02-13
2018-02-21
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie "Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2018r."
2018-02-09
2018-02-26
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bramka - Plewno od km 55+810 do km 57+100, dł. 1,290 km oraz odc. Plewno - Przysiersk od km 58+700 do km 59+856, dł. 1,156 km.
2017-12-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową.
2017-12-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2018r.
2018-02-08
2018-02-16
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.
2018-02-08
2018-02-16
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2018 roku
2018-01-31
2018-02-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w latach 2018 - 2019
2018-01-31
2018-02-08
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2018r.
2018-01-26
2018-02-05
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Tuchola z podziałem na 3 części.
2018-01-25
2018-02-02
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 - 2019
2018-01-25
2018-02-02
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie "Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019"
2018-01-25
2018-02-02
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 - 2019
2018-01-19
2018-01-29
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2018 roku
2018-01-16
2018-01-24
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2018 roku
2018-01-10
2018-01-18
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - interwencyjne usuwanie potrąconych, przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019
2018-01-10
2018-01-18
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w latach 2018-2019
2018-01-10
2018-01-18
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2018 r.
2018-01-10
2018-01-18
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie "Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018r."
2018-01-09
2018-01-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: "Opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z budową przyczółków promowych" w ramach Projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowe przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa
2017-12-29
2018-01-08
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w latach 2018-2019
2017-12-29
2018-01-08
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie "Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Toruń w 2018r".
2017-12-29
2018-01-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo - Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół od km 7+700 do km 17+350.
2017-12-29
2018-01-08
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Tuchola w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w bazie RDW Włocławek przy ul. Mielęcińskiej 13 i w bazie w Rumiankowie k/Lipna w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r
2018-02-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Wąbrzeźno w 2018 roku
2018-02-06
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w latach 2018-2019
2018-01-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019
2018-01-31
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019
2018-01-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Tuchola w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.
2018-01-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWY I SOCJALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018 ROKU
2018-01-19
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019
2018-01-19
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Toruń w 2018r.
2018-01-12
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019
2018-01-04
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Wynajem długoterminowy dwóch samochodów ciężarowo - osobowych typu Van na lata 2017 - 2020 na potrzeby obsługi Rejonu Dróg Wojewódzkich
2017-12-29
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku w latach 2017 - 2019
2017-12-29
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie napraw pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2017-12-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
2017-12-28
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017r. z podziałem na 6 części.
2017-12-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Województwo Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego II na terenie działalności RDW Tuchola w 2017 r.
2017-12-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki odcinek od km 1+235 do km 1+505
2017-12-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) oraz Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance
2017-12-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Województwo Kujawsko-Pomorskie Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017r." Cz. II - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
2017-12-13
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Województwo Kujawsko-Pomorskie Zakup energii elektrycznej II do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2017 - 2019

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Województwo Kujawsko-Pomorskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.