eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - przetargiWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-03-30
2016-04-08
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Pomoc publiczna w projektach EFS w świetle zmian w przepisach
2016-03-15
2016-03-30
Rzeszów roboty budowlane Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Robota budowlana pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-03-04
2016-03-14
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Świadczenie Usług Rozwoju/Modyfikacji, Utrzymania, Szkolenia oraz Wsparcia Technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020
2016-02-05
2016-02-15
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Identyfikacja ryzyka nadużyć finansowych
2015-12-01
2015-12-09
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2015-10-27
2015-11-05
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego
2015-10-02
2015-10-12
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy przestrzeni dyskowej posiadanego przez Zamawiającego zasobu dyskowego EMC VNX e3100 wraz z instalacją i konfiguracją oraz wsparciem technicznym na 1 rok
2015-10-02
2015-10-12
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa serwerów
2015-09-04
2015-09-15
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność podkarpackich przedsiębiorstw
2015-08-17
2015-08-27
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2015-08-12
2015-08-20
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2015-07-14
2015-07-24
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pn. Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy
2015-03-27
2015-04-10
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Ewaluacja pracy szkoły zawodowej
2015-02-17
2015-03-04
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie usługa badania ewaluacyjnego pn. Wpływ efektów kształcenia nauczycieli w Działaniu 9.4 PO KL na poprawę jakości edukacji
2014-11-28
2014-12-08
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2014-11-14
2014-11-24
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2014-10-20
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa energii cieplnej do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-05-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Robota budowlana pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-04-08
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Świadczenie Usług Rozwoju/Modyfikacji, Utrzymania, Szkolenia oraz Wsparcia Technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020
2016-03-09
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Identyfikacja ryzyka nadużyć finansowych
2015-12-23
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego
2015-11-09
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa serwerów
2015-11-02
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy przestrzeni dyskowej posiadanego przez Zamawiającego zasobu dyskowego EMC VNX e3100 wraz z instalacją i konfiguracją oraz wsparciem technicznym na 1 rok
2015-11-02
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność podkarpackich przedsiębiorstw
2015-10-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2015-09-24
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2015-08-27
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pn. Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy
2015-06-15
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie usługa badania ewaluacyjnego pn. Wpływ efektów kształcenia nauczycieli w Działaniu 9.4 PO KL na poprawę jakości edukacji
2015-06-03
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Ewaluacja pracy szkoły zawodowej
2014-12-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2014-12-19
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2014-11-05
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa energii cieplnej do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11
2014-10-22
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Instalacja klimatyzacji wraz z wentylacją wydzielonych pomieszczeń dla obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. płk. L. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie - ETAP II
2014-09-23
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Doradztwo zawodowe - doskonalenie warsztatu pracy doradcy szkolnego realizowana w ramach Podkarpackiej Platformy Integracji Szkolnictwa Zawodowego utworzonej projektem Podkarpacie stawia na zawodowców

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.