eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - przetargiWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-26
2017-05-08
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-12
2017-04-25
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa tonerów i tuszy do drukarek
2017-04-12
2017-04-26
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych PO WER
2017-04-11
2017-04-24
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa opracowania koncepcji i przeprowadzenia kampanii informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
2017-02-24
2017-03-06
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa organizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2016-12-23
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa energii cieplnej c.o. na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2016-11-17
2016-11-25
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. "Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach PO WER"
2016-11-09
2016-11-21
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa pt. E-administracja w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-11-08
2016-11-18
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. "Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej oraz źródła finansowania działalności podmiotów sektora EFS"
2016-10-20
2016-10-28
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2016-09-29
2016-10-07
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2016-09-22
2016-09-30
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa badania ewaluacyjnego dotyczącego efektywności wsparcia udzielanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie podkarpackim w 2016 roku
2016-09-02
2016-09-12
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pn. "Jednoosobowe działalności gospodarcze na Podkarpaciu"
2016-07-26
2016-08-05
Rzeszów dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa serwera i oprogramowania
2016-06-15
2016-06-24
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pt. Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na Podkarpaciu
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-04-15
2016-04-25
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-03-30
2016-04-08
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Pomoc publiczna w projektach EFS w świetle zmian w przepisach
2016-03-15
2016-03-30
Rzeszów roboty budowlane Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Robota budowlana pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-03-04
2016-03-14
Rzeszów usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Świadczenie Usług Rozwoju/Modyfikacji, Utrzymania, Szkolenia oraz Wsparcia Technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-02
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa energii cieplnej c.o. na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
2016-12-19
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. "Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach PO WER"
2016-12-16
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. "Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej oraz źródła finansowania działalności podmiotów sektora EFS"
2016-12-12
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa pt. E-administracja w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-12-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2016-10-25
brak danych
Rzeszów Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pn. "Jednoosobowe działalności gospodarcze na Podkarpaciu".
2016-09-20
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa serwera i oprogramowania
2016-07-22
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa przeprowadzenia badania pt. Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na Podkarpaciu
2016-06-08
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-05-24
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Przedmiotem postępowania jest usługa szkoleniowa nt. Pomoc publiczna w projektach EFS w świetle zmian w przepisach
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
2016-05-18
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-05-06
brak danych
Rzeszów Roboty budowlane Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Robota budowlana pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki 1098/2 na miejsca parkingowe
2016-04-08
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Świadczenie Usług Rozwoju/Modyfikacji, Utrzymania, Szkolenia oraz Wsparcia Technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020
2016-03-09
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa szkoleniowa nt. Identyfikacja ryzyka nadużyć finansowych
2015-12-23
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2015-11-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa sprzętu komputerowego
2015-11-09
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa serwerów
2015-11-02
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy przestrzeni dyskowej posiadanego przez Zamawiającego zasobu dyskowego EMC VNX e3100 wraz z instalacją i konfiguracją oraz wsparciem technicznym na 1 rok
2015-11-02
brak danych
Rzeszów Usługi Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Usługa badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL na konkurencyjność podkarpackich przedsiębiorstw

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.