eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargiWojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
2017-10-25
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu 1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru; 2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
2017-09-28
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa komputerów All in One i drukarek
2017-09-14
2017-09-22
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości
2017-09-08
2017-09-18
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych - II
2017-09-05
2017-09-13
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych
2017-08-30
2017-09-07
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji
2017-08-28
2017-09-14
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Roboty budowlane pn.: 1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz 2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - w ramach zadania nr 3 - Roboty budowlane - w ramach projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu´´, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
2017-08-23
2017-08-31
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych
2017-08-18
2017-08-28
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy urządzeń do modernizacji kuchni
2017-07-03
2017-07-14
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa, wymiana i modernizacja urządzeń stacji sprężarek powietrza.
2017-06-28
2017-07-06
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników i testów do laboratoryjnej diagnostyki medycznej wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej.
2017-06-22
2017-06-30
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej
2017-05-23
2017-06-07
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu 1. Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii; 2. Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 3. Wykonanie robót pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu'' oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe, w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.
2017-05-10
2017-05-19
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy akcesoriów do witrektomii, odczynników do immunohistochemii, histopatologii i cytologii
2017-05-09
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym z dzierżawą zbiornika oraz dostawa gazów medycznych w butlach dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
2017-04-12
2017-04-24
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, opatrunków i leków
2017-04-05
2017-04-14
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
2017-04-04
2017-04-12
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa produktów farmaceutycznych
2017-04-04
2017-04-13
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa leków z programów lekowych
2017-03-21
2017-04-05
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu REMONT ODDZIAŁÓW SZPITALNYCHGINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ NEONATOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII NOWORODKA I ONKOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM DZIENNEJ CHEMIOTERAPII - Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
2017-03-10
2017-03-20
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatury (Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych
2017-10-17
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy sprzętu urologicznego - zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu.
2017-09-26
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ostawy urządzeń do modernizacji kuchni
2017-09-06
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników i testów do laboratoryjnej diagnostyki medycznej wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej.
2017-09-06
brak danych
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej
2017-09-05
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa, wymiana i modernizacja urządzeń stacji sprężarek powietrza
2017-07-10
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa produktów farmaceutycznych.
2017-07-03
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.1. Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii; 2. Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 3. Wykonanie robót pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie ,,Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu´´ oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo - biurowym na pomieszczenia biurowe, w ramach zadania pn. "Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu", ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, działka ewid. nr 264/2, obręb 203.
2017-06-30
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym z dzierżawą zbiornika oraz dostawa gazów medycznych w butlach.
2017-06-28
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników do witrektomii, odczynników do immunohistochemii, histopatologii i cytologii
2017-06-09
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa leków z programów lekowych
2017-05-25
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
2017-05-15
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatury (Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
2017-04-28
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa sprzętu jednorazowego dla pracowni hemodynamiki i angiologii II
2017-04-21
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu REMONT ODDZIAŁÓW SZPITALNYCHGINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ NEONATOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII NOWORODKA I ONKOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM DZIENNEJ CHEMIOTERAPII - Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
2017-04-13
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, książek medycznych i ew. księgowej oraz płyt
2017-04-06
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku II
2017-03-28
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu dostawa sterylizatora niskotemperaturowego oraz demontaż i dostawa z montażem 2 szt. myjni - dezynfektorów na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
2017-03-10
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa materiałów j. u. do zabiegów operacyjnych
2017-03-08
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.