eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargi



Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
2018-04-24
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa opatrunków, przylepców, kompresów i materiałów recepturowych.
2018-01-23
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Roboty budowlane pn.1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz 2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - w ramach zadania nr 3 - Roboty budowlane - w ramach projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu´´, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu




Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-29
2018-04-11
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych.
2018-03-26
2018-04-05
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa heparyn, albumin i leków różnych
2018-03-26
2018-04-05
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa leków cytostatycznych i z programów lekowych
2018-03-13
2018-03-28
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Remont pomieszczeń sanitarnych na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2018-02-22
2018-03-02
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
2018-02-07
2018-02-16
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy systemu gwoździ i płytek ograniczonego kontaktu z kością oraz biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej
2017-12-20
2018-01-05
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa sprzetu medycznego i akcesoriów endoskopowych
2017-12-18
2017-12-28
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy materiałów szewnych, produktów specjalistycznych, siatek chirurgicznych i ginekologicznych oraz dostawy opatrunków i materiałów recepturowych
2017-12-05
2017-12-14
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Zakup paliw płynnych: Pb-95 i ON - na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
2017-12-05
2017-12-13
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych oraz dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia
2017-11-21
2017-11-30
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy materiałów do zabiegów usunięcia zaćmy i do zabiegów witrektomii
2017-11-06
2017-11-14
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
2017-10-31
2017-11-08
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Świadczenie usług konserwacji i bieżących naprawy urządzeń dźwigowych
2017-10-10
2017-10-25
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu 1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru; 2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego
2017-09-20
2017-09-28
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa komputerów All in One i drukarek
2017-09-14
2017-09-22
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości
2017-09-08
2017-09-18
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych - II
2017-09-05
2017-09-13
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych
2017-08-30
2017-09-07
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji
2017-08-28
2017-09-14
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Roboty budowlane pn.: 1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz 2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - w ramach zadania nr 3 - Roboty budowlane - w ramach projektu pn. "Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu´´, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu




Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu dostawa zestawów odczynnikowych oraz materiałów do analizatorów VIDAS i miniVIDAS (własność zamawiającego) oraz dzierżawa aparatu zastępczego - kompatybilnego do systemu VIDAS i serwisowanie aparatury laboratoryjnej
2018-04-17
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Remont pomieszczeń sanitarnych na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2018-03-19
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy systemu gwoździ i płytek ograniczonego kontaktu z kością oraz biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej
2018-02-13
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa sprzętu medycznego i akcesoriów endoskopowych
2018-01-23
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych oraz dostawy odczynników, materiałów i testów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów i ich wyposażenia.
2018-01-23
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy materiałów do zabiegów usunięcia zaćmy i do zabiegów witrektomii
2018-01-11
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Zakup paliw płynnychPb-95 i ON - na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
2017-12-05
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości.
2017-12-05
brak danych
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Świadczenie usług konserwacji i bieżących naprawy urządzeń dźwigowych
2017-11-23
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach chirurgicznych
2017-11-21
brak danych
Przemyśl Roboty budowlane Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu 1. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.Modernizacja Oddziału Neurologicznego pomieszczeń Pododdziałem Udarowym pomieszczeń dodatkowe skrzydło pomieszczeń bloku pomieszczeń oraz utworzenie Sali wzmożonego nadzoru; 2. Modernizacja pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz dostosowanie do potrzeb Oddziału Pulmonologicznego
2017-11-09
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa komputerów All in One i drukarek
2017-10-27
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji.
2017-10-23
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych - II
2017-10-19
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy artykułów spożywczych
2017-10-17
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy sprzętu urologicznego - zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu.
2017-09-26
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ostawy urządzeń do modernizacji kuchni
2017-09-06
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawy odczynników i testów do laboratoryjnej diagnostyki medycznej wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej.
2017-09-06
brak danych
Przemyśl Usługi Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej
2017-09-05
brak danych
Przemyśl Dostawy Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu Dostawa, wymiana i modernizacja urządzeń stacji sprężarek powietrza

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.