eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - przetargiWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-24
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywna dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi do badań laboratoryjnych.
2017-10-07
2017-10-17
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy pieluchomajtek jednorazowych dla dzieci i dorosłych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-05
2017-10-13
Kalisz Usługi Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Nefrologiczny i Oddział Otolaryngologiczny".
2017-10-04
2017-10-12
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu´´ Zadanie 6: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.
2017-09-27
2017-09-11
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
2017-09-25
2017-10-03
Kalisz Usługi Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej - odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna", "Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7" oraz "Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych I i Oddziału Gastroenterologicznego".
2017-09-22
2017-10-09
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: dostawa i montaż 7 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60 oraz 4 sztuk drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 60 w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79
2017-09-21
2017-10-06
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu roboty budowlane pn.: Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7
2017-09-20
2017-10-04
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2017-09-06
2017-09-14
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym, preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów i urządzeń do dializy, preparatów do maszynowej dekontaminacji endoskopów elastycznych
2017-08-23
2017-08-31
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu
2017-07-28
2017-08-11
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy
2017-07-26
2017-08-11
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno - gospodarczym.
2017-07-24
2017-08-08
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej - odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
2017-07-07
2017-07-21
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych
2017-06-30
2017-07-17
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno - gospodarczym.
2017-06-27
2017-07-12
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.
2017-06-24
2017-07-10
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące klatkę schodową I i klatkę schodową II w budynku "C" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do postanowień zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla tego budynku w 2012r.
2017-06-08
2017-06-22
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych
2017-05-30
2017-06-14
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A)
2017-05-23
2017-06-07
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej - odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
2017-05-11
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy druków medycznych i administracyjnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-10
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu
2017-09-19
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu oraz materiałów do hemodializy
2017-08-17
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych
2017-07-26
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowychRoboty budowlane i instalacyjne dostosowujące klatkę schodową I i klatkę schodową II w budynku "C" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 do postanowień zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla tego budynku w 2012r.
2017-07-22
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja 6 wind szpitalnychmodernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79.
2017-07-18
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno - gospodarczym
2017-07-11
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu
2017-07-06
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy druków medycznych i administracyjnych
2017-06-13
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody
2017-06-12
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej - odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
2017-06-12
brak danych
Kalisz Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy elementów zamkniętego systemu odsysania wydzielin i płynów od pacjenta przy użyciu próżni podczas zabiegów medycznych.
2017-05-24
brak danych
Kalisz Usługi Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
2017-05-17
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy artykułów technicznych i produktów chemicznych
2017-05-11
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. PoznańskiejOddział Chorób Wewnętrznych II (kondygnacja 10 segment A)
2017-05-08
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych.
2017-05-05
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy leków stosowanych w terapii bezinterferonowej WZW typu C
2017-04-28
brak danych
Kalisz Usługi Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w celu aktualizacji ekspertyzy technicznej wraz z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
2017-04-26
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznychdiagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących
2017-04-24
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów
2017-04-18
brak danych
Kalisz Dostawy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Dostawa kardiomonitora dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.