eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargiWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-22
brak danych
Biała Podlaska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wody pitnej oraz do celów p.poż. z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych z obiektu "Szpitala Domowego" przy ul. Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej
2018-02-22
2018-03-02
Biała Podlaska Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w podziale na 2 części
2018-02-16
2018-02-28
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, oftalmologicznych, obniżających krzepliwość krwi, immunoglobulin, różnych produktów leczniczych, produktów do leczenia układu nerwowego, produktów farmaceutycznych, środków leczniczych używanych przy cukrzycy , etanolu, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, produktów leczniczych dla organu zmysłu, środków znieczulających w podziale na 18 części.
2017-12-05
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 16 części
2017-11-23
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 19 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa stołów zabiegowych, elektrokoagulacji, piły do gipsu, unitu okulistycznego, lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym, autorefraktokeratometru, zestawu szkieł okularowych i soczewek, wyświetlacza optotypów oraz oftalmoskopu bezpośredniego w podziale na 10 części.
2018-02-01
2018-02-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów i oprogramowania w podziale na 2 części
2018-01-25
2018-02-02
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa testów diagnostycznych do wykrywani toksynotwórczych Clostridium difficile, odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych, przyrządów do aspiracji płynów z butelek bez zastawki do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, wyrobów jednorazowych otolaryngologicznych, igieł apisracyjnych do badań EBUS wideobronchoskopem ultradźwiękowym Pentax EB-1970UK, zestawów do trepanobiopsji, cewników naczyniowych permanentnych do zakładania metodą Seldingera, wapna sodowanego, wyrobów sterylnych: kaniul noworodkowych, korków do kaniul w podziale na 12 części
2018-01-16
2018-01-26
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków czystości, woreczków śniadaniowych, wyrobów jednorazowych do badań laboratoryjnych, rurek ustno-gardłowych, intubacyjnych, tracheostomijnych,... w podziale na 23 części
2018-01-16
2018-01-26
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 2 części.
2018-01-12
2018-01-29
Biała Podlaska Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacji klimatyzacji w wytypowanych pomieszczeniach budynku 1A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - ETAP I.
2018-01-10
2018-01-19
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 15 części
2018-01-04
2018-01-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa elektrod dwubiegunowych, naczyń j.uż z masy papierowej, trepanu wielorazowego do napędu neurochirurgicznego, igieł do portu, zestawów do przetoczeń w podziale na 4 części
2018-01-03
2018-01-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa sterylnych zestawów obłożeń j.uż.: do zabiegów hemodynamiki, do operacji stawu biodrowego, uniwersalnych, do wszczepiania stymulatorów, do zabiegów ortopedycznych (RAMIĘ-BARK), do operacji ginekologicznych, do artroskopii, do operacji tarczycy, do kraniotomii, na trakt porodowy, do zabiegów angiografii naczyniowej (udowo-promieniowej), na salę endoskopową urologii, uniwersalnych (wzmocnionych), na salę operacyjną otolaryngologii, na salę endoskopową urologii, do angiografii promieniowej, do zabiegów ablacji serca, do zabiegów hemodynamiki (duży), do operacji żylaków kończyn dolnych, na kończynę I (CHIRURGIA RĘKI), na kończynę II (KOSTKI), fartuchów jednorazowych, sterylnych wyrobów j.uż. z włókniny, osłon z folii, sterylnych wyrobów uzupełniających do sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych j.uż., serwet operacyjnych i osłon na kończynę j.uż., rękawic: chirurgicznych z lateksu, chirurgicznych bezlateksowych z neoprenu, chirurgicznych j.uż. jałowych do zabiegów o podwyższonym ryzyku, nitrylowych, diagnostycznych w podziale na 32 części
2017-12-28
2018-01-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych, środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego, dodatków mineralnych, produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, środków leczniczych dla układu oddechowego, środków obniżających krzepliwość krwi, produktów farmaceutycznych, różnych produktów leczniczych w podziale na 10 części
2017-12-28
2018-01-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 10 części
2017-12-20
2018-01-03
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa immunoglobulin w podziale na 2 części.
2017-12-18
2018-01-03
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa materiałów szewnych, hemostatyków wchłanialnych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych oraz produktu leczniczego dla organu zmysłu w podziale na 26 części
2017-12-18
2018-01-04
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, poduszek, koców, zestawów infuzyjnych do pompy Ascor AP31, kartek informacyjnych, papieru firmowego, recept lekarskich, książeczek zdrowia dziecka, strzykawek do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych, igieł do nefrostomii, prowadników Lunderquista, worków foliowych, prowadników diagnostycznych, trokarów bezpiecznych z zaworem podwójnym, zestawów do hipotermii, jednorazowych ustników do spirometru, w podziale na 16 części
2017-12-07
2017-12-15
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa mebli biurowych, telefonów bezprzewodowych, regałów magazynowych i foteli biurowych w podziale na 4 części
2017-11-24
2017-12-04
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa odczynników do analizatora GEM Premier 4000, przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, kaniul do wlewów dożylnych, elektrod dwubiegunowych, zestawów Venturi dla dorosłych, naczyń j.uż. z masy papierowej w podziale na 6 części
2017-11-21
2017-12-01
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa dodatków mineralnych, środków przeciwbólowych, produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, środków leczniczych dla układu oddechowego, środków obniżających krzepliwość krwi, produktów farmaceutycznych, różnych produktów leczniczych w podziale na 13 części
2017-11-16
2017-11-28
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wózka transportowego, materacy do łóżek porodowych, laryngoskopów, nożyczek operacyjnych, rurek dotchawicznych, wierteł typu "róża" i typu "diament", worków urostomijnych i stomijnych, kaniul dziecięcych i noworodkowych, worków do zbiórki moczu, czujników przepływu do respiratora, akcesoriów do inkubatorów, czujników SPO2, trepanu, rurek tracheostomijnych, podważek-skrobaczek, koszy drucianych na narzędzia, bezigłowych portów do iniekcji, zestawów do iniekcji doszklistkowej, jednorazowych obwodów oddechowych, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz pęset do kapsuloreksji w podziale na 25 części.
2017-11-14
2017-11-24
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa cewników do podawania tlenu przerz nos, kaniul dotętniczych, pojemników do odsysania wydzielin z dróg oddechowych do bronchofiberoskopu, wkładów i złączy do podaswania kontrastu, zestawów wkładów do wstrzykiwacza Stellant CT D, modułów i kapilarów do aparatu Siemens Rapid Point 405, przyrządów do aspiracji płynów z butelek z zastawką w podziale na 8 części.
2017-11-02
2017-11-10
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych i łóżek szpitalnych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-07
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 19 części
2018-02-06
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wózka transportowego, materacy do łóżek porodowych, laryngoskopów, nożyczek operacyjnych, rurek dotchawicznych, wierteł typu "róża" i typu "diament", worków urostomijnych i stomijnych, kaniul dziecięcych i noworodkowych, worków do zbiórki moczu, czujników przepływu do respiratora, akcesoriów do inkubatorów, czujników SPO2, trepanu, rurek tracheostomijnych, podważek-skrobaczek, koszy drucianych na narzędzia, bezigłowych portów do iniekcji, zestawów do iniekcji doszklistkowej, jednorazowych obwodów oddechowych, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz pęset do kapsuloreksji w podziale na 25 części.
2018-02-06
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa immunoglobulin w podziale na 2 części.
2018-02-05
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa mebli biurowych, telefonów bezprzewodowych, regałów magazynowych i foteli biurowych w podziale na 4 części
2018-01-26
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa odczynników do analizatora GEM Premier 4000, przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, kaniul do wlewów dożylnych, elektrod dwubiegunowych, zestawów Venturi dla dorosłych, naczyń j.uż. z masy papierowej w podziale na 6 części
2018-01-16
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa cewników do podawania tlenu przez nos, kaniul dotętniczych, pojemników do odsysania wydzielin z dróg oddechowych do bronchofiberoskopu, wkładów i złączy do podawania kontrastu, zestawów wkładów do wstrzykiwacza Stellant CT D, modułów i kapilarów do aparatu Siemiens Rapid Point 405, przyrządów do aspiracji płynów z butelek z zastawką.
2017-12-29
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej, prowadników diagnostycznych pokrywanych PTFE do koronarografii, przedłużaczy j. uż. do łączenia rurki dotchawiczej z układem pacjenta, cewników balonowych, prowadników diagnostycznych, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, zintegrowanych testów chemicznych, zestawów do hipotermii, staplerów do zespoleń jelitowych, jednorazowych ustników do spirometru, wymienników ciepła i wilgoci, szczoteczek cytologicznych, sond do stymulacji jednobiegunowej i rurek intubacyjnych zbrojonych, jednorazowego osprzętu i materiałów zużywalnych do laparoskopii, akcesoriów do diatermii oraz bipolarnych narzędzi laparoskopowych do diatermii w podziale na 16 części
2017-12-28
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych i łóżek szpitalnych.
2017-12-20
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa igieł do aspiracji szpiku kostnego, półautomatycznych igieł do biopsji, cewników Foley'a, toreb na wymiociny, rękawic ochraniających dłonie przed promieniowaniem RTG,wyrobów medycznych do urodynamiki, aplikatorów gąbkowych do higieny jamy ustnej, wyrobów do badań histopatologicznych, drutów wiodących do URS, ekstraktorów kamieni do zabiegów URSL, wkładów workowych do ssaków elektrycznych, ewakuatorów laparoskopowych, wkładów do ssaków próżniowych, zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych, pasków do glukometrów, parafiny w granulacie, tamponów wewnątrznosowych, szyn aluminowych palcowych, zgłębników żołądkowych, wyrobów do badań cytologicznych, wzierników usznych, zestawów do kaniulacji dużych naczyń
2017-12-12
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa elektrod i kabli do diatermii chirurgicznej Excalibur Plus, wyrobów do diatermii firmy Emed, klipsów tytanowych, narzędzi do usuwania złogów z moczowodu, przewodów bipolarnych do diatermii VIO 300D firmy Erbe, trokarów bezpiecznych z zaworem podwójnym, zestawów do odsysania pola operacyjnego przy wszczepieniu stawu biodrowego, klipsów polimerowych do zamykania naczyń (do zabiegów endoskopowych i onkologicznych) w podziale na 8 części.
2017-12-11
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, środków czyszczących oraz filtrów powietrza w podziale na 3 części
2017-12-11
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych oraz środków przeciwbólowych
2017-11-17
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów i probówek, testów i wskaźników do sterylizacji, narzędzi do zestawu laparoskopowgo firmy Stryker, worków odpuszczalnych, akcesoriów do diatermii chirurgicznej ICC-300, elektrod, kabli, klem do diatermii VIO 300D, ostrzy do piły MICROAIRE 7600, ostrzy do piły ACCULAN 3TI GA672, aparatów do infuzji leków światłoczułych, ostrzy do shavera typu GD 665 firmy Aesculap, elektrod dwubiegunowych, mandrynów do elektrod, stacji dokujących do pomp AP14 firmy Ascor, zestawów do wprowadzenia elektrod, przedłużaczy z zakończeniem IS-1, soczewek wewnątrzgałkowych zwijalnych, wysokociśnieniowych systemów drenażowych, podwieszek do naczyń krwionośnych, linii pomiarowej CO2 do kardiomonitora FX200MD
2017-11-15
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa cewników diagnostycznych do koronarografii, cewników diagnostycznych radiologicznych, cewników angiograficznych diagnostycznych i prowadników hydrofilnych
2017-10-26
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa echokardiografu.
2017-10-10
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych
2017-09-29
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa igieł do aspiracji szpiku kostnego, półautomatycznych igieł do biopsji, aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, wyrobów medycznych j.uż., narzędzi do amniotomii, zestawów punkcyjnych do nefrostomii, drenów do pompy histeroskopowej, elektrod pętlowych do resektoskopu, zamkniętych systemów do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, prześcieradeł i koców ogrzewających j.uż. w podziale na 9 części
2017-09-19
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa narzędzi do biopsji oraz polipektomii podczas zabiegów endoskopowych, narzędzi i wyrobów do wideoduodentoskopu oraz narzędzi do endoskopów w podziale na 4 części.
2017-09-15
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa akcesorium platformy kliniczno-hemodynamicznej i zestawów do hemodializy
2017-09-12
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa pieluszek i pieluchomajtek

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.