eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargiWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-04-27
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz wagi lekarskiej w podziale na 2 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-29
2018-04-12
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa narzędzi wielorazowych do operacji ortopedycznych, celowników do wierteł ortopedycznych, podwieszek do naczyń krwionośnych j.uż., foteli biurowych, regałów magazynowych, telefonów bezprzewodowych, przyrządów do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, wyrobów jednorazowych otolaryngologiczne, zestawów do trepanobiopsji, pęset do kapsuloreksji, kaniul noworodkowych, osłon z folii, archiwum do archiwizacji, stolików instrumentalnych, akcesoriów do dermatomu i siatkownicy, uchwytów narzędziowych laparaskopowych, wózków funkcyjnych, rękawic chirurgicznych w podziale na 20 części
2018-03-27
2018-04-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa unitu okulistycznego, autorefraktokeratometru, zestawu szkieł okularowych i soczewek w podziale na 3 części.
2018-03-27
2018-04-12
Biała Podlaska Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Roboty budowlane polegające na modernizacji dźwigu osobowego nr 1 i wymianie dźwigu nr 13 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w podziale na 2 części
2018-03-12
2018-03-23
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, produktów do leczenia układu nerwowego, środków oftalmologicznych, różnych produktów leczniczych, immunoglobulin, wyrobów medycznych, środków obniżających krzepliwość krwi, produktów farmaceutycznych - surowców do receptury, spirytusu w podziale na 19 części
2018-03-08
2018-03-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej, prowadników diagnostycznych, stentów samorozprężalnych, cewników balonowych, systemów do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych,opatrunków wspomagających ucisk przeznaczonych do uzyskania hemostazy, biodegradowalnych zamykaczy do tętnicy udowej, worków urostomijnych i stomijnych, obuwia operacyjnego, rurek dotchawiczych typu Luer, szczoteczek cytologicznych, czujników przepływu do respiratora Babylog 8000 marki Dräger, przednich fartuchów z grubej folii, zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu kobiet metodą TOT, osłon na głowicę USG, łączników cewnika Foleya, portów naczyniowych, złączy i wkładów do podawania kontrastu, akcesoriów do badań proktologicznych i podwiązywania hemoroidów, jednorazowych pomp do podawania leku oraz protez dróg żółciowych.
2018-02-22
brak danych
Biała Podlaska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wody pitnej oraz do celów p.poż. z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych z obiektu "Szpitala Domowego" przy ul. Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej
2018-02-22
2018-03-02
Biała Podlaska Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w podziale na 2 części
2018-02-16
2018-02-28
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, oftalmologicznych, obniżających krzepliwość krwi, immunoglobulin, różnych produktów leczniczych, produktów do leczenia układu nerwowego, produktów farmaceutycznych, środków leczniczych używanych przy cukrzycy , etanolu, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, produktów leczniczych dla organu zmysłu, środków znieczulających w podziale na 18 części.
2018-02-08
2018-02-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa stołów zabiegowych, elektrokoagulacji, piły do gipsu, unitu okulistycznego, lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym, autorefraktokeratometru, zestawu szkieł okularowych i soczewek, wyświetlacza optotypów oraz oftalmoskopu bezpośredniego w podziale na 10 części.
2018-02-01
2018-02-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów i oprogramowania w podziale na 2 części
2018-01-25
2018-02-02
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa testów diagnostycznych do wykrywani toksynotwórczych Clostridium difficile, odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych, przyrządów do aspiracji płynów z butelek bez zastawki do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, wyrobów jednorazowych otolaryngologicznych, igieł apisracyjnych do badań EBUS wideobronchoskopem ultradźwiękowym Pentax EB-1970UK, zestawów do trepanobiopsji, cewników naczyniowych permanentnych do zakładania metodą Seldingera, wapna sodowanego, wyrobów sterylnych: kaniul noworodkowych, korków do kaniul w podziale na 12 części
2018-01-16
2018-01-26
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków czystości, woreczków śniadaniowych, wyrobów jednorazowych do badań laboratoryjnych, rurek ustno-gardłowych, intubacyjnych, tracheostomijnych,... w podziale na 23 części
2018-01-16
2018-01-26
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 2 części.
2018-01-12
2018-01-29
Biała Podlaska Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacji klimatyzacji w wytypowanych pomieszczeniach budynku 1A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - ETAP I.
2018-01-10
2018-01-19
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 15 części
2018-01-04
2018-01-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa elektrod dwubiegunowych, naczyń j.uż z masy papierowej, trepanu wielorazowego do napędu neurochirurgicznego, igieł do portu, zestawów do przetoczeń w podziale na 4 części
2018-01-03
2018-01-16
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa sterylnych zestawów obłożeń j.uż.: do zabiegów hemodynamiki, do operacji stawu biodrowego, uniwersalnych, do wszczepiania stymulatorów, do zabiegów ortopedycznych (RAMIĘ-BARK), do operacji ginekologicznych, do artroskopii, do operacji tarczycy, do kraniotomii, na trakt porodowy, do zabiegów angiografii naczyniowej (udowo-promieniowej), na salę endoskopową urologii, uniwersalnych (wzmocnionych), na salę operacyjną otolaryngologii, na salę endoskopową urologii, do angiografii promieniowej, do zabiegów ablacji serca, do zabiegów hemodynamiki (duży), do operacji żylaków kończyn dolnych, na kończynę I (CHIRURGIA RĘKI), na kończynę II (KOSTKI), fartuchów jednorazowych, sterylnych wyrobów j.uż. z włókniny, osłon z folii, sterylnych wyrobów uzupełniających do sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych j.uż., serwet operacyjnych i osłon na kończynę j.uż., rękawic: chirurgicznych z lateksu, chirurgicznych bezlateksowych z neoprenu, chirurgicznych j.uż. jałowych do zabiegów o podwyższonym ryzyku, nitrylowych, diagnostycznych w podziale na 32 części
2017-12-28
2018-01-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych, środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego, dodatków mineralnych, produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, środków leczniczych dla układu oddechowego, środków obniżających krzepliwość krwi, produktów farmaceutycznych, różnych produktów leczniczych w podziale na 10 części
2017-12-28
2018-01-09
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 10 części
2017-12-20
2018-01-03
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa immunoglobulin w podziale na 2 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, monitorów i oprogramowania w podziale na 2 części
2018-04-17
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, oftalmologicznych, obniżających krzepliwość krwi, immunoglobulin, różnych produktów leczniczych, produktów do leczenia układu nerwowego, produktów farmaceutycznych, środków leczniczych używanych przy cukrzycy , etanolu, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, produktów leczniczych dla organu zmysłu, środków znieczulających w podziale na 18 części.
2018-04-11
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa stołów zabiegowych, elektrokoagulacji, piły do gipsu, unitu okulistycznego, lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym, autorefraktokeratometru, zestawu szkieł okularowych i soczewek, wyświetlacza optotypów oraz oftalmoskopu bezpośredniego w podziale na 10 części.
2018-03-30
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa testów diagnostycznych do wykrywani toksynotwórczych Clostridium difficile, odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych, przyrządów do aspiracji płynów z butelek bez zastawki do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, wyrobów jednorazowych otolaryngologicznych, igieł apisracyjnych do badań EBUS wideobronchoskopem ultradźwiękowym Pentax EB-1970UK, zestawów do trepanobiopsji, cewników naczyniowych permanentnych do zakładania metodą Seldingera, wapna sodowanego, wyrobów sterylnychkaniul noworodkowych, korków do kaniul w podziale na 12 części
2018-03-28
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków czystości, woreczków śniadaniowych, wyrobów jednorazowych...pojemników histopatologicznych w podziale na 23 części
2018-03-27
brak danych
Biała Podlaska Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu na składowisko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w podziale na 2 części
2018-03-27
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa sterylnych zestawów obłożeń j.uż.do zabiegów hemodynamiki, do operacji stawu biodrowego, uniwersalnych, do wszczepiania stymulatorów, do zabiegów ortopedycznych (RAMIĘ-BARK), do operacji ginekologicznych, do artroskopii, do operacji tarczycy, do kraniotomii, na trakt porodowy, do zabiegów angiografii naczyniowej (udowo-promieniowej), na salę endoskopową urologii, uniwersalnych (wzmocnionych), na salę operacyjną otolaryngologii, na salę endoskopową urologii, do angiografii promieniowej, do zabiegów ablacji serca, do zabiegów hemodynamiki (duży), do operacji żylaków kończyn dolnych, na kończynę I (CHIRURGIA RĘKI), na kończynę II (KOSTKI), fartuchów jednorazowych, sterylnych wyrobów j.uż. z włókniny, osłon z folii, sterylnych wyrobów uzupełniających do sterylnych zestawów obłożeń operacyjnych j.uż., serwet operacyjnych i osłon na kończynę j.uż., rękawic... w podziale na 32 części
2018-03-21
brak danych
Biała Podlaska Usługi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wody pitnej oraz do celów p.poż. z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych z obiektu "Szpitala Domowego" przy ul. Spółdzielczej 5 w Białej Podlaskiej.
2018-03-20
brak danych
Biała Podlaska Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacji klimatyzacji w wytypowanych pomieszczeniach budynku 1A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - ETAP I.
2018-03-16
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa artykułów biurowych, druków i książek medycznych w podziale na 2 części.
2018-03-14
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 15 części
2018-03-13
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa środków przeciwnowotworowych, środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego, dodatków mineralnych, produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, środków leczniczych dla układu oddechowego, środków obniżających krzepliwość krwi, produktów farmaceutycznych, różnych produktów leczniczych w podziale na 10 części
2018-03-13
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa elektrod dwubiegunowych, naczyń j.uż z masy papierowej, trepanu wielorazowego do napędu neurochirurgicznego, igieł do portu, zestawów do przetoczeń w podziale na 4 części
2018-03-09
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, poduszek, koców, zestawów infuzyjnych do pompy Ascor AP31, kartek informacyjnych, papieru firmowego, recept lekarskich, książeczek zdrowia dziecka, strzykawek do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych, igieł do nefrostomii, prowadników Lunderquista, worków foliowych, prowadników diagnostycznych, trokarów bezpiecznych z zaworem podwójnym, zestawów do hipotermii, jednorazowych ustników do spirometru, w podziale na 16 części
2018-03-05
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej dostawa materiałów szewnych, hemostatyków wchłanialnych, implantów chirurgicznych, środków oftalmologicznych oraz produktu leczniczego dla organu zmysłu w podziale na 26 części
2018-03-02
brak danych
Biała Podlaska Roboty budowlane Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 10 części
2018-03-01
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 16 części
2018-02-07
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 19 części
2018-02-06
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa wózka transportowego, materacy do łóżek porodowych, laryngoskopów, nożyczek operacyjnych, rurek dotchawicznych, wierteł typu "róża" i typu "diament", worków urostomijnych i stomijnych, kaniul dziecięcych i noworodkowych, worków do zbiórki moczu, czujników przepływu do respiratora, akcesoriów do inkubatorów, czujników SPO2, trepanu, rurek tracheostomijnych, podważek-skrobaczek, koszy drucianych na narzędzia, bezigłowych portów do iniekcji, zestawów do iniekcji doszklistkowej, jednorazowych obwodów oddechowych, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz pęset do kapsuloreksji w podziale na 25 części.
2018-02-06
brak danych
Biała Podlaska Dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Dostawa immunoglobulin w podziale na 2 części.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.