eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach - przetargiWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-25
Katowice Usługi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach
2017-10-09
2017-10-17
Wrocław Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ze specjalistyczna zabudową biurowąna użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-18
2017-09-25
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa modułu diagnostycznego z oprogramowaniem umożliwiającym diagnozowanie układów bezpieczeństwa i elektroniki pokładowej
2017-08-29
2017-09-13
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Konserwacja dachu, naprawa kominów i wymiana instalacji odgromowej budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5
2017-08-21
2017-08-29
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zakup pojazdu specjalistycznego używanego do celów specjalnych typu furgon, fabrycznie nowego, wolnego od wad, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, którego szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
2017-07-31
2017-08-11
Kraków Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Dostawa jednego samochodu specjalnego ze spacjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
2017-07-24
2017-08-01
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa samochodu osobowego typu minibus
2017-07-12
2017-07-21
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa samochodu osobowego typu minibus
2017-06-26
2017-07-05
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa samochodu osobowego typu minibus
2017-06-06
2017-06-20
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa 2 pojazdów samochodowych do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie
2017-05-22
2017-05-31
Lublin Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku
2017-05-18
2017-05-26
Radom Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
2017-05-09
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.
2017-04-14
2017-04-28
Kraków Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
2017-04-06
2017-04-20
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych dla środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy
2017-04-04
2017-04-12
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2016 lub 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
2017-03-24
2017-04-10
Opole Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
2017-03-22
2017-04-05
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Utwardzenie terenu, wyznaczenie 26 miejsc parkingowych, rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej - etap I, budowa garażu dla 10 samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II oraz montaż kompresora CNG i budowa portierni - etap III.
2017-03-13
2017-03-23
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Część 1Dostawa- jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.1. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Część 2Dostawa - dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.2. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
2017-03-07
2017-03-17
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową
2017-03-07
2017-03-15
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 20.03.2017 roku.
2017-01-09
2017-01-17
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla środków transportu WITD Poznań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-03
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Konserwacja dachu, naprawa kominów i wymiana instalacji odgromowej budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5
2017-09-18
brak danych
Kraków Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
2017-06-30
brak danych
Radom Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
2017-06-27
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2017 r.
2017-06-27
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa 2 pojazdów samochodowych do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie
2017-06-20
brak danych
Lublin Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2017 roku
2017-05-23
brak danych
Kraków Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
2017-05-16
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych dla środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy
2017-05-08
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
2017-04-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Utwardzenie terenu, wyznaczenie 26 miejsc parkingowych, rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej - etap I, budowa garażu dla 10 samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II oraz montaż kompresora CNG i budowa portierni - etap III
2017-04-11
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową.
2017-03-28
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Część 1Dostawa- jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.1. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Część 2Dostawa - dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.2. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
2017-03-28
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 20.03.2017 roku.
2017-01-24
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla środków transportu WITD Poznań
2017-01-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2017 roku.
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaż bezgotówkowej n podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku
2016-11-30
brak danych
Białystok Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Sukcesywne dostawy etyliny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku
2016-10-25
brak danych
Olsztyn Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa pojazdu specjalnego
2016-10-12
brak danych
Wrocław Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.
2016-10-03
brak danych
Radom Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.