eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie - przetargiWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-04-28
Kraków Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-06
2017-04-20
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych dla środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy
2017-04-04
2017-04-12
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2016 lub 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
2017-03-24
2017-04-10
Opole Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
2017-03-22
2017-04-05
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Utwardzenie terenu, wyznaczenie 26 miejsc parkingowych, rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej - etap I, budowa garażu dla 10 samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II oraz montaż kompresora CNG i budowa portierni - etap III.
2017-03-13
2017-03-23
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Część 1Dostawa- jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.1. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Część 2Dostawa - dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.2. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
2017-03-07
2017-03-17
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową
2017-03-07
2017-03-15
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 20.03.2017 roku.
2017-01-09
2017-01-17
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla środków transportu WITD Poznań
2016-11-29
2016-12-07
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU.
2016-11-24
2016-12-09
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2017 roku.
2016-10-14
2016-10-25
Białystok Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Sukcesywne dostawy etyliny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku
2016-10-06
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa pojazdu specjanego
2016-09-15
2016-09-23
Wrocław Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów specjalizowanych ze specjalistyczna zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. WAT.272.1.04.02.2016.CO.
2016-09-07
2016-09-15
Radom Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu
2016-09-06
2016-09-14
Wrocław Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów specjalizowanych ze specjalistyczna zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.WAT.272.1.03.02.2016.CO.
2016-09-01
2016-09-16
Olsztyn Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa jednego pojazdu samochodowego specjalnego z zabudową biurową do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie
2016-08-25
2016-09-05
Wrocław Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów specjalizowanych z ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Wrocławiu.
2016-06-28
2016-07-28
Olsztyn dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa pojazdu samochodowego specjalnego z zabudową biurową
2016-06-17
2016-06-30
Bydgoszcz dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem
2016-06-15
2016-06-23
Lublin dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-11
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową.
2017-03-28
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Część 1Dostawa- jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.1. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) Część 2Dostawa - dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów osobowych nieoznakowanych z tablicą tekstową i uprzywilejowanym oświetleniem do wykonywania czynności kontrolnych, z rocznika 2017 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, których szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 6.2. do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
2017-03-28
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 20.03.2017 roku.
2017-01-24
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla środków transportu WITD Poznań
2017-01-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2017 roku.
2016-12-30
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaż bezgotówkowej n podstawie kart flotowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku
2016-11-30
brak danych
Białystok Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Sukcesywne dostawy etyliny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów użytkowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku
2016-10-25
brak danych
Olsztyn Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie dostawa pojazdu specjalnego
2016-10-12
brak danych
Wrocław Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.
2016-10-03
brak danych
Radom Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.
2016-07-13
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem
2016-07-05
brak danych
Lublin Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku
2016-06-20
brak danych
Lublin Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku
2016-06-10
brak danych
Radom Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa elementów umundurowania dla inspektorów WITD w Radomiu
2016-05-18
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanych w 2016 r.
2016-05-17
brak danych
Radom Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu Dostawa składników umundurowania dla inspektorów WITD w Radomiu
2016-05-09
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Dostawa paliw płynnych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy
2016-04-27
brak danych
Gdańsk Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, wyprodukowanego w 2016 r.
2016-04-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu Przetarg nieograniczony na zadanieUtwardzenie terenu, wyznaczenie 26 miejsc parkingowych, rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej - etap I, budowa garażu dla 10 samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II oraz montaż kompresora CNG i budowa portierni - etap III
2016-04-11
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Przetarg nieograniczony na dostawę jednego nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., oraz zabudowę biurową pojazdu marki Mercedes Sprinter 216 CDI.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.